Awduron

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘Awduron’

 • BAKER-JONES, D. L.
  • Charles Evans Davies Morgan-Richardson viii 2: 147-80 (1977)
 • BATEMAN, David
  • The Church of the Holy Cross, Mount,and the Church of St. Pedrog, Verwig ii 4: 206-13 (1955)
 • BAYLIS,M.J.
  • The Makeigs in Cardigan vii 1 : 65-79 (1972)
  • The Makeigs in Cardigan: TheParkyprat family vii 2: 189-206 (1973) The Makeigs of Cardigan ix 2: 174-80 (1981)
  • A Most United Fraternity vii 1 : 80-4 (1972)
  • A Portrait of Thomas Makeig of Penlan-Fawr, 1721v1:54-75 (1964)
  • A Portrait of Thomas Makeig iv (1772-1838) of LittleScotland and Parky Pratt v 2: 209-28 (1965)
 • BEAZLEY, Elizabeth
  • On the danger that attends playing with guns v 1 : 94-101 (1964)
 • BEDDOE, Deirdre
  • Eleanor James:Cardiganshire’sonly female transportee to Australia viii 3: 320-2 (1978)
 • BENJAMIN, E. Alwyn
  • Aberystwyth Borough: Ademographic study of the 1841census ix 2: 135-49 (1981)
  • The Enumeration District of Cwmrheidol, 1861-71 : a comparative study ix2: 128-34 (1981)
  • Human Afflictions: a study of the North Ceredigion census returns,1851-71 x 2: 155-60 (1985)
  • Melindwr, Cardiganshire: a study of the census, 1841-71 ix 4: 322-35 (1983)
  • Of Paupers and Workhouses x: 2147-54 (1985)
  • Parcel Canol, Cardiganshire:a study of thecensuses1841-81 x 4: 383-91
  • A Statistical comparison of the Principal surnames in use in Penarth, 1881, with those in use in Aberystwyth, 1871 ix 3 : 257-9 (1982) ·
 • BENSON, D.G.,et al
  • A bronze age cemetery at Llanilar, Cardiganshire ix 3: 281-92 (1982)
 • BICK, David E.
  • Remnants of mining in Ceredigion before the 19th century viii 3: 355-9 (1978)
 • BIRD, A. J.
  • The Menhir in Cardiganshire : a re-assessment vii 1 : 40-9 (1972)
 • BOWEN,E. G.
  • The Celtic Saints in Cardiganshire i 1 :3-17 (1950)
  • The churches of Mount and Verwig ii 4: 202-05 (1955)
  • The cult of Dewi Sant at Llanddewi brefi iii 2 : 61-5 (1953)
  • From antiquarianism to archaeology in Cardiganshire, 1909-59 iii 4: 257-64 (1959)
  • The monastic economy of the Cistercians at Strata Florida i 1 : 34-7 (1950)
  • The Teifi Valley as a religious frontier vii 1: 1-13(1972)
 • BOYNS,R. E.
  • The Bryndyfi mine viii 2 : 210-16 (1977)
 • BRIGGS, C. S.
  • Historical notes on the study of megalithic and bronze age sites and finds from Ceredigion ix3: 264- 80 (1982)
  • A piano-convex knife from Craig y Pistyll viii 4: 478(1979)
 • BRINILEY, Richard
  • Connop Thirlwall, Bishop of St.David’s vii 2: 131-51 (1973)
 • BUTLER, L.A.S.
  • The excavation of a long hut near Bwlch yr Hendre iv 4 : 400-07 (1963)
 • CAMERON, T. Duncan
  • Recent fieldwork in Ceredigion ix 1 : 102-03(1980)
 • CAMPELL-JONFS,Susan
  • Shipbuilding at New Quay, Cardiganshire,1779-1878 vii 3/4:273-306 (1974-5)
 • CARTER, P. W.
  • Botanical exploration in Cardiganshire i 1: 77-96 (1950)
 • CHALLINOR, John
  • Geological research in Cardiganshire 1842-1949 i 2: 144-76 (1951)
 • CHARLES,B.G.
  • The Highmead Dairy, 1778-97 v 1 : 76-83 (1964)
 • CHATER, A. 0.
  • Inscriptions on bridgesin Ceredigion viii 3 : 329-54 (1978)
 • COLYER,R.J.
  • The enclosure and drainageof Cors Fochno (Borth Bog), 1813-47 viii 2 : 181-92 (1977)
  • The Gogerddan Demesne Farm 1818-22 vii 2 : 170-88 (1973)
  • Nanteos: a landed estate in decline1800-1930 ix 1: 58-77 (1980)
  • Roderick Eardley Richardes and Plas Penglais, Aberystwyth x 1 97-103 (1984)
 • COOPER,I<.J.
  • Rhydhir Ucha£: the history of a Ceredigion Farm ix 3: 245-56 (1982)
 • DAVIES, Alun Eirug
  • Enclosures in Cardiganshire 1750-1850 viii1 : 100-40 (1976)
  • The new poor law in a Rural Area,1834-50 viii3: 245-90 (1978)
  • Some aspects of the operation of the old poor law in Cardiganshire,1750-1834 vi 1 : 1-44 (1968)
  • Wages, Prices and Social Improvements in Cardiganshire,1750-1850 x 1: 31-56 (1984)
 • DAVIES, Elwyn
  • Hafod, Hafoty and Lluest: their distribution, features and purpose ix1: 1-41 (1982)
 • DAVIES, Griffith G.
  • Addysg elfennol yn Sir Aberteifi 1870-1902 iv 4 : 353-73 (1963)
 • DAVIES,J. R.
  • Lon Lacs iii 3: 243 (1958)
  • The Trenacatus Stone ii 4 279-80 (1955)
  • Two Aberystwyth Benefactors 1. Henry Benson 2. Joseph Downie (1812-1870) ii 2: 118-19 (1953)
 • DAVIES, T. I.
  • The James family of Tyglyn Aeron iv 2: 191-200 (1961)
  • The Vale of Aeron in the making iii 3: 194-206 (1958)
 • DAVIES, W. Beynon
  • Ffiniau Iaith ac Arferion ix 2: 181-4 (1981)
 • DAVIES, W. H.
  • The Romans in Cardiganshire iv 2 : 85-95 (1961)
 • DAVIS, Peter
  • Pen-y-banc, Aberarth ix 4 : 360-2 (1983)
 • DONALDSON, M C.
  • Edward Richard of Ystrad Meurig v 3: 239-45 (1966)
 • DOWNEY, David S.
  • A History of Llanddewi Aberarth Church x 1 : 82-96 (1984) St. Alban’s chapel, Tyglyn ix 2: 162-73(1981)
 • EAMES,Aled
  • Ships and seamen of Wales in the age of Victoria : some
  • Cardiganshire examples viii 3 : 304-09 (1978)
 • ELLIS,E. L
  • Dr. ThomasJones, C. H., and the University College, Aberystwyth vi 4: 364-81 (1971)
 • EVANS, Ann Francis
  • Hanes y Dderi x 3: 287-99 (1986)
 • EVANS, D.I.
  • Hospital services in Aberystwyth before1948 v 2: 168-208 (1965)
 • EVANS, Emile T.
  • Cors Fochno and Cors Goch i 1: 97-101 (1950)
 • EVANS, H. R.
  • Llandyssul Church: minute book of the vestry and parish meetings i 2: 113-43(1951)
  • An unusual churchwarden’sacmunt book ii 2: 108-16 (1953)
  • A village worthy (Evan IsaacThomas, Llandysul) iv 2: 146-90(1961)
 • EVANS, W. Gareth
  • The Aberdare Report and Cardiganshire:an assesm,.ent ofeducational conditionsand attitudesin 1881 ix 3: 193-226 (1982)
 • GRIFFITHS, G. Milwyn
  • Glimpses of Cardiganshire in Sessions Records v 3: 264-79 (1966)
 • GRIFFITHS,J.E.
  • The architecture of Aberaeron vi 3 : 295-8 (1970)
 • GRIFFITHS, Ralph A.
  • Gentlemen and rebels in later mediaeval Cardiganshire v 2: 143-67(1965)
 • GRIFFITHS,Stuart
  • The Welsh Intermediate Education Act and Cardiganshire viii1 : 50-71 (1976)
 • HAGUE,D.B.
  • The Aberystwyth town walls ii 4: 276 (1955)
  • Brogynin, Trefeirig ii 4: 277-8 (1955)
 • HALL,George
  • A note on the decline of mining in Cardiganshire vii 1 : 85-8 (1972)
 • HARRIS, John
  • “Dafydd Lanlas” : the schoolboy at Rhydlewis x 4: 431-49 (1987)
 • HARRIS, Silas M.
  • A Llanbadam Fawr calendar ii 1 : 18-26 (1952)
 • HARRIS, W. H.
  • St. David’s College, Lampeter i 1 : 43-52 (1950)
 • Hcx;G, A.H. A.
  • A promontory fort at Tre-coll, Llanbadam Odwyn vi 4 : 436-7(1971)
 • HOULDER,C. H.
  • The Aberystwyth archaeological section v 4: 434-8 (1967)
  • The excavation of a barrow in Cardiganshire iii 1: 11-23(1956) iii 2: 118-23 (1957)
  • Recent excavations in old Aberystwyth ill 2 : 114-17 (1957)
 • HOWELLS, Brian
  • Social and agrarian change in early modem Cardiganshire vii 3/4:256-72 (1974-5)
 • HOWELLS, J. M.
  • The Crosswood estate, 1547-1947 iii 1: 70-88 (1956)
 • HOWELLS, William H.
  • The Library of Edward Richard, Ystradmeurig ix 3: 227-44 (1982)
 • HUGHFS, Ieuan T.
  • The background of Llandysul ill 2: 101-13(1957)
  • Lwm Bwa v 4: 432-3(1967)
 • HUGHF.S, Ieuan T. and J. Raymond Jenlcins
  • The church of St. Tysul, Llandysul v 4 : 424-31 (1967)
 • HUGHFS, Simon J.S.
  • The decline of mining at Cwmystwyth viii 4: 419-38 (1979)
 • HUWS, Daniel
  • The Lewes family of Abemantbychan vi 2 : 150-67(1969)
 • HUWS, Richard E.
  • Argraffwyr Tregaron viii 2 : 204-09 (1’ll’l)
 • IFANS, Dafydd
  • Lewis Morris ac arferion priodi yng Ngheredigion viii 2: 193- 203 (l’ll’l) James, Terence
  • Excavations at Woolworth’s, Cardigan, 1978 ix 4: 336-42 (1983)
 • JENKINS, David <Efrydiau Allanol)
  • Trefn ffarm a l1afar gwlad iv 3 : 244-54 (1962)
 • JENKINS, David (National Llbrary of Wales)
  • A Borth shipwreck i 2: 198-9 (1951)
  • “Rhyfel y Sais Bach” i 2: 199-200 (1951)
  • Some Cardiganshire broadsides ii 2: 89-107 (1953)
 • Jenkins, David (Welsh Maritime Museum)
  • “Cardiff Tramps,Cardi Crews”:Cardiganshire shipowners and seamen in Cardiff,c.1870-1950 x 4: 405-30 (1987)
 • JENKINS, Geraint H.
  • Bywiogrwydd crefyddol a llenyddol Dyffryn Teifi, 1689-1740 viii 4: 439-77 (1979)
  • Yr Eglwys “Wiwlwys Olau” a’i Beimiaid x 2: 131-46 (1985)
 • JENKINS, Gwyn
  • Hetwyr Llangynfelyn x1 : 18-30 (1984)
 • JENKINS, J. Geraint
  • Llangrannog : some aspects in the development of a coastal village iii 3 : 231-42 (1958)
  • The maritime heritage of some Southern Ceredigion villages ix 2 : 111-27 (1981)
  • Penbryn beach ix 4: 343-56 (1983)
  • Rhai o grefftau Ceredigion iv 3 : 213-30 (1962)
  • Rural industry in Cardiganshire vi 1 : 90-127 (1968)
 • JOHN, D. Dilwyn
  • The possible formation of a county museum in Cardiganshire i 1 :63-72 (1950)
 • JONES, Dafydd M.
  • The centenary of Pont Afon Rhyd iii 2 : 181 (1957)
 • JONES, David}. V.
  • Distress and discontent in Cardiganshire,1814-1819 v 3: 280-9 (1966) More light on “Rhyfel y Sais bach” v1: 84-93(1964)
 • JONES, David Lewis
  • Aberaeron: the community and seafaring 1800-1900 vi 2 : 201-42 (1969)
  • Aberaeron before the Harbour Act of 1807 ix 4 : 363-87 (1983)
 • JONES, Dot
  • Pauperism in the Aberystwyth Poor Law Union 1870-1914 ix 1 : 78- IOI (1980)
 • JONES,E. D.
  • Inscribed slates from Strata Florida i 1 : 103-05 (1950)
  • Ymneilltuaeth gynnar yng Ngheredigion iv 2 : 96–112 (1961)
 • JONES,Elizabeth Inglis
  • Derry-Ormond ii 3: 127-37(1954)
  • Memories of old Cardiganshire iv 1 : 67-76 (1960)
 • JONES, F. E. Llewellyn
  • Notes on the Jenkins family of Dyffryn Bern vi 2 : 243-50 (1969)
 • JONES, Francis
  • Blaenbylan : chronicle of a minor gentry houseviii3/ 4: 307-31 (1974-5) Cardiganshire election songs v 1 : 42-6 (1964)
  • Gellidywyll: a Ceredigion family south of theTeifi viii4: 369-88 (1979)
  • Golden Grove iv 3 71 (1962)
  • Lloyds of Gilfachwen, Cilgwyn and Coedmore viii1 : 72-99 (1976)
  • The old families of South-West Wales iv 1 : 1-18 (1960)
  • Walters of Perthcereint vi 2: 168-200 (1969)
 • JONES, Gwilym
  • Aberaeron landmarks i 1 : 53-62 (1950)
  • Notes on Aberaeron vi 3 : 285-94 (1970)
 • JONES, Howard C.
  • Aberystwyth Official Railway viii 3: 408-13 (1979)
  • The Labour party in Cardiganshire 191i :150-61 (1981)
 • JONES, Ieuan Gwynedd
  • Cardiganshire politics in the mid-nineteenth century v 1 : 14-41 (1964)
  • The County and its History,1909-1984 x 1 : 1-17 (1984)
  • The rebuilding of Llanrhystud church vii 2 : 99-116 (1973)
  • Religion and politics : the rebuilding of St. Michael’s Church Aberystwyth and its political consequences vii 2: 117-30 (1973)
 • JONES,J. Tysul
  • J. D. Lewis (1859-1914) a hanes Gwasg Gomer viii 1 : 26-49 (1976)
 • JONES,John
  • Ychydig o atgofion vi 2: 251-3(1969)
 • JONES, Keith
  • The Aberystwyth archaeological society iii 1 : 97 (1956)
 • JONES, Marian Henry
  • Hungarian sufferings: an Aberystwyth public meeting in 1850 viii3: 310-19 (1978)
 • JONES, R. Osborne
  • The genesis of the society i 1 : 102 (1950) Ystradmeurig castle i 1 : 38-42 (1950)
 • JONES, T. Howell
  • The county museum ii 3 : 174-93(1954)
 • JONES,W.S.
  • St. David’s College, Lampeter, and the Presbyterian college, Carmarthen i 1: 194-6 (1951)
 • KING, D. J. C.
  • Castles of Cardiganshire iii 1 : 50-69 (1956)
 • KIRBY, D. P.
  • The place of Ceredigion in the early history of Wales c400-1170 vi 3: 265-84 (1970)
 • KRAMER, Zia
  • Card n and the River Teifi vii 1 : 56-64 (1972)
 • LEIGHTON, D. K. and D. M Metcalfe
  • A cairn cemetery on Esgair Gerwyn, Ceredigion viii3: 360-02 (1978)
 • LEWES, J. Hext
  • Llanllyr 1180-1980 vi 4 : 341-9 (1971)
 • LEWIS, G. J.
  • The demographic structure of a Welsh rural village during the mid-nineteenth century [BowStreet] V 3: 290-304 (1966)
 • LEWIS, M Gwyneth
  • The printed mapsof Cardiganshire 1578-1900 in the National Library of Wales : a descriptive list with a tabular index ii 4: 244–76 (1955)
 • LEWIS, W.J.
  • The Anchor Smelting Company, Aberystwy.th1786-1792 iv 2 : 129-35 (1961)
  • The Cardiganshire miners’ drinking song ii1 : 53–4 (1952)
  • The condition of labour in mid ganshire intheearly nineteenth century iv 4 : 321-35 (1963)
  • The Cwmsymlog lead mine ii 1 : 27-38(1952)
  • A turbance on Llanrhystud mountain iv 3 : 312-13 (1962) A field day at Cwmsymlog ii 1 : 54-5(1952)
  • Manor of Llanbadam Fawr v 1 : 47-53(1964)
  • Some aspects of lead mining in Cardiganshire in the sixteenth and seventeenth centuries i 2 : 177- 92 (1951)
  • Some aspects of the history of Aberystwyth iii 4 : 284-302 (1959)
  • Some aspects of the history of Aberystwyth II iv 1 : 19-35(1960)
  • Some of the freeholders of Cardiganshire in 1632iii 1 : 91-3(1956)
  • “Yr Hen Syr” (1745/6-1818) iv 2: 201-02 (1961)
 • LINNARD, William
  • Merched y Gerddi yn Llundain ac yng Nghymru ix 3 : 260-3 (1982)
  • Thomas Johnes of Hafod – pioneer of upland afforestation in Wales vi 3 : 309-19 (1970)
 • LLOYD, Thomas
  • Old Llangoedmor ix 4 : 357-9 (1983)
 • LLOYD-JONES, Herbert J.
  • The Cardigan Boroughs Election, 1774 vii 1 : 50-5(1972)
  • John Jones (1800-76) iii 1 : 1-10(1956)
  • The lesser country houses of Cardiganshire 1. Voelallt 2.Green- grove ii 2: 85-8 (1953)
  • The lesser country houses of Cardiganshire 3. Penybont, Tregaron ii 3 : 170-1 (1954)
  • The lesser country houses of Cardiganshire 4. Strata Florida ii 3 : 172-3(1954)
  • The lesser country housesof Cardiganshire 5. Ffos-y-Bleiddiaidii 4 : 241-2 (1955)
  • The lesser country houses of Cardiganshire 6. Plas Llangoedmor ii 4: 242-3(1955)
  • The lesser country housesof Cardiganshire 7. L1anina iii 1 : 89-90 (1956)
  • Peterwell Sale Catalogue of 1781 i 2 : 19<HJ (1951)
 • MCDERMOIT, Mark
  • Two examples of vernacular architecture in the parishes of Llansantffraid and Aberarth viii3: 323- 8 (1978)
 • MATHESON, Colin
  • Notes on the mammals of Cardiganshire iv 3: 231-43(1962)
 • MAYNARD, David
  • Excavations in Cardigan: Volk’s Bakery, 1975 vii 3/ 4: 350-4 (1974-5)
 • MERCHANT, T. H.
  • Aberystwyth harbour since 1925 iv 3: 283-9 (1962)
 • MILES, Dafydd
  • Rhai agweddau ar hanes cerddoriaeth yn Sir Aberteifi vi 3: 299-308 (1970) vi 4 : 382-7(1971)
 • MORGAN, Kenneth 0.
  • Cardiganshire Politics: the Lloeral Ascendancy 1885-1923 v 4: 311-46 (1967)
 • MORRIS,John E.
  • Old numeral forms i 1 : 103 (1950)
 • MURPHY, Kenneth and Cathy O’Mahoney
  • Excavation and survey at Cardigan Castle x 2: 189-218 (1985)
 • OLIVER, R. C. B.
  • Holidays at Aberystwyth: 1798-1823 x 3: 269-86 (1986)
 • OWEN,Bob
  • Ymfudo o Sir Aberteifi i Unol Daleithiau America o 1654 hyd 1860 1. 1654-1794 ii 3 : 160-9 (1954)
  • 1795-1860 ii 4 : 225-40 (1955)
 • OWEN, Richard Gareth
  • My Dear Reverend Cousin viii 2: 224-36 (1977)
 • OWEN, Trevor M.
  • Some aspects of the bidding in Cardiganshire iv 1 : 36-46 (1960)
 • OWENS,B.G.
  • Benjamin Williams (Gwynionydd) 1821-1891 v4: 347-401 (1967)
  • A bequest to the society i 1 : 106-07 (1950)
  • Gwir lforiaid “Castell Gwallter” iii1: 24-49 (1956)
 • PARKINSON, A.J.
  • Wheat, Peat and Lead : Settlement Patterns in West Wales, 1500-
   1800 X 2: 111-30 (1985)
 • PARRY-WILLIAMS, T. H.
  • Sir John Rh,S:anexplorer of antiquity ii 4 : 21.i.24 (1955)
 • PASSMORE, S. C.
  • New Quay at the timeof the1851 census x 3: 301-27 (1986)
 • PEREGRINE, D. J.M .
  • Cardigan’s ancient borough ii 2: 117-18 (1953)
 • PHILLIPS, Richard
  • Amgau tir ar Fynydd Bach vi 4: 350-63 (1971)
  • Crefydd a chymdeithaseg y pedwar Evan vii 3/4:355-61 (197.i.5)
  • Oes aur y ceffylau v 2: 125-42 (1965)
  • Ychwaneg am Rhyfel y SaisBach 1820-9 vi 3: 320-3(1970)
 • PHYTHIAN-ADAMS, Henry V.
  • The planning of Aberaeron – some new evidence viii 4 : 404-07 (1979)
 • PIERCE, T.Jones
  • Medieval Cardiganshire – a study in social originsiii 4: 265-83 (1959)
  • Strata Florida abbey i 1 : 18-33 (19.50)
 • PRICE,E. T.
  • Tro i Eglwys Penbryn iii 2 : 182-3 (1957)
 • REES, D. Morgan
  • Industrial archaeology in Cardiganshire v 2: 109-24 (1965)
 • REES, Eiluned
  • The Sales-Book of Samuel Williams, Aberystwyth printer x3 : 255-67 (1986) x 4: 357-72(1987)
 • REES, Gwynfor
  • “Un o’r Harddaf yn y Parth Hwn o’r Sir”: adnewyddu eglwys Llanilar, 1873-4 x 4: 393-404 (1987)
 • RICHARDS, Melville
  • Gwynionydd Is Cerdin in 1564 v 2 : 229-33 (1965)
  • Gwynionydd Is Cerdin in 1651 iv 4: 388-99 (1963)
  • Is Coed Uwch Hirwem in 1651 iv 4 : 374-87 (1963)
  • Local government in Cardiganshire iv 3: 272-82 (1962)
 • ROBERTS, D. Hywel E.
  • Noddi beirdd yng Ngheredigion – rhai agweddau vii1 : 1,i.39 (1972)
 • ROBERTS, Gomer M.
  • Methodistiaeth gynnar gwaelod Sir Aberteifi v 1 : 1-13 (1964)
 • ROBERTS, Norman
  • A town and its library iii 2 : 161-81 (1957)
 • ROTIE, D. J.
  • The passing of a fleet i 2 : 193-4 (1951)
 • SAER, D. Roy
  • Marwnad Capten Vaughan, Brynog 1855;ei chefndir a rhai o’i chysylltiadau vi 4: 423-35 (1971)
 • SANDERS, I. J.
  • The borough of Lampeter in the early fourteenth century iv 2 : 136-45 (1961)
  • Trade and industry in some Cardiganshire towns in the middle agesiii 4 : 319-36 (1959)
 • SMITH, Llinos B.
  • “Canwyll Disbwyll a Dosbarth” : Gwtr Cyfraith Ceredigion yn yr Oesoedd Canol Diweddar x 3 : 229-53 (1986)
 • 50,C.L
  • Background to coast changes around Aberystwyth vi 3: 32.i.31 (1970)
 • TAYLOR, Clare
  • Brief aspects of the history of St.Michael’s Aberystwyth vi 4: 415-22 (1971)
 • THOMAS, Colin
  • Rural society in nineteenth century Wales:South Cardiganshire in 1851 vi 4: 388-414 (1971)
 • THOMAS, Dewi W.
  • Addysg yng Ngheredigion, 1800-50, yn 01y cofiannau vi 1 : 45-89 (1968)
 • THOMAS, G. Ivor
  • Captain John Richards (1813-1903) and The ”Eagle Eyed” (1858-1897) x 4 : 373-81 (1987)
 • THOMAS, H.J.
  • Excavations at PrincessStreet, Aberystwyth vi 4: 438 (1971)
 • THOMAS, John
  • The architectural development of Hafod 1786-1807 vii 2: 152-69(1973) 
   The architectural development of Hafod 1807-82 vii 3/4:215-29 (1974-5)
  • Saint David’sCollege,Lampeter: tradition and innovation in the designof its first buildingx1: 57- 81 (1984)
 • THOMAS, Peter D.G.
  • The Cardigan Boroughs election of 1741 vi 1 : 128-9 (1968)
  • Eighteenth-century elections in the Cardigan Boroughs constituency v 4: 402-03 (1967)
 • THOMAS, Spencer
  • The enumerators’ return as a source for a period picture of the parish of Llansantffraid 1841-1851iv 4: 408-21 (196.3)
  • Land occupation, ownership and utilisation in the parish of Llansantffraid iii 2: 124-55 (1957)
 • TREHARNE, RF.
  • The national council of social service: The standing conference on local history and the work of the local antiquarian societies i 1 : 73-6(1950)
 • TROIT,A.L
  • Aberystwyth school board and board school,1870-1902 ii 1: 3-17 (1952)
  • Church day schools in Aberystwyth during the nineteenth century ii 2 : 66-84 (1953)
  • Educationalcharitiesin Cardiganshirein the period1833-35:theiroriginand valueiv1:47-59(1960)
  • Elementary day schools for the children of the working classes in Cardiganshire in 1847 ii 3: 138- 59 (1954)
  • The implementation of the 1870 elementary education act in Cardiganshire during the period 1870- 18801 with particular reference to the borough of Cardigan and the parish of Lampeter iii 3 : 207-30 (1958)
 • TUCKER, Mary
  • The system of watercourses to lead mines from the river Leri viii 2: 217-23(1977)
 • VAUGHAN, Oedwyn
  • Lluestau Blaenrheidol v 3: 246-63 (1966)
 • VINCENTELLI, Moira
  • The U.C.W. artsand crafts museum ix1 : 42-52 (1980)
  • The U.C.W. museum and art collections 1872-1918 viii 4: 389-403 (1979)
 • WALKER,RF.
  • The college theatre at Aberystwyth 1884-1918 partlvii 3/4:230-55(1974-5) part II viii1: 1-25(1976)
  • Commins Coch Primary School, 1929-1979 part1 the old school,1929-1962x 2: 161-79 part 2 the new school, 1962-1979 x 3: 329-48 (1986)
 • WALROND,J. D.
  • The “Corbalengi” stone iv 1 : 60-6 ( 1960)
 • WILLIAMS, D. Emrys
  • The Reverend Isaac Williams of Ystrad Teilo vii 3/ 4 : 332-49 (1974-5)
 • WILLIAMS, David
  • Cardiganshire politics in the mid-eighteenthcentury iii4: 303-18 (1959)
  • The census of religious worship of 1851 in Cardiganshire iv 2: 113-28 (1961) “Rhyfel y Sais bach”, an enclosure riot on Mynydd Bachii 1: 39-52 (1952)
 • WILLIAMS, Gareth W.
  • The disenchantment of the world : innovation, crisis and change in Cardiganshire c 1880-1910 ix 4 : 303-21 (1983)
 • WILLIAMS, George
  • A groupof burnt mounds at Morfa Mawr, Aberaeron x 2 : 181-8 (1985)
 • WILLIAMS, Glanmor
  • The collegiate church of Uanddewibrefi iv 4: 336-52 (196.3)
 • WILLIAM, S Moelwyn I.
  • Cardiganshire in periodical literature iv 3 : 290-311 (1962)
  • A Cardiganshire will:a mirror of life in the parish of Henfynyw circa 1656 iv 2: 202-04 (1961)
  • Did Handel visit Cardiganshire?iii 4: 337-43 (1959)
  • A noteon shipbuilding in Aberystwyth 1800-1816 iii 2: 183-4 (1957)
  • Seasonal migrations of Cardiganshire harvest-gangs to the vale of Glamorgan in the nineteenth century iii 2 : 156-60 (1957)
 • WILLIAMS-DAVIES, John
  • “Merched y Gerddi” – mudwyr tymhorol o Geredigion viii 3: 291- 303 (1978)
 • WOOD, Juliette
  • Bedd Taliesin viii 4: 414-18 (1979)
  • The mid-Walescontext of HanesTaliesin:local place-names in the Manuscript talesix1:5.3-7(1980)