Hanes Cenarth

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Cenarth. Pentref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Llandygwydd ac Cwm-Cou.

Mae ardal gadwraeth Cenarth yn un o 13 ardal gadwraeth yn sir Ceredigion. Mae Ardaloedd Cadwraeth wedi’u dynodi i gadw a gwella cymeriad arbennig ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol. Dewisir yr ardaloedd cadwraeth hyn yn ôl ansawdd yr ardal gyfan, gan gynnwys cyfraniad unigolion allweddol neu grwpiau o adeiladau, coed, mannau agored a strydlun.

I gael y wybodaeth lawn, gan gynnwys gwybodaeth am ddynodiadau, dylai unigolion gysylltu ag adran gynllunio Cyngor Sir Ceredigion.

Cynnwys

1. Hanes
2. Map
3. Cysylltiadau

 • Efallai bod y White Hart, Cenarth yn dyddio o ddiwedd y 18fed ganrif
 • Eglwys blwyf Cenarth, er ei fod yn sefydliad hynafol, dyddiadau i'r bedwaredd ganrif ar ddiwedd y 19eg, ac yn sefyll i'r de-ddwyrain o'r bont.
 • Mae Afon Teifi yn Cenarth Falls yn dilyn rhan gul o ddyffryn yr afon
 • Mae Old Smithy of Cenarth yn dyddio o ganol i ddiwedd y 19eg ganrif
 • Mae'r adeiladau domestig hŷn yn Cenarth, yn dyddio o ganol i ddiwedd y 19eg ganrif
 • Pentref Street Cenarth, a oedd unwaith yn rhes o saith bwthyn yn y rhan hŷn hon o'r pentref
 • Siop anrhegion naid eog Cenarth, adeilad carreg o'r 19eg ganrif
 • Stryd Fawr Cenarth yn arwain at y bont dros y Teifi
 • Y bont tair bwa o gerrig yng Nghenarth sy'n dyddio i 1785-87 (ar safle o'r 12fed ganrif) yw'r strwythur hynaf yn y pentref.
 • Agorodd Capel Bach Cenarth, enwad Methodistaidd, 1873
 • Ar ôl Rhaeadr Cenarth mae Afon Teifi yn ymdroelli i lawr gwaelod y falf
 • Cofnodir Cenarth Mill gyntaf yn yr 1180au, ond mae'r adeilad cerrig rwbel presennol ar lan yr afon yn dyddio i ddiwedd y 18fed ganrif ac mae'r rhan fwyaf o'i beiriannau'n dyddio o'r 19eg ganrif.

Lluniau Hanes Cenarth
Mae Old Smithy of Cenarth yn dyddio o ganol i ddiwedd y 19eg ganrif

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Cenarth.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Detholiad o ‘A Topographical Dictionary of Wales‘ gan Samuel Lewis 1849

KENARTH (CENARTH), plwyf, yn undeb Newcastle-Emlyn, Adran uwch cant Elvet, sir Caerfyrddin, De Cymru; yn cynnwys marchnad a thref bost Newcastle-Emlyn, y mae’r eglwys yn bell 2½ milltir ohoni (W. N. W.); ac yn cynnwys 2044 o drigolion. Mae’r plwyf hwn wedi’i leoli’n hyfryd ar afon Teivy, y mae’r bont dyrpeg o Gaerfyrddin i Aberteifi yma yn cael ei chario gan bont gerrig. Mae’n cynnwys trwy admeasurement 6429 erw, wedi’i gau bron yn gyfan gwbl ac mewn cyflwr da, ac mae tua 400 erw yn goetir, ac o’r gweddill dwy ran o dair o dir âr ac un rhan o dair o borfa. Mae’r pridd yn amrywiol, mae rhai rhannau’n ysgafn ac eraill yn glai, ac ar hyd ochrau’r afon mae rhai dolydd cyfoethog, gyda phridd coeth: mae nifer sylweddol o wartheg yn cael eu bridio yn y plwyf, ac mae’r cynnyrch arall yn cynnwys ŷd yn bennaf, menyn, a chaws. Mae’r tiroedd yn cynnwys bryniau a dales, wedi’u coedio’n dda gyda phlanhigfeydd o llarwydd, derw, onnen, a gwahanol fathau o ffynidwydd; mae’r golygfeydd cyfagos yn amrywiol, ac mewn sawl rhan yn hynod brydferth, y golygfeydd yn cofleidio Dyffryn cul ond ffrwythlon Teivy, a’r wlad gyfagos, yn gyforiog o amrywiaeth o nodweddion diddorol. Ger yr eglwys mae’r naid eog enwog ar y Teivy, lle mae’r afon honno’n tywallt ei dyfroedd dros sawl silff greigiog barhaus, i fyny o ugain troedfedd o faint, gan ffurfio rhaeadr ddymunol: o’r anhawster o basio’r naid hon, y pysgod, yn eu esgyn i fyny’r nant i adneuo eu silio, yn aml yn cael eu hanafu’n fawr. Yn y gymdogaeth mae rhai seddi golygus, y prif ohonynt yn y plwyf yw Gelly-Dywell, coediog hyfryd gyda hen bren derw coeth, a phlanhigfeydd cyfoethog.

Ficerdy wedi’i ryddhau yw’r byw, wedi’i raddio yn llyfrau’r brenin yn £ 4. 6. 8., ac wedi ei gynysgaeddu â £ 400 bounty brenhinol, a £ 800 o grant seneddol; noddwr, Esgob Dewi Sant; impropriator, y Parch. A. Brigstocke: mae’r degwm mawr wedi’i gymudo am dâl rhent o £ 266. 13. 4., a’r ficerial am un o £ 133. 6. 8. Mae’r eglwys, sydd wedi’i chysegru i Sant Llawddog, yn adeilad taclus, tua hanner can troedfedd o hyd a phump ar hugain o led, yn cynnwys 230 o eisteddiadau, ac mae’n meddiannu goruchafiaeth ysgafn ychydig uwchlaw cwympiadau’r Teivy y sylwyd arnynt o’r blaen. Yn Newcastle-Emlyn mae dau ddeiliad arall; ac mae gan y Methodistiaid Calfinaidd, yr Annibynwyr, a’r Bedyddwyr fannau addoli yn y plwyf, lle cynhelir ysgolion Sul. Mae ysgol Eglwys yn cael ei chadw yn Kenarth, ac mae’r plwyf yn cynnwys wyrcws undeb Newcastle-Emlyn.

Yn ôl i’r brig ↑

2. Map

Gweld Map Mwy o Cenarth

Yn ôl i’r brig ↑

3. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Cenarth, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Cenarth
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Cenarth
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Cenarth

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x