Aelodaeth

Mae’r Gymdeithas yn croesawu aelodau newydd, o Geredigion a thu hwnt.

Y tanysgrifiad blynyddol yw £10 am unigolyn, £12 am aelodaeth deuluol, i’w dalu ar 1 Ionawr bob blwyddyn. Argymhellir talu drwy Archeb Banc.

Buddion Aelodaeth

  • Darlithoedd
  • Gwibdeithiau
  • Mae aelodau’r gymdeithas yn derbyn Ceredigion yn rhad ac am ddim bob blwyddyn. Mae rhifynnau cynharach hefyd ar gael i’w prynu.

Pe hoffech ymuno, a fyddech chi lawrlwytho ac argraffu Ffurflen Aelodaeth (PDF) a’i anfon gyda’ch tanysgrifiad, at yr Ysgrifennydd Aelodaeth.

Cyfarfodydd a Digwyddiadau 2022

Tanysgrifiwch i’n Blog

Cadwch yn wybodus trwy danysgrifio i fwydlen newyddion Cymdeithas Hanes Ceredigion i dderbyn diweddariadau rheolaidd am newyddion, cyhoeddiadau, cyfarfodydd a digwyddiadau Cymdeithasau.