Cymuned Llanilar - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Hanes Llanilar

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Llanilar. Pentref bach yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Llanfarian a Lledrod.

Cynnwys

1. Hanes
2. Map
3. Topograffi
4. Oriel
5. Cysylltiadau

 • Tafarn Llanilar - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Tai Llanilar - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes Llanilar - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Cymuned Llanilar - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Eglwys Llanilar - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
Lluniau Hanes Llanilar
Bedyddfeini Sir Aberteifi - Llanilar
Bedyddfeini Sir Aberteifi – Llanilar

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Llanilar.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Henebion Cofrestredig yn Llanilar, Ceredigion.
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Castle Hill Sculptured Stone (Moved into Llanilar Church)
 • Gaer Fawr
 • Pant Mawr Hillfort
 • Pen-y-Castell Group

Detholiad o ‘A Topographical Dictionary of Wales‘ gan Samuel Lewis 1849

LLANILAR (LLAN-ILAR), plwyf, sy’n cynnwys yr adrannau Uchaf ac Isaf, yn undeb Aberystwith, adran uchaf cant Ilar, sir Aberteifi, De Cymru, 6 milltir (S. S. E.) o Aberystwith; yn cynnwys 1010 o drigolion, y mae 514 ohonynt yn yr Uchaf, a 496 yn yr adran Isaf. Mae’r plwyf hwn, sy’n deillio o’i enw o gysegriad ei eglwys, wedi’i leoli ar lan ddeheuol afon Ystwith, a ger y ffordd uchel o Aberystwith i Aberteifi. Mae rhan ohono’n fryniog, ond mae peth o’r tir yn wastad ac yn agored i gael ei orlifo; mae’r pridd yn gyffredinol bas a sych, ond mae’n cynhyrchu cnydau da o ŷd, gwair, & c. Mae’r golygfeydd mewn rhai rhannau yn amrywiol iawn, a dyma seddi Birch Grove a Castle Hill. Cynhelir ffeiriau ar Fawrth 14eg, Mai 13eg, Gorffennaf 8fed, a Tachwedd 14eg. Mae’r byw yn ficerdy wedi’i ryddhau, wedi’i raddio yn llyfrau’r brenin ar £ 6. 13. 4 .: Noddwr, Esgob Tyddewi; impropriator, J. P. B. Chichester, Ysw. Mae’r degwm amhriodol wedi’u cymudo am dâl rhent o £ 313. 16., a’r ficerial am un o £ 136. 4 .: mae glebe’r ficer yn cynnwys pedair erw, sy’n werth £ 8 y flwyddyn; ac mae ty glebe. Mae’r eglwys, sydd wedi’i chysegru i St. Hilary, ac wedi’i lleoli’n ddymunol ar lan yr afon, yn strwythur hynafol isel mewn cyflwr da, gyda thŵr enfawr sgwâr yn y pen gorllewinol; mae’r corff yn cynnwys corff a changell, a wahanwyd gynt gan hen sgrin gerfiedig o ddyluniad cain, sydd wedi’i thynnu. Mae addoldy i Fethodistiaid Calfinaidd. Gadawodd Richard Jones, o St. Clement Danes, Llundain, ym 1792 flwydd-daliadau Banc o £ 300, y difidendau y cyfarwyddodd arnynt i gael eu talu i berson iawn, gan ei fod yn aelod o’r Eglwys Sefydledig, am ddysgu chwe bachgen a chwe merch i’r Saesneg plwyf, ysgrifennu a rhifyddeg: mae’r llog, sy’n dod i gyfanswm o £ 9 y flwyddyn, yn cael ei dalu yn unol â hynny i feistr ysgol Eglwys yma. O ddwy ysgol Sul, mae un mewn cyfundeb â’r Eglwys, a’r llall â’r corff Calfinaidd. Gadawodd Mr. Jones hefyd y llog o £ 100 i’w roi bob blwyddyn i’r tlodion; a rhoddodd y Parch. Mr. Edwards £ 40, y llog i’w ddosbarthu ymhlith masnachwyr tlawd. Gadawodd ficer Marston-upon-Dove, yn sir Derby, yn 1761 £ 30; a rhoddodd Jenkin Williams yn 1732, a Morgan Parry yn 1762, £ 10 yr un; ond collwyd y tair elusen hon.

Yn ôl i’r brig ↑

2. Map

Gweld Map Mwy o Llanilar

Yn ôl i’r brig ↑

3. Oriel

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

4. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Llanilar, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Llanilar
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Llanilar
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Llanilar
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x