Cymdeithas Hanes Ceredigion
Mae Bwthyn Amgueddfa Llanon yn enghraifft brin o fwthyn Ceredigion nodweddiadol o'r 18fed ganrif

Hanes Llan-non

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Llan-non. Yn bentref hanesyddol yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli ar arfordir Bae Ceredigion, rhwng Llanrhystud ac Aberarth. Tuag at y môr fe welwch bentrefan hanesyddol Llansanffriad.

Cynnwys

1. Hanes
2. Mynegai
3. Darluniau
4. Addysg
5. Diwydiant
6. Mordwyol
7. Crefydd
8. Map
9. Oriel
10. Cysylltiadau

 • Golygfa o Llanon o'r A487 - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Slangs Hanesyddol Llanon - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Pentref hanesyddol Llanon - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes Llanon - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes Llanon - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Stribedi maes hanesyddol Llanon - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Hanes Llan-non
Mae Bwthyn Amgueddfa Llanon yn enghraifft brin o fwthyn Ceredigion nodweddiadol o'r 18fed ganrif
Mae Bwthyn Amgueddfa
Llanon yn enghraifft brin
o fwthyn Ceredigion
nodweddiadol o’r
18fed ganrif.

Y Neuadd, Llanon, adeilad o'r 16eg ganrif. Hefyd yr enghraifft gynharaf o dŷ simnai hysbys yng Ngheredigion
Y Neuadd, Llanon, adeilad
o’r 16eg ganrif. Hefyd yr
enghraifft gynharaf o dŷ
simnai hysbys
yng Ngheredigion.

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau am archaeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, ac mae llawer o’r erthyglau yn ymwneud â hanes Llan-non.

1. Hanes

Mae Bwthyn Amgueddfa Llan-non yn enghraifft brin o fwthyn Ceredigion nodweddiadol o’r 18fed ganrif.

Credir bod Y Neuadd (The Hall) yn dyddio o’r Tuduriaid o gwmpas yr 16eg ganrif.

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai

 • Llan-non, ili:129,1 1,153
  • blacksmith, vi:99,100
  • dialect
   • see Llan-non : tafodiaeth
  • emigration
   • see Llan-non : ymfudo
  • fair, iii:127;ix:369
  • fulling mill, vi:108
  • Rebecca riots at, v-.270
  • St. Non’s church, iii:126,130
  • schools
   • grammar, ix:199
   • private, ii:151
  • settlement patterns, x:115-16
  • smuggling, iv-.332
  • tafodiaeth, ix:181,182,183,184
  • turnpike gate, iii:130,134
  • woollen mill, vi:111
  • ymfudo, ii:167,229
 • Llan-non, gwestfa, iii:274 

Yn ôl i’r brig ↑

Y Neuadd, Llanon, adeilad o'r 16eg ganrif. Hefyd yr enghraifft gynharaf o dŷ simnai hysbys yng Ngheredigion
Y Neuadd, Llanon, adeilad o’r 16eg ganrif. Hefyd yr enghraifft gynharaf o dŷ simnai hysbys yng Ngheredigion

3. Darluniau

 • Hafodydd and Lluestydd above Llan-non, 1846, ix:22fig. 11
 • Llan-non. A traditional Cardiganshire cottage in, viii:323 fig.5

Yn ôl i’r brig ↑

4. Addysg

 • schools
  • grammar, ix:199
  • private, ii:151

Yn ôl i’r brig ↑

5. Diwydiant

 • blacksmith, vi:99,100
 • fulling mill, vi:108
 • woollen mill, vi:111

Yn ôl i’r brig ↑

6. Mordwyol

 • smuggling, iv-.332

Yn ôl i’r brig ↑

7. Crefydd

 • St. Non’s church, iii:126,130

Yn ôl i’r brig ↑

8. Map

Gweld Map Mwy o Llan-non

Yn ôl i’r brig ↑

9. Oriel

10. Cysylltiadau allanol

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion

Gadael Ymateb