Cymdeithas Hanes Ceredigion

N – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘N’

 • Naiad , vessel, ii:102 Nancwnlle
 • anghydffurfiaeth,iv:100 ,107 blacksmith, vi:100 emigration, li:167,229; x:50
 • e nclosures, viii:107 Howell Hurlsa (and), v:7 nonconformity
 • see Nancwnlle : anghydffu.rfiaeth
 • school board, lii:210,211,214 Nancy , fishing boat, v:
 • Nancy, sloop, ix:122
 • Nani Danyrallt, Lland ysul, pub lican, ii:110
 • Nanmor, Dafydd, vii:17,26,27,33,34 Na nnerchwedaf, rhand,ir vi:286 NantAdal
 • road bridgeover, viii:343 Nant Arberth ·
 • road bridgeover, viii:345 NantBarre
 • road bridgeover, viii:342
 • Na nt Bowen
 • road bridge over, viii:346 NantBryn-maen
 • road bridgeover, viii:338 Nant bryntirion, v-.248 Nant Cadifor, iii:110 NantCarfan
 • road bridgeover, viii:342 NantOarach
 • road bridge over (1743), viii:333 road bridge over(1879), viii:338
 • NantOedlyn
 • road bridge over, viii:334,348 Nant Oywedog-ganol
 • road bridge over, viii:346 Nant Oywedog-uchaf
 • road bridgeover, viii:346 Nantcoch
 • ruins, iv:405
 • Nant Creuddyn (Nantroith) bridge, iv:138
 • Nant Fuches-wen
 • road bridgeover, viii:345 Nantglas
 • ruins, iv:405; v:250
 • Nant Gwyddil, Carmarthenshire,iii:110 NantHawen
 • road bridge over, viii:336,339,345 Nantlago
 • road bridgesover, viii:345,351 Nant Iago mine, vii:86-7
 • Nant Pant-yr-haidd
 • road bridgeover, viii:347 Nant Peiran ·
 • road bridge over, viii:346 Nant Rhys mine, viii:428 Nant y Cai, v:250
 • Nant y Creiau mine, vii:86 Nant y Gerwyn
 • road bridgeover, viii:346
 • Nant y G6f, vi:251 Nant y Uyn. v:249,250 Nant y March, v:254
 • road bridgeover, viii:349 Nant-y-moch
 • sheep-walk farm,x:387
 • Nant-y-moch dam,v:254;ix:328 Nant y pelau, Llanllwchaeam
 • com mill, vi:97 Nant-y-pele
 • factory, x:316 mill,x:314
 • Nant y perveth, v:255
 • Nant y to, v-.250
 • Nant yr Arian,castle, iii:69
 • Nant yr Arian, maenor, v:252 Nantafallen
 • iforiaid, iii:31 ivorites
 • see Nantafallen : iforiaid Nantbey grange, Strata Florida, i:36 Nantcrafanglach
 • road bridge by, viii:346 Nantcwnlle
 • see Nancwnlle Nanteos, v-.319,338 cup, i:31; ii:173 estate, ix:58-73
 • town house, iv:19,196 Nantemis
 • mill, x:315
 • Nantgaran. ysgol (school), vi:52,57,74 Nantperchellancastle,St. Dogmael’s, iii:68 Nantremenyn farm., Pont-sian, iv:152 Nantsidill, v:2
 • Nantwatcyn, viii:345 Nantycria mine
 • see Nant y Creiau mine Nantyffin, ix:334 Nantymawr
 • school
 • circulating school, ix:352 Nantypele, v:10 Nantypopty
 • gentry of, subscribe to Pont Afon Rhyd, iii:181
 • Nantyrarian, Melindwr, ix:334 Nantystalwyn, viii:346
 • Naphthali, vessel, vii:279 Nares, John, esq., viii.-90 Nares, Mrs.Martha, viii:90
 • Nash,Charles, Farmer’s Row (1) New Quay, x:323
 • Nash, Hester, Farmer’s Row (1) New Quay, x:323
 • Nash, lsobella, Farmer’s Row (1) New Quay, scholar, x:323
 • Nasb,John
 • and Aberaeron, vi:295; viii:404 and Aberystwyth bridge, iv-.20 and Cardigan gaol,ix:341
 • and Castle House, vi:417,418-19 and Ffynnone, vii:309
 • and Golden Grove, iv-.265
 • and Hafod, vii:153,157-60,161,162,164-5,215
 • and P1as Uangoedmor, ix:359
 • Nash,Mary Anne,Farmer’sRow(1) New Quay, teacher, x:323
 • Nash, Phillippe, Farmer’s Row (1) New Quay,x:323
 • Nash, William, New Quay, coastguard, x:323 Nathaniel, vessel, vili:305
 • National Agricultural Labourers and Rural Workers’ Union established at Llanilar,1917, ix:152
 • National Amalgamated Labourers’ Union, ix:153 National Amalgamated Union of Shop
 • istants, ix:151
 • National Council of SocialService
 • standing conference of local history, i:73-6 National Library of Wales
 • at Assembly Rooms, Laura Place, vii:236 National Provincial Bank, Aberystwyth,
 • ii:llS.19
 • National Union of Bookbinders and Machine Rulers, ix:151
 • National Union of Railwaymen, ix:150 National Union of Teachers, ix:150-1 Natterer’s Bat, iv-.239
 • natural history bibliography, iv:30’J
 • nature reserves, iv-.242 Nautilus, vessel, vi:214
 • Nea ve, Sir Richard Digby, viii:246 Nebo, iii:129,131,153
 • graveyard, headstoneof T. A. Lloyd at,
 • viii:345 needlework, vi.”97 Neild,James, vi:14,15
 • neithior, iv:75; ix:306,313
 • Nell, sloop, vii:281,282
 • Nell ye Widow, Uandysul, pensioner, i:131
 • Nelson, Mmgan. Tal-y-bont, gof (blacksmith), iii:32
 • Nelson, Robert, viii:467
 • Nest dau. of Rhysap Tewdwr, i:39-40; vii:57 Netpool, Cardigan, vii:62
 • Neuadd, iii:106 Neuadd, estate, v:19
 • Neuadd, farm, New Quay, vii:273 Neuadd-ddu, iii:201-02,204 Neuadd Fawr, banow, ix:289 Neuadd Lowdden (Nanteos), iii:298
 • see also Nanteos Neuadd-lwyd
 • addysg, vi:50,52,53,55,56,57,58,59,61,62,64, 70,71-2,76,77)37,88
 • anghydffurfiaeth, iv:122; v:278,368,370;
 • vii:11; ix:367 blacksmith, vi:100 education
 • see Neuadd-lwyd : addysg
 • emigration
 • see Neuadd-lwyd : ymfudo
 • nonconformity
 • see Neuadd-lwyd : anghydffurfiaeth
 • ymfudo, ii:167
 • Neuadd-lwyd, lead mine, viii:210 see also Bryndyfi : lead mine
 • Neuadd Penrhiw-llan, viii:349 Neuadd Tysul, viii:349
 • New Banks, Melindwr, ix:334
 • New CastellMines Co., Dyffryncastell,
 • viii:341 New Cross
 • blacksmith, vi:100 New Grand Hall, vii:236 New Hope, sloop, ix:122
 • New Hope,smack, ix:347 New House, Melindwr, ix:334 New Inn, Llangrannog, ii:44
 • fair, iii:232 turnpike gate, ii:106
 • NewKey seeNewQuay
 • Newlevel by the Great Rocks, lead mines,
 • v:268
 • New Mill, Rhyd y Felin com mill, vi:97
 • New Row,Cwmbrwyno, Melindwr, ix:334 NewQuay
 • bakers, x:308 baptists, iv:124
 • Bethel Chapel, x:311-12,321,322
 • blacksllliths, vi:100; x:313-14 blockmakers, x:311
 • brass band, vii:291 carpenters, x:312-13 census, 1851, x:301-27 church, vii:273; x:322 dressmakers, x:307-0S education, x:302-03,324 emigration
 • see New Qua y : ymfudo
 • fishermen, x:312 fishing, vii:273 foundry, vii:291 harbour, iv:328
 • Harbour Act, iv:119; vii:274 Harbour Company, vii:274 harbour dues, vii:293 herring fishing, vi:121,202 High Terrace, x:326 iforiaid, iii:28 independents, iv:121
 • ivorites
 • see iforiaid
 • labourers, x:317-19 map, ii:268 mariners, x:304-07
 • Mason Square, x:315
 • Mason’s Row, x:315 masons, x:315 merchants, x:320 nailers,x:311-12 patent slip, vii:297 Pengeulan, x:326 PentreSiswrn, x:315 Picton Terrace, x:326
 • pier, vii:273-4,288,291; x:371
 • publichouses, x:325 ropemaker, x:316 ropewalks, vii:291 sailmaking, vii:291 schools, vi:64,85,87
 • British school, x:324 curriculum, ii:155
 • grammar school, vii:296; viii:59 intermediate school (proposed), viii:53 Misses Barrett, x:322-3
 • Private School (Brongwyn Street), x:324 tutorial school, vii:296
 • shipbuilding, vii:273-306; viii:305,306; x:310-11,408
 • shoemakers, x:317 smithies, vii:290-1 smugglers, v:61
 • salt, vii:59 Tabernacle, x:321 tailors, x:315 tramway, vii:275 weavers, x:316 widows, x:306-10
 • see Newcastle Emlyn : ymfudo
 • fair
 • see Newcastle Emlyn : ffair ffah, ili:183;iv:219; v:364,384 iforiaid, iii:28
 • ivorites
 • see Newcastle Emlyn : iforiaid
 • market house, iv:266 school (in 1847), ii:139
 • intermediate school (proposed), viii:53 union, viii:246,249
 • woollen mill, vi:110
 • ymfudo, ii:167
 • Newcastle Emlyn, parish, viii:370 Newcastle Emlyn Savings Bank, x:49 Newell, Emily nee Eve, Aberystwyth,
 • schoolmistress, ii:14
 • Newgate British School, x:431,433 Newgate schoolhouse, x:436,443 Newman, Ed., i:87
 • Newpo rt, Thomas, gentleman, viii:79 Newton, Lily, U.C.W., professor of Botany,
 • i:90,93
 • Nichol ap Jankyn, iv:141 Nichol, George, x:345 Nicholas de Audley, iii:328 Nicholas, Mr., Llangranog
 • attempts to find lead ore, iii:240 Nicholas, Anne (1), Blaenllan, x:325 Nicholas, Anne (2), Blaenllan, x:325 Nicholas, Eliza, Blaenllan, x:325
 • Nicholas, Jane, New Quay, police officer’s wife, x:325
 • Nicholas, Leonard, Traeth-gwyn, x:325 Nicholas, Margaret, Blaenllan, x:325 Nicholas, T. E., ix:152,153; x:296
 • woollen mill, vi:111
 • Nichola, s
 • Thomas, Blaenllan, x:325
 • ymfudo, ii:167
 • New Quay Hotel, vii:290,291
 • New Quay Mutual Protection Qub, iv:169 New Quay Mutual Ship Insurance Society,
 • vii:293
 • New Quay Urban District Council, iv:280 New Storehouse, public house, v:267
 • New Street, Aberystwyth, iii:299-300; iv.20 New York (sic),Melindwr, ix:334,335
 • Newall, Mrs., Seminary for young Ladies, x:369 Newbould, Rev. W. W., i:84
 • Newcastle Emlyn castle, iv:265; v:146
 • Commission of Enquiry for South Wales,1843, vii:265
 • eisteddfod, 1859, v:363 emigration
 • Nicholas, Thomas, Blaenllan, sailor, x:325 _ Nicholas, Rev. W. R, Horeb
 • and centenary of Pont Afon Rhyd, ili:181 Nicholas, Parch. W. Rhys, viii:47 Nichollas, Jessie, Melindwr, ix:326 Nicholls,John, Melindwr, ix:327
 • Nicholls, Phillip, Druid Inn, ix:327,332 Nichols, John,Comish mine worker, ix:323 Nichols, Philip,Cornish mine worker, ix:323 Nicklin, MissM. A., Aberystwyth,
 • schoolmistress, ii:114 Nightingale, fishing boat, v:273
 • Nightingale, Anne, Aberystwyth, ix:147 Nightingale, Edward, Aberystwyth, keeper of
 • the Shire gaol, vi:15; ix:147
 • Nightingale, Evan, Aberystwyth, tailor, ix:147 Nimrod, Margaret, Llandysul, i:130
 • noddwyr y beirdd, vii:14-39 Nolan, Michael, ii:45
 • Nonconformist conference, ix:203,20’J..10,215, 216,219,221
 • nonconformity
 • and politics, v:318 early
 • seeanghydffurfiaethgynnar
 • lack of evidence in Sessions Records, v:277 Norman period, i:18-25,38-42; iii:107-10
 • No rridge , John, Llandysul, rector, v:431 Norseman, steamer, vi:212,213,214
 • North Cardiganshire Horticultural Society’s Floral feteand show, vii:239
 • North Cardiganshire Trade Council, ix:151-2, 153,155
 • North Cardiganshire Trade Union and Labour Council, ix:150
 • North Parade, Aberystwyth, iv:19
 • No Willwn, vi:83 Northampton, Lord, v:426
 • Northey, Caroline, Melindwr, ix:327 North ey, Wm, Melind wr, ix:327 Northgate House, Aberystwyth, ii:80
 • Northgate Street, Aberystwyth, ii:70-1,77,80 Noyadd farm, New Quay, x:319
 • Noyadd Trefawr
 • com grinding, x:122 Noyadd Trefawr Estate, x:118 Noyadd-las
 • arrowheads found near, i:100
 • Nugent, Elizabeth n Makeig, v:59,71,72; vii:67,78
 • Nugent, Nell, Penlan, vii:191 Nugent, Sylvanus, v:72; vii:78,191
 • Nugent, Thomas George, Cardiga,n surgeon, v:225; vii:78,191,200
 • numeration, old system of, i:103; iii:104 Nymph, brigantine, vii:277,287;viii:305
 • Nymph, schoo ner, vii:289