Hanes Cilcennin

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Cilcennin. Pentref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Pennant ac Trefilan.

Cynnwys

1. Hanes
2. Map
3. Cysylltiadau

Lluniau Hanes Cilcennin

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Cilcennin.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Detholiad o ‘A Topographical Dictionary of Wales‘ gan Samuel Lewis 1833

“KÎLKENNIN (CÎL-CENIN), plwyf yn adran isaf y cant o ILAR, sir CARDIGAN, SOUTH WALES, 9 1/4 milltir (NW gan N.) o Llanbedr-pont-steffan, yn cynnwys y pentrefannau Uchaf ac Isaf, pob un ohonynt yn cynnal ei dlodion ei hun, ac yn cynnwys 695 o drigolion. Mae’r lle hwn yn hynod mewn hanes fel yr olygfa o ladd a gyflawnwyd, ym 1210 gan Rhys ac Owain ab Grufydd, ar ben band dewisol o dri chant o ddynion, ar gorff uwchraddol o filwyr Lloegr a Chymru, dan orchymyn eu ewythr Maelgwyn, yr oedd John King o Loegr wedi ei atgyfnerthu â chorff o gynorthwywyr, i’w gynorthwyo i adennill meddiant o’r ystadau a gafodd eu syfrdanu ganddo gan Llewelyn ab Iorwerth, tywysog teyrnasu Gogledd Cymru, a chan iddo gael ei roi i neiaint Maelgwyn, a oedd, yn methu â chyfarfod mewn ymladd agored â’r llu o dan orchymyn eu hewythr, yma aeth at ei wersyll yn gyfrinachol gyda’r nos, a, gan ruthro’n gandryll at ei filwyr arfog, lladdodd lawer ohonynt, a gorfodi’r gweddill, ymhlith y rhai yr oedd Maelgwyn ei hun, i geisio diogelwch gan hedfan. Cyfrifir bod y plwyf yn cynnwys tua mil o erwau, âr yn bennaf, mewn rhai rhannau yn greigiog a bryniog, ac mewn eraill yn wastad, y mae tua deugain ohonynt yn destun gorlif: yr unig afon yw’r Ayron, sy’n cysgodi rhan ohoni. Mae’r byw yn ficerial, yn cael ei gyfuno â ficerdy Llanbadarn-Trêveglwys, yn archddiaconiaeth Aberteifi, ac esgobaeth St.David’s. Ailadeiladwyd yr eglwys, sydd wedi’i chysegru i St. Cannen yn ddiweddar, yn null diweddarach pensaernïaeth Lloegr, a thalwyd ei chost gan gyfraniadau cyhoeddus. Mae addoldy i Annibynwyr. Ar gopa goruchaf, yn y plwyf hwn, mae olion castell hynafol, o’r enw Bwlch y Castell, nad oes unrhyw fanylion wedi’u cofnodi o’r sylfaen a’r hanes. Y gwariant blynyddol cyfartalog ar gyfer cynnal a chadw’r tlawd yw £ 126.18. “

Yn ôl i’r brig ↑

2. Map

Gweld Map Mwy o Cilcennin

Yn ôl i’r brig ↑

3. Cysylltiadau allanol

  • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Cilcennin, Ceredigion
  • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Cilcennin
  • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Cilcennin
  • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Cilcennin

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

  • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
  • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
  • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
  • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
  • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x