Hanes Llangybi

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Llangybi. Pentref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Tregaron ac Betws Bledrws.

Cynnwys

1. Hanes
2. Map
3. Topograffi
4. Cysylltiadau

Lluniau Hanes Llangybi

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Llangybi.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Henebion Cofrestredig yn Llangybi, Ceredigion.
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Castell Allt-Goch
 • Castell Goetre
 • Gaer Coed Parc Hillfort and Enclosure
 • Sculptured Stone in Church

Yn ôl i’r brig ↑

2. Map

Gweld Map Mwy o Llangybi

Yn ôl i’r brig ↑

3. A Topographical Dictionary of Wales

Cyhoeddwyd yn wreiddiol gan: Samuel Lewis, A Topographical Dictionary of Wales (Llundain, Pedwerydd argraffiad, 1849)

LLANGYBI (LLAN-GYBI), plwyf, yn undeb Lampeter, adran uchaf cant Moythen, sir Aberteifi, De Cymru, 4 milltir (N. N. E.) o Lampeter; yn cynnwys 274 o drigolion. Gorwedd ar y ffordd o Lampeter i Trêgaron; ac wedi’i ffinio i’r gogledd gan blwyf Llandewy-Brevi, i’r de mae plwyf Bettws-Bledrws, ar y dwyrain gan un LlanvairClydogan, ac i’r gorllewin gan gapeliaeth Gartheli, yn Llandewy-Brevi. Mae’r tiroedd, sy’n cael eu dyfrio gan afon Dulas, wedi’u cau’n gyffredinol, ac mae’r pridd yn ffrwythlon yn oddefadwy, gan gynhyrchu haidd a cheirch da. Roedd y lle yn cynnwys prebend yn eglwys golegol hynafol Llandewy-Brevi, a raddiwyd yn llyfrau’r brenin yn £ 1. 6. 8. Curadiaeth barhaus yw’r byw, wedi’i gynysgaeddu â bounty brenhinol o £ 800; incwm net, £ 60; noddwyr, bob yn ail, yr Arglwydd Carrington a’r Capten G. L. Vaughan, yr amhriodolwyr, y mae eu degwm wedi’u cymudo am dâl rhent o £ 90. Mae’r eglwys, sydd wedi’i chysegru i Sant Cybi, yn adeilad bach, sy’n cynnwys corff a changell yn unig. Mae yna addoldai ar gyfer Methodistiaid Calfinaidd, Annibynwyr, a Phresbyteriaid: mae’r olaf i fod i fod y gynulleidfa hynafol o anghydffurfwyr yn y dywysogaeth, ar ôl ymgynnull yma gyntaf tua’r flwyddyn 1663. Cefnogir dwy ysgol Sul gan yr Annibynwyr, ac un gan y Methodistiaid. Ar fryn uwchben yr afon Teivy mae ffos fawr, o’r enw Castell Goedtrêv; mae’n rhoi enw i’r fferm y mae wedi’i lleoli arni.

Yn ôl i’r brig ↑

4. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Llangybi, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Llangybi
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Llangybi
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Llangybi

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x