Cymdeithas Hanes Ceredigion

W – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘W’

 • W.G.Russell, vessel, viil:307
 • Wad dingham, John, Hafod, vii:221,225-6
 • Wad dingham, ThomasJames, v:331; vii:225,226 Waddington, Hafod, iv:12
 • Wade, Col., assistant poor law commissioner, viii:253,254
 • Wad e, A. E., botanist, i.-90 Wade, Anne, Bristol [1],viii:85 Wade, Anne, Bristol (2), viii:85 Wade, Nathaniel, Bristol, viii:85
 • Wade, Nicholas, Coedmor, vi:159
 • Waft, vessel, x:367 wages, 1750-1850, x:31-7
 • Wagner,Cot, Aber-eifed, v-.33 Walker, Dr. Hugh, vi:46 Waller, Mary, teacher, x:166,167
 • Waller, Wiliam, mining engineer, i:189; ii:28-9,34,36; iii:286; viii:356
 • Wall,eJy.T.v,ii:24.5
 • Wallis, Albany, Dyffryn Hownant, ix:352 Wallis, Bailey, Dyffryn Howna nt, ix:352 Wallis, Lewis Bayly, vi:15
 • Wallog
 • lead smelting, ii:32; iv:130 Wallop, Capt., Uandysul, ii:113 Walter de Bee,iii:114
 • Walter de Malleye, constable of Cardigan castle, iv:140
 • Walter dePederton, x:240
 • Walter L Cummins, brig, vii: 9 Walter’s Castle
 • see Castell Gwallter, Llanfihangel
 • Genau’ r-glyn Walter, Anne, vi:170 Walter, David, iv:381
 • Walter, David John, Perthcereint, vi:169-70 Walter, Frances ntt Griffith, vi:169 Walter, Gwenllian, vi:169
 • Walter,Janet, vi:170 Walter, John, vi:169
 • Walter, John Davies, vi:169,170 Walter, Margaret [1], vi:169 Walter, Margaret [2], vi:170 Walters, Glanmedeni, viii:161
 • Walters, Perthcereint, vi:169-200
 • Walters , Mr., Cwmystwyth, viii:422 Wal ters, Abel, Perthcereint, vi:171-2,185 Walters, Anne, Perthcereint, vi:171
 • Walte,rs Bridget Me Phillips, vi:171-2, 173,178
 • Walters, Frances n Griffith, vi:170,171,192 Walters, Frances, Medeni villa, vi:ln Walters, Frances, ” Fanny”, Perthcereint,
 • v.-348; vi:1n ,173,176,177,184-8,190
 • Walters,Jane,Glanmedenni, v:348 Walters, Jane, Medeni Villa, vi:ln Walters,Jane, Perthcereint (1 ),
 • vt1n
 • Walters, Jane, Perthcereint (1792-1881), vi:1n,173-6,177-90
 • Walters, John, Newcastle Emlyn, attorney, vi:177
 • Walters,John, Perthcereint, vi:169,170,192 Walters,John, Perthcereint (1788-1865)
 • see Philipps Wal ters, John (1788-1865) Walters, Thomas (1783-4), vi:ln
 • WarDragon of Llanrhystud
 • see Uwyd, Gruffydd Warbrick, George, bailiff, ix:65,67 Warbury, E. F., botanist, i:92 Warner, Richard, i:81
 • Warrington, Charlotte, Aberystwyth, ix:147 Warrington, John, Aberystwyth, printer, ix:147 wars of 1277-82, iv:14:>-50
 • Waryng, John, x:241
 • Watch Tower, CM. chapel, vi:190; viii:161
 • water shrew, iv:239
 • Water Street, Aber-arth, ix:361 Water Street, Aberaeron
 • navigation school at, vi:224,294 WaterStreet, New Quay
 • ropewalk in, vii:291 Waterfall, C., botanist, i:92
 • Waterloo Street, Aberaeron, vili:404 Watkin, Dr. A. C., v:189
 • Watkin, David, Llandre, gweydd (weaver), iii:32,39
 • Watkin, David, Llandre, ysgolfeistr
 • (schoolmaster), iii:32
 • Watkin, David Lloid, gent, v:47
 • Watkin, Evan,. Cwrt, hwsman (husbandman), iii:30
 • Watkin, lsaa iforiad (ivorite),
 • iii:32,35,36,44
 • Watkin, John, gent., v:47
 • Walk John, Pen-y-gam. masnachydd
 • (merchant), iii:34 Watkin, Rees, gent., v:47
 • Watkin, William, lead miner, v:272 Watkins, Mr., Penoyer, vii:52
 • Watkins, Elizabeth, Pentreyllyn, viii:260 Watkins, Evan, Llanfihangel Genau’r glyn,
 • iv:58
 • Watkins, Evan, New Quay, workman, x:311 Watkins, Jas., Aberystwyth, saddler, vi:96 Watkins, Kate, Aberystwyth, x:276
 • Watkins, Molly, Bonsall Row, x:272,273,274,278 Watkins, Ruth, Abergwesyn, viii:293
 • Watkins, Watkin,Gwndwn,stiward (steward),
 • v:5,7,10
 • Watts, Blaenannerch, ii:230
 • Watts, Rachel,Crynga-newydd,iv:199 Waun Gau, lane, x:168
 • Waun Hesgog, v:48
 • Waun Las, Llanrhystud Mefenydd
 • see Greenmeadow, Llanrhystud Mefenydd Waun Penbryn, Cribyn
 • woollen mill, vi:110 Waungoch, Penbryn, vi:191 Waunifor, iv:152
 • Waunleb (Waenlas/Greenmeadow), (house)
 • A. Brackenbury, vi:353,357,358
 • weavers
 • see gwehyddion
 • Webb, &:!ward Flemmish, viii:97 Webb,&:lwardTheodosius,Aberystwyth,ix:144 Webb, J. A., botanist, i:92
 • Webb, Marion Leona • Lloyd, vili:97 Webb, Richard &:!ward Llewelyn, vili:97 Webb, Vere, Aberystwyth, soldier, ix:143
 • wedding customs, iv: ;vili:193-203; ix:305-06
 • Wedge,John, Aberaeron, engineer, vi:203-04,207; vili:233
 • Wedrosia (Thomas Wedros Evans), vili:38 WeegStreet, Aberystwyth, iv:19,20; x:360 Weekes, Charles, Tysmtl Castle, il:114
 • Weiss, Professor F. E., botanist, i:92 Welch, Mary, vi:17,19
 • Well Street, Llandysul, il:115
 • Wellington Monument, Pendinas, vili:337 Wellington Street, Aberaeron, vili:404 Welsh Agricultural Advisory Service,
 • Crosswood, viii:70
 • Welsh Ancient Monuments Commission, v:437 Welsh Black, Aberaeron, i:62
 • Welsh Flyer Di march (stallion), v:135
 • Welsh Gazette, v:334,335; vi:299,300
 • Welsh Intermediate &:lucation Act,1889, viii:50-71
 • Welsh Land Freehold Society, v:29-30 Welsh language
 • as a medium of instruction in schools in 1847, ii:153-4
 • Welsh Not, iv:360,367; vi:55,61,62 Welsh Plant Breeding Station,i:93 Welsh Potosi mine
 • see Esgair Hir : mines
 • Wemyss, Mrs., vili:337 Wenffrwd, x:387 Wenog fair, ix:313
 • Wesleyan Methodists, iv:126-7; vi:84 Wern
 • independentchurch,vii:8 Wem,Gilfachreda
 • com mill, vi:97
 • Wern Newydd estate, x:197 Werndriw, Uanddewibrefi, iv:112 Wernllaeth, hamlet, iii:131 Wervilbrook
 • Bronze age remains, ix:268
 • West Cambrian PowerCo. Ltd., Aberaeron, x:87 West Coaster, motorship, iv:287
 • West Cwmystwyth mine, viii:427-8
 • West Frongoch mine, viii:428
 • West, Elizabeth n& Morgan, vii:313 West, William, vii:313
 • whale, bottle nosed, iv:242 whale, pilot, iv:242
 • wheat, iv-.322
 • wheat-flour mills, x:121 Wheeler, Mr. A., vii:230 Wheeler, Oliv, e viii:13 wheelwrights
 • see seiriolwynion Whellan, J. A., i:91
 • White, Henry, Aberystwyth, lapidary, ix:146 White, J. w.,botanist, i:92
 • White, Williams, Aberystwyth, surgeon, ix:137
 • Whitford, Miss H., Aberystwyth, schoolmaster, ii:77-8
 • Whittal, John, servant, ii:42,43
 • Whi Edward, Uandre, nyddwr (spinner),
 • iii:34
 • Whitwell, W., i:88,92
 • Widow Street, New Quay, x:307
 • Wig-fawr, v:7 Wig-wen, v:4 Wigddu, vi:287
 • Wigg,Catherine, Wsbws, iv:178 Wigley family, DOlaeron, vi:292 Wigley, Mrs., DOlaeron, vi:293 Wigley, C. J., Aberaeron union, clerk,
 • viii:251
 • Wigley, Elizabeth Margaret, Dolaeron, x:90 Wigley, George, vi:290
 • Wigley, GeorgeJames, Dolaeron, x:90 Wilcock, William, canon, ix:363 Wilding, John, iii:75
 • Wilding, Robert, Aberystwyth, iv:130 Wilfrid, bishopofSt.David’s, vi:278 Wilkes Head, Llandysul, ii:115; viii:28 Willan, G. R, botanist, i:92
 • William, abbot of Whitland, viii:76 William, Lord Kensington, iii:79
 • William ap Ievan John, Llandyfriog, viii:87
 • William ap Thomas, x:234 William Cardigan, iii:327-8 William de Kidelsby, x:241 William de Knovill, ix:369; x:232 William de Kydelsby, x:232
 • William de Stoweford, royal clerk, iii:328-9 William de Tyderly, iv:344
 • William Uyn, vii:27
 • William, Catrin, viii:193,195,197,201 William, Dafydd, Drefach, fisherman, vi:290 William, Dafydd, Mwdwl, ix:384
 • William, David, iv:385
 • William, David, Llandysul, sexton, i:125
 • William, David, Pen-lhiw, Nantafallen, aydd
 • (cobbler), iii:32
 • William, John, Llandysul, criminal, i:140 William, Richard, iv:135
 • William, Thomas, iv:386 William, Thomas David, vi:22
 • Williams and Benson, wine and spirit merchants, ii:118
 • Williams and Metcalfe, Aberystwyth, viii:213
 • Williams and White, BakerStreet, Aberystwyth, ironmongers, viii:353
 • Williams, Davies and Co. bank, x:276 Williams family,Cwmcynfelin
 • and the rebuilding of Uanrhystud church, vii:110
 • Williams family, Cwmsymlog, ii:33
 • Williams family, Edwinsford, iv:7 Williams family, Foelallt, ii:85 Williams family,Scorrier, viii:420
 • Williams, Post Office, Aberystwyth, x:278 Williams, Troedrhiwffenyd, i:27 Williams, Ystradffin, iv5
 • Williams, Major, estate agent, viii:212 Williams, Miss, Commins Coch, teacher,
 • x:162,167,168,173,336
 • Williams, Rev. Mr., Ystradmeurig, v:89 Williams, Mrs. nee Lloyd, Coedmore, vi:80 Williams, Capt. A.,viii:220
 • Williams, Mrs. A. H., Blaenporth, v:210 Williams, Rev. Aldred, Aberaeron, x:89 Williams, Alice, Aberaeron, x:89
 • Williams, Andrew, Glandwr, gof (blacksmith),
 • iii:33
 • Williams, Andrew, Glan&ead, gof (blacksmith), iii:32
 • Williams, Ann n Morris, iv:170-1,172 Williams, Ann,Lanerdtaeron, ii:161 Williams, Anne, vii:337
 • Williams, Anne nee Jones, vii:336 Williams, Anne nee Morgan, vii:315,316-18
 • Williams, Anne,Glyngoleu lsaf, New Quay, x:320
 • Williams, Arthur Doughton, Aberystwyth,
 • engineer, viii:347
 • Williams, B.T., ysgolfeistr (schoolmaster), iv:369,370
 • Williams, Benjamin (Gwynionydd; 1821-91), v:82; vi:72,82,190
 • barddoniaeth (poetry), v:356-60 cykhgronau (periodicals),v.381-7 dyddiaduron (dia ries), v:391-2 gohebiaeth (correspondence), v:387-91 pregethau (sermons), v:392-3 rhyddiaith (prose), v:360-81
 • teulu a gyrfa (family and career), v:347-56
 • Williams, Benjamin, Bach-y-rhew, v:347 Williams, Rev. Brynmor
 • labour candidate, ix:159
 • Williams, C M., Aberystwyth, draper, v:318,337
 • Williams, Catherine, Aber-porth, vi:411 Williams, Catherine, Greenland, x:89 Williams, Catherine, Towyn, x:322
 • Williams, Charles, Llandysul, rector, v:429,431
 • Williams, Oifford Naughan, County Surveyor, viii:349
 • Williams, D., Aberteifi, Uyfrwerthwr
 • (bookseller), v:381
 • Williams, D., Aberystwyth, vicar, ii:8
 • Williams, Parch. D., Llanbedr Pont Steffan, ii:225
 • Williams, D. D., v:180
 • Williams, D. J., Abergwaun, viii:42,44
 • Williams, D. J., Uanbedr, Meirionnydd,
 • viii:41
 • Williams, Dr. D. Mathew, vi:304 Williams, D. 0., Penrhiwllan, saddler, vi:96
 • Williams, Dafydd, Rhyd, Blaenannerch, vii:194
 • Williams, Daniel, v:357 Williams, Daniel, mill, vi:102
 • Williams, Daniel, Aber-porth, shoemaker, vi:411
 • Williams, Daniel, Llannarth, vi:22
 • Williams, Daniel, New Quay, x:306
 • Williams, Daniel, New Quay, master mariner, x:310
 • Williams, David (1785-1823), vi:81; ix:239,240
 • Williams, David (1826-40), v:348 Williams, Rev. David
 • present at Edward Richard’s death, v:244
 • Williams, David, arolygwr seiadau (fellowship supervisor), v:9
 • Williams, David, carpenter, viii:308 Williams, David, carpenter
 • and Llanddewi Aberarth Church, x:85 Williams, David, freeholder, vii:340 Williams, David, Boghurst, vicar, vii:336
 • Williams, David, Bronmeiric, iv:327,328; v:282
 • Williams, David, Cwm du, ysgolfeistr
 • (schoolmaster), viii:469
 • Williams, David, Dolau Row (4) New Quay, coastguard, x:323
 • Williams, David, King’s Head Inn, iv:161
 • Williams, David,”proffeswr”, Uanbedr,
 • v:372-3 ·
 • Williams, David, Uandysul, maltster, ii:113 Williams, David, Llandysul, vicar, v:430 Williams, David, Llanelli, printer, x:255 Williams, David, Llanfihangel Genau’r-glyn,
 • yeoman, viii:104
 • Williams, David, Morfa Borth, agent, iii:33
 • Wil,liams, David, New Quay, mariner’s apprentice, x:305
 • Williams, David, Pen-y-bont, tanner, iii:33
 • Williams, David, Tanresger, vi:251 Williams, David,Troed-yr-Aur, v:347,348
 • Williams, David, Tyddyn y Wyre fach, vii:332-3
 • Williams, David, Wenallt, x:89
 • Williams, David, Ystradmeurig (later warden of Huntingdon Almshouse), ix:231
 • Williams, David John, Foelallt, ii:85
 • Williams, David Pryse (1847-82), v:348,350
 • Williams, David Pryse (Brythonydd;1878-1952),
 • v:347,349,387
 • Williams, Dd, Parcel Canol, x:390 Williams, Donald Gwarnant, viii:348
 • Williams, Dr. Edward, Aberaeron, vi:212,213,
 • 214,232
 • Williams, Edward, Aberystwyth, auctioneer, ix:136
 • Williams, Rev. Edward, Aberystwyth, baptist minister, viii:315
 • Williams, Edward, Betws Bledrws, iv:100 Williams, Edward, Borth, i:198
 • Williams, Edward, Llandysul, rector, v:431
 • Williams, Edward, Llandysul, ysgolfeistr
 • (schoolmaster), viii:469
 • Williams, Edward, Uangwyryfon, ysgolfeistr
 • (schoolmaster), vi:74,79
 • Williams, Edward Vaughan, barrister, ii:45 Williams, Eleanor, Black Lion, New Quay,
 • barmaid, x:326
 • Williams, Eleanor, New Quay, x:310 Williams, Eleanor, North Terrace (14) New
 • Quay, x:315
 • Williams, Eliezer (1754-1820), Lampeter, i:45,47; vi:47,48,52,54,S8,60, 65-6,
 • 77,81-2; ix:198
 • Williams, Elinor ntt Griffith, Uandysul, i:127
 • Williams, Elizabeth, viii:318
 • Williams, Elizabeth, v:393
 • Williams, Elizabeth ntt Harries, vii:333 Williams, Elizabeth ntt Lloyd, viii:93 Williams , Elizabeth ntt Price, v:348,350 Williams, Elizabeth, Aberaeron, v:277 Williams, Elizabeth, New Quay, x:310
 • Williams , Ellen, Rheidol Foundry, viii:344 Williams, Emma R, Brongwyn Street (1) New
 • Quay, x:321
 • Williams,Emma Jane,Brongwyn Street (1) New Quay, x:321
 • Williams, Esther, Aberystwyth, printer, ii:92,
 • 104; iv:28
 • Williams, Esthernee Edwards, Aberystwyth,
 • printer, x:256
 • Williams, Evan (1749-1835), ix:231 Williams, Evan, Beulah, blacksmith, vi:105
 • Williams,Evan,BrongwynStreet(1) NewQuay, x:321
 • Williams, Evan,, Cwmllynfell, viii:453 Williams, Evan, Dorberllan, schoolmaster,
 • x:387
 • Williams, Evan,, Lambeder, ii:161
 • Williams, Evan,, Uanba crynwr (quaker),
 • iv:111
 • Williams, Rev. Evan, New Quay, x:321
 • Williams, Evan,, Taicanol, ysgolfeistr
 • (schoolmaster),ili:32 Williams, Frances, vii:338
 • Williams, Fredk I<., Melindwr, ix:327 Williams, Geoffrey, ili:331
 • Williams, George H., Brongwyn Street (1) New
 • Quay, x:321
 • Williams, George Makeig, vii:200 Williams, Grace, Melindwr, ix:326,327 Williams, Griffith, engine driver
 • chairman of North Cardiganshire T. U. C., ix:151
 • elected on to Aberystwyth borough council,
 • ix:151
 • Williams, Griffith, Aberystwyth, engineering merchant, viii:353
 • Williams, Griffith, Tre’rddol, x:20
 • Williams, Griffith, Trefechan, timber yard, viii:340
 • Williams, Athro Griffith John, vi:303-04 Williams, H. R., poor law inspector, ix:93,94 Williams, Hannah, v:347,350
 • Williams, Hannah, King’s Head Inn, Llandysul, iv:161
 • Williams, Hannah, Llandysul, servant, iv:165
 • Williams, Hannah, New Quay, widow, x:305 Williams, Henry, Melindwr, ix:327,333 Williams, Hettie, iv:370
 • Williams, Howel Meredydd, v:349 Williams, Sir Howell, vi:377
 • WUliarns, Hu Aberystwyth, gof (blacksmith),
 • iii:32
 • Williams, Hu Ty-cefn, Dugoed, ix:184
 • Williams, Humphrey, Bow Street, gof
 • (blacksmith), iii:32
 • Williams, I. LI., iv:328
 • Williams, Ifor Pryse, v:348-9,393
 • Williams, Iona,Commins Coch, Welsh teacher,
 • x:336
 • Williams, Isaac
 • and tractarianism, vii:106,107,109,111, 332,336
 • Williams, Isaac, Fronfraith, x:271
 • Williams, Isaac, Uand.re, gweydd (weaver), iii:30:
 • Williams, c, Morfa Borth, ysgolfeistr
 • (schoolmaster),iii:32,36,43
 • Williams, Rev. Isaac, Ystrad Tello, vii:332-49 Williams, Isaac Uoyd, vii:336
 • Williams, Rev.J., ii:4
 • Williams, J. DL, Nantlluast, v:365
 • Williams, Rev.J. E.,Capel Drindod
 • and centenary of Pont Afon Rhyd, iii:181 Williams, J. F., beekeeper, x:176
 • Williams, J. G., botanist, i:92 Williams, J. H., High Sheriff, viii:117
 • Williams, Dr. J. Uoyd, vi:382,385,427,429,
 • 430,431
 • Williams, Parch J.Uoyd, vi:304
 • Williams, Prof. J. Lloyd, botanist, i:92-3 Williams, J. W., Aberystwyth, saddler, vi:96 Williams, James, secretary of Cardigan
 • British school, iii:215
 • Williams, James, esq., Abernantbychan, High Sheriff, viii:375
 • Williams, James William, vii:336-7 Williams, Jane (1806-85), vi:178 Williams, Jane nee Davies, vii:195 Williams, Jane nee Makeig, v-.220,226
 • Williams, Jane nee Makeig, bap.1802, vii:189,
 • 200,204
 • Williams, Jennie, “Ehedydd Ystwyth”, vi:429,
 • 430
 • Williams, Jo., Cardiganshire, ii:163
 • Williams, John, vi:304 Williams, John, x:12
 • Williams, Rev. John, bustof, viii:389 Williams, John (1754-1828), ix:231 Williams, Sir John (1840-1926)
 • and Aberystwyth hospital, v:187,188 and politics, v:337
 • and U.C.W., vi:375,376
 • Williams, John, Agoriad ar y Gamut, x:261 Williams, John, bullion porter, iii:286 Williams, John,Cardiganshire County
 • Councillor, viii:69 Williams, John, pauper, vi:25
 • Williams, John, esq., Abernantbychan,viii:375
 • Williams, Rev. John, Aberystwyth
 • and Aberystwyth public library, iii:170 Williams, John, Aberystwyth, saddler, iv:19 Williams, John, Cardigan, shipbuilder, ix:347 Williams, John, Cellan, blacksmith, vi:100-03,
 • 104,105
 • Williams, John, Cilrhedin, gent, viii:83 Williams, John, Dolgwm Issa, Pencarreg,
 • viii:383
 • Williams, John, Felin-y•w melinydd
 • (miller), iii:33
 • Williams, John, Glan-y-w gwneuthurwr
 • esgidiau (bootmaker), iii:29,32,33 Williams, John,Glyngoleu lsaf, rag merchant,
 • x:320
 • Williams, John, Llandovery, principal, i:48; ii:135; vi:56,73,80,81,86,87; ix:239
 • Williams, John,esq., Llandygigie, vii:200 Williams, John, Llandysul, rector, v:431 Williams, John, Lledrod, ix:231 Williams, John, Melindwr, ix:326,327
 • Williams, John, Melindwr, lead-mine agent, ix:332
 • Williams, John, Newcastle Emlyn, surgeon, vi:16
 • Williams,John, North Terrace (14) New Quay, tailor, x:315
 • Williams,John, St. David’s, vii:200
 • Williams, Rev.John,Tirllwyd, Llangoedmor, viii:93
 • Williams, John ”Yr HenSyr”,Ystradmeurig, iv:201-02; v:242; vi:54,56,77,81,82; ix:231,237-40; x:280
 • Williams, John, Ystumtuen, vi:53 Williams, John A.,Swansea, printer, x:255 Williams, John D.,Troed-y-Rhiw, ix:184
 • Williams, John Graham, agent to Gogerddan estate, ii:94; viii:220
 • Williams, John Nashe, v:87,88,90 Williams, John Nath.,esq., vi:6
 • Williams, John Nathaniel, Castle Hill, iv:25; x:278,363
 • Williams, Joseph Idris,Greenland, x:89 Williams, Lawrence, Llandysul, i:127 Williams, Levi, v:357
 • Williams, Lewis, Dol-y-bont, saer coed
 • (carpenter), iii:31
 • Williams, Llewellyn Morgan (1855-1935),
 • v:349,355,393
 • Williams, Miss Lloyd, vi:178
 • Williams,Louis,Dolau Row(4)NewQuay,x:323 Williams, Louisa, Llanddewi Aber-arth, ix:167 Williams, Louisa, Melindwr, ix:333
 • Williams, Louise, Melindwr, ix:327 Williams, Mi M., Aberystwyth,
 • schoolmistress, ii:79 Williams, Margaret, vii:318
 • Williams, Margaret Silvanus, Tynllidiart, ix:332
 • Williams,Marga.re Trefdroyr, v:348,349,357
 • Williams, Margt., Llanwynog, ii:161 Williams, Mary, Aberystwyth, professorof
 • music, ix:136
 • Williams, Mary,Glyngoleu (5) New Quay,
 • stocking knitter, x:308
 • Williams, Mary, Llandysul, i:130
 • Williams, Mary n Jones, Llanilar, vii:334 Williams, Mary, Melindwr, ix:333
 • Williams, Mary, North Terrace (14) New Quay, x:315
 • Williams, Mary, Tyddyn y Wyre fach, vii:333 Williams, Mary Ann, Wenallt, x:89
 • Williams, Mathew Davies, Cwmcynfelyn, iv:120; vii:338
 • Williams, Meredydd Llewelyn Gwarnant, Llanybydder, v:181, viii:69,348
 • Williams, Moses, v: viii:440-1,443,445,447, 448-9,460,461,463-4,465,471;x:132-5,144
 • Williams, Rev. Oswald, ix:158
 • Williams, Peter, Brenig View,Tregaron, ii:171 Williams , Peter, Llangrannog, curate,
 • iii:233; v:11; vi:302; ix:355
 • Williams, Philip, Aberystwyth, printer, ii:92; v-.356; x:256
 • Williams, R., Llandysul, curate, ii:111 Williams, R. E.,chairman of Cardiganshire
 • labour party, ix:153
 • Williams, Rachel, New Quay, servant, x:311 Williams, Rees, Aberystwyth, criminal, iii:293-4 Williams, Rees, Froncastellan, saer maen
 • (mason), iii:32
 • Williams, Rees, Mount, vicar, ii:209
 • Williams, Rhys (Manod Wyllt;1841-67), v:360 Williams, Rice, ii:67; iv:19,20,24; v:172,187;
 • vi:356; x:277,279,360,369
 • Williams, Richard, overseer, vi:8
 • Williams, Dr. Richard, Aberystwyth, surgeon, ii:98; iv:23; v:169,170,173,187,199; ix:137; x:285,360,369
 • Williams, Richard, Melindwr, mine agent, ix:327,333
 • Williams, Robert, enclosure commissioner, viii:112,184,185,186,187,188
 • Williams, Rev. Rowland, Lampeter, vi:47,83; vii:145-6; ix:303-04
 • Williams, Rev. St. George Armstrong, i:47; vi:47,52,65,69,77,82
 • Williams, Samuel, Aberystwyth, printer,iv.28;
 • x:255-67,357-72
 • Williams, Samuel, Uandyfriog, ficer (vicar), viii:440,442-3,446,447,44,4849,450,451-2, 453,454,458,460-1,46,2463,464,465;x:133
 • Williams, Sara, Melindwr, ix:330
 • Williams,Sarah, Rhyd, Blaenannerch, vii:194 Williams,Sarah Elizabeth ntt Loxdale, x:278-9 Williams,Stephen, Cardigan, vii:203 Williams, St_ephen J., New Quay, x:306 Williams, Susanna(h], v:349,357
 • Williams, T., botanist, i:92
 • Williams, T., Central Foundry, viii:344, 346-7,348
 • Williams, Rev. T. E., Aberystwyth, baptist minister, ix:203-04,216
 • Williams, T. 0., vi:82 Williams, T. W., x:261
 • Williams, Tegi.d Aneurin, v:349,393 Williams, Thomas, ix:365
 • Williams, Thomas (1755-1839), ix:231 Williams, Thomas, banker, x:275,278,280,281,
 • 370
 • Williams, Thomas, bookseller and binder, ii:97; x:365
 • Williams, Thomas, magistrate, ii:44,46
 • Williams, Thomas, Aberystwyth, ii:67 Williams, Thomas, Black Lion, Lampeter, vi:7 Williams, Thomas, Briden, vii:317
 • Williams, Thomas, Bryndyfi mine, viii:211,
 • 212-15,308
 • Williams, Thomas, Cefncoch, vi:6,25-6 Williams, Thomas, Llanbadam Fawr,
 • bookbinder, x:266
 • Williams, Thomas, Pontrhydfendigaid, builder, viii:256
 • Williams, Thomas, Rheidol Foundry, viii:344, 347
 • Williams, Thomas,St Dogmaels, currier, vii:323
 • Williams, Thomas Clack, Aberystwyth,
 • militiaman, ix:144
 • Williams, ThomasWilliam, Aberystwyth, mayor, x:359,360
 • Williams, Thos, Tal-y-bont, weaver, vi:112 Williams, Tom, iv:170-1,172
 • Williams, W., railway booking clerk
 • and Cardiganshire labour party, ix:154 Williams, W., Aberystwyth, vet, ix:146 Williams, W., Llandysul, vestryman, i:127 Williams, W. Llewelyn, ix:154
 • Williams, William, vi:304
 • Williams, William
 • and Penbryn chapel, ix:356 Williams, William (c1751- ), ii:46,47 Williams, William, arolygwr ysgolion
 • (school’s inspector), iv:372 Williams, William, baptist minister,
 • vii:317-18
 • Williams, Dr. William, surgeon, v:170,187 Williams, William, Aberystwyth, land agent,
 • viii:314
 • Williams, William, Blaenpeithilant,shepherd, ix:333
 • Williams, William, Borth, iii:42
 • Williams, William, Bow Street. gof
 • (blacksmith), ili:32
 • Williams, William, Brongwyn Street (16) New Quay, master tailor, x:315
 • Williams, William, Cardigan, vii:329
 • Williams, William, Carmarthen, surgeon, vii:338
 • Williams, William, Owyd-ffwrn, Llanwenog bidding list, iv:38-41
 • Williams, William, Llanfihangel Ystra, d v:277
 • Williams, William, Uangynllo, person
 • (parson), viii:452
 • Williams, William, Pantycelyn, v:11,215-16; vii:191-2
 • a Deay O ond, x:287
 • Williams, William, Pen-bont Felin-newydd,
 • iii:42-3
 • Williams, William, Trefach, Llanfairnantgwyn, vii:317
 • Williams, William, Tyddyn y Wyre fach, vii:333 Williams, William C., Brongwyn Street (1) New
 • Quay, x:321
 • Williams, William Llewelyn, v:327,333-6 Williams, William Silvanus, Melindwr,
 • schoolmaster, ix:329
 • Williams-Drummond, Edwinsford estate in 1873, iv:13
 • Willis, John Christopher, i:85-6
 • Wills, James, Comish mine worker, ix:324 Willughby, Francis (1635-72), i:78 Wilson, vessel, ili:237
 • Wilson, A., botanist, i:92
 • Wilson, Charles, Liverpool, merchant, viii:213,215
 • Wilson, Edward, London, iii:78 Wilson,James, Cardigan, ii:163 Windy Hill
 • iforiaid, iii:28
 • ivorites
 • see Windy Hill: iforiaid Winstanley, Lillian, v:335; vii:243; viii:8 Winter, Charles, Hengoed, viii:459
 • Winter, Capt. Harry, master of Caroline, v:275 Winwood, Rachel, vi:220
 • Winwood , Thomas, Tyglyn Aeron, iv:199;
 • ix:163,166,168
 • witches
 • see gwrach,od
 • Wolf Gate,Cardigan, ix:336 wolves , vi:232,234 Wombell’s Menagerie, ii:115
 • wood-gathering rights, iii:110
 • wood prices,1857, on Hafod estate, vi:317 wood turner
 • see tumiwr coed Wood, Mr., viii:109
 • Wood, A., Aberystwyth, professor of Geology, i:162
 • Wood, John, Aberaeron, mariner, i:61;vi:206 Woods, J., i:82
 • Woodward, Mr.,ii:163
 • wool and the woollen industry, i:30,36-7; iv:215,218,228; vi:93,106-20,252-3;ix:310; x:123
 • wool gathering, iv:67-8
 • Woolcock, Benjamin, Comish mine worker, ix:323
 • Woolcock, Thomas, mining engineer, ix:324 Woolcock, Thos, Comish mine worker, ix:324 workhouses, viii:251-6
 • see also under place-names
 • working men’s institute, Aberystwyth, vii:248 Worthington, A., artist, viii:8
 • wrecks, plundering of, v:220-1 Wrestle, schooner, ix:347 Wright, F.S., viii:398-9,400;ix:45 Wright , Frank Lloyd, ii:230
 • Wright, William, master of Plynlymon, vi:210
 • Wyggemore, F.dmund, iii:330 Wyggemore, Roger, iii:328
 • Wyn, Thomas, Morfa Mawr, vii:31
 • Wynne,John, Uandysul, rector, v:431 Wynnstay, vessel, ix:125
 • Wyre,river
 • road bridges over, viii:342
 • Wyie Lady, caseg (mare), v:135 Wyrion Hywel, tithing of, iv:374,379-80