Cyfarfodydd a Digwyddiadau 2022

Mae cyfarfodydd y Gymdeithas ar agor i bawb.

Hydref 1 October

Yr Athro / Professor Richard Mayou :

‘The Dyfi valley as a historic centre of trade and industry’

Tachwedd 12 November

William Troughton :

‘Spies and Bicycle Thieves’

Rhagfyr 3 December

Yr Athro Emerita / Professor Emerita Jane Aaron :

‘Cranogwen, yr Arloeswraig o Langrannog’

Cynhelir cyfarfodydd yn Y Drum, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, SY23 3BU

Bydd pob cyfarfod yn dechrau am 2.30 y.p.

Dylid anfon pob cais am gael traddodi darlith yng nghyfarfodydd y Gymdeithas at yr Ysgrifennydd Rhaglen.