Pentrefi yng Ngheredigion

Mae pentrefi hanesyddol Ceredigion yn cynnwys cyrchfannau glan môr a threfi marchnad. Mae gan y sir hanes cyfoethog, o gaeau bryniau hanesyddol, cestyll, eglwysi a chapeli, henebion rhestredig ac adeiladau rhestredig. Mae Ceredigion yn sir yng Nghymru, sy’n cyfateb i hen sir hanesyddol Sir Aberteifi.

Ceredigion (Abertefi) Trefi - Cymdeithas Hanes Ceredigion
Ceredigion (Abertefi) Trefi – Cymdeithas Hanes Ceredigion

Pentrefi Ceredigion

Mae Arfordir Ceredigion yn ymestyn am ryw 60 milltir, wedi’i ffinio â Bae Aberteifi i’r gorllewin, Gwynedd i’r gogledd, Powys i’r dwyrain, Sir Gaerfyrddin i’r de a Sir Benfro i’r de-orllewin.

Mae pentrefi Ceredigion yn cynnwys y cyrchfannau glan môr poblogaidd ar hyd Bae Aberteifi i bentrefi mewndirol, mae gan bob un ohonynt hanes i’w adrodd, gydag adeiladau nodedig a strwythurau hynafiaeth.

A


B


C


D


 • Daren
 • Derlwyn, Ceredigion
 • Derry Ormond
 • Devil’s Bridge, Ceredigion.
 • Dihewyd
 • Dol-gau
 • Dôl-y-bont
 • Dol-y-pandy
 • Dole, Ceredigion
 • Dolgerdd
 • Dollwen
 • Drefach, Ceredigion
 • Dyffryn-bern

E


F


G


H


 • Hafodiwan
 • Hawen
 • Hendre-Rhys
 • Henllan, Ceredigion
 • Henllys, Ceredigion
 • Highmead
 • Horeb

L


M


 • Maen-y-groes
 • Maes-bangor
 • Maestir
 • Modroilyn
 • Moelfryn
 • Monachty
 • Morfa Borth
 • Moriah, Ceredigion
 • Mountain Gernos
 • Mwnt
 • Mydroilyn
 • Mynydd Bach, Ceredigion

N


O


P


R


S


T


U


 • Upper Borth

V


 • Velindre

W


Y


Map Lleoliad Ceredigion

Gweld Map Mwy o Ceredigion

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion