Hanes Abermagwr

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Abermagwr. Pentref bach yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Penparcau a Trawsgoed.

Lluniau Hanes Abermagwr

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Abermagwr.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes Lleol

Cadarnhawyd mai Abermagwr oedd safle Villa Rhufeinig cyntaf Ceredigion, yn ystod gwaith cloddio yn 2010. Mae’r adeilad yn mesur tua 20m o hyd gydag adenydd sy’n ymwthio allan, llawr clai ac aelwyd agored yn y gegin, gyda sylfeini cerrig dwfn. Credir mai’r to yw to llechi cynharaf Ceredigion, sydd angen tua 9000 o lechi siâl trwm.

Ar 14 Ionawr 2011, dadorchuddiwyd darganfyddiad o lestri gwydr addurnedig, wedi’u haddurno’n fawr. Roedd y gwydr wedi’i dorri Rhufeinig o darddiad Almaeneg o Gwm Rhein. Yr eitem hynod o foethus yw un o’r enghreifftiau gorau o lestri gwydr Rhufeinig hwyr a ddarganfuwyd yng Nghymru.

Bydd y darnau hynod o brin hyn o lestri gwydr yn cael eu harddangos yn Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth.

Yn ôl i’r brig ↑

2. Map Lleoliad

Gweld Map Mwy o Abermagwr

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

  • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
  • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
  • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
  • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
  • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

3. Cysylltiadau allanol

  • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Abermagwr, Ceredigion
  • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Abermagwr
  • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Abermagwr
  • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Abermagwr

Yn ôl i’r brig ↑

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
admin
admin
3 years ago

Darganfyddiad Ceredigion – Llestri Gwydr Rhufeinig Abermagwr

Cadarnhawyd mai Abermagwr oedd safle Villa Rhufeinig cyntaf Ceredigion, yn ystod gwaith cloddio yn 2010. Mae’r adeilad yn mesur tua 20m o hyd gydag adenydd sy’n ymwthio allan, llawr clai ac aelwyd agored yn y gegin, gyda sylfeini cerrig dwfn. Credir mai’r to yw to llechi cynharaf Ceredigion, sydd angen tua 9000 o lechi siâl trwm.

Ar 14 Ionawr 2011, dadorchuddiwyd darganfyddiad o lestri gwydr addurnedig, wedi’u haddurno’n fawr. Roedd y gwydr wedi’i dorri Rhufeinig o darddiad Almaeneg o Gwm Rhein. Yr eitem hynod o foethus yw un o’r enghreifftiau gorau o lestri gwydr Rhufeinig hwyr a ddarganfuwyd yng Nghymru.

Bydd y darnau hynod o brin hyn o lestri gwydr yn cael eu harddangos yn Amgueddfa Aberystwyth.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x