Mapio Hanesyddol Aber-arth - OS Six Inch, 1888-1913, Atgynhyrchwyd gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban

Hanes Aber-arth

Aber-arth a’i archeoleg, hynafiaethau a hanes. Yn dref yng NgheredigionSir Aberteifi gynt, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli ar arfordir Bae Ceredigion, rhwng Llan-non ac Aberaeron.

 • Pentref bach hanesyddol yw Aberarth ar yr A487
 • Pont Aberarth was built in 1849 after the former bridge was destroyed by flood in 1846
 • Pentref bychan yw Aberarth sydd wedi'i leoli filltir a hanner i'r gogledd-ddwyrain o Aberaeron. Yn y 12fed ganrif roedd y pentref yn 'borthladd prysur a ddefnyddid gan y mynachod Sistersaidd
 • Gerddi afon Aberarth ychydig islaw Pont Aberarth
 • Adeiladwyd Capel Methodistaidd Bethel, Aberarth, Ceredigion, ym 1790, ailadeiladwyd ym 1805 a 1848, a'i newid yn 1900
 • Cofeb Rhyfel Aberarth, a gomisiynwyd ac fe’i dadorchuddiwyd ym mis Tachwedd 2015
 • Aberarth, Capel Methodistaidd Bethel, a adeiladwyd ym 1790, hanes Ceredigion
 • Pont Aberarth was built in 1849 after the former bridge was destroyed by flood in 1846

Hanes Aber-arth
Hanes Aber-arth Pentref arfordirol Ceredigion
~ Golygfa o Aberarth ~
Sir: Ceredigion
Cymuned: Aber-arth
Sir Draddodiadol: Sir Aberteifi
Cyfeirnod Map SN46SE
Cyfeirnod Grid SN4790063791
Plwyf Canoloesol
Cantref: Uwch Aeron
Commote:
Anhuniog
Plwyf Eglwysig: 
Llanddewi Aber-arth (Uchaf),
Acres: 4050.288
Llanddewi Aber-arth (Isaf),
Acres: 219.967
Cant y Plwyf: Ilar
Ffiniau Etholiadol:
Llansanffraid
Adeiladau RhestredigAber-arth
Henebion RhestredigAber-arth

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau am archaeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, ac mae llawer o’r erthyglau yn ymwneud â hanes Aber-arth.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes Lleol

Mae arwyddocâd hanesyddol i Aberarth, ar ôl cael ei sefydlu tua adeg goresgyniad y Normaniaid. Adeiladodd y Normaniaid Gastell Dinerth, sydd i’r de-ddwyrain o’r pentref, castell gwrthglawdd cymhleth sy’n meddiannu pentir cul ag ochrau serth uwchlaw cymer nentydd Arth ac Erthig. Cofnodwyd y castell gyntaf (fel y’i dinistriwyd) ym 1137, y nodir ei dranc yn 1207-8.

Yn y 12fed ganrif gwelwyd mynachod Sistersaidd yn cyrraedd a ddefnyddiodd yr arfordir ar gyfer trapiau pysgod neu ‘goredi’ i ddal eog, gwreichion a mullet pan aeth y llanw allan, gallwch weld olion cerrig y trapiau pysgod hyn ar lanw isel heddiw o hyd. Defnyddiwyd yr ardal hefyd fel porthladd i fewnforio “Bath Stone” o Fryste, defnyddiwyd y cerrig hyn ar gyfer adeiladu Abaty Strata Florida ar dir a roddwyd iddynt gan yr Arglwydd Rhys.

Bu Aberarth yn rhan o’r diwydiant adeiladu llongau tan 1850, ac ar ôl hynny dirywiodd y diwydiant.

Cyfraniadau Cyfnodolyn Ceredigion

Adeiladau o ddiddordeb

 • Ailadeiladwyd Pont Aberarth, a ddinistriwyd gan lifogydd 1846, 1849, a ddyluniwyd gan Thomas Penson o Groesoswallt neu ei fab R.K. Penson
 • Melin Wlân Aberarth, Ffatri Y Glyn, a adeiladwyd 1865, a weithredwyd rhwng 1866 – 1957 gan y teulu Pugh
 • Ailadeiladwyd Capel Methodistaidd Bethel, a adeiladwyd ym 1790, 1805 a 1848, a’i newid / adnewyddu ym 1900
 • Bryngaer Oes yr Haearn, Mae’r prif gae ar ben bryn yn mesur oddeutu 278m x 110m, gan amgáu 2.7 hectar
 • Bythynnod Pen-y-banc, a ddymchwelwyd hydref 1983
 • Eglwys Tyddewi, twr yn dyddio i 1400au, a ailadeiladwyd ym 1860-1862, i ddyluniadau David Williams, Llanon

Mae mwy o fanylion am yr adeiladau hyn ar Coflein, gweler y ddolen allanol isod.

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai Cyfnodolion

 • Aber-arth
  • anghydffurfiaeth, iv:98
  • blacksmith, vi:100
  • carthenni, iv:214
  • corn mill, vi:197; ix:360
  • emigration
   • see Aber-arth: ymfudo
  • ffiniau iaith, ix:181
  • language boundaries
   • see Aber-arth: ffiniau iaith
  • nonconformity
   • see Aber-arth: anghydffurfiaeth
  • offloading cargo on the open beach at, vii:295
  • Pen y Bane cottages, viii:326-8
  • port for Strata Florida, i:30,37
  • school
   • British school
    • see Aber-arth : school: ysgol
     • Frutanaidd
  • ysgol Frutanaidd, iv:359
 • ymfudo,ii:67

Yn ôl i’r brig ↑

3. Darluniau a Hen Luniau

 • Aber-arth. Two cottages in, viii:327 fig.7
 • A Way-side Memorial at Llanddewi-Aberarth
Pethau i'w Gweld yn Sir Aberteifi - Cofeb Ffordd Ymlaen yn Llanddewi-Aberarth
Pethau i’w Gweld yn Sir Aberteifi – Cofeb Ffordd Ymlaen yn Llanddewi-Aberarth

Yn ôl i’r brig ↑

4. Ysgolion ac Addysg

 • school
  • British school
   • see Aber-arth : school: ysgol
    • Frutanaidd
 • ysgol Frutanaidd, iv:359

Yn ôl i’r brig ↑

5. Diwydiant a Chrefftau

 • blacksmith, vi:100
 • corn mill, vi:197; ix:360
 • offloading cargo on the open beach at, vii:295

Yn ôl i’r brig ↑

6. Llongau, Adeiladu Llongau a Hanes Morwrol

 • port for Strata Florida, i:30,37

Yn ôl i’r brig ↑

7. Eglwysi, Capeli a Chrefydd

nonconformity

 • see Aber-arth: anghydffurfiaeth

Yn ôl i’r brig ↑

8. Map Lleoliad

Gweld Map Mwy o Aber-arth

Yn ôl i’r brig ↑

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

9. Cyfeiriadau

 1. Map Aber-arth (Delwedd uchaf): Atgynhyrchwyd o dan drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA) gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban.
 2. Gweld: Mapiau hanesyddol o Aber-arth

10. Cysylltiadau allanol

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x