Hanes Ffos-y-ffin

Ffos-y-ffin a’i archeoleg, hynafiaethau a hanes. Yn bentref yng NgheredigionSir Aberteifi yn wreiddiol, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli ar arfordir Bae Ceredigion, rhwng Aberaeron ac Llwyncelyn.

Cynnwys

1. Hanes
2. Mynegai
3. Map
4. Cysylltiadau

Ffos-y-ffin

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau am archaeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, ac mae llawer o’r erthyglau yn ymwneud â hanes Ffos-y-ffin.

1. Hanes

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai

  • Ffos-y-ffin, v-.368,370

Yn ôl i’r brig ↑

3. Map

Gweld Map Mwy o Ffos-y-ffin

Yn ôl i’r brig ↑

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

4. Cysylltiadau allanol

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion