Hanes Tan-y-groes

Tan-y-groes a’i archeoleg, hynafiaethau a hanes. Yn bentref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli ar arfordir Bae Ceredigion, rhwng Sarnau ac Blaenporth.

Cynnwys

1. Hanes
2. Mynegai
3. Diwydiant
4. Map
5. Cysylltiadau

Tan-y-groes

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau am archaeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, ac mae llawer o’r erthyglau yn ymwneud â hanes Tan-y-groes.

1. Hanes

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai

  • clocsiwr
    • (clogmaker), iv:222

Yn ôl i’r brig ↑

3. Diwydiant

  • clocsiwr
    • (clogmaker), iv:222

Yn ôl i’r brig ↑

4. Map

Gweld Map Mwy o Tan-y-groes

Yn ôl i’r brig ↑

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

5. Cysylltiadau allanol

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion