Cymdeithas Hanes Ceredigion

L – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘L’

 • labour, iv:321-5
 • Labour party, v:332,334,338; ix:150-61 labourers, vii:263-67,268,271
 • wages, x:31-7
 • see also trade unions
 • Lady Caroline’s House, Aberystwyth, vi:417 LadySophia, vessel, 288
 • Lambert, J. M.,i:90 Lampeter, iii:270; x:126
 • ale houses, ii:128
 • anghydffurfiaeth, iv:96,98,100,104-05,106,107
 • argraffu, viii:204 bibliography, iv:303 Black Lion, ii:128,133,135 blacksmiths, vi:99 blanket
 • see Lampeter : earthen
 • Borough Council, iv:280
 • borough elections18c, v:402,4034, 05,4064, 07,
 • 409,412,414,415,417,418,419,420
 • borough elections1741,vi:128-9 borough elections1774, vii:50,54-5 borough in the early 14c, iv:136-41 boundaries, iv:137-8
 • bridge, viii:348 burgesses, iv:137-41 earthen, iv:217
 • castles, i:140; iii:51,57,67,68,69;vi:286
 • celddoriaeth, vi:303 charters, iv:136 college
 • see St David’s College, Lampeter
 • com mill, vi:97 Court Leet, ii:128 emigration
 • see Lampeter : ymfudo
 • fairs, iii:321; iv:136,140,219,329; v:129; ix:183
 • High Street,ii:128
 • house of correction, vi:15 Howell Harris, v:2
 • Independent church, vii:8
 • influence of J. Battersby-Harford,ii:137
 • jurors, iv:139
 • labourers’ diet,1837, x:42 maenor, iv:136,140
 • maerdref, iii:271-2; iv:136,137 map,ii:268
 • mar ket, iii:321; iv:136 mills, iii:329,331,332
 • Ministers Accounts, iv:136-41
 • music
 • see Lampeter : celddoriaeth
 • nonconformity
 • see Lampeter : anghydffurfiaeth
 • poorhouses, vi:16 printing
 • see Lampeter : argraffu
 • Quarter Sessions, ii:128 Royal estates at, v:151
 • schools, iv:364,369; vi:52,54,56,57,58,62,
 • 69,82,83
 • day schools, ii:141,147
 • grammar school, i:45,48; vi:47,54,57,63,77; viii:51; ix:196,198,199
 • intermediate school, viii:53-4,57,59
 • Maestir, iii:225,226; iv:364
 • St. Peter’s National school, iii:224 school board, iii:210,211,213,223-30
 • tannery, vi:93
 • vestry, ii:128; vi:4,7,10,1,618,24 water mill, iv:138,140 Wesleyan Methodists, iv:126
 • workh ouse, viii:254-5,264,274
 • ymfudo, ii:167
 • Lampeter-Aberaeron railway, vi:213 Lampeter Friendly Society Oub,x:45 Lampeter Union, viii:246-9,250,251,254,263,
 • 264,269,273,274
 • land holdings
 • bark house held by David Walter, v.53 bark house held by Gruffith Thomas, v.53 bark house held by John ap Edward, v:53 bark house held by Richard Phillips, v.53
 • barkhouseoccupied by Jenkin Vaughan, v:53 Blaen Kil Irin, vii:315
 • Blaen Kilhernin, vii:323
 • Blaen Killyrin, vii:312 Blaen Pant y Bra , iv:379 Blaen y Pant bach,iv-.310 Blaenkniva, vii:316,320 Bwlch Ispilva, iv:311
 • Cefn Bayly, vii:317,320,322,323 Cefn y Baylie, iv.-310
 • Cilgwyn, vii:320
 • Cilgwyn Madock Tuch Gam, vii:317
 • Closyr hendy aliasTir leuan Morgan, vii:312 Ooseoccupiedby David Lloyd Johnap levan,
 • v:51
 • Ooseoccupied by MorisJohn vawr, v:49 Oose of William Parrye, v-.52 Coedlloyd, vii:316
 • Cwm Ithan, Abergwili, iv-.311 dol aber nant hiago, v-.232 Dol Bicka, viii:82
 • Dol Bicka vach, viii:81 Dol Goch, viii:83
 • Dol Haloge, v:49 Dolaly, vii:317
 • Dole Alley, vii:314,315,320,322 Dole Bicca, viii:83
 • Dole y geueddfa, viii:79 Dole y guydva, viii:76 Doleyfallen, viii:86
 • Dolwyddva (Dolgeueddva), viii:83 Dolyllan, viii:86
 • Ffynnon Hallog Nant Hir, vii:316 Ffynnon y gof, vii:317,319,320,321 Ffynnone Bychan, vii:317,319,320,321 Ffynnonhalog, vii:320,322
 • garddebychen, v-.50
 • garden occupied by David ap levan Lloyd, v:49
 • garden occupied by David Lewis, v:50,51 gardenoccupied by Edward Gittin Lloid, v:49 garden occupied by Edward Morgan, v-.51 garden occupied by Elen verch Morgan, v-.50 garden occupied by Griffith ap Howell, v:49 garden occupied by levan Morgan, v-.51 gardenoccupied by Meredith ap Johnap Ievan,
 • v:50
 • garden occupied by Morgan Johnes, v-.51 gardenoccupiedby MorrisGruffith,clerk,v:53 garden occupied by Owen ap Richard, v-.51 garden occupied by Rees ap John Vaughan,
 • v:50
 • garden occupied by Rees Watkin, v:49 garden occupied by Thomasap David, v:49 garden occupied by Thomas ap Moris, v-.52 garden occupied by Thomas Griffith, v-.51 garden occupied by Thomas Moris ap Ievan
 • vawr, v-.52
 • garden of Anne Johnes, widow, v-.51 garden of David Lloid, v-.52
 • garden of David Lloid Watkin, gent., v-.50 garden of Griffith Thomas, v-.51
 • garden of Ievan ap Edward, v:51 garden of Rees Lloyd, v:52
 • garden of Ievan ap Rees Lloyd ap Griffith, v:52
 • garden of Ievan John, v-.50 garden of Morgan Rees, v-.50
 • garden of Moris Griffith, clerk, v-.51 garden of Moris William, v-.52 garden of Richard Phellip, v-.51 garden of Rudderch John, tailor, v-.52 garden of ThomasGruffith, v-.51 garden of Thomas Lewis, v-.51 Gwyrglodd gyk h, vii:312
 • Hendre Watham, vii:312 Kefen y Bayly, vii:312,314,315 Killgwyn, vii:315
 • land held by Thomas Lewis, v-.53
 • land held by Thomas Lewis,gent, v:53
 • land occupied by David Lloid Watkin, gent., v:53
 • land occupied by Edward Lewes, v-.53 land occupied by Griffith ap Richard, v-.50
 • land occupied by Griffith Thomas Lloyd, v-.50 land occupied by Ievan Llewelin David, v-.53 land occupied by Ievan Thomas Ondra, v.-50 land occupied by JamesJohn Moris, v-.52 land occupied by Thomas ap David, v:48 land occupied by Thomas Lewis, v:49
 • land occupied by Thomas Lewis, gent., v-.50 land of David Johnes, v-.52
 • land of Ievan David ap Ievan Lloid, v:52 land of Ievan Morgan, v.-51
 • land of Morgan Jenkin, v:50 land of Moris Griffith, clerk, v-.52 land of Richard Gitlin, v:49
 • land of Richard Price, esq., v-.52 land of Roger ap Richard, v-.52
 • layn knwcke yr eskeir, Llandyfriog, viii:83
 • Llain bailiyroyrigh, viii:8() Llain blan Machno, iv:393 Llain bwlch y clawdd, viii:83
 • Llain David Lloid ap Jenkin yn tir David Lloid David Morgan, viii:80
 • Llain David Lloid ap Jenkin yn tir Nant y menyn, viii:8()
 • Llain David Lloid ap Jenkin yn tir yr Allt Vawr, viii:80
 • Llain doley Berllan, viii:79
 • Llain John Lloyd ymlaen y ffinnant, iv:384 Llain John Thomas ap harry yn y Rhyd galed,
 • v-.232
 • Llain Juan gillina Gevan y Brithdir, iv-.384 Llain Lydan;iv:310
 • Llain Maen y Gichuach, viii:80 Llain wrth Geven y Shioppe, viii:8() Llain yr henerw, Bangor, viii:76 Llaine knwch yr lscar, viii:84
 • Llaine Rhwng y ddwyffordd, iv:398 llaine y berth, viii:84
 • Llaine y vron Ryg, iv:398 Llamyrhydd, vii:316
 • llan ar y Bryn Du, iv:379 Lian Dd Lloyd Ychan, iv:380 Uan ffos Penbwlied, iv:379
 • Lian Meibion Rees David Luellin ymroniaer, iv:386
 • llan Rees Dd, iv:379
 • Uan Rees Dew ap Uuellin yn y Brynd, iv:379 Lian Rees Wm vaine, iv:382
 • Lian y Menin Llwydon, iv:386 Llannerch y Moydw, vii:316 Uanpwlldu, vii:316
 • Llayn y Gwndwn Gwyn, iv:379 Llayn y berth, viii:83
 • Llayn y ffos las, viii:82 llayn y ffynon wen,viii:84 Llayn y ffynon wenn, viii:83 Llayn y maen lloyd, viii:82 Llayn yr allt Vedw, vili:82 Llayn yr Roft Ely.viii:83
 • Llayne Came deg y bore, vili:82 Lleine Bailie’r Oyrych, viii:79 Lleine hoell Mores ap Dd, iv:380 Lleine keven Uandyssell, vili:79 Lleyne pen allt vechan, viii:83 Ueyne yr Marchog, viii:83
 • Lline Keuen Machno, iv:394 Lline Nant y Gwynfan, iv:393 Lline trewligen, iv-.396
 • Uine y ffeudw, iv:395 Lline y krig bach, iv:395
 • Llwyn Celyn (Llwyn y Bustach), vii:317,320,
 • 322
 • Llynergwrachiod, vii:312
 • Madock Twth Hyam Park Dwfwn, vii:320 Melin Ganol com mill, vii:315,317 messuage and garden occupied by David ap
 • Morgan, v:51
 • messuage and garden occupied by Edward Carier, v:50
 • messuage and garden occupied by Elen verch Morgan, v:52
 • messuage and garden occupied by Griffith Howell,v-.53
 • mesmiage and garden occupied by Gruffith Thomas, v-.52
 • messuage and garden occupied by John Llewelin, v-.52
 • messuage and garden occupied by Katherine William, v-.50
 • messuage and garden occupied by Katheryn
 • John, v:48,49
 • messuage and garden occupied by Llewelin Gruffith, v:52
 • messuage and garden occupied by Margaret verch Howel, v:52
 • mes&u1ge and gardenoccupied by MorisDavid Jenkin, v:52
 • m geangarden occupied by Moris Thomas, v:51
 • messuageand garden occupied by Thomas ap Harrie, v:50
 • messuage and garden occupied by Thomasap Harry, v:53
 • messuageand gardenof David Lloid ap Moris,
 • v:50
 • messuage and garden of Dio Hwsman, v:48 messuage and garden of Elen verch Morgan,
 • widow lateof Harrie glover, v:51 messuage and garden of Griffith John, v:52 messuageand gardenof levanThomasDavid,
 • bacmwr, v:51
 • messuage and garden of James John Moris, v:52
 • messuage and garden of James Morice, v:50 messuage and garden of Lewes David Jenkin,
 • v:53
 • messuage and garden of Uewelin David Llewelin, v:52
 • messuage and garden of Meredith David Lloyd, v:51
 • messuage and gardenof Morgan PhellipHowel, v:52
 • messuage and garden of Moris ap Owen, v:52 messuage and garden of Rees y gove, v-.50 messuage and garden of Rydderch Howel,
 • v:52
 • messuageand gardenof ThomasJohnes,gent., v:51
 • messuage and garden of Watkin ap Richard, v:52
 • messuage and garden of William Moris Griffith, v:52
 • messuageand landoccupied by David Johnes, v:48,50
 • messuage and land occupied by Edward ap Moris, v:48
 • messuage and land occupied by Engharad Harry,v:49
 • messuage and land occupied by Griffith ap David,v:49 .
 • messuage and land occupied by Griffith ap Richard, v:49
 • messuageand landoccupied by HarrieJenkin, v:49
 • messuageand landocnipied by levan ap David,
 • v:49
 • messuage and land occupied by Ievan Morgan, v:48
 • messuageandlandoccupiedbyIevan Thomas ap David, v:48
 • messuageand landoccupiedbyJamesWallter, v:49
 • messuage and land occupied by Jenkin Moris, v:49
 • messuage and land occupied by Jenkin William, v:48
 • messuage and land occupied byJohnThomas ap Robert, v:49
 • messuage and land occupied by Lewis David Uoyd, v:49·
 • messuage and land <XnJpied by Morgan Powell,
 • v:48
 • messuageand landoccupied byMorisapJohn, v:48
 • messuage and landoccupied byMorisJohnap David, v:49
 • messuage and land occupied by Rees ap Jenkins, v:49
 • messuage and land occupied by Rees ap Morris, v:48
 • mes.fflage and land occupied by Rhudderch John, tailor, v:48
 • messuageand landoccupied byWilliam Lloyd ap Humffrey, v:49
 • messuage and land occupied by Wm Pany e, v:51
 • messuage and land of David Jenkin ap Ievan,
 • v:48
 • messuage and land of David Lloid ap levan, v:49
 • messuage and land of David Lloid Watkin, gent., v-.52
 • messuage and land of David Lloyd ap Moris, v:52
 • messuage and land of David Thomas ap Morgan, v:52
 • messuage and land of Edward Morgan, v-.51 mes&1age and land of Griffith Jeinlcin, v-.51 messuage and land of Griffith John, v:48 messuage and land of Howell Thomas ap
 • Jenkin Gyttin, v-.53
 • messuage and land of Jaen merch Moris Morgan David Gwillim, v:50
 • messuage and land of James Morice David ap William, v:50
 • messuage and land of Morgan ap Ievan Llo,id v:51
 • mes.wage and land of Reesap MorisGruffith, v-.52
 • messuage and land of Rees Watkin, v-.50 messuage and land of Richard ap Ievan Lloid,
 • v:50
 • messuage and land of Richard Price, v:48 messuage and land of Thomas Lew,is gent,
 • v:49
 • messuage and twogardens of HarrieGruffith ap Rees, v-.50
 • mesmiage,gardenanddoseoccupied by Moris Morgan, clerk, v-.51
 • messuage, garden and doseoccupied by
 • Thomas Lewis, gent, v-.51 messuage,gardenandlandofRichard William
 • Roger, v:50
 • messuage in the tenureof Thomas Moris,v-.52 messuage occupied by David ap Lewis, v:49 messuage occupied by David Lloid Morice,
 • v:50
 • messuage occupied by David Lloid Watkins,
 • v:50
 • messuage occupied by David Lloyd ap Moris, v:52
 • messuage occupied by David Lloyd Jeinkin, v:52
 • messuage occupied byEdward ap David, v:51 messuage occupied by Edward Thomas ap
 • Robert, v-.51
 • messuage occupied by Elen verch Morgan,
 • v:50
 • messuage occupied by Griffith ap Jenkins, v:51
 • messuage occupied by Griffith ap Richard, v:50
 • messuage occupied by Griffith ap Robert, v:49 messuage occupied by Ievan ap Henrie, v:50 messuage occupied by Ievan ap Ievan, v-.51 messuageoccupiedby JamesJohnMorice, v:49 messuage occupied by Jeinkin Rees, v-.52 messuageoccupiedbyJohnap Rudderch, v:49 messuageoccupiedbyJohnThomasapRobert,
 • v-.50
 • mes.mage occupied by Katherine Williams,
 • v:50
 • messuage occupied by Lewis Richard, v:50 messuage occupied by Morgan Johnes, v:49 messuage occupied by Morice ap [?} Gutto
 • blaine, v-.50
 • messuageoccupied byMoriceap IevanYchan,
 • v:49
 • messuageoccupiedbyMoriceapRichard, v-.51 m geoccupied by Moris ap John, barker,
 • v:49
 • mesmiage occupied by Rhudderch Thomas,
 • v:49
 • messuage occupied by Thomas Griffith, v.51 messuage occupied by Thomas John, v:51 messuage occupied by Thomas Lewis, v:49 mesmiageoccupied byThomasMorisap Ievan
 • Vawr,v.52
 • meswage occupied by William ap Ievan, v:48 messuage occupied by William ap Ievan, v:49 messuage occupied by William David Lewis,
 • v:49
 • messuage occupied by William Lewis, v:49 messuage of David Lloid Watkin, v:50,52 messuage of David Lloyd Morris ap Richard,
 • v:52
 • messuage of David Lloyd Moris David Griffith, v.51
 • messuage of David Moris David Lloyd, v:51 messuage of F.dward ap Richard, v:52 messuage of Gruffith Thomas Lloyd, v:51 messuage of Gwenllian David Thomas David
 • Lloyd, v:51
 • messuage of Gwillim David duy, v:52 messuage of Harry Griffith ap Rees, v:52 messuage of Harrye Lewis, v:52 messuage of Ievan ap Rees Lloyd, v:52 meswage of Ievan Llewelin ap David, v:50 messuage of Ievan Moris ap Lewes, v.53
 • messuage of Ievan Moris David ap John, v:52 meswage of levan Thomas Andro, v:51 messuage of Ievan Tomos Andro, v.53 messuage of James David Lloid, v.50 messuage of Jenkin Morgan, v.50
 • messuage of John ap Edward Lewis, v:51 messuage of John ap Rhydderch, v:52 messuage of John Phellip ap Ievan ap Rees,
 • v:51,52
 • messuage of John William, v:52 messuage of Marie Lloid, v.50
 • messuageof Moriceap ReesDavid Lloid, v:50 messuageofMorisapReesapDavid tew,v.52 messuage of Moris ap Richard, v:51 messuage of Moris Gruffith, clerk, v:52 messuage of MorisJohn ap Rees Phillip, v:51 messuage of Moris Morgan, clerk, v:51 messuage of Rees ap Ievan Wallter, v:52 messuage of Rees ap Moris, v.52
 • messuage of Richard ap Ievan Lloyd, v.51 messuage of Richard Johnap John Moris,v.51 messuage of Richard Lewis David Duy,v.51 messuage of Richard Meredith, v.50 messuage of Robyn Dai, v:50
 • messuage of Thomas David ap Gruffith, v:52
 • messuage of Thomas Lewis Moris, v:50 messuage of William David Gittin, v:50
 • Nant y Castell, vii:315,319 Nant y Nil issa, vii:315,319,320 Nant y Nil ucha, vii:320
 • Nantyrwrglodd mill, vii:316,321 Nantywrglodd, vii:318
 • PantGwin, vii:316 pant y sais,iv:395 Pantdwfn, vii:316,318 Pantgwyn, iv:310 Park Dwfn, vii:315
 • Park y Droifa, vii:322,323
 • Park[e) Clement, iv:310,314,315,317,320,322
 • Pen Rhiw yr velin, vii:312,315,317 Penhill, vii:320
 • Penshingrig, vii:323
 • Plas Blaen Nant y Nil aliasTy Poeth, vii:319
 • Plas Blin Nant y Nyll, vii:315 PlasKiliryn Pant Gwyn, vii:321 PlasTir Hendy, vii:322
 • PlasTir yr Eskeir gyl, iv:310 Plas yr Aley, vii:312 Pontgarreg, vii:316
 • Pontrhydyceirt,vii:317,319,320,321 tenement and land occupied by Ievan David
 • ap Robert, v.53
 • tenementand landoccupied byWilliamLewes David ap Gytto, v:53
 • tenementoccupied by David Lloydap Howell, v:53
 • tenement occupied by Griffith Rees Thomas, v:53
 • tenement occupied by Gruffith Roger, v:53 tenement occupied by Howell Thomas, v.53 tenement occupied by levan Gwyn Griffith,
 • v:52
 • tenement occupied by James John Moris, v.53 tenement occupied by John Moris, v.53 tenement occupied by John Moris Gyttyn ap
 • Rees, v:53
 • tenement occupied by Katheryn John Harry, v:53
 • tenement occupied by Phellip David Andro, v:53
 • tenement occupied by Richard Hebert, gent., v:53
 • tenement occupied by William Moris, v:53 ter Aber Darren, iv:391
 • ter Aber ddogdder (sic), iv:395
 • ter Aber hawen, iv.395
 • ter Aber kerdiil, iv:393
 • ter Aber nant y Gwnfan, iv:395 ter Aber Nythan, iv:393
 • ter Abergranell, iv:396
 • ter Abernant Kribar, iv:392 ter Abemant y bwch,iv-.395 ter Allt Wilkin, iv-.392
 • ter Allt y Glyn, iv-.3’J2
 • ter allt y knawdy, iv:395
 • ter Allt y vedw alls ter Clain Llawgam,
 • iv-.396
 • ter allt yffron, iv-.391
 • ter als y wayhiddes, iv:392
 • ter bach, iv-.398
 • ter bach y I<ridd, iv-.394 ter bachy Cwm, iv-.398 ter bargod y brain, iv-.392 ter blaen Cerdin, iv-.392
 • ter blaen Cwm Meridith, iv-.391
 • ter blaen cwmfforest, iv-.391 ter blaen Gwenlla ethitt, iv:396 ter blaen Iago, iv-.394
 • ter Blaen Iago, iv:393 ter blaen Kribar’,iv:392 ter blaen Uwegh, iv:394
 • ter blaen Nant y llan, iv-.394 ter Blaen Nant y popty,iv-.394 ter Blaen ythan, iv:391
 • ter bron Llandyssall, iv:392 ter Bron Mydd, iv:394
 • ter Bron yr wen, iv-.396
 • ter Bwlch y ddwyfed, iv-.394
 • ter can ter tre Uandyssall, iv:392 ter Castle Kerdin, iv:392
 • ter Corrog Kantron, iv-.392 ter Corrwis, iv:396
 • ter Cwm hyer ter pant y byde ter hendrie Dydyr, iv:392
 • ter cwm Uin, iv-.391
 • ter Cwm Meydw, iv:393 ter Cwm y gaist,iv-.392
 • ter Cwm yrelgallt Cwmyll, iv-.393 ter danallt y glwyllmor, iv-.393
 • ter 0d ap Evan Gr’, iv:398
 • ter Dd ap Evan Uuellin, iv:395 ter Dd 0d ap Lewis, iv-.396
 • ter 0d Lewis, iv-.397
 • ter 0d Lewis, genl,iv:392,394,396
 • ter 0d Lewis Inghilie, iv:397 ter 0d Lloyd, genl,iv-.393,396 ter 0d Rees Pruddy, iv-.396
 • ter Diffrin keylog, iv:397 ter Dol Ganved, iv-.393 ter Dol vrgan, iv:395
 • ter Dole Cwerchir, iv:394 ter Dolfvor, iv:393
 • ter Doll Coch, iv:394
 • ter Doll Mab Uwyd,iv-.394
 • ter Dyffryn Llawgam, iv:396
 • ter dynes Kerdin,iv-.3’J2
 • ter Eskayer wen issa, iv-.391 ter Evan 0d ap Rs,iv-.395 ter Evan Jenkin, iv:396
 • ter £forest garden and Blailabeth, iv-.391
 • ter ffrancis Lloyd Milir,iv-.396
 • ter ffynnon vawr,iv-.396 ter ffynnon vayer, iv-.395 ter Gallt y gevile, iv-.395 ter Gallt yr Erryr, iv-.396
 • ter Georgy Tho. ap Evan,iv-.395
 • ter Gilvach wen Ich,iv-.392
 • ter glismor, iv-.393
 • ter Griffin ap Evan, iv-.397 ter Gulielmi David, iv-.393 ter Gwaen Uuest, iv-.393
 • ter Gwaer Allt annerch, iv-.391
 • ter Gwar kevell, iv-.392 ter Gwar Machno, iv-.394 ter gwen r adwy, iv-.393 ter gwem Philli, iv-.394
 • ter Gwem Phillip ychan, iv-.393 ter gweyn Rygan, iv-.394
 • ter Gwyin y ddyllest, iv:392 ter Hend. Bryne Gent, iv:396 ter Hendre vorrant, iv-.397
 • ter Henry Brayne Gent, iv:395 ter Henry Jo.Infant, iv-.397
 • ter Howell Phee Gent, iv-.392,395 ter Ievan Dd Phee’, iv-.392,3′)5 ter in Uanyuwcharon, iv:397
 • terJenkin Tho. Gent, iv-.395 terJenkin Thomas Gent, iv:391 ter John David, iv-.397
 • ter John David ap Jenkin, iv-.397 terJohn ffees gent, iv:394
 • terJohn Howell Gent, iv-.394 ter John Howells Gent, iv-.396 terJohn Jenkin, iv-.398
 • terJohn Lewes, Armiger, iv:393,394,395
 • ter John Lewes Gent, iv-.393
 • ter John LewisMilir,iv-.395
 • ter John Lloyd Armiger, iv:393
 • ter John Lloyd Gent, iv:392 ter John Phee Gent, iv-.391 terJohn Rees Gent, iv-.392
 • ter John Tho. Dd. Lloyd, iv:393 ter Keganan, iv:391
 • ter Keuen Uandyssall, iv:392
 • ter Killie Uwch, iv-.397 ter kilvach Dd,iv:391 ter Klin Lynod, iv-.395 ter Klyn Uwid, iv-.391
 • ter Krig Kynvilog, iv-.397
 • ter Leolini Pany Gent, iv-.397
 • ter Llain Krigre nd ddwyfion, iv:392 ter L1ain Maen Gichnach, iv-.392
 • ter Llain Rhiw lug,iv-.392
 • ter L1ain y ffinnon ar als y wayhiddes, iv-.392
 • ter Llaine ystlys Merwydd, iv-.393 ter Uetty and Co.?, iv-.398
 • ter Uetty and Uwan, iv:398
 • ter Lletty whith, iv:397
 • ter Uine Rhwng y ddwyffordd et pant Iago,
 • iv-.394
 • ter Uwen oydos, iv:391 ter Uwin Cadvor, iv-.395
 • ter Uwin kelyn and y vron vedw,iv-.391
 • ter Uwin tyssall, iv-.392
 • ter Uwyn ffynnon ffidalis, iv:398 ter Lodovid ap Evan Pugh, iv-.397 ter Lodovid ap Hugh, iv:397
 • ter Maen Uwid, iv-.395
 • ter Marmaducy Lloyd Milit’,iv-.397 ter Maurice Thomas, iv:395
 • ter Melin Gwerchyr, iv-.394
 • ter Morgan Lloyd Gent, iv-.392 ter Nant Caram, iv-.393
 • ter NantGwylen, iv-.394
 • ter Nant y Cwnstab, iv:391 ter Nant y ffynnon, iv-.394 ter Nant y Gwnfan, iv:393 ter Nant y Gwyfan, iv-.397 ter Nant yr Evaill, iv-.394
 • ter Noyadd Howell Decca, iv:394 ter pant Bach, iv-.394
 • ter pant David, iv-.395
 • ter pant haulwen and Cam Ethlw, iv-.391 ter pant lorlech, iv:391
 • ter pant y Crechydd, iv-.391 ter pant y gigfraen, iv-.396 ter pant y Gunfaen, iv-.397 ter pant y Gwenith, iv:395
 • ter pant y Rhedynen and pont y velionen, iv-.393
 • ter pant y Sais, iv-.395
 • ter pant y scythen, iv:391 ter pant y velionen, iv-.391 ter pant ymoch, iv-.391
 • ter parke Uandyssall, iv-.393
 • ter parke Llandyssall als Llainepen y bont veilearn deg y bore, iv-.393
 • ter pen Allt vachno, iv-.394 ter penAllt yr Erryr, iv:396 ter peny baili bedw, iv-.396 ter pen y baili Coch, iv:394
 • ter pen y Graig, iv:397
 • ter pen y Ian,iv-.397
 • ter pen y lanlas, iv:JIJ7
 • ter pen y Pompren, iv-.396
 • ter pei:t y Rhiw, iv-.396 ter pen y Wern, iv:397 ter pen ylnwdce, iv-.394 ter perth y whith, iv-.396
 • ter Phill.Tho. et Lodowi Tho., iv-.398
 • ter Phill.Thomas Lewis,iv-.397
 • ter Pirian Issa, iv:393 ter Pirian ycha, iv:393
 • ter pwll y Comor, iv-.393 terRhid ffynnon ffida,lis
 • iv:398
 • ter Rhid Gey, iv:395
 • ter Rhos Dauern, iv-.393
 • ter Rich ap Evan ap Rees, iv-.397
 • ter Rich.Rich. ap Evan ap Rees, iv-.397 ter Ryce ap John, iv:395
 • ter Samuell Hughes Gent, iv-.396 ter Tho. Bowen Gent, iv:392
 • ter Tho. David, iv:396
 • ter Tho. 0d ap Rees, iv:392 ter Tho. 0d Thomas, iv-.393 terTho. Lloyd gent,iv-.393,394
 • ter Tho. Pany Howell, iv-.394,395 ter Thomas Lloyd, iv:398
 • ter tre r groes ar gerdin, iv:391
 • ter trewligen, iv-.395
 • ter troed Rhiw ffenitt, iv-.393
 • ter troed Rhiw’r Geyrnos, iv-.395
 • ter Troed Rhiw Res yerworth, iv:393
 • ter troed y Rhiw,iv:396 ter velyndre wron, iv-.393 ter Wm Thomas, iv-.397 ter y banall, iv:398
 • ter y Bayli, iv:396
 • ter y berthUwid, iv-.395 ter y berth Uwyd,iv:396 ter y bran Cwtta,iv-.391 ter y Brynglas, iv-.397
 • ter y BrynGwin and Llether bistach, iv:393 ter y Cavell, iv:391
 • ter y Cwm,iv-.397
 • ter y darren Goy, iv-.391 ter y dollGoy, iv-.393 ter y Doll wen, iv-.393 ter y Drybedd, iv-.397
 • ter y ffynn hoen hiryon, iv-.392 ter y ffynn Honwen. iv:394 ter y ffynnon ddu, iv-.394
 • ter y ffynnon Gunnog, iv-.397 ter y foes Holig, iv-.392
 • ter y Gamalt yn Abemant y Gwynfaen, iv-.395
 • ter y gardde yndre, iv-.31J2
 • ter y Gell vraith ter hendre vei?w, iv-.391 ter y gernos186a, iv-.394
 • ter ygemosycha, iv-.394
 • ter yGilvach wen Issa,iv-.31J2 ter y gilvach whith, iv-.393
 • ter y G1aslwin, iv-.392
 • ter ygorrig, iv-.391
 • ter y gorrog arall,iv-.391
 • ter y Goytre, iv-.31J2
 • ter y Gryg dyon, iv:392 ter y Gwndwn, iv-.397
 • ter y Gylvagh Redynog, iv-.392 ter y Klwne, iv-.395
 • ter y Llethr ythynog, iv-.31J2
 • ter y Uyest, iv-.398
 • ter y MaenGwin, iv-.393
 • ter y Noyad, iv-.397
 • ter y pant glas,iv.394 ter y pant Mawr, iv:394 ter y parlce Gwyn, iv:396
 • ter y Pistell Gwyn, iv:396 ter y Rhiw lug, iv-.391
 • ter y sam wenn, iv-.394 ter y Sych bant, iv-.396 ter y velin, iv:397
 • ter y velyndre Glettwr, iv:392 ter y vron fedw, iv-.392
 • ter y vron vedw, iv:397 ter y weir glod wen, iv-.392 ter y Wern Dd, iv-.395
 • ter y wem ddw, iv:394,396 ter ygrigdyon, iv:392
 • ter yr Allt vowr, iv-.396
 • ter yr hen velinyn Aberddoyddwr, iv:394 ter yr hendu, iv-.392
 • ter yr heolhir, iv:391 ter yr heoll hir, iv:394
 • ter yr Ithin du and Kin Lynod, iv:395
 • ter yr ynys, iv:398
 • ter ystlis blaen ythin, iv-.391
 • tir aberallt yglwysmor, v-.231
 • tir Aber Bedw, iv-.384
 • tir Aber Dylas, iv-.381
 • tir Aber Gofflydd, iv-.382 tir aber grannell, v-.232
 • tir Aber Gwemffrwd, iv-.378
 • tir Aber Gwerog, iv:378
 • tir aber kerdin, v-.229
 • tir Aber Keri,iv:378
 • tir aber nant y kribor, v-.230
 • tir Aber nant y Mendu, iv-.377
 • tir aber pant y sais, v-.231
 • tir aber y ddoyddwr, v-.230 tir Aber y ffynnant, iv-.381 tir Aberbarthen, iv-.377
 • tir Abemant Bychan, iv-.384 tir Abrenin ymlaen, iv-.382 tir agelin lynod, v-.230
 • tir alltDyvriog, v:232 tir allt y keviley, v:230 tir allt yr Eryr, v-.232 tir Alt y Bwla, iv-.380
 • tir ap Ievan Lloyd in Trefbaes, iv-.386
 • tir araU y melindre wion, v-.229 tir arall y pant y gwenith, v-.231 tir Arals ynglan Gwarig, iv-.378 tir argod ybrain, v:230
 • tir Bach 0d ap levan Lloyd ynglan Hoddny, iv-.385
 • tir Bach 0d More in Rhyd yr Wyrychin, iv-.385
 • tir Baen (sic) Hofnant, iv-.383
 • tir bailigruffith goch, v-.231
 • tir baili llywelyn ap gruffith, v:232
 • tir BailieRees ap levan, viii:79
 • tir bailir gwenyn, v-.233
 • tir bevan David Rees yn Bronyar, iv-.386
 • tir Blaen Barre,iv-.384
 • tir blaen Cribor, v-.230
 • tir blaen Cwmfforest, v-.230 tir blaen dyffryn kole, v-.230 tir Blaen Gwarig, iv-.378
 • tir Blaen gwen ffrwd, iv-.378
 • tir blaen gwenlath, v-.232 tir blaen Harthen, iv-.377 tir blaen hiago, v-.231
 • tir Blaen hirwern, iv-.385
 • tir Blaen Kelli,Cenarth, viii:89
 • tir blaen kerdin vawr, v-.230
 • tir Blaen Keri,iv-.384
 • tir Blaen Keri yn kwrdd a Thos Dafydd, iv:385
 • tir blaen machno, v-.231
 • tir Blaen nant Gwillan, iv:378 tir blaen nantgwylan, v:231 tir Blaen Nant y Deryn, iv-.385 tir blaen nant y llan, v-.231
 • tir blaen nythan a phant wilkin, v-.229
 • tir Blaen Pant Trevi, iv-.379 tir blaen pant y sais, v-.231 tir Blaen Siltin, iv-.378
 • tir Blaen y ffynnant, iv:381 tir blaen y geirnos, v-.231 tir Braynog, vi:345
 • tir bron ayrwen, v-.232
 • tir bron Uandysul, viii:80
 • tir Bron wrgi, iv-.380
 • tir Bron Wyon., iv-.380
 • tir Bron yr Eyrych, iv-.381
 • tir bronnydd Llandyssell, viii:79 tir Bronnyth Llandissell, viii:80 tir bronwyth. v-.231
 • tir Bronyar, iv-.386
 • tir Bryn Eynon, iv-.382
 • tir Bryn Gwalter, iv:382
 • tir bryn kerdyn, Llandyvriog, viii:83
 • tir bryn y lcwtta, v-.230
 • tir Bwlch y Brwis, iv:382
 • tir bwlche y ddwyved, v:230 tir Ouroclc Gwrtheym, viii:76 tir Castell Nidolig, iv:382
 • tir Crimnant, iv-.377
 • tir Croes Tredroyre, iv.-377
 • tir Cwm Barre, iv:384
 • tir Cwm bydyr, v:232
 • tir Cwm Gwadverth (vizt) tir Iuan ap Lewis,
 • iv:384
 • tir Cwm Gwaedverth is,sa iv:384
 • tir Cwm hyar, v-.230
 • tir Cwm llin vechan, v:229 tir Cwm meredyth, v.-229 tir Cwm Siltin, iv:379
 • tir cwm y dyllest, v:230
 • tir cwm y gaist, v-.229 tir Cwm yl, v:229
 • tir dafydd ap gruffith ap philip, v-.233 tir David Mores in Oiffrin Saith,iv-.38.5 tir David William, iv:311
 • tir DD lwain Lloyd ymlaen Nant yr Eyrwo,
 • iv-.386
 • tir Dd Jevan Lloyd yn Rhyd broniar, iv:386
 • tir Dd Lloyd Tythin y Gwyn, iv-.385
 • tir Dd Meredith Dio ymronyar, iv:386
 • tir Dd Phee in Aber Dylas, iv:381
 • tir Ddoll hir, iv-.379 tir dol ganved , v:229 tir dol Ivor, v:231
 • tir dol mablloyd, v-.231
 • tir dol wrgan, v:230
 • tir Doi y}Ian, viii:76,77 tir doley lcwerchir, v:231 tir Doll Gian, iv:377
 • tir dyffryn Keveil, v:230 tir dyffryn llech, v-.232 tir dyffryn llynod, v-.230 tir Dynas Keri, iv-.379
 • tir Erw an ghara, d v-.232
 • tir Erw Dh, u iv-.381
 • tir erw ynyr, iv-.383
 • tir escair Willin, iv-.385
 • tir Escair y Graig, iv:380
 • tir Escair y Maen Gwyn, iv-.386
 • tir Eskair Tanglwyst, iv-.385
 • tir Evan Thomas Lloyd, iv-.310
 • tir ffagweyr boeth, iv:379
 • tir ffinnon ffyder, iv-.381
 • tir fforenGogh a Chefen yr Olchdre, iv:387
 • tir fforest Gerdin, v-.229
 • tir ffos y dwr, iv-.382
 • tir ffwem Alt geri,iv:378
 • tir ffynnon Dd eynwl, iv-.382
 • tir ffynnon gruffith a chaergwrgene, v:231
 • tir ffynnon gruffith goch, v:231
 • tir ffynnon Rydderch, v-.231
 • tir ffynnon vair, v-.232
 • tir ffynnon y Gwin, iv-.381 tir Gardd Eynon, iv:383 tir Gian Gwarig, iv:378
 • tir glan Uabyny, iv:379 tir glan nythan, v:229 tir glan rhyd, viii:79
 • tir glan Rhyd yr , v-.230
 • tir gl ydibie, iv-.387
 • tir Goflidth, iv-.382
 • tir Griffith ap Edward, vii:312 tir griffith ap morgan, v:233 tir Griffith David Atha, iv:386 tir Gwaedverth ycha, iv-.384 tir gwar allt y maerdy, v-.229 tir Gwar Uwyn, iv:385
 • tir gwar yr allt vawr, v-.230 tir gwarallt annerch, v-.230 tir gwarallt Keveil, v:230 tir gwelyawg, iii:125-7
 • tir Gwern Ennene, iv-.384
 • tir gwern filli, v-.231
 • tir gwern gadwgan, v-.229 tir Gwem y Lian, iv:377 tir Gwern y Medd, iv:384 tir Gweman, iv-.377
 • tir gweyn Rygan, v-.232
 • tir Gwirn Riffry, iv-.380
 • tir Gwirn y Gwaydd, iv:380
 • tir Gwraeg, iv:382
 • tir havotty Rhys Dafydd lloyd, v:233
 • tir hawen, v-.231
 • tir Hendre Atha, iv-.383 tir hendre vorran, v-.233 tir Herbert Jenkin, iv-.382
 • tir Hoell David Owen , iv-.385
 • tir Hoell Gwin,iv-.379
 • tir Hofnant issa, iv-.383
 • tir holl ap leuanlloyd, v-.233
 • tir howell ap Jenkyn, v-.230
 • tir Hugh Lewes in Abersaith ar ben y Lian,rinSaith, iv:385
 • tir hyw Lewys, v.232
 • tir Ichaf y boll ap Rhys ap gwilym, v:231 tir Ieuan ap Rhysap Meredyth goch, v:230 tir Ievan Thomas Lloyd, vii:312
 • tir Issa yngwem filli, v:231
 • tir James Davydd Lloyd, vii:312
 • tir Jno Rees ap Rudderch yn ystles Nant yr Eyrwo, iv:386
 • tir John Lloyd yn Ninas Keri, iv:379
 • tir John Morgan yn Nant yr Eyrw, iv:386
 • tir JohnRees ap Rudderch ym Roniear, iv:386
 • tir JohnRk ap Rudd’tir Park ym Marniar, iv:380
 • tir Kaer ithell, iv:378
 • tir Kamy Bettws Kerent, iv:383 tir Karth Eyber, iv:381
 • tir Kefen Karthlid, iv:380 tir kegynan, v:230
 • tir Kem Rees, iv:384
 • iv:379
 • tir LlainRees Dd ap Llewellin, iv:379 tir llain y kerrig llwydon, v.231
 • tir Lian David Hoell ynglan medeni, iv.379
 • tir Lian David Ievan Lloyd,iv.387
 • tir Lian Dd Jevan Ow ymrongar, iv:386 tir Lian gr Dd Atha, iv:379,380
 • tir LianJno Lloyd ymrongar, iv:386 tir Lian I<ryg y Gist, iv:379
 • tir LianReesDew ymlaen Pant y Bwla, iv:379 tir Lian y Brayn, iv:379
 • tir Llanborth issa, iv:382 tir Llanborth ychen, iv:383 tir llandyssyll, v.229
 • tir llanfair dreve lygen, v:232
 • tir lleiney Uether y bystach, v:231 tir llether eithinog, v:229
 • tir llether hyar, v:229 tir Llettw Eynen, iv:379
 • tir Lletty r defaid, iv:380 tir lletyadda, v:232
 • tir llettyrcoch, v:233
 • tir Keven Tredrayre, iv:377
 • tir llettyr kryd,d
 • v:233
 • tir Keven y Garreg, iv:382 tir Keven y Lethdre, iv:382 tir Keyfen Graynog, iv:382 tir Kil y bwn, vi:345
 • tir kil y llwch, v:233
 • tir Kil y vallen, iv:378
 • tir kill y maen Llwid, iv:381 tir kilvach dafydd, v:230,232 tir Kilvach rodin, iv:381
 • tir Klyn lscoed, iv:385 tir klyn lynog, v:231
 • tir Knwck y ffedwen, iv:382 tir Knwck y Rhyg, iv:379
 • tir knwck y Riglin, iv:383
 • tir Knwck y Velindre, iv:384 tir Knwck y vynewent, iv:378 tir knwcke yr will, iv:382
 • tir koed y perthe, iv:380 tir koedy Rew, v:231
 • tir I<oes Gadwgan, iv:380
 • tir korrws, v.232
 • tir Kraig yr hevad, iv:378 tir Krayg y Noyadh,iv.387 tir Krig y Balig, iv:377
 • tir I<ryg Kynvilog, v.232
 • tir Kwm e, iv:382
 • tir llettyr llwan, v:233 tir llettyr whith, v:233 tir Lloyd Tyssell, viii:79 tir lloyn Cadwr, v:232 tir lloyn oydoes, v.230 tir lloyn tyssyll, v:229
 • tir Lluellin ap David ymhant y Bwla, iv:386
 • tir Lluellin ap David yn Aber y Gorsvawr, iv:385
 • tir Lluellin ap Ievan Gals, iv:377 tir Llwin y Squire, iv:385
 • tir Llwyn Eos, iv:383 tir llwyn y gwair, v:231
 • tir Llwyn y Kelidwl, iv.384 tir Llwyn y Popty, iv:379 tir Llyn Tydyr, iv:384
 • tir Llyn yr hwid, iv:378
 • tir Llynn Garanod, iv:383
 • tir llywelyn ap Rhys ap ierwarth, v:232 tir Madocke Trehayame, vii:315
 • tir Maes y Pandy, iv.385
 • tir Mais Thomas Du,iv:379 tir Meck, iv:379
 • tir Melin Gwenffrwd, iv.381 tir melindre glettwr, v:230 tir melindre wion, v:229
 • tir Kwrt y Mwn w, s
 • iv:379
 • tir Mellin Aber Keri, iv.378
 • tir kymanvoydwy, v:229
 • tir Lan Pwll du, vii:315
 • tir llain dafydd ap rhysdafydd thomas, v.231
 • tir llain Merch Jevan ap Jenkin yn N’mas Keri,
 • tir Mellin Gweman, iv:383
 • tir merch Jenkyn ap Rhys ap Dafydd, v:233 tir Merch terhayam Lloyd, iv.377
 • tir Meredyth ychan, v.230
 • tir MorrisDavid Rutherchynffynen Lawdhog, iv:386
 • tir Mwar y Dd BevanLloyd in Trefbaes, iv:386
 • tir NantGwgan, iv-.387
 • tir Nant Kell, iv:383
 • tir nant y bwch, v-.230
 • tir nant y cunstabyl, v-.230
 • tir nant ygaran, v-.231
 • tir nant y gwnvaen, v:233 tir Nant y Kithell, iv-.385 tir nant y kribwr, viii:79 tir nant y popty, v-.231
 • tir noyadd boll decka, v:231
 • tir Noyadh Uue goeg,iv:381
 • tir oddyar Rhiwr geimos, v:231
 • tir Pan Aniall, iv:386 tir Pant Eynon, iv:378 tir pantdafydd, v-.232
 • tir pant hoylwen, v-.229
 • tir pant iago, v-.231
 • tir Pant y Bara, iv-.384 tir Pant y Bettws, iv:380 tir Pant y Braine, iv:379
 • tir Pant y Bregeth, iv-.382 tir Pant y Brisky, iv:379 tir Pant y Bwla, iv:379
 • tir Pant y Deholiad, iv-.384 tir Pant y Gene, iv:383
 • tir Pant y Godre, iv-.387
 • tir Pant y Greigen, iv-.383
 • tir Pant y Grongflwid, iv:381
 • tir Pant y Gronow, iv:384 tir Pant y Gwenith, iv:379 tir pant ygwenith, v-.232 tir pant y Jcrychydd, v:230
 • tir Pant y Llech Glawd, iv:378 tir Pant y mein Gwinion, iv-.382 tir Pant y Merith, iv:383
 • tir pant y moch, v-.229
 • tir pant y moch, vii:79,80
 • tir Pant y mogh, Uandysul, viii:76
 • tir pant y Rhedyney, v:229
 • tir Pant y Seiry, iv:380
 • tir Pant yr Evaill, iv-.379 tir Pant yr Onnen, iv:379 tir pant yslcythan, v-.229
 • tir parck llandyssyll, v-.229
 • tir parke korrws, v:232
 • tir Parlee ynghan hyrwem, iv:386
 • tir Parth Gweman, iv-.377 ·
 • tir Pen alltgeri, iv-.378
 • tir pen allt gokyn, v:231
 • tir pen allt Kwerchyr, v-.231
 • tir Pen allt y Gwin, iv-.381
 • tir Pen Ffynnon y Fwyalch. viii:77
 • tir Pen PontGenvarth, iv:380
 • tir Pen Rhywr Gwartheg, iv:378
 • tir Pen-y Gaer,iv:384
 • tir Pen y Gelli issa, iv-.377 tir Pen y Gelli ycha, iv:377 tir pen y lan,v-.232
 • tir pen y Lan las, v:232
 • tir Pen y Uan, iv:378
 • tir Pen y Pantbreen, iv-.378
 • tir Pen y park, iv:378
 • tir pen y parlce, iv:378
 • tir pen y penvarche, viii:80
 • tir pen y pompren (alias lceven y llyest), v-.229
 • tir pen y pynvarch, viii:79
 • tir pen y Rhiw, v-.232
 • tir Pen y Sam Dhu, iv:380 tir Pen y Voell, iv:384
 • tir Pen y Wern, iv:384
 • tir Pen y weme, iv:380
 • tir Pen y wrene ffechan, iv:380
 • tir pentre yr velin, v:233 tir Perth Gerent, iv:381 tir Perth Pannwr, iv:383
 • tir Perth y Gwenin, iv:380
 • tir Perth y Nidir, iv-.383
 • tir Perth y Vinwent, iv-.382
 • tir perth y whith, v:232 tir perth y wrach, v:232 tir pirian, v:231
 • tir Plas Rhyd y Bayly, iv:383 tir Pont Melin Eynon, iv:381 tir Pont yr Odinn,iv-.381
 • tir pwll y kornor, v:231
 • tir Pwll yr yskaw, iv-.384
 • tir Reesap Rhudderch, iv:385
 • tir Rees ap Rudderch, iv:386
 • tir ap Rudderch Tythyn John Morgan Rees Goch, iv-.386
 • tir Rees ap Rudderch ymlaen DiffrynSaith, iv-.385
 • tir Rees ap Ruddurch ynglan Gwynon, iv:385 tir Rees ap Rutharch yn Aber Gwynon, iv:385 tir Rees Dd Rutherch in Trefbaes, iv:386
 • tir Rees dd Thomas ar ben Pwll y Lladron, iv-.382
 • tir Rees Iuan Morres dan gastell y Driss,
 • iv:380
 • tir Rhid y Bishwell, iv-.382 tir Rhid yr Eyrich, iv-.382 tir Rhiw lygg, v:229
 • tir Rhw Loerglia, iv-.381
 • tir Rhyd hawen, iv-.378Rhyd Leywen, iv-.319 tir Rhyd r hen velin, v-.377 tir Rhyd trefol, iv-.383
 • tir Rhyd y beirdd, v-.233 tir Rhyd y Penrer, iv-.377 tir Rhysap lewys, v-.232 tir Rhywar Soy, iv-.381
 • tir Richard Vaughan yn ymell ydlan ReesIuan Mores, iv-.380
 • tir Riw ffenyd, v-.229 tir Sician Dv, iv-.381
 • tir Sir William Rutherch in Tretbaes, iv:386 tir Sychbant, iv:377
 • tir Thomas ap Rutherch in Tretbaes, iv-.386
 • tir Trebibai, iv:384 tir Treffwtiall, iv:384 tir treflygen, v:232
 • tir Trehayam Bach, iv-.386
 • tir trer groes ar gerdin, v-.230 tirTroed y Rhiw, iv:380
 • tir troed y Rhiw, v:232
 • tir Troed y Rhiw, Llandyfriog, viii:83
 • tir troed y rhyw yrderllwyn, Llanvihangel
 • Yeroth, viii:83
 • tir Tythin Meredith Jenkin Bedo als Nant y Derin, iv:385
 • tir Wayn vawre, iv:378 tir Wern Kedivor, iv-.384
 • tir Wm Bowen Lewis in Tretbaes, iv:386
 • tir Wm Bowen yn Aber y Grosvawr, iv-.386
 • tir Wm Bowen ynghany Gorsvawra Chuych r Gwayn, iv:386
 • tir y Banal, iv-.384 tir y banal, v:233
 • tir y bercor, Bangor, viii:76,77 tir y berllan, v:231
 • tir y Berth Uwyd, iv:386 tir y berth loyd, v:230
 • tir y Berth Lwyd, iv-.384 tir y Bont Vaen,iv:384 tir y Brag, iv-.383
 • tir y Brithdir, iv:383 tir y Bryn Dv, iv:379 tir y bryngwyn, v-.231 tir y Bwa,iv:380
 • tir y Oawdh Glas, iv-.387 tir y cwm towill, v-.233
 • tir y ddol gay,v-.231
 • tir y dinas, v-.230
 • tir y Drybedd, v-.233
 • tir y ffesLas yn Aber Keri, iv-.378
 • tir y ffos heliga blaen y ffos helig, v-.230
 • tir y ffos Las, iv:380
 • tir y ffron ffellen,iv:383
 • tir y ffron glid, iv-.381
 • tir y ffynnon Berwr, iv-.383 tir y ffynnon wen, iv:382 tir y ffynnon wen, v-.230
 • tir y ffynnoney hirion, v-.230
 • tir y foes vantach, vii:316 tir y geimosyssaf, v:231 tir y gelli vraith, v-.230
 • tir y Gelli Willad, iv:381
 • tir y Gelly Griffidh, iv:380
 • tir y gilfach wenn ywchaf, viii:79
 • tir y gilvach, v:231,232
 • tir y gilvach Redynog, v:230 tir y gilvach wen uchaf, v-.229 tir y gilfach wen yssaf, v:229
 • tir y gilvach whith ay berthnasse, v:231
 • tir y Glasgoed, iv:384 tir y glaslwyn, v-.230 tir y glwysmor, v-.231 tir y gors, v-.232
 • tir y gorsRydd, v:233
 • tir y goytre, v-.230
 • tir y groes ffer, iv-.379
 • tir y Groes hir, iv:378
 • tir y groes Newydh, iv:384
 • tir y Groes vir, iv:378 tir y Gronow, vii:312 tir y grygdyon,v-.230 tir y Gwaydh, iv:385 tir y gweyth, viii:76
 • tir y Gwin bach, iv:382
 • tir y Kai, viii:79,80
 • tir y Klawdh Melyn, iv-.385
 • tir y Klin hir, iv:381
 • tir y Klin Mawr, iv:384
 • tir y Kloddie Dvon, iv:384
 • tir y Koed, iv:383
 • tir y lcrig glas, iv:380
 • tir y Krig Kalannog, iv:381
 • tir y Kw hen,iv-.385
 • tir y L1aingotta, iv:379 tir y llech loyd, v-.232
 • tir y Uwyn ythell, iv:379
 • tir y logyn, v-.230
 • tir y maen lloyd, v-.231 tir y Marchnant, vii:312 tir y mein hyrion, iv:382 tir y Morva, iv:383
 • tir y Nant Goche, iv:384 tir y nanty issa, iv:377 tir y nanty ycha,iv:377 tir y noyadd, v-.232
 • tir y pant bach, v-.231
 • tir y pantglas, v:230,232
 • tir y pant mawr, v:231 tir y parke gwyn, v-.232 tir y Payntan, iv:380
 • tir y Pentre issa,.iv:378 tir y PentreYcha,iv:378 tir y pistil}gwyn,v:232 tir y piwlwyd, v:233
 • tir y Prenhir David levan Lloyd, iv:387
 • tir y Rhyd ffos, iv:382
 • tir y Rhyd goch, v:231
 • tir y Rhyd ychan ar ffydeni, iv:380
 • tir y Sinny,iv:383
 • tir y Skybor Rudd’ Dd John, iv:381
 • tir y To hen, iv:386
 • tir y tuckwr teg,v-.230
 • tir y ty yn y Wern, Uandyvriog, vili:83
 • tir y tyhen ynghwm Gwythell, Uanfihangel Orarth, viii:76,77
 • tir y vagwyr hen,v:232
 • tir y vedw, Uandyvriog, viii:83
 • tir y velin, v-.231,232
 • tir y Velinban ar ffedw, iv-.385
 • tir y Velindre, iv:381
 • tir y Velindre Rees, iv-.311 tir y Vellin Nach, iv:383 tir y vinwent, iv:377
 • tir y Vron, viii:?9
 • tir y vron vedw, v:230,232
 • tir y Wennallt, iv:381
 • tir y wern, v:229
 • tir y wern dduy,v-.231 tir y wern dew, v-.232 tir y Weme, iv-.379
 • tir y weme vach, viii:?9
 • tir y Wraig Weddw, iv:386
 • tir y yskybor, vili:83
 • tir yffenan goeg, iv:380 tir yn ymily Velin, viii:82 tir ynysveilir, v:233
 • tir yr allt fedw, Uanfihangel Orarth, viii:76,77
 • tir yr allt ffedw, iv:378 tir yr allt gam, v-.231 tir yr allt vawr, v:232
 • tir yr allt vedw, Uanvihangel Yerorth, viii:83
 • tir yr ardd hen, v:230
 • tir yr ayrych ynghan Herwara, iv:385
 • tir yr dyddyn, ix:374
 • tir yr esgeir wen, v:230
 • tir yr havodwenn, iv:377
 • tir yr Hendra als y Parke Mawr, iv:380 tir yr henduy, v:230
 • tir yr Hendy, vii:315,321
 • tir yr heol hir,v-.229,232
 • tir ystimkoed, iv:381
 • tir ystlys merwydd, v-.229
 • tir ystlysnant y popty, v-.231 tir ystlys pant y moch, v-.229
 • tir ystlys pant y veillionen, v-.229
 • tir ystlysy darren, v:230
 • tir Ystys helig Mawr, iv:385
 • tir ytha ynglan Gwemffrwd, iv:378 Trebervedd, vii:317,319,321 Trewaddon, vii:315,316
 • ty ar y chymney, viii:82 ty ar y knwck, viii:82 ty ymilyr Alei, viii:82 ty yn y berllan, vili:82
 • tynewydd ymhenybont, viii:82 Tyr bryn kerdyn, vili:84
 • Tyr cur y Coed, viii:83 Tyr Cwm I<achan, viii:83 Tyr Dackin Uwyd, v:48 Tyr £forest Attpar, viii:83
 • Tyr ffynnon Halogg, vii:316
 • Tyr Geuen y goed, vili:83 Tyr llwyn yos,vili:86
 • Tyr pen y penvarch, viii:83 Tyr Rhaw, viii:86
 • Tyr Robin Llwyd, viii:89 tyr Ryce ap Evan, iv-.395
 • Tyr troed yr Rhyw, vili:83-4 Tyr y ddolgoch, viii:82
 • tyr y foes vantach, vii:316
 • Tyr y scybor, viii:84
 • tyr y ty yn y weme, viii:84 Tyr y Tyler, viii:89
 • tyr y Veduw, viii:84 Tyr yr ysgybor, viii:76
 • Tyr ystlys gwythell, viii:83 Tyrllan-pwlldu,vii:318,321
 • Tythen pen y pump clawdd, viii:89 Tythin Aberkery, viii:82
 • Tythin blaen Sylltyn, vili:82 Tythin Park Oement, vii:312 Tythin pen allt gery, viii:82
 • Tythin Pen ffynnon y voyalch, viii:76,77
 • Tythin Pont Garreg, vii:315,318,321 Tythin y bont garreg, vii:312 Tythin y Ddol hir, viii:82
 • Tythin y Ffos Las, vii:312 Tythin y I<ilgwyn, vii:312 tything Bettws ythell,iv-.378 tything of Blaen Keri, iv-.383-5
 • tything of Dyffryn Porth Hoffni, iv:385-7
 • tything of Hofnant, iv:382-3 tything of Koed Cwm, iv-.380-1
 • tything of Tredroyre, iv:377-8 tything of Wyren hoell, iv:379-80 tything of Ystimkoed, iv-.381-2 tythinod bachJevan Griffith, vii:312 Tythyn All Ieuan y Glyn, viii:76 Tythyn Fforest Atpar, viii:89 Tythyn pen y pynvarch, viii:76 Tythyn y Nant Fedw, viii:76,77 Tythynod Melin Aber Saith, iv:385 Velin Newydd, vii:312
 • Ystlys y Wayen Vawr, v:53 landed gentry, x:3-4
 • Langdon, William, Cardigan, gaoler, vi:14 Langton, George Lewis, vi:151,159; viii:375 language
 • bibliography, iv:308 lapidaries, iv:28-9 Lark, smack,ix:347
 • Laugharne, St Brides, iv:7 Laura, brig, vii:279,285,286
 • Laura Gardens, Aberystwyth, iv-.25
 • Laura Place, Aberystwyth, iv-.25; vi:417,418, 419
 • law and order
 • see crime
 • Lawrence, James, Llandysul, farrier, i:127 Lazarus, David, Llandysul, surveyor, i:121 lead miners and mining, x:383-6
 • and deforestation,iv:232
 • and growth of Aberystwyth, iii:285-6 decline, v:315; vii:85-6; viii:419-38 discontent among miners in 1816, v-.286 drinking song,ii:53-4
 • early, i:177
 • fourteenth century, iii:329-30
 • importance in North Cardiganshire economy, v:293,295
 • industrial archaeology, v:109-24 living conditions, ix:130-1; x:8 sixteenth century, i:179-83; x:125 superstitions,i:180-1
 • trade union, ix:153 wages, ii-91; x:32-3 working abroad, ii:103
 • working conditions, ix:130 lead ores,vii:86,256
 • lead smelting, i:189-90; iv:129-35
 • furnaces, x:121
 • timber used, viii:100 lead trade, ix:119
 • see also namesof individual mines Leaming, Wm, Cornish mine worker, ix:324
 • · Leander, schooner, ix:347 leasing, ili:157-8
 • Ledney, sloop, ix:122
 • Lee, Bridget n James, iv:192 Lee, Henry Don, Abercyfor, viii:81 Lee,John Don, Pibwr, iv:192
 • Lee, Rebecca, Gypsy’s tent near Peithyll,
 • x:391
 • Lee,Sarah,Gypsy’s tent near Peithyll, x:391 Lee,Thomas, Gypsy’s tent near Peithyll, x:391 Lees, Edwin, i:82-3
 • Lees, F. Arnold, i:87
 • Leibbrand, Dr.Charles Herman, viii:412 Leigh, Bridget, Carmarthen, ii:87
 • Leigh, Chelton, “Swan” Lampeter, vi:7 LeinFach
 • extension to Aberystwyth Quay, iv-.284 Leir, Masters, viii:337
 • Leir, Mrs., viii:337
 • Lenore, vessel, viii:307
 • Leon, Jacob, Aberystwyth, jeweller, ix:146 Leri, river, viii:112,113
 • road bridgeover, viii:342
 • road bridgeover, at Elerch, viii:346 watercourses, viii:217-23
 • Leri bridge, viii:184,185
 • Leri mills,Tal-y-bont, vi:109,112-13,117 Lettice Catherine, barque, vii:277,284 Lety wenlli, v-.255
 • Leuelyn ab Houel, iv:141 Leuelyn scoleyg, iv:139,141
 • Level Fawr mine, Ysbyty Ystwyth, v-.272 Levi, Prof. T. A., v-.332,334
 • Levi, Rev. Thomas, v-.318; x:11 and share owning, x:412-13
 • Lewellin, Dr. Llewellyn, Lampeter, college
 • principal, i:51,52; ii:141; iii:224,229;
 • vi:54,83; viii:251 Lewes,Cwmhyar, i:115
 • Lewes Dafydd Meredydd, Abemantbychan, vi:152,153
 • see alsoLewisap David ap Meredydd, Abemantbychan
 • Lewes family, Abemantbychan, iv:7,11;
 • vi:150-67
 • Lewes family, Oyn-fyw, v:387 Lewes family, Cwmowen, vi:152 Lewes family, Dol-haidd, vi:152 Lewes family, Gernos, vi:152 Lewes family, Glasgrug, vi:152
 • Lewes family, Llanllyr, iv:4,7,11,12; vi:152,
 • 341-9
 • Lewes family, Llwyndafydd, vi:152 Lewes family, Llwynderw, vi:152 Lewes family, Llysnewydd, iv:7; vi:152 Lewes family, Pantyrodyn, vi:152
 • Lewesfamily, Penybenglog, vi:152 Lewes family, Plasnewydd, vi:152 Lewes, Miss nee Griffiths, vii:348 Lewes, Col, llanll)r, iv:357 Lewes, Ma ,T:f-glyn Aeron, v:331 Lewes, Anne,Gellidywyll, viii:381 Lewes, Anne,Gellidywyll, viii:383
 • Lewes, Anne nee Wogan Lloyd, Gellidywyll, viii:378,379
 • Lewes, Bridget nee Pryse, Gellidywyll,
 • viii:380
 • Lewes, Bright, Abemantbychan, vi:156 Lewes, David, iv-.385
 • Lewes, David,Gellidywyll, viii:383 Lewes, David, Gemos, vi:346 Lewes, David,Gemos, viii:378
 • Lewes, David, Llandysul, rector, v:431 Lewes, Elin, Abemantbychan, vi:344 Lewes, Elizabeth nee Lewis, viii:85
 • Lewes, Elizabeth nee Stedman, Gellidywyll, viii:378,379
 • Lewes, Evelyn, Tyglyn Aeron, vi:347
 • Lewes, Mr.G., i:198
 • Lewes, George, Penalltybie, viii:381 Lewes, Miss Grace, v:181
 • Lewes, Grace nee Symons, Gellidywyll, viii:384
 • Lewes, Mrs. Hext, iv:5 Lewes, Huw, vi:154
 • Lewes, Capt. J.Hext, Llanllyr, iv:8; viii:387
 • Lewes, James,esq., iv:384
 • Lewes, James, Abemantbychan, vi:344 Lewes, James, Abemantbychan,J.P. (d. 1559),
 • viii:374,378,379
 • Lewes, James, Abernantbychan (fl.1564), vi:152-4
 • Lewes, James, Abemantbychan refused knighthood,1632, iii:92
 • Lewes, James (d. in 1669), vi:157,159 Lewes, Col. James, Abemantbychan
 • (1602/03-68), vi:150,155,156-9
 • Lewes, James, Cardigan, mayor, vi:129 Lewes, James, Coedmore, viii:85
 • Lewes, Col. James, Coedmore, viii:84,380 Lewes, James, Cwmawen
 • refused knighthood,1632, iii:92
 • Lewes,James, Cwmhyar, Llandysul, viii:89 Lewes, James, Gellidywyll, vi:153
 • Lewes, James,Gellidywyll, viii:379-81 Lewes, James,Gellidywyll, viii:384-5 Lewes, James, elder, Gellidywyll, viii:382 Lewes,James, yngr., Gellidywyll, viii:382 Lewes , James, yngr.,Gellidywyll, viii:383 Lewes, James, Gellidywyll d. 1598, vi:151
 • Lewes,James, Gellidywyll (1575-16 ),
 • viii:38()..1
 • Lewes, James,Gellidywyll, son of James Lewes, Gellidywyll (1575-16 ), viii:381
 • Lewes, James, Gellidywyll cl663-4, viii:381-2 Lewes, James,Gellidywyll d. 1746, viii:383-4 Lewes,James, Gellidywyll (1740-79), viii:384-5 Lewes, James, Penalltybie, viii:381
 • Lewes, James, Penbryn, viii:373,374 Lewes,Joan, Gellidywyll (1], viii:381 Lewes, Joan,Gellidywyll [2],viii:382 Lewes,Joan,Gellidywyll [3],viii:383
 • Lewes, Joan nee Lloyd, Gellidywyll, viii:381 Lewes,John, viii:85
 • Lewes,Sir John, iv:377,378,379,380,381,382,
 • 383,384,385,386,387
 • Lewes,Sir John, Abernantbychan d. 1655, iii:92; vi:153-4; viii:84,374,381
 • Lewes,John, Coedmor, vi:159 Lewes,John,Gellidywyll (1], viii:381 Lewes,John,Gellidywyll (2), viii:383
 • Lewes,Sir John (1580-1656), Gellidywyll,
 • viii:380
 • Lewes, John (1743-95), Gellidywyll, viii:386-7 Lewes, John, Llanaeron, iv:24
 • Lewes, John, Llanllyr [1], vi:345,346 Lewes, John, Llanllyr (2], vi:346 Lewes, John, Llanllyr (3), vi:347-8 Lewes, John, Llanllyr (4), vi:348 Lewes, Col.John, Llanllyr (5), vi:348 Lewes, John, Llysnewydd, vi:346
 • Lewes , Lettice nee Bowen Vaughan, viii:381
 • Lewes, Lettice nee Lloyd, vi:343 Lewes, Margaret, Gellidywyll, viii:381
 • Lewes, Martha Maria, Gellidywyll, viii:387 Lewes, Mary nee Morgan, vii:313
 • Lewes, Mary nee Wogan, viii:84
 • Lewes, Mary nee David dau.of David Lloyd, Gellidywyll, viii:381
 • Lewes, Mary nee Evans,Gellidywyll, viii:383
 • Lewes, Mary nee Vaughan, Gellidywyll, viii:383-4
 • Lewes, Mary, Pantyrodin, vii:313
 • Lewes, May,Tyglyn Aeron, vi:347 Lewes, Nicholas, Gellidywyll, viii:383
 • Lewes, Nicholas, Hean Castle, vi:153,159,160
 • Lewes, Nicholas, Ynys Hir, tenant, v:271 Lewes, Price, Llanllyr, vi:347J48
 • Lewes, Price,Tyglyn Aeron, vi:347 Lewes, Rebecca nee Price,Llanllyr, vi:346
 • Lewes, Richard, Abemantbychan, vi:154,156 Lewes, Richard, Cardigan, vii:313
 • Lewes, Thomas, Gellidywyll (1), viii:381 Lewes, Thomas, Gellidywyll (2), viii:383
 • Lewes,Thomas, Gellidywyll (3),viii:383
 • Lewes, Thomas b. 1742,Gellidywyll, viii:385-6,387
 • Lewes,Thomas, Gernos, vi:343
 • Lewes,Thomas, Llysnewydd (1], vili:84 Lewes,Thomas, Uysnewydd (2),vili:86 Lewes, William, Llanerchaeron,vi:288,290 Lewes, William, Llanllyr, vi:346-7
 • Lewes, William, Uwynderw, viii:452,465 Lewes, William, Uysnewydd, vili.-90 Lewis, Alltygo, i:127
 • Lewis,Tmnant, vii:27 Lewis, Y Glyn, vii:33 Lewisab Owain, x:234
 • Lewisap David ap Meredydd, Abernantbychan, vi:345-6; viii:376-7
 • see also Lewes Dafydd Meredydd, Abernantbychan
 • Lewis ap Gruffydd ap Rhys, ix:372 Lewis ap Hugh,Ciliau Aeron, ix:372 Lewisap Jenkin, trustee, viii:377
 • LewisDavid Meredith,Abernant Bychan,ix-.351
 • Lewis Glyn Cothi, v:160-1,361,367,372;vi:285; vii:23,33,34; ix:371; x:237,245
 • Lewis Gwyn ap Griffith Lewis, Cilforch, vi:286 LewisJones’scharity, iv:50,51,57
 • Lewis’s charity, iv-.51,57
 • LewisTerrace, Aberystwyth, viii:336
 • Lewis Terrace, New Quay ropewalk behind, vii:291 tutorial school in, vii:296
 • Lewis,Mr.
 • subscriber to Ystwyth bridge, viii:337 Lewis, Ma ,Cilcennin, ix:309-10 Lewis, Dr., Glynussa, vi:21
 • Lewis, Mr., Llandysul, bookseller, i:129 Lewis, Mr., Llanuwchatron,i:137 Lewis, Mr., Pant y Barwn, ii:43
 • Lewis, Mr., Penybont, Tregaron, owner, ii:170
 • Lewis, Alan(1915-44), viii:45
 • Lewis, Ann, rectory, New Quay, houseservant, x:322
 • Lewis, Anne,Taliesin, hetwraig (hatter) x:21
 • Lewis, D. Jones, v:371
 • Lewis, Dafyd4 Llambystud, vi:303,382,383-4 Lewis, Daniel,Gilfach, iv:417
 • Lewis, David c. 1782,ix:377
 • Lewis, David (1778-1859), ix:239
 • Lewis, David, Aberystwyth, carpenter, ix:146
 • Lewis, David, Aberystwyth, deputy harbourmaster, ix:145
 • Lewis, David , Borth, i:198
 • Lewis, David, Gellidywyll, iii:38
 • Lewis, David, Glan’rafo saer maen
 • (carpenter), iii:32
 • Lewis, David (Dafydd), Gwasg Gomer, viii:26, 36,37,38,39,40,42,43-5
 • Lewis, David, Llandysul, ii:111
 • Lewis,David,Landysul.enumerator,iv:164,176, 178
 • Lewis, David, Uanrhystud, cerddor
 • (musician), vi:62,65
 • Lewis, David, Tre-faes, vii:333
 • Lewis, David J Llanwmog, ymneilltuwr
 • (nonconformist),iv:111 Lewis,E. A., x:11,12
 • Lewis, F.dith A., botanist, i-93
 • Lewis, F.dward, GwasgGomer, viii:36,37,39,40, 42,45,46,47,48
 • Lewis, F.dward, Llandre, schoolmaster, x:323 Lewis, Eirlys Jones, Commins Coch, teacher,
 • x:336
 • Lewis, Einor, Cardigan, ii:161
 • Lewis, Eliza, rectory, New Quay, x:322 Lewis, Elizabeth, Cardigan, viii:90 Lewis, Elizabeth, Dolpandy, ix:333
 • Lewis, Rev. Emanuel, Penybont chapel, iv:156, 182,183; viii:26,28
 • Lewis, Emrys, Gwasg Gomer, viii:37,39
 • Lewis, Erasmus, L1anbedr PontSteff
 • offeiriad (minister), viii:465
 • Lewis, Euros, Neuaddwe gwas(servant), ix:184
 • Lewis, Evan,Cilgwyn, Llangybi, dissenting
 • minister, vi:347
 • Lewis, Ev Uan gweydd (weaver), iii:30,
 • Lewis, Arthur,J.
 • the mart, iv:170
 • 32,35,36,45
 • Lewis, Bridget n Lewes, vi:170 Lewis,C. Bassett
 • trustee of Downie’s bequest, ii:119
 • Lewis, Caleb,Cardigan union,clerk, viii:250,
 • 251
 • Lewis, Catherine, Uandysul, pensioner, i:131 Lewis, Cicil Me Lloyd, viii:84
 • Lewis, D., shopkeeper, x:258
 • Lewis, D., Lampeter college, student, ii:138 Lewis, D. Hughes, ix:158
 • Lewis, Evan, Nantafall saer maen
 • (carpenter), iii:32
 • Lewis, Evan Tyssul, labour party secretary,
 • ix:159
 • Lewis, G. T., Tregaron, headmaster, viii:57 Lewis, Mn. G. T., Tregaron, vi:387 Lewis, Gwilym, Cil.fynydd, viii:37
 • Lewis, R P., Aberystwyth, professor of
 • Geology, i:159
 • Lewis, Hannah, Dolpandy, ix:332-3
 • Lewis,Hannah, GwasgGomer, viii:26,35,36,37, 38,39,40
 • Lewis, Hu gh, Pl1s Oliau Aeron, iii:204 Lewis, Huw, Gwasg Gomer, viii:48 Lewis, James,esq., viii:377
 • Lewis, James, Cardigan, mayor, v:409
 • Lewis, Lewis, Trefaes Issa, vi:6
 • Lewis, Lewis, ieuaf, Ty’n bedw, dilledydd
 • (outfitter), iii:32
 • Lewis, Lewis, Tynybedw, gwniedydd (sewer),
 • iii:33
 • Lewis, Mrs. M. A., Lanaeron
 • Lewis,Jam,es
 • Uanilar, fittr (vicar), iii:42;
 • estate in 1873, iv:12
 • x:396-7,398,399
 • Lewis, James, Pantycreuddyn. gweinidog
 • (minister), vill:459
 • Lewis, Magdalen, Perthygweny, n x:317 Lewis, Margaret, Cardigan, viii:90 Lewis, Mary, Cardigan, ii:61
 • Lewis, Jane, Parcel Canol, x:390
 • Lewis, Mary, Uan dys u, l
 • viii :27
 • Lewis, Jane, Perthygwenyn, x:317 Lewis, John
 • buysDerry Ormond on behalf of JohnJones, ii:133; x:288
 • Lewis, Sir John, iv-.399
 • Lewis , Ma ry , Perthygwenyn, housemaid, x:320 Lewis, Mary,Tre-faes, vii:333
 • Lewis, Morgan, Llanafan, miner, v:91 Lewis, Reynald, Lan, viii:84
 • Lewis, Rhys, Gwasg Gomer, viii:37,38,39,40,
 • Lewi,s
 • John, master of the Resu rrection, v:274, 42,45,47,48
 • Lewis, John, pregethwr (preacher), v:2 Lewis, John, Aberystwyth, ii:75
 • Lewis, John, Blaencerdin, i:127
 • Lewis, John, Borth, iii:38
 • Le wis , Jo hn , Cardigan, mayor, v:413 Lewis, Capt. John, Gem os, vill:465 Lewis, John,Glasgrug, iv:15,97; viii:453 Lewis, John, Lampeter, iv:312-13 Lewis, John, Uanaeron, iv:25
 • Lewis, John, Llanddewi Aber-arth, x:302
 • Lewis, John, Uamhystud, cerddor (musician), vi:62
 • Lewis, John, Llanr hystud , vicar, vii:103,104, 105,110-13; vii:334,344
 • Lewis, John, Uanwenog, ymneilltuwr
 • (nonconformist), iv:111 Lewis, Joh,n Parcel Canol, x:390 Lewis, John, Penlan, vii:68 Lewis, John, Penllwyn, x:387
 • Lewis, John, Penpompren, saer maen
 • (carpenter), iii:32
 • Lewis, John, Rhydyronen, Tregaron, ii:90-1
 • Lewis, John, Tt-to, gwas (servant), ix:184
 • Lewis, John, Tyddyndu, Tregaron, viii:204 Lewis, John David, Gwasg Gomer, iv:183;
 • viii:26-39,46
 • Lewis, John Harries, Gwasg Gomer, viii:46,48 Lewis, John Huw, Gwasg Gomer, viii:45,48 Lewis, Lewis, teiliwr (tailor), iforiaid
 • Castell Gwallter, iii:35
 • Lewis, Lewis, Carrog, vii:333-4
 • Lewis, Lewis, Uanafan, pauper, vi:21
 • Lewis, Lewis, Uandre, dilledydd (outfitter), iii:32
 • Lewis,Lewis, Tainewyddion, gweithiwrhiredig
 • (hired worker), iii:30
 • Lewis, Lewis, Tre-faes, vii:333
 • Lewis, Rice, iv:378 Lewis, Richard, iv:379 Lewis, Richard, v:47
 • Lewis, Richard ( -1810), iv:51 Lewis, Sylvanus, Bronaero n, ix:70
 • Lewis, Capt.T., ship’s master, viii:305,306 Lewis,Thomas, land surveyor, viii:385 Lewis,Thomas, Aberaeron, joiner, x:84 Lewis, Thomas, Caerfyrddin, llyfrwerthwr
 • (bookseller), viii:467
 • Lewis, Tho mas, Card igan , cle rk, viii:90
 • Lewis, Thomas, Castell Gwallter, dilledydd
 • (outfitter), iii:32
 • Lewis, Thomas, Crugmor, vi:170,193 Lewis, Thomas, esq.,Gellydo will, viii:90 Lewis, Thomas, Uandysilio, iv:109
 • Lewis, Tho mas, Llanrhystud, pauper, vi:21 Lewis, Thomas, esq., U wyn gra wy s, vi:171 Lewis,Thomas, Perthygwenyn, agricultural
 • labourer, x:317
 • Lewis, Tho mas, Tregaron, pauper, viii:271 Lewis, W., Llysnewydd, iv-.52
 • Lewis, William, justice of the peace, v:88; viii:115
 • Lewis, William, Aberaeron, bridge builder, ix:378
 • Lewis, William, Aberaeron, mason, i:61 Lewis, Willia,m Card igan, attorney at law,
 • viii:90
 • Lewis, William, Craig y Penrhyn. hetiwr
 • (hatter), x:25
 • Lewis, William, Dolau, gof (blacksmith), iii:32 Lewis, William, Uandysul, v:266-7
 • Lewis, William, Llandysul, headmaster, viii:57 Lewi Bowen family, Oynfyw, vii:318
 • LewisJones, Dr. H.
 • see Jones, Dr. H. Lewis
 • l.e wyl MGn, vii:26,27
 • Lewys, Dafydd.. Llanllawddog, curad (curate),
 • viii:454,469
 • Lewys, Rees, Troedyraur, viii:377 Lexicon Cambro-Bdtannicum, viii:444 Ley, Rev. Augustin, i:84-5
 • Lhuyd, F.dward, i:79-80; viil:440 70,471 liberals, v:14-41,311-46
 • libraries, ii:68; viii:10 Aberystwyth, ili:161-80 at Hafod, vii:216-17,220 hospital, v:197 Ystradmeurig
 • school library, vi:53,69; ix:232-7,238,239-40
 • lichen collecting, iv-.331
 • Liddy, James, Aberystwyth, master sergeant,
 • ix:144
 • lime burning, vi:93
 • lime trade, vi:209; vii:61,281; ix:116-17 limeldlns, x:125
 • see limelcilns as subheadings of pJace-names Lincoln Street, Llandysul, iv:158-9 Lincolnshire, steamer, ix:119 Linnet,sloop,vii:275-6
 • Lion, vessel, i:193-4
 • Lion Inn, Aberystwyth, x:279-80
 • Lion yn y Betws, ge.fail (bJacksmith), iv-.214
 • lip working, vi:124-6
 • Lisa Jane, vessel, iii:238
 • Lisburne, lead mine, vili:212,221,431
 • Lisbume, Countess, v:197
 • Lisburnes, Trawsgoed, iv:8;v-.20,32; x:3,11, 40,97
 • and Aberystwyth hospital, v:173,177 and agriculture, iv:321
 • and election, 1922, v-.337
 • and electioneering, v-.320,331; ix:147 and enclosures, viii:115
 • and Ffos-y-bleiddiaid, ii:242
 • and lead mining, viii:218-9,220;ix:147 and poor Jaw, vi:14
 • and Ystradmeurig school, iv-.55-6; ix:230
 • and Ystwyth bridge, viii:337 estate in 1873, iv:12; v:18
 • Jand in Llanrhystud parish, ili:131,132 numberof rabbits killed on estate, iv-.236, 239
 • literacy, early modern, vii:266-7
 • Literary and Debating Society,U.C W., vi:368
 • literature
 • bibliography, iv:308
 • Uttle Horace, march (stallion), v:138
 • LittleScotland, vii:67-72 Lively,vessel,vi:214;x:367
 • Liza Pach, vessel, vi:231 Lizzy Ellen, vessel, viii:305 LJaethlliw, estate, v-.330 Llaethlliw, schooner, vii:279 Llain-yr-orfa
 • mill, x:314 11an, ili:107 Llan-gan
 • school
 • see Llan-gan : ysgol ysgol, v:351
 • Llan-non, ili:129,1 1,153
  • blacksmith, vi:99,100
  • dialect
   • see Llan-non : tafodiaeth
  • emigration
   • see Llan-non : ymfudo
  • fair, iii:127;ix:369
  • fulling mill, vi:108
  • Rebecca riots at, v-.270
  • St. Non’s church, iii:126,130
  • schools
   • grammar, ix:199
   • private, ii:151
  • settlement patterns, x:115-16
  • smuggling, iv-.332
  • tafodiaeth, ix:181,182,183,184
  • turnpike gate, iii:130,134
  • woollen mill, vi:111
  • ymfudo, ii:167,229
 • Llan-non, gwestfa, iii:274 
 • LJanaeron, iv:14; v:19;x:3 LJanafan, x:400
 • anghydffur&eth, iv:107 bridge, vili:330,347 emigration
 • see Llanafan: ymfudo
 • nonconformity
 • see LJanafan: anghydffurfiaeth oak coppices, viii:100
 • ymfudo, ii:167
 • LJanarth
 • see Llannarth
 • Llanbadarn, hundred of, vi:140 Llanbadarn Fach
 • emigration
 • see Llanbadarn Pach: ymfudo ymfudo, ii:167
 • Llanbadam Fawr, iii:268,270,272,279; vi:279
 • and the census of religious worship, iv:117, 119
 • anghydffur&eth,iv:96-7,98,100,104,105,107
 • arferion priodi.viii:193-202 bibliography, iv-.303-04
 • castle, iii:53; v:146,147,154,155,156,157
 • centreof scholarship, vi:274-6 church, i:22,23; ii:18-26; vi:415,416 commo ns, viii:111
 • corn mills
 • see Llanbadam Fawr: melinau yd
 • education, iv- 1,58 emigration
 • see Uanbadam Fawr: ymfudo founding of, v:145
 • fulling mill (pandy Maesbangor), vi:108 illiteracy, x:389
 • market, x:38
 • meat market, ili:289,292 melinau jd, v:252 mines, i:177 nonconformity
 • see Llanbadam Fawr: anghydffurfiaeth
 • population, 1951 1,x:331
 • population, 1961-71, x:3.33 Royal Welsh Show,1933, x:165 schools, ii:138,152
 • charity school, ii:155 church school
 • see also Llanbadarn Fawr : ysgolion
 • shyrehall, v:48 wages, x:31 wedding customs
 • see Llanbadam Fawr : arferion priodi ymfudo, ii:167
 • ysgolion
 • ysgol yr eglwys, iv:359; vi:49,50,53 2.oar independent chapel, iv:116
 • Llanbadam Fawr, manor, v:47-53 Uanbadam Fawr Educational Foundation
 • Scholarship, x:164
 • Uanbadarn Fawr United District School Board, iii:210,211,213
 • Llanbadam Gaerog, iii:284
 • Llanbadam Odwyn
 • and the census of religious worship, iv:115 anghydffurfiaeth, iv:98,106,107,109 earthwork at Tre-coll, vi:436-7 nonconformity
 • see Uanbadam Odwyn : anghydffurfiaeth
 • numeration, old system of, i:103 Llanbadam Trefeglwys
 • anghydffurfiaeth, iv:98,107,110
 • castle, iii:57-8
 • ch urch, iv:119; vi:286
 • emigration
 • see Llanbadam Trefeglwys: ymfudo Enclosure Acts, iv-312-13; viii:109 expenditureon the poor rate,1813-20,
 • viii:114-15 nonconformity
 • see Llanbadarn Trefeglwys
 • anghydffurfiaeth
 • Pontrhyd-saeson C.M. chapel, ii:142 population figures,1811-31, viii:114 school, ii:142,148,149,152
 • ymfudo, ii:167 Llanbadarn-y-Creuddyn
 • fulling mill, vi:108
 • Llanbada rn-y-Creuddyn , lower castle, iii.-67
 • Uanbadam-y-Creuddyn,upper school board, iii:208
 • Uanborth
 • com mill, vi:97; ix:346
 • Howell Harris a (and), v-.8,11,13; ix:355 lineage
 • see Uanborth : llinach llinach, v:371
 • school
 • circulating, ix:352
 • Llanborth mansion, ix:343,344,351-2 Uancynfelyn
 • see Llangynfelyn Llanddeiniol
 • anghydffurfiaeth, iv:107 church, x:127,395
 • enclosures, iv:312-13;v:269; viii:111 nonconformity
 • see Uanddeiniol : anghydffurfiaeth
 • Rhyfel y Sais bach, ii:39-40
 • school
 • see Uanddeiniol : ysgol ysg,ol vii:356
 • Uanddewi, gwestfa, iii:274 Llanddewi Aber-arth, i:54-5,58,61
 • anghydffurfiaeth,iv:107 castle, ix:367-8
 • ch urch, v3- 70; ix:163,166,167,169-71,36;3 x:82-96,127
 • churchyard wall, x:84,85,88 coach house and stable x:84,85 emigration, ii:229; x:50 enclosures, viii:107-<ll,109
 • expenditure in the poor rate,1813-20, viii:114
 • limelcilns, vi:209 nonconformity
 • seeLlanddewi Aber-arth: anghydffarfiaeth
 • parish vestry, vi:18,28 parsonage, x:84 poorlaw,ix:364-5
 • population figures, 1811-31, viii:114
 • school house, x:84 schools, iv-.52
 • British school, ii:139; x:94 circulating schools, bc367 National school, x.-93-5 Sunday school, x.-92-3
 • stable, x:84,85
 • trading port forStrata Florida, iii:195; vi:285 vestry, ix:364-7
 • vestry book, vi:201-02 weir, vi:122
 • Llanddewi Aber-arth Friendly Society dub, x:45
 • Llanddewi Abergwesyn, ix:58
 • Llanddewibrefi, vii:25
 • agricultural depression,1817, iv-.327 alienation of tithes,iv:118
 • and St David’s College, i:46-7
 • and the census of religious worship, iv:117 anghydffu.rfiaeth, iv:105,106,107,109,110 bibliography, iv-.304
 • blacksmith, vi:100 bridge, viii:339 Bronze age remains
 • see Preseb y March
 • castle, ili:58
 • Celtic stones, iv:336 church, iv:338-52
 • collegiate church, iv:336,340-50; v:425 common lands, viii:108
 • Court Leet, x:84 crynwyr, iv:112
 • emigration, ii:167,229; x:50 enclosures, viii:103,107-08 labourers, x:41
 • lead mines, ili:330; vi:202 merched y geiddi, vili:291,294 name, iv:338
 • nonconformity
 • see Uanddewibrefi : anghydffu.rfiaeth
 • poor law, vi:5,7,10,19
 • population trend,16c-18c, vii:259
 • quakers .
 • see Uanddewibrefi : crynwyr SL Davids cult at, ii:64-5 schools, iv-.53-4,364,370 settlement patterns, x:116
 • tai unnos, vii:270 tannery, vi:93
 • Llanddewibrefi, ancient borough, v:402 Llanddewibrefi, lordship, vi:140 Llanddewibrefi, manorial borough, iii:273
 • court book of, viii:102
 • Llanddewibrefi United District School Board,
 • iii:210,211,214
 • Llandogy, manor, ili:273 Llandyfriog
 • anghydffwfiaeth,iv:97,98,104,108,110
 • castle,ili:58
 • land holdings, iv-.396 nonconformity
 • see Llandyfriog : anghydffu.rfiaeth population trend,16c-18c, vii:259 school
 • Madam Bevan’s Charity school, ii:139,154 Uandygwydd
 • anghydffu.rfiaeth,iv:97,108
 • bells, v-.214 blacksmith, vi:199 cureg ogam, v:386
 • castles, ili:58-9
 • church
 • road bridge near, viii:351 emigration,ii:229;x:50 iforiaid,ili:28
 • ivorites
 • see Llandygwydd : iforiaid
 • nonconformity
 • see Llandygwydd : anghydffurfiaeth
 • oghamstone
 • seeLlandygwydd : carreg ogam population figures, 1801-51, vi:391 population trend,16c-18c, vii:259 school, vi:49
 • Girls’ school, ii:155 tithes,iv:118
 • Llandysiliogogo
 • anghydffurfiaeth, iv:96,106,108,110 bibliography, iv-.304
 • castle, iii:59-60
 • church
 • standing stonebeneath pulpit, vii:47-8 churchyard
 • memorial toJames and ThomasJones, viii:342
 • emigration,ii:229;x:50 fulling mill, vi:108 iforiaid,iii:28
 • ivorites
 • see Llandysiliogogo: iforiaid
 • nonconformity
 • see Llandysiliogogo : anghydffurfiaeth
 • school, ii:145,146 Llandysul
 • almshouses, i:140
 • anghydffurfiaeth, iv:96,98,99,108,110
 • ugraffu,vili:204 bells, i:131-6 bibliography, iv-.304
 • blacksmith, vi:100 brassband
 • seeUandysul : seindorf bies
 • seealso Llandysul : fife band bridge, i:118,119,137-;9iii:109; viii:351 bronze collar, iv-.89
 • cairns,ix:268
 • cueg fedi (com dolly), ix:312-1. 3 castles, iii:60-1,68
 • ceffyl pre, n ix:307,314
 • c:uddoriaeth, vi:306,307
 • church, i:131 ; ii:108-16; iii:107; iv:117, 119; v:424-31
 • churchwardens,ii:108-16 coelion, viii:4.55,467 coffee tavern, iv:178-9 cricket team, iv:177 curates, i:123
 • early Christian settlement site, ili:107,112 early history, iii:101-13
 • Ebenezer independent chapel, iv:156,160
 • emigra tion, ii:167,229; x:50 fairs, iii:110,112; iv-.219; viii:86 fifeband, viii:30
 • Horebchapel, vi:53,57,75; viii:349
 • iforiaid
 • Ceredig, iii:28
 • Tyssul Sant, iii:28,29 ivorites
 • see Llandysul : iforiaid
 • land question
 • see Llandysul : pwncy tir
 • I. On Porth , ii:115
 • market stores, viii:26,27,34,35,36
 • Methodists, i:126
 • mills, i:117
 • Mona house, viii:35 music
 • see Llandysul : c:erddometh
 • nonconformity
 • see Uandysul : anghydffurfiaeth
 • paupers, settlement of, i:120,129-31 Penybont baptist chapel, iv:146,156,160;
 • viii:26,36,37,39,48
 • population, iv:152-4 Porth Hotel, viii:55 printers
 • see Uandysul :
 • see also Gwasg Gomer public houses, ii:112-15 pwnc y tir, iv-.356 railway, v-.316; viii:334 Reading room, ii:115
 • school board, ili:210,212,214
 • schools, ii:109-11,139,141,146;iv:155;
 • vl:47,87
 • Charity school, i:123,132
 • grammar school, iv:155; viii:57; ix:199 intermediate school, viii:54-5,57-8,61,63-4,
 • 66
 • Mrs Bowen’s school, ii:l10 National School (ysgol isaf), iv:156;
 • viii:30,36
 • Rev. J. Thomas’s school, ii:155
 • Teifi valeschool, ix:199
 • Yagol Frytanaidd, viii:27
 • Yagol Gwilym Maries, viii:27
 • Ysgol Gynradd (Ysgol uc:ha’), viii:47
 • Ysgol y Bwrdd,viii:30 Ysgol y Gof, iv:148
 • Ysgol y Parch. Thomas James, viii:27 Ysgoldy uchaf, iv:154
 • seindorf bies , viii:30
 • sextons, i:124-5 Sion chapel, viii:349 stocks, i:122,140 superstitions
 • see under Llandysul : coelion
 • Tabernacle chapel, viii:57 Tanygraig, viii:26 vermin, i:140-1
 • vestry meetings, i:113-41
 • vicars, i:123 weir, i:136-7
 • Wesleyan chapel, iv:156,159
 • Wesleyan methodis,ts iv:126 whipping post, i:122,140
 • Llandysul Benefit Society,iv:156-8 Llandysul Is-Cerdyn Division, i:117-18,121,
 • 124,128,136,139-40;iv:151,152
 • land holdings, iv-.391-3
 • Llandysul, maerdref, iii:271-2
 • Llandysul Uwch-Cerdyn Division, i:117-21,124, 136-7,139-40; iv:151,152
 • Llandysulfed, i:117; iv:275
 • Llanfair, district,Llandysul, i:117; iii:109; iv:152,153; vill:470
 • Llanfair, estate, ii:133,171; v:19;viii:29 Llanfair, manor, ii:129,132; iii:109 Llanfair, township, iv-.275; v:426 Llanfair Clydogau
 • anghydffurfiaeth,iv:107 blacksmith, vi:100 c:uddoriaeth, vi:305 com mill, vi.-97 emigration
 • see Llanfair Clydogau : ymfudo
 • fulling mill, vi:108
 • lead mines, vi:202
 • music
 • see Uanfair Oydogau : cuddoriaeth
 • nonconformity
 • see Uanfair Oydogau : angbydffurfiaeth
 • schoolboard,iii:210,211,214 silver mines, viii:357-9
 • tai unnos, vii:270
 • ymfudo, ii:167 Llanfair Orllwyn
 • lee under Llanfairorllwyn
 • Llanfair Trelygen angbydffurfiaeth, iv:98,106 castle,iii:61
 • church
 • see Llanfair Trelygen : eglwys
 • eglwys, v:386-7 independent church, vii:8 land holdings, iv-.395-6 nonconformity
 • see Uanfair Trelygen : anghydffurfiaeth
 • Llanfairorllwyn anghydffurfiaeth, iv:98,108 blaclcsmith, vi;lOO
 • castle, iii:61 com mill, vi:98
 • fellowship meeting
 • see Llanfairorllwyn : seiad land holdings, iv:393-4 nonconformity
 • see Uanfairorllwyn : anghydffurfiaeth
 • seiad, v-.5
 • Llanfairperthycynddyn, Llandysul, i:117; iv:152
 • Llanfarian bridge, viii:339
 • gonaf rheilffordd, ix:181
 • railway station
 • seeLlanfarian : gonaf meilffordd
 • Llanfechan
 • Trenacatus stoneat, ii:280 Llanffraed, Tre-groes, iii:109, v:426 Llanfihangel (motte castle), iii:109 Llanfihangel-ar-arth
 • pre-Norman settlement, iii:106-07,112
 • school
 • MadamBevans’s school
 • see Llanfihangel-ar-arth: ysgol: ysgol
 • Madam Bevan ysgol
 • ysgol Madam Bevan, v-.351,352 Llanfihangel Castell Gwallter (Llandre), x:127 Llanfihangel Gelynrhod
 • anghydffarfiaeth, vi:110
 • nonconformity
 • see Llanfihangel Gelynrhod
 • anghydffurfiaeth
 • Llanfihangel Genau’r-glyn, iii:272; iv:117 anghydffarfiaeth. iv:107,109 bibliography, iv-.304
 • castle, iii:62 church, iv:119 commons, viii:111
 • educational charities, iv-.51,58
 • enclosures, viii:109
 • • iforiaid, iii:49 ivorites
 • see Llanfihangel Genau’r glyn:iforiaid nonconformity
 • see Llanfihangel Genau’r glyn:
 • anghydffurfiaeth
 • politics, v-.334 ·
 • school
 • see Llanfihangel Genau’r glyn: ysgol Siloh baptist chapel, iv:124
 • siz.e of parish in 1840, vii:137 Wesleyan Methodists, iv:126-7 ysgol, vi:50,56,60,64,66,?9,87
 • Llanfihangel Rhos-y”°”‘
 • Latter Day Saints, iv:127 Llanfihangel-y-Creuddyn
 • anghydffurfiaeth, iv:97,100,104,107
 • blaclcsmith, iv-.214,227; vi:100,104 church rebuilt by R.I<. Pearson, vii:105 common land, viii:102
 • eglwys, x:’397
 • nonconformity
 • see Llanfihangel-y-Creuddyn :
 • anghydffurfiaeth
 • oak coppices, viii:100 school house, vi:49 schools
 • see Llanfihangel-y-Creuddyn : ysgolion
 • squatters, v-.283 tai unnos, viii:105 trade, iii:320 . urn,ix:273
 • Wesleyan Methodists, iv:126-7 woollen mill, vi:110
 • ysgollon
 • ysgoly Bwrdd, iv:363 ysgol yr Eglwys, iv:359
 • Llanfihangel-y-Creuddyn,upper lead mining, v:21-2
 • Llanfihangel-y-Creuddyn Upper United District School Board, iii:210,211,214
 • Llanfihangel Ystrad
 • anghydffurfiaetb,.iv:96,100,104,105,107
 • castle, iii:67
 • cofeb i Capt. Vaughan. vi:424 emigration, ii:229; x:50 monument
 • see Llanfihangel Ystrad : cofeb i Capt.
 • Vaughan
 • nonconformity
 • see Llanfihangel Ystrad : anghydffurfiaeth
 • parochial relief, vi:24,28
 • population, x:114
 • population trend,16c-18c, vii:259
 • schools
 • Madam Bevan’s charity school, ii:139,155 ysgol
 • ysgolyreglwys, vi:49
 • Uanfihangel Ystrad Friendly Society, x:45 Uanfihangel Ystrad United Disbict School Board, iii:210,211,212,21;4iv:357,359,368
 • Lwmfd,vii:31
 • Llanfrene, Uandysul, i:117;iv:152,153
 • Llangathen school
 • see Llangathen : ysgol
 • yagol
 • ysgol madam Bevan. v:351
 • Llangeitho
 • amgau tir, vi:355 anghydffurfiaeth,iv:100,104-05,107,109 bibliography, iv-.304
 • blacksmiths, vi:100 bridge, viii:346 cerddorlaeth, vi:305 church, iv:120
 • emigra tion , ii:167,225,229,230; x:50 enclosures
 • see Llangeitho : amgau tir
 • hats
 • see Llangeitho : hetiau hetiau, x:26
 • Howell Harris a (and), v:1,7,9 merched ygerddi, ix:291,294 methodists, iv-.58-9; v-.390 music
 • see Llangeitho : cerddorlaeth
 • nonconformity
 • see Llangeitho : anghydffurfiaeth population trend, 16c-18c, vii:259 schools, iv:364
 • dissenting school, ii:139,147,148
 • see also Llangeitho : ysgol
 • tannery, vi:93 woollen mill, vi:111
 • ysgol
 • ysgol Madam Bevan. v:351,352
 • Llangeitho United District School Board,
 • iii:210,211,214
 • Llangeler iforiaid, iii:28 ivorites
 • see Llangeler : iforiaid
 • Llangoedmor
 • anghydffurfiaeth, iv:96,97,98,99,108,109 blacksmith, vi:100
 • fulling mill, vi:108
 • nonconformity
 • seeLlangoedmor : anghydffurfiaeth population trend,16c-18c, vii:259 school, il:150
 • Madam Bevan’s circulating school, ii:139, 146,152
 • Llangoedmor, house, ix:357-9 Llangoedmor United District School Board,
 • iii:210,212,214; iv-.364
 • Llangorwen barrow, ix:289
 • ch urch, iv:120; vii:147-8
 • Llangrannog, ii:203 anghyffmfiaeth, iv:96,108,110 beach village, iii:233-4 bibliography, iv:305 blacksmith, vi:100
 • bridge , viii:330,339 church, iii:232-3 church village, iii:232-3
 • congregationalchapel, iii:235
 • com mill , ii:232,233
 • damage toSusannah Gwenllian at, vii:289 emigration
 • seeLlangrannog : ymfudo
 • exports, iii:240-1 herring fishing, vi:121 iforiaid, iii:28 imports
 • cu1m, iii:239
 • general merchandise, iii:240
 • lime,iii:239-40
 • ivorites
 • see Uangrannog: iforiaid maritime education at, vii:296 nonconformity
 • see Uangrannog : anghydffurfiaeth
 • offloading cargo on the open beach at, vii:295
 • ribbon village, iii:234
 • schoolhouse
 • see Llangrannog : ysgolcly
 • schools, vi:52,53,6.1,87
 • Madam Bevan’s OrculatingSchool, ii:139
 • shipbuilding, iii:237-8; ix:113,120-1 trade, iii:237-8; vii:294
 • woollen mill,iii:232; iv:217-18,224;vi:111
 • ymfudo, ii:167
 • ysgoldy,vi:49
 • Llangurig
 • and Strata Florida abbey, i:29
 • Llangwyryfon anghydffurfiaeth, iv:107,110 blacksmiths, vi:99
 • church
 • see Llangwyryfon : eglwys
 • eglwys, x:396 emigration
 • see Llangwyryfon : ymfudo
 • enclosures, iv-.312-13; v-:li,9; vi:351,355,361; viii:111
 • Methodists, iv:125 nonconformity
 • see Llangwyryfon : anghydffurfiaeth pedwar Evan. vii:355-61
 • population trend, 16c-18c, vii:259 Rhyfel y Sais bach,il:39-52; v:84-93 road bridgeat, viii:350
 • schools, il:148
 • dissenting l, ii:139
 • ysgol ddyddiol, vii:356
 • ysgoldy Blaenpmt, vii:355,356,360 Tabor M.C. chapel, v-.355,356,360,361 tai unn os, viii:106
 • ymfudo, il:167,229 Llangybi
 • anghydffurfiaeth, iv:98,105,106,107–08
 • bugedwyr, iv-.230
 • basket makers
 • see Llangybi : basgedwyr
 • blacksmith, vi:100
 • Capel Methodistiaid Calfinaidd, x:22,7
 • dynhysbys, viii:455
 • M.Cchapel
 • see Llangybi : Capel Methodistiaid Calfinaidd
 • nonconformity
 • see Llangybi : anghydffudiaeth school board, iii:210,211,214
 • see also Llangybi : ysgolion: Yagol y Dderi
 • sorcerer
 • see Llangybi : dyn hysbys woollen inill, vi:111 ysgolion
 • Yagol y Oded, x:289
 • Llangynfelyn anghydffurfiaeth, iv:108 commons, viii:111
 • vi.
 • enclosures, viii:1@ hatmaking, x:18-30,159 nonconformity
 • see under Llangynfelyn : anghydffa.rfiaeth school board, ili:210,211,214
 • schools, ii.-95; iv.-362,370,371,372,373
 • Llangynllo
 • anghydffa.rfiaeth, iv:98,104,108,110
 • Bronz.e remains, ix:265
 • castle,iii.-69 church, viii:349 emigration, x:50
 • land holdings, iv-.394-5 nonconformity
 • see Llangynllo : anghydffudiaeth
 • Llanhirmoel, grange, vi:342 Llanilar
 • and the censusof religious worship, iv:115
 • anghydffa.rfiaeth, iv:105,107
 • bla cksmith, vi:100 bridge, viii:343; x:366 Bronz.e Age finds, ix:276
 • flat cremation cemetery, ix:281-92
 • Carmel, x:395 castle, iii:51,62-3 church
 • rebuilt byR.I<.Penso,n vii:105; x:393-404
 • emigration
 • see Llanilar : ymfudo enclosures,fr.312-13;v-.269; vi:355;
 • viii:111
 • y Gureg Gaseg, x:395 methodiatiaid, x:394 nonconformity
 • see Llanilar : anghydffarfiaeth parish vestry, vi:3,6,8,9,10,25,27 population trend, 16c-18c, vii:259
 • 1871, x:400
 • school, il:145,146,15;2iv:52-3
 • church school, ii:153 trade, ili:320
 • ymfudo, ii:167
 • ysgoldy, vi:49 Llanilar, hundred, vi:140 Llanina
 • emigration, ii:229; x:50 St Ina’s church, ili:89 woollen mill, vi:111
 • Llanina, estate, v:19; vil:284-5 Llanina, house, il:85; ili:89-90 Llanina Arms, iv-.355
 • Llanio
 • blacksmith, vi:100 com mill, vi.-97
 • Llanllwchaeam
 • anghydffurfiaeth, iv:97,98,99,104,108 bibliography, iv:305
 • nonconformity
 • see Llanllwchaeam : anghydffurfiaeth
 • population trend, 16c18c, vii:259 school
 • at Zion (Wes.) chapel near New Quay, ii:142 school board, iii:210,211,214
 • Llanllwni, iv:105 iforiaid, iii:28 ivorites
 • see Llanllwni : iforiaid
 • Uanllwyd issa, Llangoedmor, iv:52 Llanllyr, iii:196-7,202,20;3vi:146;341-9;
 • vii:3S;x:118 Llannar,th x:127
 • anghydffurfiaeth, iv:97,98,107
 • bibliography, iv:303 bidding, ix:313 blacksmi,th vi:100 castle, iii:67
 • dialect
 • see Llannarth : Wodiaeth emigratio, n ii:167,229; x:50 fair
 • see Llannarth : ffair ffair, iv:219; v:129
 • in poetry
 • see Uannanh : mewn barddoniaeth land question
 • see Llannarth : pwncy tir mewn barddoniaeth, vii:14 mill, x:315
 • nonconformity
 • see Llannarth : anghydffur:fiaeth
 • parish vestry, vi:4,26
 • pwnc y tir, iv:356
 • schools , ii:145; iv-.355-6,365,369,370; vi:49 intermediate school (proposed), viii:53 national school
 • see Llannarth : schools: ysgol Genedlaethol
 • ysgol Genedlaethol, iv-.355
 • ysgol y Bwrdd, iv:356 tafodiaeth, v:388 tannery, vi:93; x:302 thatcher, x:327
 • vestry , vi:16 vicar of,
 • viewson schoolmasters’ salaries, ii:150 Wesleyan Methodists, iv:126
 • Llannarth Independent Society, x:47-8 Llannarth United District School Board,
 • iii:209,210,211,213
 • LlaMerch Aeron, iii:197,320 anghydffurfiaeth, iv:107
 • nonconformity
 • see Llannerch Aeron : anghydffurfiaeth
 • Llannon
 • Llanrhystud , iii:320, x:127
 • and the census of religious worship, iv:115 anghydffwfiaeth, iv:96,97,99,105,107,110 bibliography, iv:305
 • blacksmiths, iv:305 castle, i:41; iii:63-4
 • church, vii:100-16; x:396,397
 • dialect
 • see Llanrhystud : Wodiaith emigration, il:167,229; x:50 Enclosure Act, viii:109 enclosure rio,ts v:269 enclosures, vi:355
 • fair
 • see Llanrhystud : ffair ffair, ix:183
 • fortress, vi:267 iforiaid, iii:28 ivorites
 • see Llanrhystud : iforiaid
 • nonconformity
 • see Llanrhystud : anghydffurfiaeth
 • poor law, vi:8,9,10,1, 117,18,19 Rhyfel y Sais bach, ii:39-52; v:84-93 schools , vi:74,79
 • Trawsnant school, ii:148 social structure, vii:101-03 standing stone, ix:266 tafodiaith, ix:181
 • Temperance Society, ii:92 “War Dragon of ‘,
 • see U wyd, Gruffydd woollen mill, vi:111
 • see also Llanrhystud Anhuniog see also Llanrhystud Mefenydd
 • Llanrhystud Anhuniog, ii:39-52;v:84-93
 • common land, viii:105 enclosures, iv:312-13; vi:362
 • expenditure on the poor rate,1813-20, viii:114
 • population figures, 1811-31, viii:114 Llanrhystud Mefenydd, ii:39-52; v:84-93
 • common land, viii:105 Enclosure Act,1815, viii:111 enclosures, iv-.312-13 township, viii:111
 • Llanrhystud Road
 • gonaf meilffordd, ix:181 railway station
 • see Llanrhystud Road : gonaf meilffordd
 • Llanrhystud township Rhyfel y Sais Bach, v:84-93
 • Llanrhystud United District School Board,
 • iii:210,211,212,214
 • Llanrhystud Vestry, x:37 Llansanffraid,iv:54
 • anghydffarfiaeth, iv:10, 0 105,107 bibliography, iv-.305
 • cattle , iii:142-4
 • census returns1841and 1851, iv:408-21 church, iv:119; x:127
 • crops, ili:137-41
 • economic characteristics, iii:124-49
 • • emigration, ii:229; x:50 Enclosure Act,1812, viii:109 enclosure riots, v:269 enclosures, iv:312-13; viii:107
 • expenditure on the poor rate,1813-20,viii:114 horses, iii:144-5
 • human geography, iii:149-53 livestock, iii:141-2 nonconformity
 • see Llansanffraid : anghydffarfiaeth
 • physical characteristics, ili:124 pigs, ili:147-8
 • poor law, vi:10,18,24,28
 • population figures,1811 – 31 , viii:114 poultry, iii:148-9
 • sheep, iii:145-7 wages,x:34
 • Llansanffraid, hamlet, iii:129-30 Llansanffraid United District School Board,
 • ili:210,211,214
 • Llanstinan House, iv:14 Llansylfed chapelry, iv:152-3 Llanwenog
 • anghydffarfiaeth, iv:107,110 bibliography, iv-.305 blacksmiths, vi:99,100
 • castle, iii:64
 • emigration, ii:167,229; x:50
 • ficer, iv:105 fulling mill, vi:108
 • motorcar,firstin,ix:315
 • nonconformity
 • see Llanwenog: anghydffarfiaeth
 • parish vest,ry vi:26-7 pilgrimage route through, iii:110
 • school, ii:146,149,15,2153,155;iv-.37;0 ix:352-3
 • school board, ili:210,211,214;iv-.359
 • tithecheese, v:80
 • Trenacatus stone, ii:279-80 Llanwnnen
 • anghydffurfiaeth,iv:100,107 bridge, viii:330,338
 • Bronz.e age remains, ix:265
 • Capel-y-groes,iv:122-3,301; vii:10 castle, iii:64–5
 • fulling mill, vi:108 nonconformity
 • see Llanwnnen : anghydffarfiaeth
 • school, ii:145; iii:214 Llanybydder
 • fair
 • seeLlanybydder : £fair
 • £fair, iv:219
 • mart, v:129
 • woollen mills, vi:110 Llanychaeam
 • anghydffarfiaeth, iv:10, 7 110
 • blacksmith, vi:100 bridge, viii:330,337 castle, iii:65
 • ch urch, x:127
 • east window commemorating Mrs Emma
 • Davies, Tan-y-bwlch, viii:337
 • memorial tablet to the Richardes family at, viii:337
 • emigr ation, ii:167; x:50
 • enclosures, iv.-312-13; v:269; viii:111 nonconformity
 • see Llanychaeam : anghydffurfiaeth
 • population trend 16c-18c, vii:259 Rhyfel y SaisBach,ii:39-40 school board, iii:210,211,214
 • Llanychaeron, iii:197 Llawdden, iii:197; vii:2US Llawddog, v:424
 • Uawlyfr Moliant, viii:47 Llech, inn, ix:350
 • Llech Gron, ix:266
 • Llech y Gawres, ix:265,266 Llech yr Ast, ix:265,266,273
 • barrow, ix:289 Llech yrochau, ix:268 Llechryd
 • anghydffarfiaeth, iv:97 bridge, viii:329,333 cerddoriaeth, vi:302,303 coracle fishing, vi:122-3 emigration
 • see Llechryd : ymfudo independent church, vii:8 methodism
 • see Llechryd : methodistiaeth methodistiaeth.v-.2,3-4,,57,8,10,11,12 music
 • seeLlechryd : cerddoriaeth
 • nonconformity
 • seeLlechryd : anghydffurfiaeth population figures,1801-51, vi:391 tin works, vii:61
 • woollen mill, vi:111
 • ymfudo, ii:167 Llechweddlwyfan, v:152,153; vii:23 Lied.rod
 • anghydffurfiaeth, iv:96,105,107,110
 • blacksmith, vi:100 bridge, viii:342
 • charity,grammar school, iv-.54-5,57 churchyard, Tom Ebenezer buried at, viii:346 emigration, ii:167,229; x:50
 • enclosures, iv:312-13; v:269; vi:355; viii:111 fair, ii:89
 • fulling mill, vi:108
 • nonoonformity see Uedrod : anghydffmfiaeth
 • oak coppices, viii:100 Rhyfel y SaisBach, ii:39-40
 • schools, ii:149; iv-.54-5,57; vi:52,55; ix:229 endowed grammar school, ix:196-7,206
 • temperance society, ii:92 Lied.rod, gwestfa, iii:274
 • Lied.rod,Lowerand Blaenpennal United District School Board, iii:210,211,213
 • Lied.rod, Upper andYstrad Meurig United District School Board, iii:210,211,214
 • Llethi, river
 • road bridge over, viii:345 Llethr mawr farm, x:432 Lletty ghared bach, ix:268
 • Llety Evan Hen,lead mine, viii:217,218,219, 220
 • Llety HanHen, farm, ix:252 Lletycybi
 • reaping the com at, iv-.68-9 Lleucu, Plas Ciliau Aeron,ix:372
 • Lleucudau.ofDavidap DavidapHywel Fychan, viii:78
 • Lleucu dau.ofHowe) Fychan, viii:76 Lleucu ferch UywelynSeisyll, ix:370 Liew Coch, iii:37,42
 • Llewelin, William, Eglwyswrw, vi:169 Uewellyne, Agnist, Henfynyw, iv-.203 Uewellyne, Mary, Henfynyw, iv-.203 Llewellyne, Meredith, Henfynyw
 • will of, iv-.202-03
 • Llewelyn family of Goitre, vi:227 Uewelyn ab Adda ap Meredith, iv:9
 • Uewelyn ap lorwerth, vii:56
 • Uewelyn Dalran, vili:375,376
 • Uewelyn Gaplan ap Uewelyn Uwyd ap Griffith Vrychgoch, Lord of Aberaeron, vi:286
 • Uewelyn,John, Cilcennin, saddler, vi.-96 Uewelyn, Mary, Llyswen, ix:376 Uewelyn, William, Aberaeron, vi:227 Llidan,Sir John, v:425
 • Llidiardau
 • a (and) Bani Tudur, x:394
 • alterationscarried outby R.I<. Penson, vii:105
 • Llidiart, v:19
 • L1oge Las Old .Wor k, v-.271 Lloid, David, Abermayd, iii:92 Lloid, David, Pantstreimon, iii.-92
 • lloid, John, esq., Aberaeron, ix:371-2 Lloid,John, Crynvryn, iii.-92
 • Lloid, Rhys, Bronwydd, iii:92
 • UongLestri
 • seeMargaret Anne, ketch
 • Llowtre House or Chamber, Uanwnnen, v-.278 Lloyd family, Alltyrodyn, iv:12; viii:72
 • Lloyd family, Berllan Dywyll, Uangathen,
 • iv-.256
 • Lloyd family, Bronwydd, iv:5,12; vii:110; viii:161; x:287
 • Lloyd family,Castell Hywel, iv-.256-7; v:76; viii:72
 • Lloyd family, Cilgwyn, v:403; viii:72 Lloyd family, Olymaenllwyd, iv-.5
 • Lloyd family,Coed.more, iv:12; viii:72; ix:119
 • Lloyd family, Coedtren, iv-.5 Lloyd family,Court Henry, iv-.5 Lloyd family,Cydweli, iv:192
 • Lloyd family,Cynghordy, ii:242;iv:7 Lloyd family, Dolwlph, vili:72 Lloyd family, Faerdre, iv-.5
 • Lloyd family, Ffos Esgob, viii:72
 • Lloyd family, Ffosybleiddied,viii:72; ix:228 Lloyd family,Gilfachwen, vili:72
 • Lloyd family, Lampeter, viii:72 Lloyd family, Llanborth, ix:351
 • Lloyd family, Uanfair Oydogau, ii:l 1 Lloyd family, Llanfechan, viii:72
 • Lloyd family, Uanllyr, viii:72 Lloyd family,Mabws
 • and Edward Richard, v-.240-1
 • Lloyd family, Mabws and Ystrad Tello, ix:357 Lloyd family, Maes.y-felin, iii:1;viii:72
 • Lloyd family, Moelifor, viii:72
 • Lloyd family, Noyadd Trefawr, viii:72 Lloyd family, Peterwell, ii:85-6,172
 • Lloyd family, Plymouth and PIAs Llangoedmor,
 • ii:242
 • Lloyd family, Pryscedwyn, viii:86 Lloyd family, Waunifor, i:115; iv:12 Lloyd family,Wenallt, iv:4
 • Lloyd family, Wern Newydd, vili:72
 • Lloyd Jack Arms, vi:289
 • Lloyd Jack farm, ili:197; iv:191-2; v:6;
 • vi:290
 • Lloyd’sWharf, Cardigan, vii:62-3 Lloyd y School mistir, Water Street,
 • Aberaeron, vi:224 Lloyd, solicitor, iv:174,177 Uoyd,Crynga,i:115
 • Lloyd, Col Bronwydd, iv:125; x:3 Lloyd, Dr., Aberystwyth, v:192 Lloyd, Dr., Tregaron, viii:57 Lloyd, M, r. Cringe, v:80
 • Lloyd, Catharine, Park, Nebo,ili:131 Lloyd, Catherine n& Morgan, vii:312 Lloyd, Catherine, Llanddewibrefi, viii:341 Lloyd, Catherine, Park, iv:409
 • Lloyd, Cedll, Cilgwyn, viii:83,84
 • Lloyd, Charles
 • and Rhyfel y Sais Bach, v:91
 • Lloyd, Charles “Quantity Doctor” (1766-1829), v:210
 • Lloyd, Charles, Llanedy, vili:81 Lloyd, Sir Charles, Maes-y-felin, ii:87 Lloyd, Charles, Waunifor, iv:177 Lloyd,Charles Edward, viii.-97 Lloyd,CharlesOliver, viii:97
 • Lloyd, MissCharlotte, vili:226,230 Lloyd,Charlotte Longcroft, Llanina and
 • Coedmore, iii-90; viii.-95
 • Lloyd,
 • , . Dolhaidd, ii:243
 • Lloyd,Charlotte Winifred Gladys n&
 • Lloyd, Mr.,Gilfachwen, iv:174 Lloyd, Mr., Mabws, vi:12; ix:238
 • Lloyd, Mr.and Miss, Plasybridell, viii:174 Lloyd, Mr. and Mrs.,Olmarchisaf, iv:75 Lloyd, Adelaide Davies, Alltyrodyn, iv:163,
 • 175
 • Lloyd, Alban, Adsolwen, Nebo, viii:345 Lloyd, Alice, Penybont, Tregaron, ii:171 Lloyd, Alice Gertrude, vili:97
 • Lloyd, Alice Maria, viii:97
 • Lloyd, Ambrose, Lampeter, doctor, ix:160 Lloyd, Amy Georgina, viii:97
 • Lloyd, Ann, Adsol-wen, Nebo, viii:345 Lloyd, Ann, Faerdrefawr, iv:163 Lloyd, Anna Maria n& Lloyd, viii.-94 Lloyd, Anna Maria, Coedmore, viii.-93
 • Lloyd, Anna Maria n& Lloyd, Mabws, ii:242 Lloyd, Anna Maria n& Lloyd, Ystrad Teilo,
 • vii:339,341-2
 • Lloyd, Anna Posthuma n& Thomas, viii.-92,93 Lloyd, Anne n& Lloyd, vili:84
 • Lloyd, Annen& Powell Stedman, ii:85; v:410 Lloyd, Anne n& Price, viii:88
 • Lloyd, Anne n& Davids, Ci1gwyn, viii:87
 • Lloyd, Anne, Maesyfelin, ii:131
 • Lloyd, Miss Anne Louisa, Bronwydd, vii:81 Lloyd, Arthur Lloyd Davies, Alltyrodyn,
 • iv:162-3,175
 • Lloyd,Col. Audley,Court Henry, iv-.257 Lloyd, Bl_odwyn, botanist, i:93
 • Lloyd, Boscawen, vili:260
 • Lloyd, Bridget n& Lloyd, Berllandywy ll,
 • vi:344
 • Lloyd, Bridget, Llanllyr, vi:343,344 Lloyd, Mr.C, Coedmor
 • subsaibes to New Quay pier, vii:274
 • Treffry-Goatley, vili:98
 • Lloyd,C1emena Frances Phillott n& Daniel, viii.-96
 • Lloyd , D., Cardigan, saddler, vi.-96 Lloyd, Mr. D. A., Aberystwyth, ii:10 Lloyd, D. E. Lewis, Dolhaidd, v:68; vii.-68 Lloyd, D. R., botanist, i-92
 • Uoyd, Dafy, ffidler (fiddler), vi:307 Lloy_d, David, iv-.380,382
 • Lloyd, David, vili:84
 • Lloyd, David (d. 1751), vili:84 Lloyd, David, contractor, v:177 Lloyd, David, Aberystwyth. ii:10
 • Lloyd, David, Aberystwyth, contractor,
 • viii:339-40
 • Lloyd, David, Alltyrodyn, i:113,125-6,133-4, 139; v:6
 • Lloyd, David, Brynllefrith, ix:232 Lloyd, David,Ci1gwyn, vili:87
 • Lloyd, David, Ffosybleiddied,ii:241; viii:84 Lloyd, David, Gilfachwen, iv:177,179
 • Lloyd, David, Gilfachwen Ucha, viii:78,79,80 Lloyd, David, Lampeter union, clerk, ili:224 Lloyd, David, Llanbadarn Odwyn, iv:109 Lloyd, David, Llanddewibrefi,groc,er viii:341 Lloyd, David, Llandysul, vicar, v:430
 • Uoyd,. David, Uanllwch.aeam,iv:99
 • Uoyd, David,. Penbryn. iv:96 Lloyd,David,Penwern,Cilcennin,vi:209 Lloyd, David David, Gilfachwen, vili:80 Lloyd, David John,iv:378 Uoyd,.Dewi,Gwasg Gomer, vili:47
 • Lloyd, Dorothy n& Vaughan, viii:82,83,84,96
 • Lloyd, Dudley Walter, Hafodwen, Llechryd, viii.-98
 • Lloyd, E., Maes-gwy, n Lian-non, ix:181
 • Lloyd , Easter, vili:93
 • Lloyd, Edith Mary n6? Hill, viii:97 Lloyd , Edm und , solicitor, viii:96 Lloyd, Edmund Charles Oliver, viii:97 Lloyd, Edmund George Rowley, viii:97 Lloyd , Edward, i:79
 • Lloyd, Edward, Llandygwydd North, enume rator, vi:399
 • Lloyd, Rev. Edward, Waunifor, iv:179 Lloyd, Edward David Mortimer, Coedmore,
 • viii.-98
 • Lloyd, Edward Howard, Coedmore, viii:98 Lloyd, Efa, viii:78
 • Lloyd, Elen, Abemantbychan, viii:81 Lloyd, Elen,Gellifraith, Llandysul, viii:79 Lloyd, Elenor Lloyd, viii:82
 • Lloyd, Elinor, Cilgwyn, viii:83
 • Lloyd, Elinor ntt Lloyd Oater Lewes), Cilgwyn, viii:86,87
 • Lloyd, Eliza Mary n6? Bennett, viii:96 Lloyd, Elizabeth d. c1754, Cil gwyn, viii:88
 • Lloyd, Elizabeth dau. of David ab leuan Lloyd Fychan of Uanfair O ydog,au viii:78
 • Lloyd, Elizabeth ntt Evans, i:197 Lloyd, Elizabeth ntt Evans ( -1743),
 • ii:85,131; v:403
 • Lloyd, Elizabeth ntt Probyn, viii:94 Lloyd, Elizabeth ntt Lloyd, Alltyrodyn,
 • viii:84
 • Lloy, d Elizabeth ntt Davies, Cilgwy, n viii:87,88
 • Lloyd, Elizabeth ntt Lloyd, Ffosybleiddiaid,
 • vi:344
 • Lloyd, Elizabeth n6? Gwyn, Glanbran, viii:86 Lloyd, Elizabeth ntt le Hoop, Peterwell,
 • ii:131
 • Lloyd, Ella Marjorie Ninon ntt Phillips, viii:98
 • Lloyd, Emmeline, viii:97
 • Lloyd, Emmeline (1864- ), viii:97 Lloyd, Emyr Owen, v:188,191 Lloyd, Euphemia Craig, viii:98 Lloyd, Evan, age nt, ii:133
 • Lloyd, Evan, Alltyrodyn, viii:84 Lloyd, Evan, Llandysul, i:125
 • Lloyd, Evan Caleb, master mariner, vi:294 Lloyd, Fanny ntt Andrus, viii:96
 • Lloyd, Frances Dorward ntt Addison, viii:98 Lloyd, Sir Francis, Maesyfelin, ii:87,130;
 • v:404
 • Lloyd, Francis Edmund (1807- ), viii:94 Lloyd,George, Berkeley Cas tle, viii:86 Lloyd, Gloria Oare, viii.-99
 • Lloyd, Grace Davies, vi:294
 • Lloyd, Griffith, Bwlchmawr, vii:312 Lloyd, Griffith, Gwernmaccwy, viii:82 Lloyd, Griffith, Llandysul, rector, v:431 Lloyd, Griffith, Ua nllyr, iii:203; vi:343 Lloyd, Gwen, iv:391
 • Lloyd, Gwen, Dolcniw, x:386 Lloyd, Gwenllian, viii:78 Lloyd, Helen, viii:97
 • Lloyd , Helen Gladys, viii:99 Lloyd, Henry, v:404
 • Lloyd, Henry, Gilfachwen Uch, a viii:80 Lloyd, Herbert,clerk of the peace, ix:379 Lloyd, Sir Herbert, Carmarthen, iv-.51 Lloyd, Sir Herbert, M.,P. Peterwell,
 • ii:171,172;iii:2; vii:54; ix:351,352
 • and elections, iii:305,306-07; v:410-15 and Uandysul, i:122-3,127
 • and Peterwell, ii:131-2
 • and Peterwell salecatalogue, i:196,197 and Voelallt , ii:85
 • see also U wyd , Sir Herbert, Peterwell
 • Lloyd, HowelJohn
 • rental of manor made by, in 1564, v:229-33 Lloyd, Hugh, county surveyor, viii:349 Uoy4 Hugh. Uangeitho, rheithor (rector),
 • v:378
 • Lloyd, Hugh, Lloyd Jack, iv:192
 • Lloyd, Hugh Llewelyn,Llanllyr, iii:203;
 • vi:343
 • Lloyd, Hugh Uu, iv:16 Lloyd, Ian Stewart, viii:98
 • Lloyd, Ieuan,Oydey, vii:312 Lloyd, Ieuan, Glynaeron, vi:343
 • Lloyd, J., ownerof Anne Catherine, vessel, iv:169
 • Lloyd, J. D., Aberaeron, viii:352 Lloyd, J. D., Aberystwyth, viii:353 Uoy4J. D.H., Alltyrodyn, viii:29
 • Lloyd, James, ix:357
 • Lloy, d James, shipbuild er, iii:236 Lloyd, James, Cilgwyn, viii:87 Lloyd, James, Coedmore, viii:92 Uoy4 James, Y ddery wrman, x:287 Lloyd, James, Ffosybleiddiaid, ii:242;
 • vii:339,340,341-2
 • see also Lloyd, James, Mabws Lloyd,James, Uangoedmor, v:417
 • Lloyd, Capt Jame,sLlangrannog, ix:117,121 Lloyd, James, Mabws, ii:241; vii:53
 • and Ystradmeurig school, iv-.55-;6v:243; ix:230
 • Lloyd, James, The Priory, Cardigan, viii:86
 • Lloyd, James David, v-.50
 • Lloyd, Capt.James Richard Lewes, Dolhaidd,
 • viii:94
 • Lloyd,Janedau.of David ap David, viii:80,81 Lloyd, Janedau.of Thomas Lloyd, viii:80 Lloyd, Jane n& Caleb, vi:294
 • Lloyd,Jane ntt Henderson, viii:97 Lloyd,Jane ntt Howells, viii:86,87 Lloyd,Jane ntt Lewes, viii:84 Lloyd,Jane ntt Lewes, viii:85 Lloyd,Jane,Cardigan, viii:92 Lloyd,Jane,Green-Grove (1), ii:87 Lloyd,Jane,Green-Grove (2), ii:87 Lloyd,Jane, Llanddeiniol, viii:340 Lloyd, Jane, Machynlleth, forge, iv:130 Lloyd,Jenkin, ii:41
 • Lloyd,Jenkin, Kemes, iv:16
 • Lloyd. Jenkin, Uangoedmor, iv:96,99
 • Lloyd, Jenkin,Uanrhystud. iv:97
 • Lloyd, Jenkin, Plas Llanfair Oydogau, vi:142
 • Lloyd. Jenkin, Stradmerrick, ii:161
 • Lloyd. Jenkin, Ystrad. iv:100
 • Lloyd, Jeremiah, Penybont, Tregaron, ii:171 Lloyd, Jessie Kate, viii:97
 • Lloyd, Joan dau.of Griffith ap Henry, vi:343 Lloyd, Johannis, ix:234
 • Lloyd, John, vi:286 Lloyd,John
 • and Commins Coch School, x:337 Lloyd, John, esq., viii:115 Lloyd,John,16c,vii:310
 • Lloyd, John, derkof works
 • and the rebuilding of Llanrhystud church,
 • vii:111,112
 • Lloyd, John, justice of the peace, v-.269,276 Lloyd,John,overseer, vi:25
 • Lloyd,John, trustee, iv-.52
 • Lloyd,John, Aberdyfi, collector of customs, iii:290
 • Lloyd,John, Alltyrodyn, viii:334 Lloyd,John, Blaenhiroth, viii:78 Lloyd,John, Bwuchllaethwen (sic), viii:86 Lloyd, John,Cardigan, viii:92
 • Lloyd, John,gent.,Cardigan, viii:92 Lloyd, John,Cilgwyn (1), High Sheriff in
 • 1563, viii:81
 • Lloyd, John,Cilgwyn (2),c.1560, viii:377
 • Lloyd, John,Olgwyn (3), High Sheriff in 1683,
 • viii:82-4,95
 • Lloyd, John, Cilgwyn [4], viii:85
 • Lloyd, John: Cilgwyn [5], d. 1701, viii:85,86, 92
 • Lloyd,John, Cilgwyn [6], viii:86,87 Lloyd,John, Cilgwyn (7), HighSheriff in
 • 1731, viii:86-8
 • Lloyd,John,Cilgwyn (8), d. 1803, viii:88,90
 • Lloyd,John, Cilgwyn (9), viii:95
 • Lloyd, John, Ffos-y-bleiddiaid,vi:344; ix:357 Lloyd, John, Uandysul, attorney, i:128-9 Lloyd, John, Uandysul, rector, v:431
 • Lloyd, John, Llandysul, solicitor, ii:113 Lloyd, John,Llanllyr, ii:87
 • Lloyd, John, Lledrod, minister, iv-.54-5
 • Lloyd, John, Lloyd Jack, Ystrad, viii:84 Lloyd, John, Uwyd Jack, viii:83
 • Lloyd, Col.John, Mabws, iv:55; vii:341; ix:228
 • and riots,1815, v-.284,285; viii:116
 • as chairmanof Cardiganshire landowners, iv-.327
 • Lloyd,John, Maesyfelin, iii:304-05
 • Lloyd, John, Peterwell, ii:129,131-2; iii:306; v:410
 • Lloyd, John, Pound, Devon, ii:242; vii:339; ix:357,359
 • Lloyd, Rev. John, Rug, v:410
 • Lloyd,John,Trefechan, timber yard, viii:340 Lloyd, John, esq., Waunifor, iv:162
 • Lloyd,John, Wernfeilig, vi:344 Lloyd, John Ambrose, v-.304-05
 • Lloyd, John David Jenkin, Llanwenog, iv:111 Lloyd, John Davies, Alltyrodyn, iv:163,179-80 Lloyd, Sir John Edward, vi:374-6; vii:244 Lloyd,John Griffith, iv:381
 • Lloyd, John Thomas David, Uandysul, viii:82 Lloyd, John Vaughan, Brynog, Greengrove and
 • Tyllwyd, ii:243; vi:347; ix:358 Lloyd, John William, gent., v:147
 • Lloyd, Jonathan, Uanfair Oydogau, ii:85 Lloyd, Lieut Jonathan Stewart, viii:98 Lloyd, Lettice ntt Pryse, Gogerddan, vt343 Lloyd, Lewis, Dolhaidd, ix:358
 • Lloyd. Lewis,Glan-y-wem, saer maen
 • (carpenter), iii:42
 • Lloyd, Lewis Howard, viii:97,98 Lloyd, Uewellin, viii:97
 • Lloyd, Uewelyn, Pwllheli, seaman, vi:223-4 Lloyd, Louise ntt Thompson, viii:98 Lloyd,Sir Lucius Christianus, Millfield,
 • ii:129,130-1
 • Lloyd,Sir Lucius Christanus, ix:378 Lloyd, Mrs. M., Bronwydd, vt183 Lloyd, Margaret n& Jones, vi:294
 • Lloyd, Margaret dau.of David Lloyd abIfan,
 • Glandyweli, viii:78
 • Lloyd, Margaret dau.of John Thomas Lloyd, Oynfyw, vii:310
 • Lloyd, Margaret marr.Jenkin ap James Cantor,
 • Llanddewibrefi,viii:78
 • Lloyd, Margaret, Olgwyn, viii:83,84
 • Lloyd, Margaret, Gilfachwen, viii:81 Lloyd, Margaret n& James,Tyglyn Aeron,
 • iv:192
 • Lloyd, Marie Elicia, iv:165
 • Lloyd, Marion Fanny n& Grice, viii:97 Lloyd,Mark William, viii:98
 • Lloyd,Sir Marmaduke, Maesyfelin, ii:130; iv:17; vi:343
 • Lloyd, Sir Marteine, Bronwydd, iv:151,183,359; v:320,331; viii:161
 • Lloyd, Mary dau.of Rhys Lloyd of Cilgwyn, viii:78; viii:81
 • Lloyd,Mrs. Mary, Cil-rug, Uanbadam Odwyn, v-.267-8
 • Lloyd, Mary n& Bevan, viii:85
 • Lloyd, Mary n& Howell, viii:92 Lloyd, Mary n& Jenkins, viii:84 Lloyd, Mary n& Lloyd, viii:84 Uoyd.. Morgan, vi:85
 • Lloyd, Morgan, Abertreenant, iii:92 Lloyd, Morgan, Green-grove, ii:87; iii:197;
 • vi:344; viii:82,83
 • Lloyd, Morgan, Uanllyr, iii:203; iv:11,142; vi:343,381
 • Lloyd, Morris, viii:78
 • Lloyd, O. 0., dental officer, v:191 Lloyd, Oliver, Coedmor, viii:91; ix:119 Lloyd, Oliver, Dolhaidd, viii:94 Lloyd, Oliver, Ffos-y-bleiddiaid, ii:242 Lloyd, Pamela Mary, viii:98
 • Lloyd, Parry, viii:97
 • Lloyd, Pergerine Murray Addison, viii:98
 • Lloyd, R., Uandysul, saddler, vi:96 Lloyd, Rev. R. J., x:443
 • Lloyd, R. S., Mynachdy estate,agent, vi:216
 • Lloyd, Rees, Gellyvraith, Uandysul, viii:381 Lloyd, Mrs.Rees, Uandysul, i:130
 • Lloyd, Rees David, v-.50
 • Lloyd, Reginald, viii:97
 • Lloyd, Rhys, Cilgwyn, viii:78,81 Lloyd, Rhys, Uandysul,saddler, iv:177 Lloyd, Rhys,Plas Uangoedmor, ix:357 Lloyd, Rhys, Rhydodyn, viii:81
 • Lloyd, Rev. RhysJones,Troedyraur, viii:161 Uoy4 Richard, Uanddewibrefi, viii:455 Lloyd, Richard, Mabws, ii:242; v:405-09;
 • vi:128-9
 • Lloyd, Richard, Penwem, Cilcennin, vi:209 Lloyd, Richard,Plas Uangoedmor, ix:357 Lloyd, Richard,Troedyraur, iv:99
 • Lloyd, Robert, viii:97
 • Lloyd, Roderick, county surveyor, viii:331, 339,341,343,344,349
 • Lloyd,Sage n& Lloyd, viii:84-
 • Lloyd,Sage,Cilgwyn, viii:83 Uoyd,Sage,Uanedy,viii:81
 • Lloyd,Sarah, Uanddewibrefi, viii:’55 Lloyd,Sarah Eliz,Gertrude Hall, viii.-91 Lloyd, Siwan, Uanllyr, iii:203
 • Lloyd,Sophia, Bridell, viii.-94
 • Lloyd,Stephen, Cilfachau, Llanrhystud, iv:192 Lloyd,T., Plasybridell, viii:174
 • Lloyd,T. J., Rhydlewis, pupil-teacher,x:438
 • Lloyd, Thomas, iv-.37’9,382,384 Lloyd, Thomas, vi:14
 • Lloyd, Thomas, viii:78 Lloyd,Thomas, viii:86,87
 • Lloyd,Capt Thomas, viii:84,85 Lloyd,Thomas, gentleman, viii:80 L[l)oyd, Thomas, pauper, vi:25 Lloyd,Thomas [Twmi Uwyd), vi:294 Lloyd, Thomas, Abertrisant, v:410 Lloyd, Thomas, BerUandywyll, vi:344
 • Lloyd,SirThomas, Bronwydd, iv:125; v:16-17,
 • 24-5,31,32,36,314,353,357,364; vii:111
 • Uoy4Thomas, Bryngola llifiwr (sawyer), iii:32
 • Lloyd, Thomas, Cardigan, tradesman viewson education, ii:142,143
 • Lloyd, Thomas, Cardiganshire,ii:163 Lloyd, Thomas, Cilgwyn, viii:88-92
 • Lloyd, Thomas, Coedmore, b.1696, viii:86,87, 92
 • Lloyd, Thomas, Coedmore, bapl1760, viii:93 Lloyd, Thomas, Coedmore (17’93-1857), vi:400,
 • 407; viii:94-5; ix:119 High Sheriff in 1816, iii:90
 • subscribes to New Quay pier, vii:274 Lloyd, Thomas, Faerdrefawr, iv:163
 • Lloyd, Thomas (Gilfachwen, later Cllgwyn),
 • viii:80,81-2
 • Lloyd, Thomas, Gilfachwen, vicar, ii:109 Lloyd, Thomas, Lampeter, clerk. iii:229 Lloyd, Thomas, Uanddeiniol, butcher and
 • farmer, viii:340
 • Uoy4Thomas, Uandre, crydd (cobbler), iii:32
 • Lloyd, Thomas, Llandysul, i:134
 • Uoy4Thomas, Uandysul, cylchwr (hooper), iv:158
 • Lloyd, Thomas, Uanfair Orllwyn, rector,
 • iv:165
 • Uoy4Thomas, Uangynllo, meithior (rector), x:’JP,7
 • Lloyd, Thomas, Llanllyr (1), iii:203; vi:343 Lloyd, Thomas, Llanllyr (2), ii:87
 • Lloyd, Thomas, Uanllyr (3),vi:343,344 Lloyd,Thomas,Plas y Bridell, viii:96
 • Lloyd,Thomas, Wernfeilig, vi:344
 • Lloyd, Thomas Alban, Nebo, road surveyor,
 • viii:345
 • Lloyd, Thomas Charles, Gilfachwen, surgeon, iv:172
 • Lloyd,Thomas David Uywelyn, Llandysul, genL,viii:80
 • Lloyd, Thomas Edward (1820..1909) M.P.,
 • v-.314; viii-96
 • Lloyd,Thomas Edward Llewelyn, viii:97 Lloyd, Thomas Howard Lewis, St Dogmaels,
 • viii:98
 • Lloyd, Thomas Lewis, ix:377
 • Lloyd, Thomas Lewis, sheriff, viii:320
 • Lloyd, Vaughan, Ffos-y-bleiddiaid,ii:242; vii:339; ix:231
 • Lloyd, Vaughan, Mabws, x:278,281 Lloyd, Dr. W. J., v:188
 • Lloyd, Walter (1823-79), viii-97
 • Lloyd, Walter, bridge builder, i:138 Lloyd, Walter, High Sheriff 1761, viii:92-3 Lloyd, Lieut. Walter, viii:94
 • Lloyd, Sir Walter, vii:256 Lloyd, Walter, Cilgwyn, viii:84
 • Lloyd, Walter, Coedmore, vii:74; viii:85-6 Lloyd, Walter, Foelallt and Peterwell, i:197;
 • ii:85,129,131,171; iii:304; v:403,408,409;
 • vi:128
 • Lloyd, Walter, Llanfair, iii:92 Lloyd, Walter, Natal, viii:97,98 Lloyd, Walter Henry, viii-97 Lloyd, WalterJohn “Jack”, viii:98 Lloyd, William, viii:84
 • Lloyd, William, viii:86,87,88 Lloyd, William, viii:92
 • Lloyd, William, medical practitioner, viii:270
 • Uoyd, Will Bryngolau, llifiwr (sawyer),
 • iii:32
 • Lloyd, William,Cilgwyn, viii:87,88
 • Uoyd, W Uanba crynwr (quaker),
 • iv:111
 • Lloyd, William, Llanllyr, vi:344; viii:82 Lloyd, William. Pantcilgan, viii:83,84 Lloyd, William, Piode, Llandybie, viii:83
 • Uoyd, w Tregaro crynwr (quaker),
 • iv:111
 • Uoyd, w Ystradmeurig, piwritan
 • (puritan), iv:96
 • Lloyd, William Oliver, viii:97 Lloyd, William Thomas, viii:97 Lloyd George, Mrs., v:335
 • Lloyd George, David, v:311,312,321,328,332, 333,334,335,336; vi:369,374,378; viii:36,47
 • Lloyd Jones,John, v-.337
 • Lloyd-Kenyon, Mr., lawyer, vii:51 Lloyd-Philipps, DaleCastle, ii:242 Lloyd Philipps,Mabws, iv:12 Lloyde,Richard,vi:14
 • Lloyn Eos, Penbryn, viii:82 Uoyn-eos, Penbryn, viii:86
 • Lluest, iv:40.S,406; v-.247-55; vii:260;
 • viii:106; ix:1-3,4,8-11,14-16,18-25
 • Uuest Melindwr, ix:334 Uuest Eisteddfa Gurig, ix:15 Uuest Pach Hengwm, v:248 Uuest Fawr Hengwm, v-.251
 • Uuest Fawr Hengwm Pany, v:248 Uuest Fawr Nant y March, v:251 UuestForgan, v-.248
 • Lluest gota, ix:18
 • Lluest gwar-y-graig, ix:15 Lluest hen, ix:20
 • Uuest L1ain Wen (Uety hwydin), ix:270
 • Uuest Nant Glas, Bwlchystylle v:250 Lluest nant-y-clehir, ruins, iv:40.S
 • Uuest Nant-y-moch, iii:15 Lluest-newydd, ix:20
 • iforiaid, iii:31
 • ivorites
 • see Uuest-newydd : iforiaid
 • Lluest Newydd, Llanrhystud Anhuniog, ii:40;
 • vi:355
 • Lluest Safydrin, ix:15 Uuest-wen, iii:195 Lluest-y-cerrig
 • ruins, iv:405
 • Uuest y Garn. vi:358 Lluest-y-grafiau, ix:18 Uuest y Meindau, v:249 Lluest-yr-helfa las
 • ruins, iv:405
 • Uun Agrippa, viii:467,469,470 Uwchaiam, saint, vii:273 Uwyd Siac(Ystrad), v:6
 • see also Lloyd Jack farm
 • Uwyd, Syr Gmffuddd 1335, vii:16
 • Uwyd, Gruffudd, bardd (bard), x:236,238,246 Llwyd, Gruffydd, War Dragon of
 • Llanrhystud, v:151,152
 • Uwyd,Bani,ysgwier (squire),
 • Uanllawddog, viii:465
 • Llwyd, Sir Herbert, Peterwell, iv:151 Llwyd, leuan David, viii:373 Llwyd, Walter, Coedmor, viii:465 Llwyn Colfa, vii:261
 • UwynCrwyn
 • barrow, ix:289
 • Llwyn Eos, Penbryn woollen m,ill vi:111
 • Llwyn farm, Uanddewibrefi, iv-.53 Llwyn-gwyn
 • botanical records, i:92 Llwyn-Rh9’s, iv:106; vii:8 Uwyn-y-garreg, i:98 Uwyn-y-groes
 • name showing monkish influences, iii:243 school
 • British school, iii:209 Llwynadda, Uechryd, v:12 Uwyncadfor
 • gentry of, subscribe to Pont Afon Rhyd, iii:181
 • Llwyncelyn
 • bridg, e viii:349 Llwyn cerd inen, x:433
 • Uwynchededd? Uwynrhedydd, Melindwr, ix:334
 • Llwyndafydd
 • Baptist Chapel, x:321 com mill, vi:97; x:315 methodism
 • see Uwyndafydd : methodistiaeth methodistiaeth, v:6,7,8,13
 • U wyndeiniol, v:136 Llwynduris castle, ili:58-9 Llwyngog, Melindwr, ix:334 Uwyngroes
 • blacksmith, vi:100 school
 • see Uwyngroes : ysgol
 • ysgol, iv:367
 • see Llyn- :ysgol ysgol, vi:52,53 .
 • Uyn Eiddwen,v:366-7; vi:351,361 Llyn Uchaf, v:112
 • Uyne penallt vechan, Uandyfriog, viii:84 Llynod mills, Uandysul
 • see Lynod mill, Llandysul Uynyfran
 • fire at, in, 1879, iv:179
 • Dys, iii:106-07,271
 • Llys F&ancheis, x:232 Uys y Cwmwd, x:231,243 Uys y Sir, x:231
 • Uys yr Eglwys, x:233 Llysnewydd, x:3
 • brassband
 • see Llysnewydd : seindorf bres
 • gentry of, subscribe to Pont Afon Rhyd, iii:181
 • seindorf bres, vili:30
 • Llyswen, manor, iii:194;vi:204,208,285,287-8, 291; viii:224,231
 • see also Aberaeron Llyswen mill, i:54; vi:286,287 Llyw elyn , of Buellt, vili:73
 • Llywelyn ab Owain, Trefilan, v:144,145,146,147
 • Llywelyn ap David, iii:128 Llywelyn ap Gruffudd, i:24-5; v:143 Llywelyn ap lorwerth, i:42; x:191 Llywelyn ap Owein, ix:368 Llywelyn Bren, v:146
 • Llywelyn Brydydd Hodnant, v:152; vii:21-2
 • Llywelyn Caplan, ix:369,370
 • Uywelyn Foel, vii:17
 • Llwyngwair
 • Llywelyn Foethu, s
 • iv:7
 • number of hearths in 1670, iv:14,15 Llwyniadd u, Melindwr, ix:334 Uwyniorwerth Isa£, viii :193 Llwyniorwerth Uchaf, x:387 Llwynmeredith, Melindwr, ix:334
 • Llwyn rhydowen , iv :122-3 ; vii:8,10; viii:27,
 • 29,30,44L459
 • Uwynygrawys, v:7
 • Uyest wen, v:248 see also Lluest…
 • Llyfannog, Llannarth com mill, vi:97
 • Llyfnant
 • botanical records, i:92
 • Uyfr Gwybodaeth y Cymro, viii:439 Uyfr Gwyn Rhydderch, vii:21,23 Llyfr yr Ancr, iv:341-2
 • Llyn-D school
 • Uywelyn Fychan, abad Ystrad-fflur (abbot of Strata Florida), vii:16,18
 • Uywelyn Fychan ap Uywelyn Caplan, vii:24 Llywelyn Fychan ap Llywelyn Goch, ix:370; x:236,237
 • Llywelyn Goch, ix:369,370 Uywelyn Goch ap Meu.rig, i:31
 • Llywelyn Goch ap Meurig Hen,vii:24,25; ix:370 Llywelyn Llwyd (1), ix:369
 • Uywelyn Llwyd [2L ix:370
 • Llywelyn Llwyd ap Llywelyn Caplan, ix:372 Llywemog mine, v:115-16
 • Llywemog pond, v:116
 • Llywemog silver-lead mine museum, viii:342,359
 • Local government
 • med ieval and modem, iv:272-82 Local Government Act,1888, ix:72 Lochtyn peninsula, ili:231
 • Locke, Mr., Aberystwyth, viii:229
 • Locke, Mrs., Aberystwyth, viii:229
 • Locke, F.dward, Aberystwyth, custom house keeper, vii:126; ix:142-3; x:367
 • Locke, Hannah, Aberystwyth, ix:143 Locke,Susanna Janitta, Aberystwyth, ix:143 Locke, William, Aberystwyth, vii:127 Lockhart, John Ingram, ili:79
 • Lodge, LJandysul, ii:114 Lodge, Uechryd, v:8 Lodwig, William, v:12 Loganlas, lead mine, v:122 Login,Tre-groes,iii:110 U,n Lacs, ili:243
 • LOn Pit, iii:110
 • LOn Porth, Llandysul, ii:115 LOn Sais , Trefenter, v:322; vi:358
 • London Association for the relief of the manufacturing and labouring poor, v:282
 • London house, Llanddewibrefi woollen mill, vi:111
 • London house, New Quay, vii:291
 • long hut, excavation at Bwlch-yr-Hendre, iv:400-07
 • Long,J. W., botanist, i:92
 • Longcroft family, Llanina, iv:12; vi:292; vii:284-5
 • Longcroft, Capt., Llanina, vili:96 Longcroft, Mr. C. I<., Llanina
 • subscribes to New Quay pier, vic274 Longcroft, Sir Charles Alexander, ili:90 Longcroft, Charles Richard, ili:90; vili:96 Longcroft, Charlotte, viii:96
 • Longcroft, F.dward, ili:90 Longcroft, F.dward Henry, viii:96
 • Longcroft, Elizabeth, Uanina, viii.-96
 • Longe, F. 0., poor law inspector, ix:89 Longhouse, Frank, v:13
 • Lord Gordon, sWwyn(stallion), v:138 Lord Hill, coach, iv: 1;x:366
 • Lord Rhys
 • Rhysap Gruffydd (Lord Rhys; 1132-97) Louisa Ann,schooner, vii:289
 • Louisa Jane,schooner, vi:223; vii:295
 • Louryng,Thomas, x:241 Lousley, botanist, i:92
 • Love of our Country (1772), x:143 Loveda y, P..B., v:181
 • Loveden mine, vii:87
 • Loveden place, Druid village, Melindwr, ix Loveden, F.dward (1), ii:32
 • Loveden, F.dward (2), v:420,421 Loveden, Pryse (1815-55), viii:219,220
 • and politics, v:43,44-6
 • Lovell, Mr., viii:409
 • Lovers’ Bridge, Aberaeron, viii:351
 • Lovesgrove, Nanteos Estate, ix:62,66
 • Lowe, James, Dolygors, mining agent, iii:295; iv:133,134-5
 • Lowe, John, Aberystwyth, iv:130,131 Lower factory,Talgarreg, vi:111,116-17 Lowten, T., tinplate worker, x:370 Loxdale family, Castle Hill, iv:12; x:219 Loxdale, James, Castle Hill, x:397,399,400 Loyalty, schooner, vic279,286
 • Loyn, Henry, ironmonger, vi:210,211 Lozon, Victor, Barnstable, ix:66 Lucas, Mr., Cardigan, solicitor, viii.-94
 • Luhrig oreconcentration Co. Ltd., v:112 Luna Park,Constitution Hill, vii:239 Lundy,Thomas, Cardigan, master of the
 • workhouse, viii:252
 • Lurker’s Lane (Queen Street), Aberystwyth,
 • iii:296
 • LwmBwa
 • motte and bailey, v:432-3 Lynod mill,LJandysul, i:117
 • Lynwood, brigantine, vic279; vili:305 Lyon, vessel, vi:201;ix:380 Lyon,James, Bloomsbury, ix:64,65