Cysylltu

Manylion cyswllt:

Ysgrifennydd Mygedol

Siân E. Bowyer
78 Maesceinion
Waunfawr
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3QJ

e-bost: hanesceredigionhistory@gmail.com

Golygydd Mygedol

Dr Eryn Mant White
Adran Hanes a Hanes Cymru
Adeilad Hugh Owen
Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3DY

Am gyfraniadau, gweler y nodiadau ar gyfer cyfranwyr

Ysgrifennydd Rhaglen Mygedol

Lona Mason

Ysgrifennydd Aelodaeth Mygedol a phrynu copïau o Ceredigion Journal

Michael Freeman
Gweld: manylion aelodaeth
e-mail: Michael.freeman9@btinternet.com

Mae aelodau’r gymdeithas yn derbyn Ceredigion yn rhad ac am ddim bob blwyddyn. Bellach mae’n bolisi gan y gymdeithas i beidio â storio copïau o gyfnodolion sydd wedi’u digideiddio, felly dim ond y rhai er 2005 sydd ar gael i’w prynu gan yr ysgrifennydd aelodaeth.

Ysgrifennydd Cyhoeddiadau Mygedol

Michael Freeman

Ffurflen Ymholiad

Ar gyfer cwestiynau achau a hanes teulu, rydym yn awgrymu rhoi cynnig ar y Cymdeithas Hanes Teulu Aberteifi.

Graddiwch ein gwefan