Cymdeithas Hanes Ceredigion
Golygfa Hanes Llanrhystud o Cofiwch Dryweryn Ceredigion

Hanes Llanrhystud

Llanrhystud a’i archeoleg, hynafiaethau a hanes. Yn bentref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli ar arfordir Bae Ceredigion, rhwng Llan-non ac Blaenplwyf.

Cynnwys
1. Llanrhystud – Lost Buildings on the Seashore
2. Ceredigion Historical Society visit to Llanrhystud Beach
3. Ceredigion Historical Society visit to Salem Chapel Llanrhystud
4. Ceredigion Historical Society visit to Llanrhystud Church
5. Later Medieval Lordly Seats in Cardiganshire: A Re-examination of Castell Gwallter (Llandre) and Caer Penrhos (Llanrhystud)
6. Lloffion Llanrhystud
7. The Rebuilding of Llanrhystud Church
8. A disturbance on Llanrhystud mountain
9. Mynegai i Darluniau, Cylchgrawn Ceredigion, Cyfrolau I-X, 1950-84
 • Parciau Carafanau Llanrhystud - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes Llanrhystud - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Parciau Carafannau Llanrhystud - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes Arfordir Llanrhystud - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes Llanrhystud - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes Pentref Llanrhystud - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Parciau Carafannau Morfa a Pengarreg Llanrhystud - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Hanes Llanrhystud
Vanished a Vanishing Aberteifi - Eglwys Llanrhystud cyn Adferiad
Eglwys Llanrhystud
cyn ei hadfer

Er 1909 mae Cymdeithas Hanesyddol Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau yn ymwneud â hanes Llanrhystud.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

Hanes

1. Llanrhystud – Lost Buildings on the Seashore

Mae’n debyg mai ceiau ydynt ac maent yn cynnwys dwy set o bren yn agos at ei gilydd gan bwyntio at ei gilydd.

2. Ceredigion Historical Society visit to Llanrhystud Beach

Un o’r pethau diddorol iawn am Lanrhystud yw bod yna lawer, nad yw’n hysbys llawer am archeoleg ac mae llawer wedi mynd

3. Ceredigion Historical Society visit to Salem Chapel Llanrhystud

Yn dilyn ymweliad ag Eglwys Llanrhystud roedd yn daith gerdded fer i Gapel Salem lle rhoddodd Rheinallt Llwyd sgwrs am hanes y Capel.

4. Ceredigion Historical Society visit to Llanrhystud Church

Dechreuodd y daith yn Eglwys Llanrhystud ar ddiwrnod braf heulog, lle gwrandawodd aelodau o Gymdeithas Hanes Ceredigion ar anerchiad gan Richard Suggett

5. Later Medieval Lordly Seats in Cardiganshire: A Re-examination of Castell Gwallter (Llandre) and Caer Penrhos (Llanrhystud) – JOHN WILES – 39

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hanes Ceredigion, Cyfrol XVIII, Rhifyn I, 2017

6. Lloffion Llanrhystud – PETER DAVIES – 49

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion, Cyfrol XII, Rhifyn 4, 1996

7. The Rebuilding of Llanrhystud Church – By Ieuan Gwynedd Jones – 99

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1973 Cyfrol VII Rhifyn 2

8. A disturbance on Llanrhystud mountain (W. J. Lewis) – 312

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1962 Cyfrol IV Rhifyn 3

Yn ôl i’r brig ↑

Darluniau

9. Mynegai i Darluniau, Cylchgrawn Ceredigion, Cyfrolau I-X, 1950-84

 • Llanrhystud Church. The old and the new, between vii:106 and 107 pl. 2a and 2b
 • Llanrhystud. Plan of the parish church, facing vii:106 fig. 6

Diflannodd a Diflannodd Sir Aberteifi

Vanished a Vanishing Aberteifi - Eglwys Llanrhystud cyn Adferiad
Vanished a Vanishing Aberteifi – Eglwys Llanrhystud cyn Adferiad

Yn ôl i’r brig ↑

Map

Gweld Map Mwy o Lanrhystud

Yn ôl i’r brig ↑

Oriel

Yn ôl i’r brig ↑

Cysylltiadau allanol

 • Gwefan pentref Llanrhystud
 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Llanrhystud, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Llanrhystud
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Llanrhystud
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Llanrhystud

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion

Gadael Ymateb