Cymdeithas Hanes Ceredigion
Hanes Capel Bangor - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Hanes Capel Bangor

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Capel Bangor. Pentref bach yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Llanbadarn Fawr ac Goginan.

Cynnwys

1. Hanes
2. Mynegai
3. Addysg
4. Diwydiant
5. Crefydd
6. Map
7. Cysylltiadau

Hanes Capel Bangor - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
Hanes Capel Bangor – Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Lluniau Hanes Capel Bangor

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Capel Bangor.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai

 • Capel Bangor
  • blacksmith, vi:99
  • church, iv:120
  • corn mill, vi:98
  • schools
   • National-school
    • see Capel Bangor : schools : Ysgol Genedlaethol
   • Penllwyn school, iv:5
   • Ysgol Genedlaethol, iv-.354

Yn ôl i’r brig ↑

3. Addysg

 • schools
  • National-school
   • see Capel Bangor : schools : Ysgol Genedlaethol
  • Penllwyn school, iv:5
  • Ysgol Genedlaethol, iv-.354

Yn ôl i’r brig ↑

4. Diwydiant

 • blacksmith, vi:99
 • corn mill, vi:98

5. Crefydd

 • church, iv:120

Yn ôl i’r brig ↑

6. Map

Gweld Map Mwy o Capel Bangor

Yn ôl i’r brig ↑

7. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Capel Bangor, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Capel Bangor
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Capel Bangor
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Capel Bangor

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion

Gadael Ymateb