Cymdeithas Hanes Ceredigion
Tŷ Llanerchaeron a ddyluniwyd ac a adeiladwyd gan John Nash ym 1794-96

Hanes Llanerchaeron

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Llanerchaeron. Yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Aberaeron ac Ciliau Aeron.

Cynnwys

1. Hanes
2. Map
3. Oriel
4. Cysylltiadau

 • Ffwrn Fictoraidd yn y gegin wasanaeth yn Llanerchaeron
 • Hen ddrysau dwbl pren yn ystâd fferm Llanerchaeron
 • Pantri oddi ar gegin y gwasanaeth yn Llanerchaeron
 • Pwll melin lifio yn ystâd Llanerchaeron
 • Storfa ystafell gyda silffoedd yn y cwrt gwasanaeth Llanerchaeron
 • Tŷ gwydr derlict yn un o'r ddwy ardd furiog yn Llanerchaeron
 • Tŷ Llanerchaeron a ddyluniwyd ac a adeiladwyd gan John Nash ym 1794-96
Hanes Llanerchaeron
Pantri oddi ar gegin y gwasanaeth yn Llanerchaeron
Mae’r pantri yn dal i
gynnwys llawer o’r eitemau
gwreiddiol o’r cyfnod.

Tŷ gwydr derlict yn un o'r ddwy ardd furiog yn Llanerchaeron
Un o’r hen dai gwydr yng
ngerddi muriog hardd
yr ystâd.

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Llanerchaeron.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Llanaeron, iv:14; v:19; x:3
Lewes, John, Llanaeron, iv:24
Lewes, William, Llanerchaeron,vi:288,290
Lewis, John, Llanaeron, iv:25
Lewis, Mrs. M. A., Lanaeron estate in 1873, iv:12

Ceredigion Journal of the Ceredigion Antiquarian Society Vol XIII, No 3 1999
William Ritson Coultart and the Llanerchaeron Billiard Room – CAROLINE PALMER AND ROS LAIDLAW – 43

Yn ôl i’r brig ↑

2. Map

Gweld Map Mwy o Llanerchaeron

Yn ôl i’r brig ↑

3. Oriel

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

4. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Llanerchaeron, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Llanerchaeron
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Llanerchaeron
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Llanerchaeron
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion

Gadael Ymateb