Cymdeithas Hanes Ceredigion

S – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘S’

S.S. Aber-porth , ix:126; x:415,418
S.S. Afonwen, ix:125

S.S. Douglas Hill, x:425
ss.Eskbum , vii:63
S.S. Farringford, ix:125
S.S. Gathom e, x:413
S.S. Glamorgan, ix:125
S.S. Glana yro n, x:412
S.S. Glanhafren, x:412
S.S. Glanhowny, x:415
S.S. Glantivy, x:412
S.S. Glanys twyth, x:412
S.S. Gwenllian Thomas, x:409
S.S. Henry Anning, x:409
S.S. Hubbas tone, x:419
S.S. Iolo Morgannwg, x:410
S.S. Italiana, ix:125
S.S. Lesreaulx, x:422
S.S. Llanas he, x:426
S.S. Uanberis, x:413
S.S. Llandaff, x:426
S.S. Mary Thomas, x:413,416
S.S. Merioneth, x:424
S.S. Powis, x:416
S.S. Radnor, x:424
S.S. Rowtor, ix:125
S.S. St. Tud wal, ix:118
S.S. Silksworth Hall, x:422
S.S. Straits of Menai, ix:125
S.S. W. L Radcliffe, ix:125-6 saddlery, iv-.2142, 16,228; vi:96 Saedeleer, Belgian refugee , viii:399 Saer, David, Y Ffynnant, iv:172
Saer, David John, Aberystwyth, headmaster as headmaster, ii:13-14
county secretary of N.U.T., ix:150 treasurer of North Cardiganshire T.U.C., ix:151 .
sailmakers
declineof, at New Quay, vii:297 Sailors’ Arms, Aberaeron, i:58; vi:203,215 Saint Afan, dedications to, i:11
St. Alban’s chapel, Tyglyn, viii:234; ix:162-73; x:86,88
St. Alba n’s chapel-of-ease, iv:198
St. Bartholomew’s chapel, Cardigan, ix:336 St. Beuno, dedications to, i:9, ii:61,65
St. Bledrwy s, dedications to, i:17 St. Brides, estate
number of hearths, 1670, iv:14 St. Briog, iii :106
patron of Llandyfriog, ii:203-04

S.S. Angles,ea

x:416,423

St. Cadog, ii:21,204

S.S. Bala, ix:126; x:415 St. Cadvan,dedicationsto, i-9-11

St. Caradog, ii:21,23 St. CaraMog, iii:106
ancient chapel dedicated to, at St. Dogmaels,
ii:203-04
St. Carantoc, iii:231,232 dedications to, i:11-13
St. Caron, ii:21 dedicatu,ns to, i:13
StCeitho dedications to, i:17
St. Ciaran,Saighir, ii:21,22
St.Columb
dedications to, i:11-13 St. Cybi
dedications to, i:11-12 St. Cynfelin
dedications to, i:17 St. Cynllo, iii:106
dedications to, i:9-11 St.Cynon
dedications to, i:9-11 St.Cynwyl
dedications to, i:11-12
St. David, ii:22,61-5; iii:106,126; iv:336-9;
vii:1-4 St. David
dedications to, i:15-17
St. David’s Oub, Aberystwyth, ii:118 St. David’s College, Lampeter, i:43-52;
ii:135; iv:139-40; v-.352; vi:45-6,48,50,52,.
53,57,60,63,81,82-3,85-6
and Aberdare report, ix:197-8,202..()3,208,211, 215-17,22()..1
and Ystradmeurig library, ix:240
charter and seal,i:51-2
compared with the Presbyterian College,
Carmarthen, i:194-6 _ opening, vi:175 rugby team, ix:303-04 school, viii:54
students, trouser worn by, ii:90 St. David’s Day Committee, vii:248 St. David’s diocese
conditions in the 19c, i:44-5; vii:137-9 Saint David’s Pillar
gw. Twr y Dderi
St. David’.s Wharf, Aberystwyth, iv:284 St. David’s, Bishop of
as visitor to Ystradmeurig school, v:243 St Deiniol
dedications of, i:13-14 St. Dogmaels, vii:269
abbey, ii:21;x:190 pottery, vii:354

Bethsaida baptist chapel, iv:123-4 Blaenwaun chapel, iv:123 castles, iii:67-8
fulling mill, vi:108 monastery, vii:57
schools
British school, iii:216 National school, iii:216
shipbuilding, ix:122 woollen mill, vi:110
St. Ffraid dedications to, i:13
St Gartheli dedications to, i:17
St. Gistillanus
see St.Guistilianus St.Goeslan
see St.Guistilianus St Guinnius
see St. GWMws
St. Guistilianus, ii:20,22 St.Gwbert
dedications to, i:11-13 St.Gwenog
dedications to, i:17 St. Gwestlan
see St.Guistilianus St.GWMWS
dedications to, i:9-10 St. liar
dedications to, i:17 St. illtud,ii:204
St. Ina
dedications to, i:17
see also Llanina: St. Ina’schurch St Ishmaels, Carmarthenshire
burial rate16c, vii:267 St. James Hall, vii:236 St. I<irianus, Saighir
see St. Ciaran,Saighir St. Llawddog, iii:106
see alsoCenarth : St. Llawddog’s church St. Lleuddad .
see St. Llawddog St. Llyr,iii:196
St. Martin, Llandysul, ancient chapel, iv:152 see alsoCapel Borthyn
St. Meugan, ii:203
St. Non, ii:20,22 dedications to, i:15-17
see also Lian-non: St. Non’schurch St. Padam, ii:22-4
dedications to, i:8-11 St. Pedrog, ii:202-04

150 MYNEGAJ CEREDIGION I – X INDEX

see alsoSt. Petroc St.Petroc
dedications to, i:11-13 St Phillip’s Hall, vii:236 St Rhian, ii:21
St. Riani, ii:21
St Silvester’s chapel of ease
see St. Sulfed’s chapel of ease SLSimon, stalwyn (stallion), v:138 St. Sulfed’s chapel of ease, Pont sian,
iii:109; v:426 St Sullen
dedications to, i:9-10 St. Tegwy, ili:106
dedications to, i:17 St Tenan
dedications, to, i:11-13 St. Tydechno
dedications to, i:9-11
St Tyfriog dedications to, i:17
St Tysilio
dedications to, i:13-14 St Tysul, ili:106-07
dedications to, i:11
St. Winifred, nr. Castell Gwynionydd, v:426 St. Winnifred’s chapel of ease, iii:109
saints
Celtic, i:3-17
see also namesof individual saints
Sahe, John, x:241 Saisbach
seeBrackenbury, Augustus
Sais, WilliDn, x:233
Salem
iforiaid, iii:31
ivorites
seeSalem : ifori.ud Sally, vessel, x:367 salmon, vii:57,60
salt,vi:92; vii:59,273; ix:113 Salter,J. W. , i:161
Salter, John, x:235
Salter,John Henry, U.C.W., professor of Botany, i.-90-1,93; iv-.23;4vili:396-7
Salvin, Anne, vii:220,221,223
Salvin, Antho ny, vii:218,221,223-5,226 Samuel, MissC. A., Aberystwyth,
school , ii:14
Samuel, Christmas, Pant-teg, gweinidog,
viii:459
Sam uel, David, Aberystwyth, schoolmaster,
vi:300,361; viii:58,59,67
Samuei Davi4 Ystradmeurig, vi:54,56,65,69,

