Cymdeithas Hanes Ceredigion
Twyni Tywod Ynyslas - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Hanes Ynyslas

Ynyslas a’i archeoleg, hynafiaethau a hanes. Yn bentref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Yn bentref bach yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli ar Aber Dyfi, rhwng Borth a’r Tre’r-ddôl.

Cynnwys

1. Hanes
2. Mynegai
3. Darluniau
4. Addysg
5. Diwydiant
6. Gweinyddu
7. Iechyd
8. Seafaring
9. Crefydd
10. Map
11. Oriel
12. Cysylltiadau

 • Twyni Tywod Ynyslas - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes Ynyslas - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Arfordir Ynyslas - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes Ynyslas - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Lluniau Hanes Ynyslas
Hanes Ynyslas - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Ynyslas.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai

Yn ôl i’r brig ↑

3. Darluniau

Yn ôl i’r brig ↑

4. Addysg

Yn ôl i’r brig ↑

5. Diwydiant

Yn ôl i’r brig ↑

6. Gweinyddu

Yn ôl i’r brig ↑

7. Iechyd

Yn ôl i’r brig ↑

8. Seafaring

Yn ôl i’r brig ↑

9. Crefydd

Yn ôl i’r brig ↑

10. Map

Gweld Map Mwy o Ynyslas

Yn ôl i’r brig ↑

11. Oriel

Yn ôl i’r brig ↑

12. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Aberaeron, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Aberaeron
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Aberaeron
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Aberaeron

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion

Gadael Ymateb