Dolenni

Dolenni defnyddiol
Mae llawer o wefannau ar gael a fydd o ddiddordeb a ddefnydd i’r rhai sy’n ymddiddori yn hanes Ceredigion. Dyma rhai ohonyn nhw:

Archifdy Ceredigion: Prif ystorfa cofnodion cyhoeddus a phreifat sy’n perthnasol i Geredigion.

Amgueddfa Ceredigion: Lleolir yr Amgueddfa yn hen Sinema’r Colosseum yn Aberystwyth, ac mae’n llawn dop gyda pethau swynol am hanes y sir. Ynghyd â rhestr o ddigwyddiadau amgueddfeydd. Mae yna hefyd safle ar wahân sydd â delweddau o rai o’r gwrthrychau yng nghasgliadau’r amgueddfa.

Llyfrgell Ceredigion: Wedi’i leoli yn hen neuadd y dref, mae’r adeilad presennol yn dyddio o 1957 ac mae wedi’i leoli yn Queen’s Road, gyferbyn â Portland Street. Gydag adnodd hanes lleol defnyddiol.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Er bod ffocws LLGC bellach ar archifau o arwyddocâd cenedlaethol, mae’n gynnwys llawer o ddiddordeb i haneswyr Ceredigion. Mae adnoddau hynod ddiddorol eraill yn cynnwys Cyfnodolion Cymru, mapiau Degwm, Enwau Lleoedd a Phapurau Newydd Ar-lein.

Comiswn Brenhinol Henebion Cymru: Casgliad enfawr o wybodaeth am hanes adeiladau Cymru, gan gynnwys Ceredigion. Mae hefyd yn rheoli Coflein, y gronfa ddata ar-lein ar gyfer Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (NMRW) – y casgliad cenedlaethol o wybodaeth am amgylchedd hanesyddol Cymru. Mae’r comisiwn hefyd yn rheoli’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol.

Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed: Un o bedair Ymddiriedolaeth Archeolegol Cymru, a sefydlwyd i hyrwyddo addysg y cyhoedd mewn archeoleg. Mae wedi ymrwymo i weithio i helpu i amddiffyn, cofnodi a dehongli pob agwedd ar yr amgylchedd hanesyddol.

Fforwm Hanes Lleol Ceredigion: Grŵp sy’n dod â’r cymdeithasau hanes lleol a theuluol a grwpiau tebyg yn y sir ynghyd er mwyn rhannu syniadau a gwybodaeth.

Cymdeithas Hanes Llansantffraed: Adnodd hanes lleol ar gyfer Llanon a’r ardal gyfagos.

Mae Peint o Hanes: yn brosiect am dafarnau. Tafarnau yng Ngheredigion. Hen dafarnau, tafarnau newydd, y tafarnau i gyd, a bragdai.