Cymdeithas Hanes Ceredigion

Hanes Cwmystwyth

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Cwmystwyth. Pentref mwyngloddio bach yng NgheredigionSir Aberteifi yn wreiddiol, Gorllewin Cymru. Saif i’r gorllewin o Pontarfynach.

Cynnwys

1. Hanes
2. Map
3. Cysylltiadau

Lluniau Hanes Cwmystwyth

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Cwmystwyth.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Yn ôl i’r brig ↑

2. Map

Gweld Map Mwy o Cwmystwyth

Yn ôl i’r brig ↑

3. Cysylltiadau allanol

  • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Cwmystwyth, Ceredigion
  • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Cwmystwyth
  • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Cwmystwyth
  • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Cwmystwyth

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

  • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
  • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
  • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
  • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
  • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Admin
Admin
6 months ago

Darganfyddiad Ceredigion – Disg Sun Banc Ty’nddôl – 2400 CC

Mae’r dystiolaeth orau ar gyfer mwyngloddio yn gynnar yn yr Oes Efydd yn Comet Lode Opencast, Copa Hill, Cwmystwyth, 30 mlynedd o ymchwil gan Simon Timberlake a nododd pin y Grŵp Ymchwil Mwyngloddiau Cynnar olion cynnar o fwyngloddio o’r Oes Efydd, a weithiwyd tua 2000CC.

Darganfyddiad ym mis Hydref 2002, gan y Early Mines Research Group wrth gloddio llawr mwyndoddi Rhufeinig a Chanoloesol, daethant ar draws disg aur bach o’r enw disg Banc Banc Ty’nddôl (2400 CC), gwrthrych aur cynharaf hysbys Cymru, am y maint hen dop potel laeth, un o ddim ond 12 ym Mhrydain a’r cyntaf a ddarganfuwyd yng Nghymru.

Mae’r ddisg aur hynod brin hon bellach yn cael ei harddangos yn Amgueddfa Hanes Cenedlaethol St Fagans.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x