Cymdeithas Hanes Ceredigion

Pentrefi yng Ngheredigion

A


B


 • Banc-y-Darren
 • Banc-y-môr
 • Bangor Teifi
 • Beddgeraint
 • Berthyfedwen
 • Bethania, Ceredigion
 • Betws Bledrws
 • Betws Ifan
 • Beulah, Ceredigion
 • Blaen Celyn
 • Blaen-geuffordd
 • Blaen-pant
 • Blaenannerch
 • Blaenbedw Fawr
 • Blaenborthyn
 • Blaenplwyf
 • Blaenporth
 • Bont Goch
 • Bontnewydd, Ceredigion
 • Borth
 • Bow Street, Ceredigion
 • Brithdir, Ceredigion
 • Broginin
 • Brongest
 • Brongwyn
 • Brynafan
 • Bryndioddef-isaf
 • Bryngolau
 • Bryngwyn, Ceredigion
 • Brynhoffnant
 • Bwlchyfadfa

C


 • Caemorgan
 • Caerwedros (village)
 • Capel Bangor
 • Capel Dewi, Aberystwyth
 • Capel Dewi, Llandysul
 • Capel Tygwydd
 • Castle Hill, Ceredigion
 • Cefn-y-Llwyd
 • Chancery (village)
 • Ciliau Aeron
 • Clarach
 • Cockshead
 • Coed y Garth, Ceredigion
 • Coed-y-bryn
 • Coedyfoel
 • Comins Coch, Ceredigion
 • Craig-y-penrhyn
 • Cribyn
 • Croes-lan
 • Crugyreryr
 • Crynfryn
 • Cwmbrwyno
 • Cwmcoednerth
 • Cwmerfyn
 • Cwmsychbant
 • Cwmystwyth
 • Cwrtnewydd
 • Cynnull-mawr

D


 • Daren
 • Derlwyn, Ceredigion
 • Derry Ormond
 • Devil’s Bridge, Ceredigion
 • Dihewyd
 • Dol-gau
 • Dôl-y-bont
 • Dol-y-pandy
 • Dole, Ceredigion
 • Dolgerdd
 • Dollwen
 • Drefach, Ceredigion
 • Dyffryn-bern

E


 • Eglwys Fach
 • Eisteddfa Gurig
 • Elysian Grove

F


 • Felin Fach
 • Faerdrefawr
 • Falcondale
 • Felin-Wnda
 • Ffair Rhos
 • Ffos-y-ffin
 • Ffoshelyg
 • Ffostrasol
 • Ffynnon-oer
 • Foelallt
 • Furnace, Ceredigion

G


 • Garth, Ceredigion
 • Gilfachrheda
 • Glan-y-môr, Ceredigion
 • Glan-y-wern
 • Glandyfi
 • Glaneirw
 • Glanyrafon, Ceredigion
 • Glasgoed, Ceredigion
 • Glynarthen
 • Glyncaled
 • Goginan
 • Gogoyan
 • Gorsgoch
 • Green Grove, Ceredigion
 • Gwbert

H


 • Hafodiwan
 • Hawen
 • Hendre-Rhys
 • Henllan, Ceredigion
 • Henllys, Ceredigion
 • Highmead
 • Horeb

L


 • Llain-wen
 • Llain-y-gawsai
 • Llaingarreglwyd
 • Llanafan, Ceredigion
 • Llanarth, Ceredigion
 • Llanbadarn Fawr, Ceredigion
 • Llanddeiniol
 • Llanddewi Brefi
 • Llandre
 • Llandygwydd
 • Llanfair Clydogau
 • Llanfarian
 • Llanfihangel y Creuddyn
 • Llanfihangel Ystrad
 • Llangeitho
 • Llangoedmor
 • Llangorwen
 • Llangrannog
 • Llangwyryfon
 • Llangybi, Ceredigion
 • Llangynfelyn
 • Llanilar
 • Llan-non
 • Llanrhystud
 • Llansantffraid, Ceredigion
 • Llanwchaiarn, Ceredigion
 • Llanwnnen
 • Llanybydder
 • Llechryd
 • Lledrod
 • Llettum-ddu
 • Llwyncelyn, Ceredigion
 • Llywernog
 • Logau-Las

M


 • Maen-y-groes
 • Maes-bangor
 • Maestir
 • Moelfryn
 • Monachty
 • Morfa Borth
 • Moriah, Ceredigion
 • Mountain Gernos
 • Mwnt
 • Mydroilyn
 • Mynydd Bach, Ceredigion

N


 • Nantcwnlle
 • Neuadd Trefawr
 • Neuadd Wilym
 • Neuaddyrynys
 • Neudd-fawr
 • New Row
 • Newbridge, Ceredigion

O


 • Oakford, Ceredigion
 • Olmarch

P


 • Pant-gwyn, Ceredigion
 • Pant-y-crug
 • Pantinker
 • Parc-llyn
 • Parcgweydd
 • Pen-bont-rhyd-y-beddau
 • Pen-cae
 • Pen-dre
 • Pen-llwyn
 • Pen-rhiw
 • Pen-Rhiw-Newydd
 • Pen-y-garn, Ceredigion
 • Pen-y-lan, Ceredigion
 • Penbontrhydyfoethau
 • Penbryn
 • Penmorfa
 • Pennant, Ceredigion
 • Penparc
 • Penparcau
 • Penrhiwpal
 • Penrhyn-coch
 • Pentre Bont
 • Pentre-bach, Ceredigion
 • Pentre-gat
 • Pentre-rhew
 • Pentre, Ceredigion
 • Pentrefelin, Ceredigion
 • Pentregat
 • Pentrellwyn
 • Penuwch
 • Penybont, Ceredigion
 • Pigeon’s Ford
 • Pisgah, Ceredigion
 • Plwmp
 • Pont Ceri
 • Pont Paith
 • Pont y Gilfach
 • Pont-rhyd-y-groes
 • Ponterwyd
 • Ponthirwaun
 • Pontrhyd-Saeson
 • Pontrhydfendigaid
 • Pontsian
 • Pren-gwyn

R


 • Rhipinllwyd
 • Rhos Haminiog
 • Rhos-y-garth
 • Rhosygadair Newydd
 • Rhuddlan, Ceredigion
 • Rhyd-lwyd
 • Rhyd-Meirionnydd
 • Rhyd-Rosser
 • Rhyd-y-Beillen
 • Rhyd, Ceredigion
 • Rhydlewis
 • Rhydowen
 • Rhydypennau, Ceredigion

S


T


 • Taigwynion
 • Tal-y-bont, Ceredigion
 • Talgarreg
 • Taliesin
 • Talsarn, Ceredigion
 • Tan-y-groes
 • Temple Bar
 • Tirymynach
 • Trawsgoed
 • Trawsnant
 • Tre-Taliesin
 • Tre-Wen
 • Trebedw
 • Trefenter
 • Trefeurig
 • Treforgan
 • Tregroes
 • Tremain
 • Tre’r-ddôl
 • Tresaith
 • Troed y Rhiw
 • Troed-y-rhiw-Sion
 • Troed-yr-hen-riw
 • Troedrhiwffenyd
 • Tŷ Glyn
 • Tŷ-llwyd
 • Tŷ-Newydd, Ceredigion
 • Ty’n-y-graig
 • Ty’n-yr-eithin
 • Tyncelyn
 • Tynewydd, Ceredigion

U


 • Upper Borth

V


 • Velindre

W


 • Wallog
 • Waunifor
 • Wenallt

Y


 • Y Ferwig
 • Y Gors, Ceredigion
 • Ynys Tachwedd
 • Ynyslas
 • Ysbyty Cynfyn
 • Ysbyty Ystwyth
 • Ystrad Aeron
 • Ystrad Einion
 • Ystrad Fflur
 • Ystrad Meurig
 • Ystumtuen

Map

Gweld Map Mwy o Ceredigion

Trefi yng Ngheredigion