T – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘T’

 • T., J., builder of Henllan bridge, viii:333 taeogion, iii:106-07,271,272
 • Tafam Bwlch-Gwyn
 • see Gwernant Arms
 • Taffy, Caradoc Evans, x:441 Tai-hirion-y-rhos
 • emigration, ii:229; x:50
 • tai un-nos, ili:129;iv-.333; v-.281; vi:351; vii:260,270;viii:105-07
 • Taigwynion iforiaid, ili:31 ivorites
 • seeTaigwynion : iforiaid Taihirion-y-Rhos
 • see Tai-hirion-y-Rhos tailors, iv:214,216
 • census1841 figures, x:128
 • W yn 61y c.anlyniadau, iv:360-1 Tal-sarn
 • blacksmith, vi:100 bridge, vi:345 fair, iv:219; vi:344 mill, vi:345
 • Tal-y-bont, x:127 baptists, iv:124 bibliography, iv:307 blacksmith, vi:100 com mill, vi.’97 emigrants
 • seeTal-y-bont : ymfudo
 • fulling mill, vi:108 iforiaid, ili:28 independents, iv:121,122 ivorites
 • seeTal-y-bont : iforiaid
 • lead mining, i:179,183,184,186; iv:129; viii:355
 • mill, iii:272
 • road bridges at, viii:348,349 school , ii:94; iv:58,3S8,369 smelter, i:183,1861,871, 88,189-90
 • textile industry, x:384
 • woollen mills, vi:109; viii:218; x:25
 • ymfudo, ii:167
 • Talbot Hotel, Aberystwyth, iv:22,23,31; viii:2; x:278,365
 • balls, x:276,361
 • Talbot Inn,Aberystwyth, ii:41 Talganeg
 • com mill, vi:97
 • woollen mills, vi:111 Taliesin, viii:414-18; ix:53-7 Taliesin, village
 • bibliography, iv-.307
 • emigrants
 • seeTaliesin : ymfudo
 • iforiaid, ili:31
 • ivorites
 • see Taliesin : iforiaid
 • ymfudo, ii:167
 • Taliesin Craigyfelin
 • see Thomas, Thomas Emlyn
 • Talley, Richard, abbot at Strata Florida, i:33; viii:419
 • Tamerlane, vessel, ii:208; x:27,50 Tan Shod, Melindwr, ix:334
 • Tan-y-bwlch
 • pre historic flint factory, ili:261-2; vi:328
 • Tan-y-bwlch beach hut, v:206
 • Tan-y-bwlch castle, i:40,42 excavation, 1956, v:435,437
 • Tan-y-bwlch isolation hospital, ili:261-2; v:205-06
 • Tan-y-castell, Aberystwyth
 • pottery, vii:354
 • Tan-y-castell, Llanychaearn, ili:65 Tan-y-fynwent, Uanilar, x:394 Tan-yr-Allt, v:9
 • Tan-yr-allt, mine, Tal-y-bont, vili:428 Tanerd y, house, iii:202
 • Tangaer, iv:194,195 Tangeulan, New Quay, vii:273
 • Tangh, Lampeter, lady burgess, iv:139 Tanner, James, ii:87
 • tanning, iv-.225,226; vi:93-4,371
 • Tanresger, vi:251
 • Tanybank, Melindwr, ix:334
 • Tanycoed, Cwmbrwyno, Melindwr, ix:334 Tan ycoed, Melindwr, ix:334
 • Tanycw arel , Melind wr , ix:334 Tanyfron. ysgol (school), iv-.359 Tanygeulan cottage, Melindwr, ix:334 Tanygraig, Uandysul, viii:26 Tanygwallt, Melindwr, ix:334
 • Taran Fedw Ddu, v:246
 • Tawelen valley, vi:437
 • Taylor and sons, mine proprietors, v:111 Taylor, H. E.
 • and Aberystwyth public library, ili:162 and lead mining, ii:35
 • Taylor, Jeremy
 • connection with Golden Grove, iv:258,262 Taylor, John, mining engineer, v:272;
 • viii:219,220,221,419,422,424,426,4,27431,434
 • Taylor,John, and co., mining engineers,
 • ii:33-6; vii:85-6; viii:422,424,426,427,431,
 • ,438
 • Tayr,lJooh,jun., miningengineer, vili:218,220,221
 • Taylo r, William
 • and Crosswood estate, iit75
 • Taylor,Sir William deer survey, iv:234
 • teachers
 • trade unions, ix:150-1 Tegid
 • seeJones,Rev. John ”Tegid”
 • Tegwy, v:424
 • Teifi, river, iv:138; vii:56-64 as religious frontier, vitl-13 at Llandysul, i:136-7
 • beavers , iv:231 geomorphology, i:169-70 road bridgeover, vili:351
 • Teifi, steamer,iv:286,289
 • Teifi, valeof
 • see Dyffryn Teifi
 • Teifi mills, Llandysul woollen mill, vi:110
 • TeifiSteamship Company, iv:286,287 Teifi Wharf, Cardigan, vii:63 Teifiside Rural District Council, iv:280 Telephone,steamer,vi:213
 • Telynog
 • see Davies, John “Telynog” Temperance Hall, Aberystwyth, vii:232,235 temperance movement, ii:92
 • Temple bar, castle, Uanfihangel Ystrad, ili:67
 • Temple Druid, iv:14 Temple Mine Circle, ix:269 tenant farmers x:5-7
 • Terrace Row, Druid village, ix:334 Terreta, Capt. and Mrs., Sutton, iv:284 Tewdwr Mawr, vii:312
 • Textor, Wadin, ili:329 Thackeray, Mr., viii:174 Theatr Felinfach, x:338
 • Theatr y Werin, vii:235,247; x:338 theatres ·
 • Aberystwyth, iv:26-8
 • amateur, viii:174
 • college, vii:230-55; viii:1-2
 • Thelwell, Eubule , Lland ysul, rector, v:431 Theobold,James andco.,ii:35
 • Theodore Engels, barque, vii:279 Theological College, Aberystwyth, viii:408 Thespian Street, Aberystwyth, iv-.27 Thickens,John
 • and revival, 1904-05, ix:316-17 Thirlwall, Connop, bishopof St. David’s,
 • iv:114; v:353,354; vii:131-51; vili:149
 • Thomas, vessel, vi:226
 • Thomas ab Ieuan ap Henry, viii:77
 • Th om as and Mary, sloop, vii:275
 • Thomas and sons, Dandy schooner, vii:285,286 Thomas ap David ap Griffith, viii:78
 • Thomasap David ap Gruffydd ap Gronw Goch, viii:75
 • Thomas ap David Llywelyn ap Jankyn, Llanddewibrefi, viii:77
 • Thomas ap Evan,. Uanddewibrefi,iv:109 Thomas ap Evan,. Uanwenog, iv:111 Thomas ap Gruffydd ap Nicholas, v:159,160;
 • viii:75
 • Thomas ap Harry, iv:377,378
 • Thomasap Howel Fawr, Gilfachwen lsaf, viii:76
 • Thomas ap Hyw ArchddeonCeredigion, x:234
 • Thomas, Anne, Llanfair, Llandysul, iv:162 Thomas , Anne, Pentowin , viii:92
 • Thomas, Anne, Tremain, viii:320
 • Thomas, Arthur, Betws Bledrws, x:292 Thomas, Aur, ShipTavern, New Quay, x:313 Thomas, Benjamin, 18c:, v:11
 • Thomas, Benjamin, Cornish mine worker, ix:324 Thomas, Benjamin,Tremain,enumera tor, vi:398 Thomas, Catherine, mill servant, iv:166 Thomas, Charles, sailor, ii:101
 • Thomas, Charles Lloyd, i:123 Tho m,as Oayton, v:181
 • Tho mas, D., B.A., vi:299
 • Tho mas, Capt. D. Llanfair, v:429
 • Thomas ap leuan,Llandysul, vicar, v:430
 • Thoma, s
 • D. ,E. botanist, i.-92
 • Thomasap JenkinThomas ap Howell, viii:79-80 Thomas ap John ap David ap Llywelin,
 • Thomas, D. E., Penbryn, headmaster, ix:354 Thomas, D. G., dental officer, v:191
 • Gellifraith, Llandysul, viii:79
 • Thomas, Daniel, Ffinna,nt
 • iv:161,165
 • Thomas ap Llywelyn, Iscoed, iv:16 Thomas ap Morgan, Blaenbylan, vii:310 Thomas ap Rhydderch, v:154,156
 • Thomas ap Rhys, Uanddewt”brefi, chantor of the collegiate church, iii:199,200,021;
 • vi:286
 • Thomas ap Thomas, iv:383 Thomas ap Thomas Fychan, viii:75
 • Thomas David Llywelyn Lloyd, Lland ysul, viii:80
 • Thomas Fychan ap Thomas, viii:75
 • Thomas Johnes o’r Hafod, vi:48
 • Thomas le Maresca}, Lampeter, burgess, iv:139 Thomas Lloyd ap Rhys Lloyd, Coedtren, viii:80 Thomas’s Garage, Northgate Street,
 • Aberystwyth, viii:342 Thomas
 • subscriber to Ystwyth bridge, viii:337 Thomas, surgeon, v:100
 • Thomas, Mr., surgeon, vi:21
 • Thomas, Capt., Pengwem ”Twm y Tonnau”, ii:237,238
 • Thomas, Mrs., Dol-llan, iv:172
 • Thomas, Llandysul, schoolmaster, iv:177 Thomas, Mr., Llanfair, iv:155
 • Thomas, Mrs., Tancarreg, iv:159
 • Thomas , Dr. A., Newcastl e Emlyn, ix:162 Thomas, Dr. Abraham, v:188,205
 • Th omas , Alban, Blaenporth, iv:352;
 • viii:442,445,451,457,460,461,465
 • Thomas , Alice nee Morgan, vii:311,312 Thomas, Angharad, Troedrhiwfelen, vi:171 Thomas, Ann, S.RN., v:205
 • Thomas , Ann, Melindwr, ix:326
 • Thomas, Ann, e Blaenllan, New Quay, fish pickier, x:308
 • Thomas, Rev. Daniel, Maen-y-groes, x:321 Thomas, Daniel, Rock, Llandysul, carpenter,
 • iv:148,155
 • Thomas, Daniel, Traethgwyn, shipbuilder, vii:283
 • Thomas, Daniel Arthur, Llandysul, vicar, v:428,430
 • Thomas, David, x:1,7,14 Thomas, David, 16c, v:224 Thomas, David, paup,er vi:26
 • Thomas, David, Aberystwyth, gardener, ix:145 Thomas, David, Aberystwyth, pupil, ii:16 Thomas, David, Cardigan, burgess, vii:53 Thomas, David, of Caron, Uandysul
 • shopkeeper, iv:161
 • Thomas, David, Dol-Ua n , i v:1 72
 • Th o mas , David, Gilfachwen Ucha, iv:165
 • Thomas, David, Jslwyn, Tan-y-groes, docsiwr
 • (clogmaker), iv:222
 • Thomas, David, Llanddewibrefi, farmer, iv-.53 Thomas, David, Uandysiliogogo, iv:106,109 Thomas, David, Llandysul, carpent,er i:129,138 Thomas, David, Llanfair, iv:160,180
 • Thomas, Capt. David, Llanfair, iv:177,185 Thomas, David, Llanfair, Llandysul, iv:162 Thomas, David, Uanwenog, ymneilltuwr
 • (nonconformist), iv:111
 • Thomas, David, New Quay, glazier, x:305 Thomas, David, New Quay, mariner, x:305 Thomas, David, Penrhiw-llan, mason, viii:338 Thomas, David, Tregaro argraffydd
 • (printer) , viii:207
 • Thomas, David Evan Isaac, iv:183,189 Thomas , E., GorrigInn, iv:159 Thomas, E., Horeb, ii:230
 • Thomas, Parch E. D., viii:207
 • Thomas, Miss E.J., botanist, i:92 Thomas, E.I<. Roy, v:188,191
 • Thomas, Ebenezer, BJaentowyn, Jabourer, x:318 Thomas , Edwa rd, Llanrhystud, x:265,266 Thomas, Edward, Morfa Borth, dudydd
 • (carrier), iii:33 Thomas, Elinor, vii:73
 • Thomas, Elinor n& Makeig, v:55,71
 • Thomas, Elinor, pauper, vi:21
 • Thomas, Elinor n& Lloyd, Gilfachwen Ucha, viii:80
 • Thomas, Eliseus,Rliydwilym, aelod(member), ii:164-5
 • Thomas, Eliza, Llandysul, iv:161 Thomas,Eliza,Mariner’sRow,NewQuay,x:304 Thomas, Eliza, Pen-y-wig (11) New Quay, x:308 Thomas, Elizabeth, Brongwyn Street (15) New
 • Quay,x:311
 • Thomas, Enoc, New Quay, scholar, x:305 Tho mas, Enoch, v:266
 • Thomas, Rev. Enoch, vii:73 Thomas, Erasmus, TrefiJan, viii:455 Thomas, Rev. Evan, baptist minister
 • and Cardigan school board, iii:215 Thomas, Capt. Evan, Aber-porth and Cardiff,
 • x:409-15,421
 • Thomas,Evan,BrongwynStreet(15) New Quay, nailer, x:31t
 • Thomas, Evan,Cambria House, New Quay, vii:279
 • Thomas , Evan, DOI-wen, Aber-po rth , ix:124,125
 • Thomas, Evan, Llandysul, burglar, i:129 Thomas, Evan, Llandysul, pJasterer, ii:111-12 Thomas, Evan, New Quay, scholar, x:305 Thomas, Evan, Ystrad, saddler, vi:96 Thomas, Evan Ieuan, Llanfihangel-ar-arth,
 • viii:80
 • Thomas, Evan Isaac, LJandysul, ii:111,115; iv:146-200
 • Thomas, Rev. G., Cardigan, vicar viewson education in 1847, ii:142
 • Thomas, Mr. G. H., Liverpool, viii:337 Thomas, G. R, v:181
 • Thomas, Gertrude n& Lloyd, viii:97 Thomas, Godfrey, Tre-lech, v:11 Thomas, Griffith, Aberystwyth, timber
 • merchant, viii:315-16
 • Thomas, Griffith, New Quay, sailor, x:305 Thomas, Gwenthean, iv:380
 • Tho ,Henry, Troedyrhiw, Aber-porth, vi:388,389; vii:195
 • Thomas, Hesther, Park y Pratt, servant, v:225 Thomas,Hezekiah,DOI-wen, Aber-porth,ix:124;
 • x:409
 • Thomas, Inon,Cardigan, ii:161
 • Thomas, Isaac, Cardigan, printer, ii:10, 2105; iv:44; x:258
 • Thomas, Isaac, Llandysul, undertaker, ii:11t; iv:147,148,150
 • Tho mas, Isaac Evan Isaac, iv:173 Thomas, J., Cardigan, saddler, vi.-96
 • Thomas, Rev. J., Llandysul, keeper of private school, ii:146 .
 • Thomas, J. D., Richmond House, Llandysul, iv:155,157,1, 58161,174
 • Thomas, J. J., viii:4 Thomas, Dr.J. P., v:188
 • Thomas, James,Cornish mine worker, ix:324 Thomas, James, Aber-bane, vi:57,60,63 Thomas,James, Abernantbychan, tenant,
 • viii:376
 • Thomas , James, Llandeilo, vi:209
 • Thomas, James, Uandre, mwynwr (miner),
 • iii:30
 • Thomas, Rev. James, LJandysul, i:123 Thomas , Rev. James, LJanllwni, i:123 Thomas, James, Llwyn Ieir, vi:23
 • Thomas, James, Morfa Gwyn, servant, x:319 Thomas, James, New Quay, ship’scarpenter,
 • x:305
 • Thomas, James, New Quay,shipbuilder, vii:288 Thomas,James, Rhydlew,is schoolboy, x:446 Thomas, James,Trafle, Llanwenog, x:2h7 Thomas, James,Tynewydd, manager, viii:427 Thomas, JamesJones Evan Isaac, iv:182 Thomas,Jane, ix:377
 • Tho mas, Jane,servant, v:100
 • Thomas, Jane, Pen-y-garn, schoolmistress, ii:150
 • Thomas , Jane, Pengarreg Fach, ix:376 Thomas, Jenkin, iv:381
 • Thomas, Jenkin, v:385 Thomas,Jenkin (1690-1763), vii:73
 • Thomas, Jenkin, BJaentowyn , apprentice ropemaker, x:318
 • Tho mas, Jenkin, LJandysilio, iv:109 Thomas , Jenkin, Llandysul, i:133-4 Thomas, Jenkyn,Cwmhyar, iv:166 Thomas, Jenkyn, Do1-IJan, iv:176 Thomas, Jenkyn. Tregaron, argraffydd
 • (printer), viii:205
 • Tho mas, Jeremiah, Llanilar, viii:261
 • Thomas, John, ii:163 Thomas, John, iv:377,386 Thomas, John
 • and Aberystwyth smelter, iv:131 Thoma s, John, surgeon
 • and Cardigan school board, iii:215
 • Thomas, John, vice admiral of the White, i:123 Thomas, J yr offeiriad (the priest), v:11 Thomas, Capt. John, Oifton, vi:228
 • Thomas, John, Aberdeuddwr, mason builder of Lampeter board school, iii:226
 • Thomas, John, Black Lion, Uandysul, schoolmaster, iv:155
 • Thomas, John, Blaenannerch, vi:303,305,382, 383,386,387
 • Thomas, John, Bronteifi, iv:220
 • Thomas, John, Cwm, Blaen-porth,. ysgolfeistr cylchynol (circulating schoolmaster), v:10,11,12
 • Thomas, John, Cwmystwyth, lead miner, v:271 Thomas, John, Y DdOl, Aber-porth, ix:115 Thomas, John, Dolivor, iv:158 Thomas,John,Ffosygravel, amaethwr(farmer),
 • ili:29
 • Thomas, John, ieu.. (jnr.), Ffosygrafel, amaethwr (farmer), iii:29
 • Thomas, John, Llandysul, schoolmaster, iv:164 Thomas , John, Uandysul, surgeon, iv:160 Thomas, John, Uandysul, vicar, i:115,123,134;
 • v:430
 • Thomas,John, Llanfair, iv:177
 • Thomas,John,Llan.fihangel yCreuddyn, iv:100 Thomas, John, Llanrhystud, labourer, v:285 Thomas, John,Llechryd, architect
 • and buildingof Cardigan school, iii:219 Thomas, John, Melindwr, ix:326
 • Thomas, John, Nancwnlle, v:11
 • Thomas, John, New Quay, mariner, x:305 Thomas, Rev. John, Pantdefaid, iv:155 Thomas, John,Rh ,Jack Rhos-goch,
 • v:89-91
 • Thomas, John, Rhydypennau, ili:40 Thomas,John,Troedrhiwfelen, Aber-porth,
 • vi:171
 • Thomas, John Davi ymneilltuwr
 • (nonconformist), iv:110
 • Thomas, John Evan Isaac, Llandysul, iii:111; iv:168,1731, ,82186,187
 • Thomas, John Howell, viii:270 Thomas, John Jones Evan Isaac, iv:182 Thomas, John Price, v:198
 • Thomas,JonaTregaron,aydd/argraffydd
 • (cobbler/printer),viii:205-07
 • Thomas, Joseph, Llandysul, schoolmaster, iv:155; viii:27
 • Thomas, Judith, vi:292
 • Thomas, L T., Penarwel, Uandysul, vi:299 Thomas, Lewis, Llandysilio, iv:109 Thomas, M. Trevor, botanist, i:93
 • Thomas, Magdalen, Brongwyn Street (1) New
 • Quay, servant, x:321
 • Th omas , Miss Mair, v:189
 • Thomas, Margaret, Blaentowyn, x:318 Thomas, Margaret, Cardigan, printer, x:258 Thomas, Margaret, Crigirhwch cottage, Ferwig,
 • vi:412
 • Thomas,Margaret,Farmer’sRow(3)New Quay, x:304
 • Thomas, Margaret, New Quay, widow, x:307
 • Thomas, Margaret, Pen-y-wig (11) New Quay, x:308
 • Thomas, Martha, viii:205,206,207
 • Thomas, Martha, “Martha Nailer”, New Quay, x:312
 • Thomas, Mary, vi:304
 • Thomas, Mary, Llainygrog, houseservant, x:321 Thomas, Mary, Uanddewibrefi,iv-.53
 • Tho mas, Mary [1), Llanfair, Llandysul, iv:162 Thomas, Mary (2),Llanfair, Llandysul, iv:162 Thomas, Mary, Melindwr, ix:330
 • Thomas, Mary, New Quay,shopkeeper, x:310 Thomas , Mary, Pantydochydd
 • manuscript volumesof, i:106-07 Thomas , Mary, Parcel Canol, x:390
 • Thomas, Mary, Pen-y-wig (11) New Quay, confectioner, x:308
 • Thomas, Mary, Penrhiwpistyll, houseservant, x:309
 • Thomas, Mary, Penrhiwpistyll,houseservant, x:319
 • Thomas, Mary, Traethgwyn, x:378 Thomas, Mary Evan Isaac, iv:176,187,189 Thomas, Mathew, Capel lsu c:, iv:304 Thomas, Mathew, Cellan, vi:305 Thomas, Morga, n Newchurch, vii:311,312 Thomas, Morgan, Parcel Canol, x:390 Thomas, Nathan, i:134
 • Thomas, Nicholas, argraffydd (printer), viii:466
 • Thomas, Nicholas, Cenarth, v:386 Thomas, Owen Byvan, iv-.382 Thomas, Percy, architect, x:101 Thomas, Phillip, iv.383
 • Thomas, Rachel n Thomas, Llandysul, iv:150 Thomas, Rachel, Towyn, x:320
 • Thomas, Rachel Evan Isaac, iv:173,177,183 Thomas, Rees, iv:158,165
 • Thomas,Richard, Abercwm,schoolmaster,i:123 Thomas, Richard, Cardigan, brickworks
 • manager, ix:118
 • Thomas, Richard, Llanrhystud, shopkeeper, vii:103,104
 • Thomas, lloderi Llanfihangel-y-Cttuddyn,
 • iv:97,104
 • Thomas, S. B., botanist, i:92 Thomas, Sage ntt Lloyd, i:123 Thomas,Sally, Drefach, x:307
 • Thomas, Samuel, Aberystwyth, printer, iv:28 Thomas, Samuel, Carmarthen, ropemaker,
 • iii:295
 • Thomas,Sarah, itinerant bookseller, x:263 Thomas,Seth, Llandysul, i:123
 • Thomas, Siencyn, bardd (bard), viii:442,443,
 • 450,457
 • Thomas, Capt. Simon, Aber-porth, x:415
 • Thomas, Simon, Cil Llangybi, vili:439-40,445,446,454,455,456,457, 459-60,465
 • Thomas,Stanley, Cambrian News, v:181 Thomas, Rev. T. Pont-siAn
 • school of navigation, viii:52 Thomas, T. 0., Tan.y-groes, iv:222 Thomas, Thomas, iv:383
 • Thomas, Rev. Thomas, x:83 Thomas, Thomas (1789-1818), iv:159 Thomas, Thomas (1804-77), ix:240 Thomas, Thomas, mason, x:84
 • Thomas, Thomas, unitarian minister, iv:164 Thomas, Thomas, Aber-porth, x:412 Thomas, Thomas, Aber-po rheithor
 • (rector), v:379
 • Thomas, Thomas, Brongwyn Street (15) New Quay, x:312
 • Thomas, Thomas, Cei Bach, shipbuilder, vii:285-6
 • Thomas, Thomas, ™I-wen, ix:125 Thomas, Thomas, Glamorgan, vi:220
 • Thomas, Thomas, Uanfair, farmer, iv:159,162 Thomas, Thomas, (1), Melindwr, policeman,
 • ix:325,331
 • Thomas, Thomas, (2), Melindwr, policeman, ix:331-2
 • Thomas, Thomas, Morla Bo gweydd
 • (weaver), iii:32
 • Thomas, Thomas, Pant-teg, vi:215,228
 • Thomas,Thomas, New Quay, master of the Excel,
 • x:304
 • Thomas, Thomas, Y Plas, Aber-porth, ix:116 Thomas, Thomas, Rhydowen, master of the
 • grammar school, iv:155
 • Thomas, Thomas,Siop Uwynrhydowen, iv:174 Thomas, Thomas Aubrey, vili:207
 • Thomas,ThomasEmlyn.gweinidog (minister),
 • vi:79,80
 • Thomas, Thomas Emlyn. “Taliesin Craigyfe­ lin”, v:350
 • Thomas, Thomas James,Cei bach, shipbuilder, vii:286-7
 • Thomas, Thomas John,Cei-bach, x:374 Thomas, ThomasSethJones, Llandysul, curate,
 • i:123
 • Thomas, Timothy, Uandre, gweithiwr hiredig
 • (hired worker), iii:30 Thomas,Timothy,Penybanc
 • evidence to the Royal Commission on Land, 1894, vi:225
 • Thomas, W. G. Stedman, achyddwr (genealo­
 • gist), v:371
 • Thomas, W. H., Aberystwyth, solicitor, ii:4; vili:315
 • Thomas, Watkin William (1794-1858), vi:54;
 • ix:240
 • Thomas, William “Gwilym Maries”, iv:156,169, l74,175,176,181-2;v:22; vii:10;
 • viii:27,29,52
 • Thomas, William, cyfreithiwr (solicitor), iii:40
 • Thomas, William, Aberaeron, sailmaker, vi:215, 218
 • Thomas, William, Aberystwyth, ii-9 Thomas, William, Aberystwyth, solicitor,
 • ix:136
 • Thomas, William, Brynelmen, aydd (cobbler), iii:32
 • Thomas, William, Castell Gorfod, viii:92
 • Thomas, William, Clydey, gentleman, vii:310 Thomas, William, Crigirhwch Cottage, Ferwig,
 • stone-mason, vi:412
 • Thomas, William, Ffrwdywhyad, v:266 Thomas, William, Llanrhuddlad, shipping
 • broker, viii:308
 • Thomas,William, New Quay,farmer’slabourer, x:305
 • Thomas, William, New Quay, mariner, x:305
 • Thomas, William, Penbryn. iv:99 Thomas, William, Pentowin, viii:92 Thomas, William, Pwllheli, viii:185
 • Thomas, William, Ty’n y Wern, hetiwr, x:27 Thomas, Wm, Cefncoed mill, miller, ix:335 Thompson, Mr., Aberystwyth, North and South
 • Wales bank, viii:222 Thompson, F. W., botanist, i:92 Thompson, H. S., botanist, i:92
 • Three JollySisters, Aberystwyth, x:48 Three Salmon, Uandysul, ii:115 Three Salmons, Cenarth
 • Latter DaySaints, iv:127 ThreeSisters, sloop, vii:278,287
 • ThreeSistersof Cardigan, vessel, vii:60
 • Thurland, Thomas, i:177,179 Tibbot,Gildas, x:13
 • Tib Richard, Uanbryn-mair, v:11
 • Tigemacus, ix:363
 • Tilsley, William, Gogerddan, agent, ii l
 • timber, vii:61; viii:100
 • Timeand the End of Time, viii:452 Timothy, David, Gwarllwynydos, herdsman,
 • iv:164
 • Timothy, David,Pengeulan (12) New Quay, x:310 Timothy, Eliz.abeth, Pengeulan, New Quay,
 • retired tradesman, x:310
 • Timothy, Evan, merchant, vii:292,294 subscribes to New Quay pier, vii:274
 • Timothy, Margaret, Pen-y-wig Row (10) New Quay, draper, x:310
 • Timothy, Thomas, Pen-y-wig Row (10) New Quay, draper, x:310
 • Timothy, Timothy, Rhydser, mason, ix:347
 • Tinctor, Adam, iii:329 tir-bwrd d, ili:271
 • tir-cyfrif, iii:125-6,272,277 tir daliadau
 • seeland holdings
 • tir pennaeth, iii:271 Tirion-fach, v-.248; ix:18 Tirion-fawr, v-.248; ix:18 Tirllwyd
 • independent church, vii:8 Tirymynach
 • barrow site, ili:11-23,118-23
 • Tirymynech, iv:277 Tivyside, schooner, viii;305
 • Tobias, Evan, Aberystwyth, pensioner, v:92 Tobin, Michael, sailor, ii:101
 • Todd, Miss, botanist, i:92 Todd, Mr., botanist, i:82
 • Todd,James, Hafod,gardener, vi:314,315,316 Tom Ffosybontbren
 • seeJones, Thomas, Ffosybontbren
 • Tom Tymaen, iv:177
 • Tomas ap Gruffudd, vii:15 Tomas ap Rhydderch, vii:21,25 Tomas ap Rhys, vii:33
 • Tomu apRhys ap Morys, vii:28
 • Tomas ap Tomas Prys, vii:31
 • Tomas Prys ap Si6nPrys, Gogerddan, vii:31 Tomas Wynap Morgan Fychan, vii:32 Tomen Llanio, Llanddewibrefi, iii:58
 • Tomen Rhyd-owen, Llandysul, ili:60 Tomi’r Ferwig, bardd (bard), v:381 Tomney, Mr., Wilkes Head, iv:182 Tomos, Dafydd y Go, Aberaeron, v:121 Tomos, Dafydd, Penygraig, v:357
 • Tomos, Marged, n Davies, Commins Coch, teacher, x:340
 • Tonkin, Edwin, Melindwr, ix:326
 • Tonkin, Elizth Jane, ix:326
 • Tonkin, James, Cornish mine worker, ix:324,326
 • Tonkin, James, jnr., Cornish mine worker, ix:324
 • Tonkin, Joanna, Melindwr, ix:327 Tonkin,Johannah (1), Melindwr, ix:326 Tonkin, Johannah (2), Melindwr, ix:326 Tonkin, John, Melindwr, ix:326 Tonkin, Mary Ann, Melindwr, ix:326
 • Tonkin, Wm,Cornish mine worker, ix:324 topography
 • bibliography, iv:296-307
 • torri’r ysgol i fyny, ix:307–08 Tower Hill, vi:110
 • Town Hall, Uandysul, viii:26 Towndrow, Richard F., i:88-9
 • Townsend family at Cwmystwyth mines, vill:419 Townsend, Chauncey, Cwmsymlog, ii:31-2 Townsend, James,Cwmsymlog, ii:31-2
 • Towyn, iv:15 trade
 • bibliography, iv:307–08
 • in Middle Ages, iii:319-36
 • see also industry
 • see also aefftwyr
 • trade unions, ix:150-4
 • Tradesmen Inhabitants Oub, x:45 Traeth Gaerlwyd, ix:348 Traethgwyn, New Quay
 • limekiln, vii:281
 • shipbuilding, vii:275-7,279-84,288,290,291, 292,295
 • Traethodau…John Phillip Davies, vi:47 Trafalgar, vessel, x:367
 • Trafodion Cymdeithas Hanes y Bedyddwyr,
 • viii:49
 • Trahaeam Brydydd, vii:14 transhumance, i:34-6
 • see also hafod
 • seealso hendre transportation, viii:320-2
 • bibliography, iv:307–08 Trawsgoed
 • see C ood estate
 • Trawsnant school, Llanrhystud, ii:148 Tre Coll, Llanbadam Odwyn, vii:260-1
 • earthwork, vi:436-7 Tre-groes, ili:109,110
 • blacksmith, vi.-99 bridge, i:138 craft
 • see Tre-groes: aefft aefft, iv-.219
 • fife band, iv:181 Hall, iv:165 Inn, iv:166 school
 • seeTre-groes : ysgol
 • shop, iv:165
 • ysgol
 • ysgol y bwrdd, viii:30 Tre-main
 • anghydffurfiaeth, iv:96,97,108,110 blacksmith, vi:100
 • Howell Hurls a (and), v:11 nonconformity
 • seeTre-main:anghydffurfiaeth population figures, 1801-51, vi:391 population trend,16c-18c, vii:259
 • Tre’r-ddOI blacksmiths, vi:99
 • bridges, viii:329,331,342,350 com mill, vi:97
 • fullmg mill, vi:108; x:19 hat making, vi:95 iforiaid, iii:31
 • ivorites
 • seeTre’r-DdOI: iforiaid lime kilns near,viii:185 mines, i:179
 • Tre-saith
 • botanical records, i:92 Bronze Age urn, ix:276
 • (:()al, culm and limestone trade, vii:294 shipbuilding, ix:122
 • Tre-Taliesin, x:18
 • botanical records, i:92
 • Tre Taliesin Common (Common y Dafam-fach), viii:112
 • Treawartha, Joseph, Cornish mine worker, ix:323
 • Treawartha, Thos, Comish mine worker, ix:323 Trebedw mills, Henllan, vi:110,114
 • Trecefel bridge, ili:243
 • Trecwn
 • number of hearths, 1670, iv:14 Tredwr farm, iii:200
 • Tree,Ronald, Archddiacon (Archdeacon), vi:61 tref, iii:274-5; iv-.273-4,275,277; ix:3
 • Tref Gwyddynys, iv:275
 • Tref-y-coed (Trefgoed), iv:388 Trefaes farm, iii:128 TrefechJtn, iii:298
 • bridge, iv-.284,372; v:140; viii:333,339,353 recreation room, vili:10
 • Trefedlin farm, Nanteos estate, ix:71 Trefenter, vi:351,363
 • Capel Bethel, vi :351,352 ,360,361,362
 • Capel Moriah, vi:360,362 emigrants
 • seeTrefenter: ymfudo
 • Rhyfel y Sais Bach,ii:39-52; v:84-93 Sunday school
 • seeTrefenter : ysgol Sul
 • ymfudo,vi:352
 • Ysgol Sul, vi:352 Trefeurig
 • bibliography, iv:307 cairns, ix:265
 • poor law, vi:28; vili:260 school board, iii:210,211,214
 • Trefhedyn
 • argraffwasg, viii:439,446,466,472 printer
 • see Trefhedyn : argraffwasg
 • Trefilan, iii:272
 • ancient borough, v:402 anghydffurfiaeth, iv:98,107 castle, iii:66
 • enclosure, iii:51 nonconformity
 • seeTrefilan : anghydffurfiaeth
 • royal estates at, v:151 school, ii:152,155
 • Trefilan Friendly Society, x:45
 • Treforus, ysbyty
 • a Derry Ormond, x:298 Tregaron, x:126
 • ancient borough, v:402,403,40540, 6-07,408, 409,412
 • anghydffurfiaeth, iv:97,104,105,107
 • ugraffu, viii:204-09 bibliography, iv:307 blacksmiths, vi:100 bog
 • seeCorsCaron
 • bridge, vili:330,344 Bwlchgwynt
 • and the c:ensus of religious worship,
 • iv:116,126
 • church, plants sighted on, in the 18c, i:80 emigration ·
 • seeTregaron : ymfudo fair, iv:71,219; v:129 labourers, x:41 labourers’ diet,1837, x:42
 • merched y gerd.di, ix:291-2,293,294
 • nonconformity
 • seeanghydffurfiaeth parish vestry, vi:8,12,30 peat cutting, iv-.331
 • population trend 16c-18c, vii:259
 • printing
 • see Tregaron : ugraffu
 • Red Llon, x-.362
 • schools, ii:141,145,149;iv:58,363;
 • adventure school, ii:142 intermediate school, vili:54,56-63,66
 • woollen mill, vi:111
 • worlchou.se, vili:255-6,264,272,274
 • ymfudo, ii:167,229 Tregaron, lordship of, vi:140
 • Tregaron Male Voice Choir, iii:261; x:9 Tregaron Rural District Council, iv:280 Tregaron Union, vili:246-51,259,1.63,270-2,
 • 273,274
 • Tregaron United District School Board, iii:210,211,214
 • Treharne, R. F., ix:156 Treloew farm, iii:200 Trelowlgoed, Llanbadarn
 • com mill, vi:97,252
 • Tremain, Mi$, warden of Alexandra Hall, viii:16
 • aschairman of Linen Guild, v:197 Tremble, Henry, Dolaucothi, butler, ili:10
 • Tremew George, Abertawe, llyfr-rwymwr
 • (bookbinder), viii:48 Trenacatus stone, ii:279-80 Trenwith, Anne, Melindwr, ix:326
 • Trenwith, Elizth Ann, Melindwr, ix:326 Trenwith, Henry, mine-clerk, ix:324,326,327 Trenwith, Sophia, Melindwr, ix:326,327 Trenwith, Wm, lead-mine agent, ix:325,326 Trevean, Wm, Comish mine worker, ix:324
 • Trevethan, John, Melindwr, ix:327 Trevethan, Sampson, Parcel Canol, x:385 Trevethan, Thos, Parcel Canol, x:385 Trevethan, Wm, Cornish mine worker, ix:324 Trevigod
 • see Tref-y-coed, iv:396 Trevor, Col. Rice, vi:182 Trewen
 • com mill, vi:97 independent church, vii:8 methodism
 • see Trewen : methodistiaeth methodistiaeth, v-.3,4,11 school
 • see Trewen : ysgol ysgol, iv-.358
 • TttWimwnt, v:11
 • Trewindsor mill, vi:110,114-15; vii:194 Trial Mawr, ix:184
 • Trisant Temoperance Society, ii:92 Triton, brig, vii:287
 • Triton, vessel, vii:62
 • Troed-y-Rhiw, Penbryn, malthouse and
 • vicarage, vi:93,243; ix:350
 • Troed-yr-aur
 • anghydffurfiaeth,iv:96,98,99,108,109 Brome Ageremains, ix:265
 • DanielRowland a (and), v:11 emigration,ii:229;x:50 fulling mill, vi:108,111 iloriaid, ili:28
 • ivorites
 • see Troed-yr-aur: iforiald
 • nonconformity
 • see Troed-yr-aur:anghydffurfiaeth population trend,16c-18c, vii:259 schools
 • see ysgolion
 • ysgolion, iv:359,370; vi:60,61
 • Ysgol Bwen, v:348
 • Troed-yr-aur, hundred, iv-.279; vi:140 Troed-yr-aur United DistrictSchool Board,
 • ili:210,212,214
 • Troedfelen, Melindwr, ix:334 Troedrhiw, Melindwr, ix:334 Troedrhiw-Castell, Melindwr, ix:334 Troedrhiw farm,Melindwr, ix:334 Troedrhiw house, ix:15 Troedrhiwfelen,Melindwr, ix:334 Troedrhiwffenyd, Llandysul, iii:112 Troedrhiwlasgrug,x.-99 Troedrhiwpenyd,Llandysul
 • see Troedrhiwffenyd Troedrhiwrclochdy,Llandysul
 • see Porth Hotel Troedrhwlwba, Melindwr, ix:334 Truant, vessel, vi:223
 • True Briton, smack, ix:122 True Briton’s Club,x:45
 • True Britons’ Benefit Society, x:46
 • Trueman, William, Constitution Hill, viii:412
 • Trustful.. march(stallion), v:135,138
 • Trwyn Croy lead mine, Uangrannog, ili:240; ix:119
 • Trwyn y Buarth, x:25
 • Tryal, river
 • road bridgeover, viii:347,348 Tryal Bach, farm, iii:127
 • Tryal Mawr, iii:127,131 Tuckers,Sealyham, iv:7
 • Tudor Cardiganshire, vi:137-49
 • TudurapGruffydd Uwyd,Trecastell, Anglesey, v:152
 • turf cutting
 • see peatcutting Turner, David
 • opens public school at Aberystwyth, ii:94 Turner, Dr.E.0., v:188
 • Turner, J.M. W., vii:162-5
 • tumiwr coed (wood turner) iv:218-20,228 Tumor, Rev. Lewis, Wervilbrook, viii:89 turnpike gates, Aberystwyth, iv-.29-30 turnpike road to Brea>n, scheme (1817), iv:328 turnpike trusts, i:137; iv-.50; x:366
 • Turtle, vessel, iii:238 Turtle Dove, vessel, vi:214 Tuy Sienkin Phillip, x:287 Twelly mills, Llandysul
 • woollen mill, vi:110 Twining, Thomas, i:88
 • Twll y Mwyn, mines, i:177,181; ii:55 TwmBarels
 • see Evans, David L
 • Twm Pantyrechwyn, iv:74-5 Twm Sion Cati
 • seeJones,Thomas ”TwmSion Cati”
 • TwmyTonnau
 • seeThomas, Capt, Pengwem TwmiLlwyd
 • see Lloyd,Thomas [Twmi Llwyd] Twmpath yr Anner Gynddeiriog, v:253 Twr Dewi Sant gw. Twr y Dderi
 • T -Gwyn, v:2,4,5,6,7,8,10,11,12
 • Twr y Dderi, x:291-2
 • tt bach, iv:249
 • tt a ots, vi:351
 • Tf Dafydd ap Gwilym, ii:177-8
 • tt Dau Ben, iv:249 Tf Dr. Rice, iv:19 Tt Dwbl, iv:249,251
 • Tf Ffald Cwmmins, Aberaeron, i:57; ix:382
 • Tt Gwyn, tafam, x:2%
 • Tf -gwyn, Ciliau Aeron com mill, vi:97
 • Tf-gwyn farm, iii:149
 • Tf -gwyn mine, viii:428 Tf Hannah Tomos, x:420 Tf Hen, vii:261
 • Tt-hen, Penbryn, v:11
 • Tf Mari Patrick, vi:291
 • Tf Mawr, Aberystwyth, iii:298
 • Tf Mawr, Llanfihangel Rhos-y-Com Latter DaySaints, iv:127
 • yt Mawr glan yrafon, v:255
 • Tf ‘n Cwrn, Lian-non, viii:3233-8; ix:360 Ty’n y bwlch, vii:261
 • Ty’n ygaer, vil:261
 • Ty’n y Pant, vii:261 Ty’n y Porth, Llandysul
 • see Porth Hotel, Llandysul Ty’n y Porth, Lledrod
 • com mill,vi:97
 • Ty’n y swydd, vii:261 Ty’ngilfach
 • iforiaeth, iii:31 ivorites
 • seeTy’ngilfach : iforiaeth
 • Ty’nllidiart, Melindwr,ix:334
 • Ty’nllidiart School House, Melindwr, ix:334 Ty’nlOn Sunday School
 • members subscribe to the Ystwyth Bridge,
 • viii:337
 • Ty’nyffordd, Melindwr, ix:334 Ty’nyfron, Melindwr, ix:334 Ty’nygraig, Melindwr, ix:334 Ty’nypwll, Melindwr, ix:334 Ty’nypwll Cottage, ix:334
 • Ty’r Abad grange, Strata Florida, i:36; iii:243
 • Ty’r Angel, NewQuay, vii:288 yt’rBwtshwrBach,v-.368 Ty’r Rhod, viii:357
 • Ty’mant, Melindwr, ix:334
 • Ty Sian Daniel, tavern, Aberaeron, i:56,58; vi:288,290; ix:382
 • Tt singl, iv:249-50
 • Ty-yn-y-Porth, Llandysul see Porth Hotel
 • Ty Yssa, v:49
 • Tybach Shod, Melindwr, ix:334 tyddyn, iii:107
 • Tydwal Gloff, iv-.5 Tyglyn, v:19,370 Tyglyn Charity, x:91
 • Tyglyn estate, Ciliau Aeron, viii:224-36 Tyglyn mansion, ix:162-73
 • Tyglyn Aeron, iii:199-200,202,203 and James family, iv:191-200
 • gun accident, 1825, y:94-101
 • mill, iii:201
 • Tyglyn-isaf, iii:202,204 Tyglyn-uchaf, iii:200; iv:192 Tyler family band, ii:6
 • Tyler family, MountGemos, viii:161 Tyll-coed, Wervilbrook
 • barrow, ix:290
 • Tyllcoed cairn,ix:268
 • Tyllwyd, v:19
 • Tyllwyd, Melindwr, ix:334
 • Tyllwyd cottage, Melindwr, ix:334
 • Tyllwyd-Henffordd,Melindwr, ix:334 Tyn’nybedw, Melindwr, ix:334 Tyn’nycwm, Melindwr, ix:334
 • Tyn-y-fron, farmhouse, Aberaeron, i:57; ix:382 Tyncoed, Aberaeron, i:57
 • Tynewydd, Melindwr, ix:334 Tyngwndwnchapel, vi:347; vii:11,337 Tynreithyn, Melindwr, ix:334 Tynreithyn, Tregaron
 • gefail y gof, vi:251
 • Tyreda Groesaw at Jesu Grist, viii:453 Tyrydre, Llandysul, viii:86
 • T Lodge, Llandysul, iv:159 T Rock, Llandysul, iv:155 Tysul,castle, ii:tt4
 • Tysul,saint, v:424 Tyweli, iii:110 Tywi
 • road bridge, viii:346 Tywyn. vii:16,17,20,33-5
 • Tywyn. Arglwydd (Lord), v-.347