Hanes Penuwch

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Penuwch. Pentref bach yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Bethania a Tyncelyn.

Cynnwys

1. Hanes
2. Map
3. Cysylltiadau

Lluniau Hanes Penuwch

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Penuwch.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

Ymchwilio i hanes Ceredigion? Ymhlith y sefydliadau yng Ngheredigion mae Amgueddfa Ceredigion, Archifau Ceredigion, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’r Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru y gellir dod o hyd i bob un ohonynt yn Aberystwyth.

Gallwch ddarganfod hanes cyfoethog Ceredigion trwy ddefnyddio archifau, llyfrgelloedd ac amgueddfeydd y mae pob un ohonynt yn rhad ac am ddim i’w harchwilio!

Rhai o’r adnoddau a’r eitemau sydd i’w cael:

 • Catalog archifau Ceredigion
 • Hynafiaethau Ceredigion
 • Map ffin Ceredigion
 • Map rhyngweithiol Ceredigion
 • Mapiau degwm Ceredigion
 • Papurau newydd Ceredigion ar-lein
 • Delweddau Ceredigion
 • Hen luniau Ceredigion
 • Lleoedd chwarae Ceredigion
 • Hen dai a bythynnod Ceredigion
 • Henebion Ceredigion
 • Hen dai Ceredigion
 • Bythynnod Ceredigion
 • Eglwysi Ceredigion
 • Capeli Ceredigion

Mae gan lawer o’r sefydliad treftadaeth uchod ddigwyddiadau Ceredigion sy’n agored i’r cyhoedd ac sy’n rhannu hanes lleol a newyddion Ceredigion gyda’r cyhoedd, trwy gyfres o ddarlithoedd, sgyrsiau, diwrnodau agored a theithiau maes.

1. Hanes

Yn ôl i’r brig ↑

2. Map

Gweld Map Mwy o Penuwch

Yn ôl i’r brig ↑

3. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Penuwch, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Penuwch
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Penuwch
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Penuwch

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x