Cymdeithas Hanes Ceredigion

Ceredigion – Cylchgronau Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi

Cyhoeddwyd y Cylchgronau o 1950 hyd heddiw. Mae’r cynnwys cyflawn wedi’i ddigideiddio gan LlGC fel rhan o brosiect ‘Cymru Periodicals Ar-lein’ a ariannwyd gan JISC a oedd ar gael o 2009. Yn y cyfamser, rydym yn cyflwyno tabl cynnwys pob cyfrol isod. Roedd fformat a lefel y manylder yn y ‘Cynnwys’ yn amrywio o gyfrol i gyfrol. Rydym yn cyflwyno’r rhestrau fel y’u argraffwyd yn wreiddiol.

Edrychwch ar gyhoeddiadau Cymdeithas Hanes Ceredigion o 1909.

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1950 Cyforl I Rhifyn 1

Ceredigion - Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1950 Cyfrol I Rhif 1Cynnwys:
• Introduction
• The Celtic Saints in Cardiganshire
• Strata Florida Abbey
• The Monastic Economy of the Cistercians
at Strata Florida
• Ystradmeurig Castle
• St David’s College
Aberaeron Landmarks
• The Possible Formation of a
County Museum in Cardiganshire
• The National Council of Social Service, and
the Work of Local Antiquarian Societies
• Botanical Exploration in Cardiganshire
• Cors Fochno and Cors Goch
• New and Notes
• The Genisis of the Society
• Old Numeral Forms
• Inscribed Slates from Strata Florida
• A Bequest to the Society
• Proceedings of the Society and of its
Executive Committee, 1939-1949
• Financial Statements
Darllenwch gyfrol I rhif 1 ar-lein…

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1951 Cyforl I Rhifyn 2

Ceredigion - Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1951 Vol I No 2Cynnwys:
• Llandyssul Church: Minute Book of the 
Vestry and Parish Meetings
• Geological Research in Cardiganshire, 1842-1949
• Some Aspects of Lead Mining in Cardiganshire 
in the Sixteenth and Seventeenth Centuries
• Proceedings of the Society and of its Executive 
Committee, 1950
• Obituary
• List of Members of the Society
• Financial Statement for the Year 1950
• News and Notes
• The Passing of a Fleet
• St. David’s College, Lampeter, and the 
Presbyterian College Carmarthen
• A Peterwell Sale Catalouge of 1781
• A Borth Shipwreck
• Rhyfel y Sais Bach
Darllenwch gyfrol I rhif 2 ar-lein…

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1952 Cyfrol II Rhifyn I

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, Vol II No I 1952Cynnwys:
• Sir William Llewelyn Davies, M.A., LL.D. F.S.A
• Aberystwyth School Board and Board School
1870-1902
• A Llanbadarn Fawr Calendar
• The Cwmsylog Lead Mine
• Rhyfel y Sais Bach
• The Cardiganshire Miners’ Drinking Song
• A Field Day at Cwmsymlog
• Proceedings of the Cardiganshire Antiquarian
Society and of its Executive Committee during 1951
• Statement of Accounts for the year 1951
Darllenwch gyfrol II rhif I ar-lein…

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1953 Cyfrol II Rhifyn 2

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1953 Vol II No 2Cynnwys:
• The Cult of Dewi Sant at LlanddewiBrefi
• Church Day Schools in Aberystwyth during the
Nineteenth Century
• The Lesser Country Houses of Cardiganshire
• Some Cardiganshire Broadsides
• An Unusual Churchwarden’s Account Book
• Cardigan’s Ancient Borough
• Two Aberystwyth Benefactors
• Proceedings of the Cardiganshire Antiquarian
Society and of its Executive Committee
• Forty Welsh Traditional Tunes
• Statement of Accounts for the year 1953
Darllenwch gyfrol II rhif I ar-lein…

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1954 Cyfrol II Rhifyn 3

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1954 Vol II No 3Cynnwys:
• Sir Cadwaladr Bryner-Jones
• Derry-Ormond
• Elementary Day Schools for the Children of
the Working Classes in Cardiganshire in 1847
• Ymfudo o Sir Aberteifi i Unol Daleithau America
o 1654 hyd 1860
• The Lesser Country Houses of Cardiganshire
• The County Museum
• Proceedings of the Cardiganshire Antiquarian
Society and of its Executive Committee
• The Historic Buildings Council for Wales
• Statement of Accounts for the year 1954
• The Late Sir Bryner Jones
Darllenwch gyfrol II rhif I ar-lein…

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1955 Cyfrol II Rhifyn 4

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1955 Vol II No 4• Editorial
• The Churches of Mount and Verwig
• The Church of the Holy Cross, Mount, and 
the Church of St Pedrog, Verwig
• Sir John Rhys: An Explorer of Antiquity
• Ymfudo o Sir Aberteifi i Unol Daleithau 
America o 1654 hyd 1860 (parhad)
• The Lesser Counrty Houses of Cardiganshire 
(continued)
• The Printed Maps of Cardiganshire, 1578-1900, 
in the National Library of Wales
• The Aberystwyth Town Walls
• Brogynin, Trefeirig
• The Trenacatus Stone
• Proceedings of the Cardiganshire Antiquarian 
Society and of its Executive Committee
• List of Members
• Statement of Accounts for the year 1955
Darllenwch gyfrol II rhif I ar-lein…

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1956 Cyfrol III Rhifyn I

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1956 Vol III No I• John Johnes (1800-1876)
• The Excavation of a Barrow in Cardiganshire
• Gwir Iforiaid ‘Castell Gwallter’
• The Castles of Cardiganshire
• The Crosswood Estate, 1547-1947
• The Lesser Country Houses of Cardiganshire 
(continued)
• Some of the Freeholders of Cardiganshire in 1632
• Proceedings of the Cardiganshire Antiquarian 
Society and of its Executive Committee
• The Aberystwyth Archaeological Society
• Statement of Accounts for the year 1956
Darllenwch gyfrol II rhif I ar-lein…

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1957 Cyfrol III Rhifyn 2

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1957 Cyfrol III Rhifyn 2• The Background of Llandysul
• Recent Excavations in Old Aberystwyth
• The Excavations of a Barrow in Cardiganshire-II
• Land Occupation, Ownership, and Utilisation in 
the Parish of Llansanffraidd
• Seasonal Migrations of Cardiganshire Harvest 
gangs to the Vale of Glamorgan in the 
Nineteenth Century
• A Town and its Library
• Tro i Eglwys Penbryn
• A Note on Ship-Building in Aberystwyth, 
1800-1816
• Obituary: Mr R. Osborne
• Meetings and Proceedings of the Society 
during 1957
• Constitution
• Statement of Accounts for the year 1957 
Darllenwch gyfrol II rhif I ar-lein…

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1958 Cyfrol III Rhifyn 3

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1958 Cyfrol III Rhifyn 3• Editorial
• The Vale of Aeron in the Making
• The Implementation of the 1870 Elementary 
• Education Act in Cardiganshire
• Llangrannog
• Lôn Lacs
• Obituary
• Proceedings of the Society during 1958
Darllenwch gyfrol II rhif I ar-lein…

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1959 Cyfrol III Rhifyn 4

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1959 Cyfrol III Rhifyn 4• The President’s Jubilee Message
• The Chairman’s Address at Gorgerddan
•  From Antiquarianism to Archaeology in 
Cardiganshire, 1909-1959
• Medieval Cardiganshire – A Study in 
Social Orgins
• Some Aspects of the History of Aberystwyth-I
• Cardiganshire Politics in the 
Mid-eighteenth Century
• Trade and Industry in some Cardiganshire 
Towns in the Middle Ages
• Did Handel Visit Cardiganshire?
• Some of the Pioneers
• Proceedings of the Society during 1959
• List of Members
• Statement of Accounts for the year 1959 – 356 
Darllenwch gyfrol II rhif I ar-lein…

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1960 Cyfrol IV Rhifyn I

Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1960 Cyfrol IV Rhifyn I• The Old Families of South-West Wales
• Some Aspects of the History of Aberystwyth-II
• Some Aspects of the Bidding in Cardiganshire
• Educational Charities in Cardiganshire in the 
Period 1833-35 : Their Origin and Value
• The ‘Corbalengi’ Stone 
• Memories of old Cardiganshire
• Obituary: Mr J. R. Davies
• Annual Report for 1960
• Statment of Accounts for the Year 1960 – 83 
Darllenwch gyfrol II rhif I ar-lein…