Hanes Capel Bangor - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Hanes Capel Bangor

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Capel Bangor. Pentref bach yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Llanbadarn Fawr ac Goginan.

Cynnwys

1. Hanes
2. Mynegai
3. Addysg
4. Diwydiant
5. Crefydd
6. Map
7. Cysylltiadau

Hanes Capel Bangor - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
Hanes Capel Bangor – Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Lluniau Hanes Capel Bangor
Cynllun safle Gwersyll ger Capel Bangor
Cynllun safle Gwersyll ger Capel Bangor

Urn wedi'i wasgaru o Benllwyn. Atgynhyrchwyd trwy ganiatâd Society of Antiquaries
Urn wedi’i wasgaru o Benllwyn.
Atgynhyrchwyd trwy
ganiatâd Society of Antiquaries

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Capel Bangor.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Claddu wrn Capel Penllwyn

Hanes y darganfyddiad, gan Mr George Eyre Evans, o Fox, Antiquaries Journal Vol. VII, Ebrill 1927, 1-127.

Tua 3 troedfedd o arwyneb presennol y ddaear slab gwastad heb ei wnio tua 2tr. erbyn 1 troedfedd. datgelodd ei hun, a brofodd i fod yn garreg orchudd cist fach. Wrth ei godi, roedd amlinelliad gwan ymyl wrn sinema a ddifrodwyd ychydig yn weladwy yn y pridd a’r cerrig y llenwyd y gist â nhw. , wedi cracio’n wael ond y rhan fwyaf o’r darnau yn eu lle, a thrwy hynny gadw’r llong am ychydig eiliadau cyn iddi ddisgyn i ddarnau, a galluogi gwneud braslun bras o’i ffurf. Llenwyd yr wrn ag esgyrn wedi’u llosgi, heb eu tanio’n llwyr. Nid oedd pot arogldarth caeedig ‘

Byddai lleoliad gwreiddiol y gladdedigaeth wedi bod wrth droed tir sy’n codi’n sydyn i’r gogledd, wedi’i leoli ar deras graean amlwg sy’n cwympo i ffwrdd yn sydyn i’r de, gan edrych dros ddyffryn llydan Afon Rheidol. Nid yw ei union leoliad ym mynwent bresennol y capel wedi’i sefydlu eto.

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai

 • Capel Bangor
  • blacksmith, vi:99
  • church, iv:120
  • corn mill, vi:98
  • schools
   • National-school
    • see Capel Bangor : schools : Ysgol Genedlaethol
   • Penllwyn school, iv:5
   • Ysgol Genedlaethol, iv-.354

Yn ôl i’r brig ↑

3. Addysg

 • schools
  • National-school
   • see Capel Bangor : schools : Ysgol Genedlaethol
  • Penllwyn school, iv:5
  • Ysgol Genedlaethol, iv-.354

Yn ôl i’r brig ↑

4. Diwydiant

 • blacksmith, vi:99
 • corn mill, vi:98

5. Crefydd

 • church, iv:120

Yn ôl i’r brig ↑

6. Map

Gweld Map Mwy o Capel Bangor

Yn ôl i’r brig ↑

7. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Capel Bangor, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Capel Bangor
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Capel Bangor
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Capel Bangor

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x