Hanes Eglwys Fach

Archeoleg a hynafiaethau hanes Eglwys Fach. Pentref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Saif i’r gogledd o’r Ffwrnais.

Cynnwys

1. Hanes
2. Mynegai
3. Darluniau
4. Addysg
5. Diwydiant
6. Map
7. Cysylltiadau

Lluniau Hanes Eglwys Fach
Bedyddfeini Sir Aberteifi - Eglwysfach
Bedyddfeini Sir Aberteifi – Eglwysfach

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Eglwys Fach.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai

 • Eglwys-fach
  • blacksmith, vi:100
  • fulling mill, vi:108
  • school teacher in 1847, ii:151

Yn ôl i’r brig ↑

3. Darluniau

 • Eglwys-fach. Blast furnace built in 1755 at, v:120 fig. 3

Yn ôl i’r brig ↑

4. Addysg

 • school teacher in 1847, ii:151

Yn ôl i’r brig ↑

5. Diwydiant

 • blacksmith, vi:100
 • fulling mill, vi:108

Yn ôl i’r brig ↑

6. Map

Gweld Map Mwy o Eglwys Fach

Yn ôl i’r brig ↑

7. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Eglwys Fach , Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Eglwys Fach
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Eglwys Fach
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Eglwys Fach

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion