Eglwys Llansantffraed Llanon - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Hanes Llansanffraid

Hanes Llansanffraid a’i archeoleg a’i hynafiaethau. Pentref bach yng NgheredigionSir Aberteifi gynt, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli ar arfordir Bae Ceredigion, rhwng Llanrhystud ac Aber-arth. Tuag at yr A487 fe welwch bentref Llan-non.

Mae ardal gadwraeth Llansanffraid yn un o 13 ardal gadwraeth yn sir Ceredigion. Mae Ardaloedd Cadwraeth wedi’u dynodi i gadw a gwella cymeriad arbennig ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol. Dewisir yr ardaloedd cadwraeth hyn yn ôl ansawdd yr ardal gyfan, gan gynnwys cyfraniad unigolion allweddol neu grwpiau o adeiladau, coed, mannau agored a strydlun.

I gael y wybodaeth lawn, gan gynnwys gwybodaeth am ddynodiadau, dylai unigolion gysylltu ag adran gynllunio Cyngor Sir Ceredigion.

 • Eglwys Llansantffraed Llanon - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Afon ac eglwys Llansanffraid Eglwys Llanon - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Eglwys Llansantffraid Llanon - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Hanes Llansanffraid
Bedyddfeini Sir Aberteifi - Llansanffraid
Ffont Eglwys Llansanffraid
Sir: Ceredigion
Cymuned: Llansanffraid
Sir Draddodiadol: Sir Aberteifi
Cyfeirnod Map SN56NW
Cyfeirnod Grid
SN5124767492
Plwyf Canoloesol
Cantref: Uwch Aeron
Commote:
 Anhuniog
Plwyf Eglwysig: 
Llansantffraid, Acres 4888.814
Cant y Plwyf: Ilar
Ffiniau Etholiadol:
Llansanffraid
Adeiladau RhestredigLlansanffraid
Henebion RhestredigLlansanffraid

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau am archaeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, ac mae llawer o’r erthyglau yn ymwneud â hanes Llansanffraid.

1. Hanes Lleol

Henebion Cofrestredig yn Llansanffraid, Ceredigion.
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Llech Gron
 • Aberstrincell or Graiglas Limekilns

Land Occupation, Ownership, and Utilisation in the Parish of Llansanffraidd – By Spencer Thomas – 124

Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1957 Vol III No 2

Llansanffraid Church – MARK MCDERMOTT – 47

Ceredigion Journal of the Ceredigion Historical Society Vol XIV, No 3 2003

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai Cyfnodolion

 • Llansanffraid,iv:54
  • anghydffarfiaeth, iv:10, 0 105,107
  • bibliography, iv-.305
  • cattle , iii:142-4
  • census returns 1841 and 1851, iv:408-21
  • church, iv:119; x:127
  • crops, ili:137-41
  • economic characteristics, iii:124-49
  • emigration, ii:229; x:50
  • Enclosure Act,1812, viii:109
  • enclosure riots, v:269
  • enclosures, iv:312-13; viii:107
  • expenditure on the poor rate, 1813-20, viii:114
  • horses, iii:144-5
  • human geography, iii:149-53
  • livestock, iii:141-2
  • nonconformity
   • see Llansanffraid : anghydffarfiaeth
  • physical characteristics, ili:124
  • pigs, ili:147-8
  • poor law, vi:10,18,24,28
  • population figures,1811 – 31 , viii:114
  • poultry, iii:148-9
  • sheep, iii:145-7
  • wages, x:34
 • Llansanffraid, hamlet, iii:129-30
 • Llansanffraid United District School Board, ili:210,211,214

Yn ôl i’r brig ↑

3. Darluniau a Hen Luniau

 • Llansantffraid, 1841 and 1851. Age structure in, iv:415 fig. 4
 • Llansanffraid in 1841 and 1851. Occupations in, iv:411 fig. 3

Yn ôl i’r brig ↑

4. Eglwysi, Capeli a Chrefydd

 • church, iv:119; x:127
 • nonconformity
  • see Llansanffraid : anghydffarfiaeth

Yn ôl i’r brig ↑

5. Ffermydd, Da Byw a Ffermio

 • cattle , iii:142-4
 • crops, ili:137-41
 • Enclosure Act, 1812, viii:109
 • enclosure riots, v:269
 • enclosures, iv:312-13; viii:107
 • horses, iii:144-5
 • livestock, iii:141-2
 • pigs, ili:147-8
 • poultry, iii:148-9
 • sheep, iii:145-7
 • wages, x:34

Yn ôl i’r brig ↑

6. Map Lleoliad

Gweld Map Mwy o Llansanffraid

Yn ôl i’r brig ↑

7. A Topographical Dictionary of Wales

Cyhoeddwyd yn wreiddiol gan: Samuel Lewis, A Topographical Dictionary of Wales (Llundain, Pedwerydd argraffiad, 1849)

LLANSANTFRAID (LLAN-SANT-FFRAID), plwyf, yn undeb Aberaëron, Rhanbarth isaf cant Ilar, sir Aberteifi, De Cymru, 11 milltir (S. gan W.) o Aberystwith; yn cynnwys 1222 o drigolion. Nid yw’r pentref, sy’n sefyll ar y ffordd o Aberteifi i Aberystwith, yn cynnwys ond ychydig o dai o ymddangosiad cymedrig: mae’r plwyf yn enwog am ei gynnyrch toreithiog o haidd. Mae’r byw yn ficerdy wedi’i ryddhau, wedi’i raddio yn llyfrau’r brenin ar £ 6. 13. 4., ac wedi ei gynysgaeddu â grant seneddol o £ 400; incwm net presennol, £ 91; noddwr, Esgob Tyddewi: amhriodolwyr, Corawl Ficeriaid Dewi Sant. Mae’r eglwys, sydd wedi’i chysegru i St. Bridget, wedi’i hailadeiladu, ac mae’n adeilad nwyddau, wedi’i lleoli’n gytûn ger lan bae Aberteifi. Mae addoldai i Fethodistiaid ac Annibynwyr Calfinaidd, a thair ysgol Sul, ac mae un ohonynt mewn cyfundeb â’r Eglwys Sefydledig. Mae Leland wedi cofnodi bodolaeth adeilad mawr yma, ond ni lwyddodd i benderfynu ai abaty Llanfride ydoedd ai peidio, a chrybwyllir yn y llyfr “De Dotatione Ecclesiæ S. Davidis.” Mae Giraldus hefyd yn siarad am leiandy Llansanfride, ond mae’r un mor ansicr a oedd hwn wedi’i leoli yma.

Yn ôl i’r brig ↑

8. Oriel

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

9. Cyfeiriadau

 1. Map Llansanffraid (Delwedd uchaf): Atgynhyrchwyd o dan drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA) gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban.
 2. Gweld: Mapiau hanesyddol o Llansanffraid

Yn ôl i’r brig ↑

10. Cysylltiadau allanol

 • Cymdeithas Hanes Llansantffraed, a sefydlwyd ym 1996, cynhelir cyfarfodydd yn Ystafell Ddarllen Llanon ar ddydd Llun cyntaf y mis ac eithrio Gwyliau Banc.
 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol a henebion Llansantffraed
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Llansantffraed
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion tafarn a thafarndai Llansantffraed lleol
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Llansantffraed
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion