Hanes Llanfair Clydogau

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Llanfair Clydogau. Pentref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Llanddewi-Brefi ac Cellan.

Cynnwys

1. Hanes
2. Mynegai
3. Map
4. Cysylltiadau

Lluniau Hanes Llanfair Clydogau

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Llanfair Clydogau.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Henebion Cofrestredig yn Llanfair Clydogau, Ceredigion..
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Caer Cadwgan
 • Careg-y-Bwci
 • Esgair Ffraith Round Cairns
 • Hirfaen Standing Stone

Detholiad o ‘A Topographical Dictionary of Wales‘ gan Samuel Lewis 1833

“LLANVAIR CLYDOGAU (LLAN-VAIR-Y-CLYWEDOGAU), plwyf yn adran uchaf y cant o MOYTHEN, sir CARDIGAN, SOUTH WALES, 4 milltir (N. E. gan E.) o Llanbedr-pont-steffan, yn cynnwys 385 o drigolion. Mae’r plwyf hwn wedi’i leoli’n ddymunol yn rhan uchaf Dyffryn Teivy, ac ar lan ddwyreiniol yr afon honno, ychydig bellter o’r ffordd dyrpeg o Lampeter i Trêgaron sy’n ffinio â sir Caerfyrddin. Nodweddir y golygfeydd cyfagos yn gyffredinol gan y nodweddion hynny sy’n bodoli yn y rhan hon o’r dywysogaeth, ac mae’r golygfeydd o’r tiroedd uwch yn cofleidio rhagolygon helaeth dros ddarn o wlad amrywiol iawn: mae’r pridd, er ei fod yn amrywiol, yn ffrwythlon yn gyffredinol, a’r swbstrad. yn gyforiog o gyfoeth mwynol. Mae mwynglawdd gwerthfawr o fwyn plwm, sy’n cynnwys cyfran sylweddol o arian, ac sydd hefyd i’w gael mewn cwarts, spar, a swm bach o fwyn copr, wedi cael ei weithio am yr ugain mlynedd diwethaf gyda chryn lwyddiant, er mewn tymhorau sych yn ystod y cyfnod hwnnw mae’r gwaith wedi’i atal yn aml rhag diffyg dŵr sy’n ddigonol i symud i’r peiriannau a gyflogir: ar hyn o bryd mae’r gwaith hwn yn cael ei wneud ar ddyfnder o ddau gant a hanner o droedfeddi o dan yr wyneb, ac yn cynnig digon o anogaeth i barhad y gweithrediadau: cynnyrch cyfartalog y mwynglawdd hwn, sy’n eiddo i’r Arglwydd Carrington, yw pum tunnell ar hugain o fwyn y flwyddyn, y mae pob tunnell ohono yn cynnwys ar gyfartaledd o saith deg pump i wyth deg owns o arian pur. Curadiaeth dragwyddol yw’r byw, yn archddiaconiaeth Aberteifi, ac esgobaeth Dewi Sant, wedi’i chynysgaeddu â bounty brenhinol o £ 800, ac ym nawdd bob yn ail Iarll Lisburne a’r Arglwydd Carrington, y mae degwm y plwyf iddynt. priodoli ar y cyd. Mae’r eglwys sydd wedi’i chysegru i’r Santes Fair, yn strwythur bach a hynafol iawn, heb unrhyw fanylion pensaernïol o bwys. Mae addoldy i Fethodistiaid Wesleaidd: mae ysgol Sul yn cael ei chefnogi gan danysgrifiad. Yn gyfagos i’r mwyngloddiau plwm roedd plasty teuluol hynafol o’r Lloyds, un ohonynt yn cynrychioli’r sir yn y senedd yn ystod teyrnasiad Siarl I, ond gadawodd ei sedd ar gondemniad y Strafford anffodus: mae hanesydd cyfoes yn disgrifio Mr. Lloyd fel a “Gwr bonheddig ac ysgolhaig, yn uchel yn ei alltudiaeth, ac yn naturiol ffit i reoli materion ei wlad.” Roedd y plasty hwn yn perthyn yn ddiweddarach i deulu Johnes o Havod ac roedd yn gartref i dad diweddar arglwydd-raglaw y sir hyd at ei briodas, ac ar ôl hynny dioddefwyd iddo gwympo i gyflwr pydredig. Roedd yn adeilad o hynafiaeth fawr iawn: roedd y waliau mewn rhai rhannau bum llath o drwch, ac mewn sawl rhan o’r adeilad roedd y dyddiad 1080: mae’n adfail bellach, ar ôl cwympo i lawr o fewn yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Ar y bryniau mewn rhai rhannau o’r plwyf mae olion gwrthgloddiau hynafol, ond nid o ddiddordeb digonol i ofyn am ddisgrifiad munud. Y gwariant blynyddol ar gyfartaledd ar gyfer cynnal a chadw’r tlawd yw £ 99.2. “

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai

Yn ôl i’r brig ↑

3. Map

Gweld Map Mwy o Llanfair Clydogau

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

4. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Llanfair Clydogau, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Llanfair Clydogau
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Llanfair Clydogau
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Llanfair Clydogau
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x