Penparc

Penparc a’i archeoleg, hynafiaethau a hanes. Yn bentref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli ar arfordir Bae Ceredigion, rhwng Tremain ac Aberteifi.

Cynnwys

1. Hanes
2. Mynegai
3. Addysg
4. Diwydiant
5. Map
6. Cysylltiadau

Penparc

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau am archaeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, ac mae llawer o’r erthyglau yn ymwneud â hanes Penparc.

1. Hanes

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai

Penparc

  • blacksmith, vi:99
  • schoolmaster
    • see Penparc: ysgolfeistr
  • ysgolfeistr, iv:364

Yn ôl i’r brig ↑

3. Addysg

  • schoolmaster
    • see Penparc: ysgolfeistr

Yn ôl i’r brig ↑

4. Diwydiant

  • blacksmith, vi:99

Yn ôl i’r brig ↑

5. Map

Gweld Map Mwy o Tremain

Yn ôl i’r brig ↑

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

6. Cysylltiadau allanol

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion