Cymdeithas Hanes Ceredigion
Hanes Aber-arth Pentref arfordirol Ceredigion

Hanes Aber-arth

Aber-arth a’i archeoleg, hynafiaethau a hanes. Yn dref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli ar arfordir Bae Ceredigion, rhwng Llan-non ac Aberaeron.

Cynnwys

1. Hanes
2. Mynegai
3. Darluniau
4. Addysg
5. Diwydiant
6. Gweinyddu
7. Iechyd
8. Mordwyol
9. Crefydd
10. Map
11. Cysylltiadau

Hanes Aber-arth
Hanes Aber-arth Pentref arfordirol Ceredigion

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau am archaeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, ac mae llawer o’r erthyglau yn ymwneud â hanes Aber-arth.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Running Franco’s Blockade: Captain John Jones, Aberarth and the S.S. Sarastone – RICHARD JONES – 79

Ceredigion Journal of the Ceredigion Historical Society Vol XIV, No 2 2002

Pen-y-Banc, Aberarth – By Peter Davies – 360

Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1983 Vol IX No 4

A History of Llanddewi Aberarth Church – By David S. Downey – 82

Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1984 Vol X No I

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai

 • Aber-arth
  • anghydffurfiaeth, iv:98
  • blacksmith, vi:100
  • carthenni, iv:214
  • corn mill, vi:197; ix:360
  • emigration
   • see Aber-arth: ymfudo
  • ffiniau iaith, ix:181
  • language boundaries
   • see Aber-arth: ffiniau iaith
  • nonconformity
   • see Aber-arth: anghydffurfiaeth
  • offloading cargo on the open beach at, vii:295
  • Pen y Bane cottages, viii:326-8
  • port for Strata Florida, i:30,37
  • school
   • British school
    • see Aber-arth : school: ysgol
     • Frutanaidd
  • ysgol Frutanaidd, iv:359
 • ymfudo,ii:67

Yn ôl i’r brig ↑

3. Darluniau

 • Aber-arth. Two cottages in, viii:327 fig.7
 • A Way-side Memorial at Llanddewi-Aberarth
Pethau i'w Gweld yn Sir Aberteifi - Cofeb Ffordd Ymlaen yn Llanddewi-Aberarth
Pethau i’w Gweld yn Sir Aberteifi – Cofeb Ffordd Ymlaen yn Llanddewi-Aberarth

Yn ôl i’r brig ↑

4. Addysg

 • school
  • British school
   • see Aber-arth : school: ysgol
    • Frutanaidd
 • ysgol Frutanaidd, iv:359

Yn ôl i’r brig ↑

5. Diwydiant

 • blacksmith, vi:100
 • corn mill, vi:197; ix:360
 • offloading cargo on the open beach at, vii:295

Yn ôl i’r brig ↑

6. Mordwyol

 • port for Strata Florida, i:30,37

Yn ôl i’r brig ↑

7. Crefydd

nonconformity

 • see Aber-arth: anghydffurfiaeth

Yn ôl i’r brig ↑

8. Map

Gweld Map Mwy o Aber-arth

Yn ôl i’r brig ↑

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

9. Cysylltiadau allanol

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion

Gadael Ymateb