Cymdeithas Hanes Ceredigion
Hanes Penrhyncoch - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Hanes Penrhyn-coch

Archeoleg a hynafiaethau hanes Penrhyn-coch. Pentref bach yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Bow Street ac Bont-goch.

Cynnwys

1. Hanes
2. Map
3. Cysylltiadau

 • Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig IBERS, Penrhynchoch
 • Prifysgol IBERS Aberystwyth, Penrhyncoch
 • Hanes Penrhyncoch - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Lluniau Hanes Penrhyn-coch
Cynllun safle Gwersyll hanner milltir i'r dwyrain o Penrhyn-coch
Cynllun safle Gwersyll
hanner milltir i’r dwyrain o Penrhyn-coch

Cynllun safle Camp ger Darren
Cynllun safle Camp ger Darren

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Penrhyn-coch.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Yn ôl i’r brig ↑

2. Map

Gweld Map Mwy o Penrhyn-coch

Yn ôl i’r brig ↑

3. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Penrhyn-coch, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Penrhyn-coch
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Penrhyn-coch
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Penrhyn-coch

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion

Oes gennych chi nodyn o ddiddordeb hanesyddol neu archeolegol? Gadewch neges!