80,82
Samuei Parch. Jenkin, Cwm Du, ii:230 Samuel,John, Llanddew1l>refi, shoem aker, v:267 Samuel, Joseph, Llandysul, warden, i:133-4 Sam uel, Thomas , Lland ysul, almshouse,
i:130,140
Sanballet, vessel, vii:279
Sandmarsh Cotta,ge Aberystwyth, x:274 home of J. W.Szlumper, viii:338
Sa nd with, N. Y., botanist, i-.92
Sarah, vessel, vi:216
Sarah andMary, vessel, viii:305
Sam Cad wgan , vi:289 Sam Helen, iv:90; viii:358 Samau
blacksmith, vi:99,104 church, ili:182; vili:349;ix:355
Sarnau Henllan botanical records, i:92
Saun ders , iv:7
Saunders and Oeproz.e, Messrs., iv-.25
Sa u nders , Mr ., Ca rd iga n, teacher , viii :62-3 Sa und ers , Da vid , viii:115
Sau nders , Erasmus, vi:14; viii:443,447,454, 467,468
Sau nders, H., chemis t, x:369 Saun ders , John, iii:3
Saunders , Rev. John, minister of Seion, viii:315,317
Saunders, Susan Morng,vii:3,1167 Saunders, Thomas, Undergrove, vi:23 Saunders, William, chemist, x:369 Saunders Davies, Mrs., Pentre, viii:173 Saurin, Mr.Ernest, Ori elton , viii:174 Saviour, vessel, vii:59
Saycell, Mr., Aberystwyth, ii:80 Sayer, Ann, Druid Inn, ix:332 Sayer,John, Druid Inn, ix:324,332 sayin
see ymadroddion
Schneider, Capt , Adelaar, iv:287 schools
church day schoo,ls ii:66-82 elementary day schools, ii:138-59
endowed schools, iv:47-59; vili:51-2; ix:196 grammar schools, ix:196-8
private schools, viii:51-2; ix:199-200 secondary education, viii 71 Sunday schools, ii.-96
see also specific schools as subheadin of place-names
Schooner Ocean, vessel, iii:38
Schott,G. A., professor of Pure Mathematics, vii:244; viii:5

Scourfield, William, Moat, iv:12
seal, grey, iv-.241 seamen, x:405-30
Seddon,J. P., architect, viii;395
Se WCourt Grange MiningCo.,
vili:219
seine net fishing, vi:123
seiri
seecarpenters
seiri maen, iv-.215,216 seiri olwynion, iv-.215 Seissyll, v-.268
Seissyllt, Lord of Aberaeron, vi:346 Seisyllt, abbot of Strata Florida, i:22 Senior,Edward, assistant Poor Law
Commissioner, viil:254 Sennolen, grange, vi:342 SessionsRecords, v-.264-79
settlement patterns, x:111-30
Sewell, Edward, Tregaron, saddler, vi.-96 Seymour, Lord Robert, vili:109 Sguborycoed
see Ysgubor-y-coed
Shadrach, Az.ariah, Aberystwyth, independent
minister, v-.25,126,375; vil:121,122,276; viil:315
Shami rags, pedlar, ix:360
Shannon, schooner, vii:276 Shano, nurse, iv:181 Sheavyn, Miss Phoebe, vili:2 sheep, iv-.330; x:120
sheepfarming,Strata Florida, i:29-30,34-6 Shelby, Evan, Tregaron, il:165
Shelby, Capt Evan,Tregaron, il:165-6 Sheldon, Job, Aberystwyth, mineowner, ix:147
and Aberystwyth national school, il:66,67 and Anchor smelting company, iv:133 and Cwmsymlog lead mine, il:32-3
and the rebuilding of St. Michael’s Church,
vi:418; vii:118,120
as mayor, x:359
com imports for miners,iv-.21
ShemiClochydd
see Rees, James, Tyrdre
shepherds
seebugeilWd
Shepper4, Anthony, il:28
Sherlock,Phineas, New Quay,coastguard, x:323 Sherrin, W. R., botanist, i:92 Shillymstener,Mathias, il:27
Ship, Lian-non, x:366 Shipin Launch, vi:289 Ship Inn, Llanbedr, vi:58 shipbuilding

at Aberaeron, vi:217-22 at Aberystwyth, ili:183-4 at New Quay, vii:273-306
Southern Ceredigion, ix:120-2 shipowners, x:405-30 shipwrecks, i:198-9; iv-.332 shipwrights
declineof, at New Quay, vil:297 Shipwrights Row, Aberystwyth, iil:299 shoemakers
census1841figures, x:128 ShOn Philip, v:412
ShOnQuilt, barque, vili:305 Shon Trwmpike, vi:215 Shoolbred, William Andrew, i:88 shrew
common, iv-.239 lesser, iv-.239
Siad Ifan y Gof, ii:43-4,46,47
Siad Shon Oochydd
seeDavies, John”Siad Sh6n Oochydd”
Siad Pen-bryn,Tal-y-sarn
seeJenlcins, John (Cemgoch; 1825-94)
Siam& Dwnn.vii:25,30 Siams y Bugail
seeJenkins, James, Siams yBugail
Siams, Si6n, vili:193,195,196,197,201
Siancyn ap Maredudd ab Ow ain, vii:33,34,35 Sibbold, Robert, Foelallt, tenant, ii:86 Sien Dafyd4 Y Borth, vi:304,305
Silian
anghydffurfiaeth, iv:98,107 ed ucation , ili:214 nonconformity
seeSilian: anghydffarfiaeth
Royal estates at, v:151 Silo, river
road bridgeover, vili:345
Silvanus, James, vi:82
Silvanus,John, Dolpandy, pupil-teacher,
ix:329
Silvanus, Thomas, Tynllidiart, ix:332 Silver Mill, lead mine, v-.271
silver mining,i:179,183,188-9;il:27,30, 36,55; iii:285; vil:85; vili:355-9,436
Silver Steam MiningCompany, Nantyrarian,
vili:341
Simon, David, New Quay, shipbuilder, vil:288
Simon, Margaret, Llandysul, i:130 Sinnett, Rev.John, Bangor, rector, iv:160 Si6nGymro
see Davies, John”Si6n Gymro” Si6n yTeiliwr o Frongeat, v-.390 Si6n,WilialD, Llanegwad, vil:23

Sioned dau.of Seissylt, Lord of Aberaeron, vi:346
Sioned wraig Phylip ap Rhyddetth, vii:25 Sisters, schooner, vii:285
Sisters , sloop, vi:220 Skating Rink, vii:236,240 Skinner’s shaft, viii:357
Skinners’ Arms, Aberystwyth, v:29,30
Slade,Moses, iii:286-7
slate trade, vi:209; vii:60,6;1ix:118-19 smelters and smelting, i:182-3,186-9;0
ii:27,32,54
Smelting, vilJage near Devil’s Bridge, v:111 Smith, Arnold, foreman bookbinder
and Cardiganshire labour party, ix:155 Smith , Customer, i:179
Smith, G. Reeves, viii:409
Smith, G. T., Aberystwyth and General Market Co., iii:165-6
Smith, George,esq., Foelallt, i:5; ii:86 Smith, Hugh,Stoke, vii:218 Smith,James, v:270
Smith, Sir James Edward, i:81-2 Smith, John, ii:31-2
Smi th, P. G., botanist, i.-93 Smi th , Thomas, Foelallt, ii:86
Smi th, William, servant of Augustus Brackenbury, ii:40-1; v:86-8
Smithfield, vii:240
Smotyn Du,vii:8,10,1;3vill:441
see also unitarians
Smugglers House, Aberystwyth, x:256
smuggling, iv:332;vii:59
Smyth , Sir Robert, v:416,418-19; vii:50-5 Smyth e, Thomas, i:179; ii:27; iii:285
Snape, Dr. H. Lloyd, vii:234,244 Snell, Dr., iv:19

Society of Ge n tlemen, Aberystwyth, x:371
Society of Gentlemen, Inhabitants of… Aberystwyth, x:47
Society of Sea Serjeants, v.-56-7 Solway, brig,x:412
Son am Ysgolion Cymru, vi:47
soothsayer
seedynhysbys
Sorenson, Katherine, Commins Coch, drama teach,er x:336
Souldier, David, Uandysul, weaver, i:130 South Cwmystwyth Mine, viii:427-8 South Darren, lead mine, viii:220
see also Cwmsebon : lead mine South Road, Aberaeron, vi:296 Speedwell, vessel, iii:237 Spinther
seeJames, James, “Spinther”
Spite
name, iii:110 spoon carving, vi:95
Sports Pavilion Fund, Aberystwyth, vii:248 Spread Eagle, vessel, x:373
Spurgeon, Jack
and Commins CochSchool, x:336,344
squatters, ii:40; v:281 squirrels, iv:232-5,238 Stackpole
number of hearths in 1670, iv:14 stafell, iv:41,46
stallion cards
see cardiau meirdt
Standard of Wales’ Friendly Society, x:46 Standing conference on Local History, i:73-6 Stanlake, Wm, Cornish mine worker, ix:324 Stanley, Richard, Cardigan, ii:161
Stanli. Antni, Hadech,. c:wnstabl

Soar-y-Mynydd

(cons table,)

vii:31

cerddoriadh, vi:305 music
seeSoar-y-mynydd : cerddoriadh
school
primary
see Soar-y-Mynydd : ysgol : gynradd
ysgol
gynradd, v:137
Societe Fra ncaise, theatre group, U.C.W., viii:15
societies bibliography, iv:311
Society for Promoting Christian Knowledge,
i:45; vi:53,66,70; viii:152,447,448,4,52467
Society for the Encouragement of Agriculture
and Industry in theCountyof Cardigan, x:362

Stan ton, Sergeant Major, x:370
Sta pledon, Mrs., president of the W.I., v:181 Stapledon, Sir Reginald Geo rg, e i:93
Star tavern, Aberaeron, vi:289
Starr Llanrhystud, vi:362
Steam Navigation Company, at Aberaeron,
vii:294
Stedman family Strata Florida, ii:172-3; iv:4,
7
and Edward Richard, v:240-1; ix:228 and Strata Florida abbey, i:33
Stedman, Mrs. (Lady Lloyd of PeterweID, ix:228
Stedman, Ann Me Phillips, ii:172
Stedman, Annen Powe,ilil: 72 Sted ,anCatherine Me Pryse, iv:16

Stedman, Henry,Strata Florida, vi:344 Stedman,James, Strata Florida, iv:16 Stedman,Jane dau. of Hugh LiuLloyd, iii:204;
iv:16
Stedman, Jane n Vaughan, iii:72; iv:16 Stedman, Joann Lewis, ii:172 Stedman, John, Cilcennin, iii:72,205; iv:16 Stedman, John,Strata Florida (1), iv:16;
vi:142,148; viii:377
Stedman, John,Strata Florida (2), ii:172; iii:71; iv:16
Stedman,John,Strata Florida, iv:16 Stedman,John,Strata Florida, ii:172 Stedman,John,Strata Florida, ii:172 Stedman, Lettice n Lloyd, vi:344
Stedman, Margt.dau of Hugh LiuLloyd, iv:16 Stedman, Richard, Strata Florida, ii:172;
v:5,268,276
Stedman, Rowland, PlasOlcennin, iii:204; iv:16
Steele,Thomas, Ayr, vi:213
Stephen, Edward, Tregaron, aynwr (quaker), iv:111
Stephens, Anne,Glyngoleu lsaf, NewQuay, visitor, x:320
Stephens, Bob, Glyngoleu lsaf, New Quay, visitor, x:320
Stephens, John, Haverfordwest, gentleman, viii:87
Stephens, Thos, Cornish mine worker, ix:324 Stephenson, John, x:260
Stephenson, Rev. Dr.T., botanist, i:92
Stephenson, Professor T. A., botanist, i:92 Stepney, iv:7,13
Stepney, John, Prendergast, iv:12 Stepney, Sir Thomas, bart., viii:88 Stevens family Llechryd, ix:119 Stewart, Capt.and Mrs., viii:174 Stewart,Col., Blaendyffryn, viii:334 Stimson,Mrs., v:197
stocking knitters
see gweuwyr: hosanau Stoddart,J. L, x:342 Stoke,Thos, engineer, viii:336
Stone masons society, Aberystwyth bye-lawsof, ii:97-8
Story of my Life (Rosina Davies), viii:44
Stradpeithyll castle, Parcel-canol, iii:65-6 Straker, E.,i:88
Strata Florida, pilgrimage route through, iii:110
Strata Florida abbey, i:18-33,34-7,102;
ii:21,172,173;iv:146,285; x:2,11
a cherddoriaeth, vi:301

a’rbeirdd, vii:14,16,20,35 and music
see Strata Florida abbey : a cherddoriaeth
and the bards
see Strata Florida abbey : a’rbeirdd as centre of healing, i:31,77 bibliography, iv-.306
cemetery, i:27 charters, i:25,28,37,42
description of, by J. Leland, i:78; iv:232; v:246
economy, i:27-30,34-7; iii:127-8 estate, ix:58; x:118
fairs, i:30-1
importation of building stone, i:37 inscribed slatesfrom,i:103-05
lay impropriators, iv:118 miningat Cwmystwyth, viii:419 monks at, vi:144
rebellion of 1400-05, v:154
weir, i:37; ix:54
Strata Florida house, ii:85,172-3
Strata Florida United District School Board, iii:210,211,214
Straw tavern, Aberaeron, vi:293 strikes, x:150,151-2,154
Stringer, Moses, Liverpool, ii:28; iii:286 Sturmyn, Thomas, Haverfordwest castle,
constable, iii:329
Sudds, Dr.Marjorie V., v:188,193 Sul Coch y Mwnt, ii:210
Sullen,Llanbadam, vi:274 Sullivan, Bridget, Melindwr, ix:326
Sullivan,John, Melindwr, ix:326,327 Sullivan, Marg’t, Melindwr, ix:327 Sultan, vessel, iii:238
Sumner, William, Llanllyr, High Sheriff,
vi:344,345
Sunny Hill estate, ii:173 superstitions, i:180-2; viii:453-6 surnames, ix:257-9
Susan dau.of Griffith Lloyd, Dolau Llannerch, vii:310
Susan Jane, vessel, vi:223 Susanna, schooner, vii:295
Susannah Gwenllian, vessel, iii:236,237; vii:279,289,291;ix:117
Susannah Knap, brig, vii:278 Sutton,steamer, iv:284,286,289 Sutton,Capt. Evelyn, viii:89 Sutton, Roosilia, viii:89
Swan, Aberystwyth, x:366 Swan, Llandysul, ii:115 Sylph, vessel, iii:238

Sweeney, Charles, Aberystwyth, Chelsea pensioner, ix:144
Sweeney,John, Parcel Canol, x:385 Sweeney, Mary, Melindwr, ix:326,327 Sweeney, Michael, Parcel Canol, x:385 Sweeney, Thos, Melindwr, ix:326 Swinburne
visits Nanteos, v:317 Swyddffynnon
and thecensus of religious worship, 1851,
iv:116 blacksmith, vi:99 iforiaid, iii:29,45 ivorites
seeSwyddffynnon:iforiaid mills, iv-.56
com mill, vi:98
Edward Richard’s mill at, v:243 woollen mill, vi:252
Sykes, J.,ii:74
Sylph, brigantine, vii:284,286 Sylph,schooner, built in1835, vii:276 Sylph, schooner, built in 1845, ii:102 Sylvan Palace, vii:240
Symmons, George, vii:80,81
Symmons,John, Llanstinan
and borough elections, iii:305-06; v:4()1), 410-11 ; vi:129
and Makeigs, v-.55);7,67,70,71; vii:68,72,74 and Society of Sea Serjeants, vii:80,81
Symmons, John, Slebech, viii:93; ix:239 Symons,Jelinger C., commissioner,
ii:138,139,142,144,147,149,150,151,152,153,
154,155-6; vi:49,53);5,60,61,78,79
Synod, Llandysiliogogo
com mill,vi:97 Synod Inn
blacksmith, vi:100 mill,x:315
Syren, barque, vii:277,285,286
Szlumper and Addwinkle, architects, ii:5 Szlumper, Charles David, engineer,
viii:339,354 Szlumper,J. W., x:274 Szlumper, James
and Aberystwyth pier, viii:409
and Aberystwyth public library, iii:164 and bridges, viii:338-9,340,347
Szlumper, Mary n Culliford, viii:339