Hanes Llangwyryfon

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Llangwyryfon. Pentref bach yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Llanrhystud a Lledrod.

Cynnwys

1. Hanes
2. Map
3. Cysylltiadau

Lluniau Hanes Llangwyryfon
Cynllun safle Dwyrain Caer Argoed 1 filltir o Llangwyryfon
Cynllun safle Dwyrain Caer Argoed
1 filltir o Llangwyryfon

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Llangwyryfon.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

Ymchwilio i hanes Ceredigion? Ymhlith y sefydliadau yng Ngheredigion mae Amgueddfa Ceredigion, Archifau Ceredigion, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’r Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru y gellir dod o hyd i bob un ohonynt yn Aberystwyth.

Gallwch ddarganfod hanes cyfoethog Ceredigion trwy ddefnyddio archifau, llyfrgelloedd ac amgueddfeydd y mae pob un ohonynt yn rhad ac am ddim i’w harchwilio!

Rhai o’r adnoddau a’r eitemau sydd i’w cael:

 • Catalog archifau Ceredigion
 • Hynafiaethau Ceredigion
 • Map ffin Ceredigion
 • Map rhyngweithiol Ceredigion
 • Mapiau degwm Ceredigion
 • Papurau newydd Ceredigion ar-lein
 • Delweddau Ceredigion
 • Hen luniau Ceredigion
 • Lleoedd chwarae Ceredigion
 • Hen dai a bythynnod Ceredigion
 • Henebion Ceredigion
 • Hen dai Ceredigion
 • Bythynnod Ceredigion
 • Eglwysi Ceredigion
 • Capeli Ceredigion

Mae gan lawer o’r sefydliad treftadaeth uchod ddigwyddiadau Ceredigion sy’n agored i’r cyhoedd ac sy’n rhannu hanes lleol a newyddion Ceredigion gyda’r cyhoedd, trwy gyfres o ddarlithoedd, sgyrsiau, diwrnodau agored a theithiau maes.

1. Hanes

Henebion Cofrestredig yn Llangwyryfon, Ceredigion.
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Caer Argoed
 • Enclosure on Banc Pwlldrainllwyn
 • Hafod Ithel Cairn Cemetery
 • Hafod Ithel Deserted Rural Settlement
 • Moated Site at Trefenter
 • Two Cairns on Mynydd Bach

Detholiad o ‘A Topographical Dictionary of Wales‘ gan Samuel Lewis 1833

“LLANGWYRYVON, neu LLANGRWYDDON, (LLAN Y GWYRYDDON), plwyf yn adran isaf cant ILAR, sir CARDIGAN, SOUTH WALES, 8 milltir (S. gan E.) o Aberystwith, yn cynnwys 533 o drigolion. Mae enw’r lle hwn yn dynodi “eglwys y Virgins”, ac mae’n deillio o gysegriad ei heglwys i Sant Ursula, a’r un ar ddeg mil o forynion. Mae’r plwyf wedi’i leoli ar lan ddeheuol afon Wyrai, ac mae’n cynnwys darn sylweddol o dir caeedig ac wedi’i drin yn dda, gyda chyfran fawr o dir comin agored ac uchel. Mae’r pridd yn ffrwythlon ar y cyfan, ac mewn rhai mannau yn ddadleuol: mae tyrbinau i’w cael mewn gwahanol leoedd. Mae rhai o’r tiroedd uwch yn gynhyrchiol iawn o ŷd a gwair. Curadiaeth barhaus yw’r byw, yn archddiaconiaeth Aberteifi, ac esgobaeth St.David’s, wedi’i chynysgaeddu â bounty brenhinol o £ 800, a grant seneddol £ 1200, ac ym nawdd teulu Chichester, fel amhriodolwyr y degwm. Mae’r eglwys, sydd wedi’i lleoli ar bwys, yn adeilad hynafol bach, sy’n cynnwys corff a changell yn unig, a rannwyd gynt gan sgrin wedi’i cherfio’n rhyfedd. Yn y fynwent mae carreg goffa hynafol, wedi’i haddurno’n fawr, ac mae ffigur croes wedi ei cherfio arni, ond heb unrhyw arysgrif; fe’i defnyddir bellach fel porth-giât. Oherwydd sefyllfa uchel yr eglwys, mae’r fynwent yn arddel golygfa wych o’r afon a’r wlad o’i chwmpas. Mae yna addoldai ar gyfer Methodistiaid Calfinaidd a Wesleaidd. Mae ysgol Sul, er cyfarwyddyd di-baid plant tlawd, yn cael ei harwain gan ychydig o’r plwyfolion; ac mae ysgoldy, lle mae’r plant i gael eu haddysgu ar y system Genedlaethol, ar fin cael ei godi trwy danysgrifiad ymhlith perchnogion tir y plwyf. O fewn terfynau’r plwyf mae olion ffos hynafol, o ffurf gromliniol; ond ni wyddys dim am ei darddiad na’i hanes. Y gwariant blynyddol cyfartalog ar gyfer cefnogi’r tlodion yw £ 88.13. “

Yn ôl i’r brig ↑

2. Map

Gweld Map Mwy o Llangwyryfon

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

3. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Llangwyryfon, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Llangwyryfon
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Llangwyryfon
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Llangwyryfon
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x