Hanes tafarndai Talybont yn hen sir sirol Sir Aberteifi

Hanes Tal-y-bont

Tal-y-bont a’i archeoleg, hynafiaethau a hanes. Yn bentref hanesyddol yng NgheredigionSir Aberteifi gynt, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Bow Street a Taliesin.

Cynnwys
1. Hanes
2. Map
3. Cysylltiadau

 • Hanes Gwesty'r Black Lion, Talybont, yn hen sir sirol Sir Aberteifi
 • Hanes Talybont - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Archeoleg Talybont - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes y Llew Gwyn, Talybont, yn hen sir sirol Sir Aberteifi
 • Hynafiaeth Talybont - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Sir Aberteifi
 • Delwedd o wrthryfeloedd Talybont - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes tafarndai Talybont yn hen sir sirol Sir Aberteifi
 • Golygfa o'r awyr o Talybont hanesyddol - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Tal-y-bont, Ceredigion, Gorllewin Cymru – pentref bach hanesyddol yn hen sir Sir Aberteifi

Lluniau Hanes Tal-y-bont
Cynllun safle Caer Lletty Llwyd
Cynllun safle Caer Lletty Llwyd

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi ysgrifennu erthyglau am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau yn ymwneud â hanes Tal-y-bont.

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

1. Hanes Lleol Tal-y-bont

Ardal ucheldir Waun Wyddyl, i’r de, i’r dwyrain o Talybont.

Ni wnaed unrhyw ymchwil i hanes yr ardal fach hon o dir uchel. Ar y map degwm (Llanfihangel Geneu’r glyn, 1847) fe’i dangosir fel tir agored, ac mae’n debyg yr ystyrid mai tir y Goron ydoedd, sefyllfa a fodolai yn ôl pob tebyg am nifer o ganrifoedd cyn 1847. Yn ystod ail hanner y 19eg ganrif rhannwyd yr ardal yn gaeau mawr iawn. Sefydlwyd fferm wynt yma bellach.

Disgrifiad ac elfennau hanfodol y dirwedd hanesyddol

Mae’r ardal hon yn cynnwys bryn crwn, sy’n codi i dros 340m o uchder mewn mannau. At ei gilydd mae’r llethrau’n disgyn i 250m, ond mae rhai o’r llethrau mwy serth yn disgyn i lai na 150m.

Arferai fod wedi’i rhannu’n gaeau mawr gan gloddiau – nid oes unrhyw wrychoedd erbyn hyn, er bod llwyni eithin yn tyfu ar rai cloddiau – ond mae’r gwrychoedd hyn bellach yn afraid i raddau helaeth ac erbyn hyn mae ffensys gwifrau yn darparu ffiniau cadw stoc.

Tir pori wedi’i wella a geir yn bennaf, ond ceir pantiau brwynog a mawnaidd yn ogystal â thir pori mwy garw a rhedyn ar y llethrau mwy serth. Nid oes unrhyw aneddiadau cyfannedd. Mae rheilffordd/tramffordd fyrhoedlog (a agorwyd ym 1897) yn croesi’r llethrau gogleddol is. Adeiladwyd fferm wynt yn ddiweddar ar gopa’r bryn.

Mae’r archeoleg a gofnodwyd yn bennaf yn cynnwys olion mwyngloddiau metel dinod ar lethrau gogleddol a chopa’r ardal. Mae caer drawiadol yn dyddio o’r Oes Haearn, dau grug crwn posibl yn dyddio o’r Oes Efydd a dau faen hir posibl yn dyddio o’r Oes Efydd yn rhoi dyfnder amser i’r dirwedd hon.

Gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed – Nodweddu Tirwedd Hanesyddol Tal-y-bont

Yn ôl i’r brig ↑

2. Map

Gweld Map Mwy o Tal-y-bont

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

3. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Silian, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Silian
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Silian
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Silian
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion