Cymdeithas Hanes Ceredigion

Tre’r-ddôl

Tre’r-ddôl a’i archeoleg, hynafiaethau a hanes. Yn bentref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Pentref mwyngloddio bach yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Ynyslas ac Taliesin.

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi ysgrifennu erthyglau am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, ac mae llawer o’r erthyglau yn ymwneud â hanes Tre-ddôl.

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion