Cymdeithas Hanes Ceredigion

Hanes Llanarth

Llanarth a’i archeoleg, hynafiaethau a hanes. Yn bentref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli ar arfordir Bae Ceredigion, rhwng Llwyncelyn ac Synod Inn. Dilynwch ffordd y B4342 i bentref pysgota bach Cei Newydd.

Cynnwys

1. Hanes
2. Mynegai
3. Map
4. Cysylltiadau

Llanarth

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau am archaeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, ac mae llawer o’r erthyglau yn ymwneud â hanes Llanarth.

1. Hanes

Notes on Llanarth and Neighbourhood

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 4

The Font at Llanarth

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 2, No 1

CARDIGANSHIRE FONTS, by Professor Tyrrell Green

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 1, Part 3

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai

Yn ôl i’r brig ↑

3. Map

Gweld Map Mwy o Llanarth

Yn ôl i’r brig ↑

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

4. Cysylltiadau allanol

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion