Hanes Llangoedmor

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Llangoedmor. Pentref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Cardigan ac Llechryd.

Cynnwys

1. Hanes
2. Map
3. Cysylltiadau

Lluniau Hanes Llangoedmor

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Llangoedmor.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Henebion Cofrestredig yn Llangoedmor, Ceredigion.
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Castle Malgwyn Bridge
 • Llechryd Bridge

Detholiad o ‘A Topographical Dictionary of Wales‘ gan Samuel Lewis 1833

“LLANGOEDMORE (LLAN- GOEDMAWR), plwyf yn adran isaf y cant o TROEDYRAUR, sir CARDIGAN, SOUTH WALES, 2 filltir (E.) o Aberteifi, sy’n cynnwys 1014 o drigolion. Mae enw’r lle hwn, sy’n arwydd o “eglwys y coed mawr”, yn deillio o’i sefyllfa mewn ardal sy’n gyforiog o bren o dyfiant hynafol a moethus, a chyda llwyni o goed derw urddasol a choed eraill, am ei nifer a’i harddwch. mae’r cyffiniau agos yn amlwg iawn. Yn fuan wedi marwolaeth Harri I, ymladdwyd brwydr gofiadwy ger Crûg Mawr, bryn conigol yn y plwyf hwn, rhwng y Cymry, dan orchymyn Grufydd ab Rhys a’r Saeson, lle cafodd yr olaf orchfygiad signal. Mae’r plwyf mewn lleoliad dymunol ar afon Teivy, ar y ffordd dyrpeg o Aberteifi i Castell Newydd Emlyn, ac mae’n cynnwys, yn ychwanegol at y gyfran fawr o goetir uchod y sylwyd arno, gyfran sylweddol o dir âr a phorfa, sydd wedi’i amgáu ac mewn a cyflwr da o drin y tir: mae’r cyfan yn ffurfio wyneb eithaf bryniog o tua phum mil o erwau, gydag amrywiaeth o briddoedd, y mae clai yn bodoli ymhlith hynny. Mae’r golygfeydd cyfagos yn amrywiol iawn, ac mewn rhai rhannau yn hynod brydferth; ac mae’r golygfeydd o’r wlad gyfagos yn cyfuno llawer o nodweddion o gymeriad dymunol. Yn y cyffiniau mae sawl sedd a filas golygus, mewn lleoliad hyfryd, ac yn arddel rhagolygon helaeth. Mae Coedmore, sedd Thomas Lloyd, Ysw., Yn blasty nobl, wedi’i leoli ar oruchafiaeth uchel yn edrych dros afon Teivy, yn arddel golygfa wych o weddillion hybarch castell Kîlgerran, ac wedi’i gysgodi yn y cefn ac ar yr ochrau gan helaeth helaeth. pren o goed urddasol a thyfedig: yn gyfagos i’r sedd hon arferai sefyll Castel Cevel, plasty hynafol arglwyddi Coedmore. Mae enw’r plasty hwn, a ysgrifennwyd yn hynafol Coed-Mawr, yn dynodi “y pren mawr”, ac mae’n debyg iddo gael ei roi iddo o’r goedwig foethus a helaeth y cafodd ei adeiladu ynddo. Rhoddwyd barwniaeth Coed-Mawr gan Edward III i Syr Robert Langley, cwnstabl castell Aberystwith ac is-gapten sir Aberteifi, y pasiodd ei deulu ohono trwy gyfnewid i’r Mortimers, y mae Llewelyn Mortimer ohono, y cyntaf o’r enw hwnnw yn berchen ar yr ystâd hon, Angharad arbennig, merch Meredydd ab Rhys, Tywysog Aberteifi. Neilltuodd Rowland, y chweched o dras o Llewelyn Mortimer, i’w frawd-yng-nghyfraith, Syr John Lewis, yn gyfnewid am Castell Llwyd, yn Laugharne, sir Caerfyrddin; ac wedi hynny daeth i feddiant y Lloyds, trwy briodas un o hynafiaid y perchennog presennol â Jane, merch y Cyrnol James Lewis, gŵr bonheddig a fu’n cymryd rhan weithredol yn ystod cymudiadau sifil yr ail ganrif ar bymtheg. Mae Llangoedmore Place, sedd Mrs. Millinchamp, plasty golygus, a adeiladwyd gan John Lloyd, Ysw., O Plymouth, wedi’i leoli’n hyfryd mewn tiroedd sydd wedi’u cynllunio’n hyfryd, gan arddel golygfa ddiddorol a hardd o dref Aberteifi, pentref St. Dogmael’s, afon Teivy, wedi’i gorchuddio â llongau, a gwrthrychau hyfryd eraill. Mae Trêvorgan sedd y diweddar Evan Davies, Ysw., Yn blasty sylweddol, wedi’i leoli’n ddymunol ar dir sy’n cynnwys golygfeydd amrywiol iawn; ac mae yna hefyd rai preswylfeydd dynion eraill ar raddfa lai. Mae llechi o ansawdd da i’w cael yn y plwyf, ac mae rhai chwareli wedi’u hagor, ac wedi gweithio’n llwyddiannus iawn; mae afon Teivy, sydd yma yn fordwyol, yn llifo ger y chwareli, ac yn rhoi pob cyfleuster ar gyfer allforio eu cynnyrch. Rheithordy yw’r byw, yn archddiaconiaeth Aberteifi, ac esgobaeth Dewi Sant, a raddiwyd yn llyfrau’r brenin yn £ 12.18.6 1 / 2., ac yn nawdd Prifathro a Thiwtoriaid Coleg Dafydd, Lampeter . Ailadeiladwyd yr eglwys, a gysegrwyd i Sant Cynllo yn llwyr yn y flwyddyn 1830: mae’r adeilad presennol yn strwythur taclus, yn arddull ddiweddarach pensaernïaeth Lloegr, yn cynnwys corff a changell, gyda thŵr bach cain o ddau gam, yn codi o canol corff yr eglwys, ac wedi ei orchuddio gan feindwr cain a chymesur: talwyd cost ei godi gan gyfradd blwyfol, ac mae’r tu mewn wedi’i drefnu’n dda a’i osod yn briodol ar gyfer perfformio gwasanaeth dwyfol. Mae addoldy i Fedyddwyr. Ger Trêvorgan mae ffynnon o’r enw Ffynnon Sant Cynllo, y priodolwyd priodweddau iachâd rhyfeddol iddi. Y gwariant blynyddol ar gyfartaledd ar gyfer cefnogi’r tlawd yw £ 243. 9. ”

Yn ôl i’r brig ↑

2. Map

Gweld Map Mwy o Llangoedmor

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

3. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Llangoedmor, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Llangoedmor
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Llangoedmor
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Llangoedmor
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x