Cymdeithas Hanes Ceredigion

Cysylltu

Manylion cyswllt:

Ysgrifennydd Mygedol

Siân E. Bowyer
78 Maesceinion
Waunfawr
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3QJ
e-mail: hanesceredigionhistory@gmail.com

Golygydd Mygedol

Dr Eryn Mant White
Adran Hanes a Hanes Cymru
Adeilad Hugh Owen
Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3DY

Ysgrifennydd Rhaglen Mygedol

Lona Mason

Ysgrifennydd Aelodaeth Mygedol

Michael Freeman
Gweld: manylion aelodaeth
e-mail: Michael.freeman9@btinternet.com

Ysgrifennydd Cyhoeddiadau Mygedol

Michael Freeman

Ffurflen Ymholiad