CYMDEITHAS HANES CEREDIGION
Map Sir Aberteifi (Ceredigion) gan Gymdeithas Hanesyddol Ceredigion

Ceredigion

Mae Ceredigion (enw hanesyddol Sir Aberteifi) yn sir yng Nghymru, Ceredigion yn ymestyn o’r arfordir gorllewinol ar Fae Aberteifi a Môr Iwerddon i fryniau a chymoedd mewndirol ac ucheldir Plynlimon, i’r gogledd gan Sir Merioneth, i’r dwyrain gan Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed a Sir Frycheiniog, ac i’r de gan Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Cynnwys:
• Map Lleoliad Ceredigion
• Ceredigion Hanesyddol

Map Lleoliad Ceredigion

Sir forwrol yw Ceredigion, wedi’i ffinio â’r gogledd gan aber afon Dyfi, a sir Merioneth; ar y gogledd-ddwyrain gan Sir Drefaldwyn; ar y dwyrain gan eithaf gogledd-orllewinol Sir Faesyfed, a rhannau gogleddol Sir Frycheiniog; ar y de gan sir Sir Gaerfyrddin; ar y de-orllewin gan un Sir Benfro; ac ar y gorllewin a’r gogledd-orllewin, yn ei hyd cyfan, ger bae Aberteifi.

Ceredigion (Sir Aberteifi), Map o Gymru gan Gymdeithas Hanesyddol Ceredigion
Ceredigion (Sir Aberteifi), Map o Gymru gan Gymdeithas Hanesyddol Ceredigion

Ceredigion Hanesyddol

Mae gan Ceredigion nifer o gyrchfannau glan môr a threfi marchnad. Mae gan y sir hanes cyfoethog, o gaeau bryniau hanesyddol, cestyll, eglwysi a chapeli, henebion rhestredig ac adeiladau rhestredig.

Gweler ffiniau canoloesol:
Sir Aberteifi | Cantrefi | Cymydau | Gwestfâu | Rhandiroedd

Gweler Deddf Cyfrifiad 1800 a channoedd, plwyfi a threfgorddau diweddarach:
Sir Aberteifi |Cant | Plwyf | Tref