Cymdeithas Hanes Ceredigion

Cysylltu

Manylion cyswllt:

Ysgrifennydd Mygedol
Siân E. Bowyer
78 Maesceinion
Waunfawr
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3QJ
e-mail: hanesceredigionhistory@gmail.com

Golygydd Mygedol
Dr Eryn Mant White
Adran Hanes a Hanes Cymru
Adeilad Hugh Owen
Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3DY

Ysgrifennydd Rhaglen Mygedol
Lona Mason,
Maes Y Coed
Ffwrnais
Machynlleth, SY20 8PQ

Ysgrifennydd Aelodaeth Mygedol
Michael Freeman
Llysblodau
9 Rhiw Briallu
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3SE

Ysgrifennydd Cyhoeddiadau Mygedol
Michael Freeman
Llysblodau
9 Rhiw Briallu
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3SE