Cymdeithas Hanes Ceredigion

Hanes Sarnau

Sarnau a’i archeoleg, hynafiaethau a hanes. Yn bentref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli ar arfordir Bae Ceredigion, rhwng Brynhoffnant ac Tan-y-groes.

Cynnwys

1. Hanes
2. Mynegai
3. Map
4. Cysylltiadau

Lluniau Hanes Sarnau
Bedyddfeini Sir Aberteifi - Sarnau
Bedyddfeini Sir Aberteifi – Sarnau

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau am archaeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, ac mae llawer o’r erthyglau yn ymwneud â hanes Sarnau.

1. Hanes

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai

  • Sarnau
    • blacksmith, vi:99,104
    • church, ili:182; vili:349;ix:355
  • Sarnau Henllan
    • botanical records, i:92

Yn ôl i’r brig ↑

3. Map

Gweld Map Mwy o Sarnau

Yn ôl i’r brig ↑

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

4. Cysylltiadau allanol

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion