Ardaloedd Cadwraeth yng Ngheredigion

Mae gan Geredigion gyfanswm o 13 o ardaloedd cadwraeth yn y sir. Sy’n cwmpasu sawl ffurf o dirweddau hanesyddol, parciau a gerddi, patrymau caeau a thramwyfeydd nodedig i aneddiadau hanesyddol, adeiladau traddodiadol, henebion a safleoedd archeolegol claddedig. Mae’n ein hatgoffa’n gyson o fenter ddynol y gorffennol, gan ddarparu ffynhonnell o fwynhad a dysg, gan gyfuno’r amgylchedd naturiol a chynefinoedd i roi ymdeimlad unigryw o le i ni.

Mae Ardaloedd Cadwraeth wedi’u dynodi i gadw a gwella cymeriad arbennig ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol. Mae gan y cyngor ddyletswydd i ystyried dynodi ardaloedd o’r fath o dan ‘Adran 69 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990’. Dewisir yr ardaloedd cadwraeth hyn yn ôl ansawdd yr ardal gyfan, gan gynnwys cyfraniad unigolion allweddol neu grwpiau o adeiladau, coed, mannau agored a strydlun.

Mae Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion yn gofnodion pwysig o’n trefi a’n pentrefi hanesyddol, gan ddarparu atgofion dyddiol o’n treftadaeth ar y cyd, i genedlaethau’r dyfodol eu mwynhau.

Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion

Yn ôl i’r brig ↑

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion