Cymdeithas Hanes Ceredigion

J – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘J’

 • J., D., Creuddyn bridge, vi:299 J., J., viii:330
 • J.,J., builder of Henllan bridge, viii:333
 • J. W. A., schooner, vii:287 Jae, gof yr Esgair, ii:46 Jack Rhos-goch
 • see Thomas, John, Rhos-goch Jack Tymaen, iv:177 JackyCrydd
 • see Evans , Jolu_l, Jacky Crydd, L1anilar
 • Jackett, Rev. R. I., i:89
 • Jacob’s Ladder, Devil’s Bridge, viii:336
 • Jacob, Mr., subscriber to Ystwyth bridge, viii:337
 • Jacob, David, New Quay, workman, x:311 Jacob, Enoch,surveyor, i:118,125,127 Jacob, Mary John, pauper, vi:17
 • Jagger, Dr. E. R.,v:189 James, ketch, ix:125 James, vessel, iii:183-4
 • James,son of John Moros, Cenarth, vicar, iv:191
 • James and Mary, schooner, ix:347 James and Williams, printers
 • see James , John and Williams, Samuel, Aberystwyth, printers
 • James ap Jon Moris, gent., v:47 James ap Rees,yeoman, viii:83
 • Jatt\esap Rees ap Morgan, Penbryn, viii:377 James family, Pengwe,m Cenar,th iv:191 James family, Tyglyn Aeron, iv:191-200 JamesJones’s charity, iv:58
 • James Lemo llong (vessel), ii:226 James, Miss, Pantsaeson, viii:174 James, Dr. Alfred H., v:1,89199
 • James, Ann n& Jenkins,Tyglyn-ucha, iv:196 James, Anne, Mynydd Mawr, Uanilu , v:140 James, Catherine n& Davies, x:255
 • James, D. and co.,Tregaron, Caron printing works, viii:206
 • James, Daniel
 • ballad by, vi:230 James, David, iv:386 James, David, vi:215
 • James, David (1860s), vi:101
 • James, Parch. Dr. David, Dewi o Ddyfed, v:358,
 • 359,363; ix:240
 • James, David, Borth, i:198
 • James, Davi4 Glamafo Bronnant, aydd
 • (cobbler), vi:357
 • James, Davi4 Goitrefach, hetiwr (hatter), x:25 James, David, Llainygrog, farm labourer, x:321 James, David, Llandysul, ii:111
 • James, David, Pengwem, iv:191-2
 • James, David, Tyglyn-ucha, iv:192
 • James, David Jenkins, Tyglyn-ucha, iv:197,198 James, David John, Llandysul, carpenter,
 • i:129,132
 • James, David Lee, iv:199
 • James, Dd., Aberaeron, blacksmith, vii:70 James, Diana, Tyglyn Aeron, iv:192 James, Edward Lee, Presteigne, iv:199
 • James, Eleanor, female tra nsportee, viii:320-2 James , Elizabeth n& Makeig, v:226;
 • vii:189,195,196,197,198,200,203; ix:180
 • James, Elizabeth, Blaencwm, iv:163 James, Elizabeth, Camnantfach, iv:156
 • James, Elizabeth, Uwyniorwerth isaf, viii:193 James, Elizabeth n& Lewis, Tyglyn-ucha,
 • iv:193,195,196
 • James, Elizth, Parcel Canol, x:390
 • James, Enoc, B:ryn-llys, iii:37
 • James, Enoch, Llandysul, vic,ar ii:108-09,112; v:430;vi:306-07
 • James, Dr. Eric, Hwlffordd , vi:355,357
 • James, Ev Gonfach, vii:355,360,361
 • James, Ev Gryp, Uanddeiniol, vi:320,232-3,
 • 355,363
 • James, Ev Penparcau, saer coed (carpenter), iii:31
 • James, Evan, Pont-siln, ii:112 James, Mrs. F. N., vii:242 James, Harry,iv:378,379,386
 • James , Henry, Aberystwyth, letter carrier,
 • ix:145
 • James, Henry, Tyglyn Aeron, iv:192 James, Howell E., viii:13
 • James, J., Blaencwrn, iv:159 James, J. A., viii:10
 • James, James, ”Iago Emlyn”, v-.390 James, James,”Spinther”, vi:51,61 James, James, Uandysul, iv:108 James, James, Taigwyni dilledydd
 • (outfitter), iii:32
 • James,James, Treferedd-uchaf, vii:196
 • James, JamesThomas Makeig, vii:195,196,108,
 • 203 .
 • James, Jane, Gorsfach, vii:355,356
 • James, Joann& Parry, laterJones, iv:191,192 James, John, iv:386
 • James, John
 • and Aberystwyth bridge, ix:378
 • James, John, master of the Eleanor, vii:282 James, John, Aberystwyth, mayor, ii:7 James, Jo Aberystwyth, gwerthwr te (tea
 • dealer),iv:358
 • James, John, Aberystwyth, printer, iv.-28 James,John, Aberystwyth, shopkeeper,vi:202
 • seealso James,John,Tyglyn ucha
 • James,John. Abetys ymfudwr (emigrant),
 • ii:229
 • James , John, Aberystwyth and Penrhyn-coch, Baptist minister, il.-94; v-.380; x:255
 • James,John, Blaencwm, iv:160
 • James,John, Camnantfach, tanner, iv:156,160, 164,174
 • James, John,Cilrhedyn, gentleman, viii:381 James, John,Coedllys, vi:6
 • James, Jo Dol-y-bont, aydd (robbler), ili:32
 • James, Jo Henllys, aydd (cobbler),ili:32
 • James, Jo Uandre, morwr (seaman), ili:30
 • James, John, Uandysul, i:132
 • James, John, Llandysul, mason, iv:160 James, John, Llanilar, vi:6
 • James, Jo Uwyniorwerth Isaf, vili:193 James, John, Maesbangor, v:170,173,198 James, John, Mynydd Mawr, Llanilar, v:134,
 • 139-41 •
 • James,John,Pantydefaid chapel, minister,iv:159
 • James, Jo Penpompren. iii:42
 • James, Jo Rhydypenu u-ba teiliwr
 • (tailor), iii:33
 • James,John, Troed-yr-aur, bet16 James,John, Tyglyn Aeron, iv:192-4,196
 • inventory, iv:193
 • James,John, Tyglyn ucha, iv:196-8; bc:381
 • see alsoJames,John,Aberystwyth,shopkeeper James, John, Wilkes Head, Llandysul,
 • landlord, iv:160
 • James , Lewis, master of the Lively, v-.274 James, Lewis, Drenewydd fach, ix:376 James , Rev. Lewis, Narberth, viii:64 James, Dr. U. H., anaesthetist specialist,
 • v:186,189,192
 • James, Louisa, Llandysul, housekeeper, iv:160 James, Louisa Margaret Me Evans, ii:109 James, Margaret n Lloyd, atfachau,
 • Llanrhystud, iv:192
 • James, Mary n Kinsey, iv:198 James, Mary, Uandewybrevy, bc:380 James, Mary, Melindwr, ix:330 James, Mary Ann, Uandysul, ii:109
 • James, Mary Lloyd, Tal-y-bont, schoolmistress,
 • x:147
 • James, Mathew, Tyglyn Aeron, iv:192 James, Maurice Atterbury, Uandysul, ii:109
 • James, Mo,;gan, yagolfeistr (schoolmaster),vi:76 James, Nest, Commins Coch teacher, x:341 James,Owen, vi:218
 • James, Richard
 • and Nanteos estate, ix:68
 • James, Richard, Aberystwyth, iv:121
 • James, Ro:zelle, Commins Coch, teacher, x:341 James, Capt Stephen, i:193-4
 • James,Susan, Aberystwyth, letter carrier,
 • bc:145
 • James, Mrs. T.C, botanist, i.-93
 • James, T. Campbell, professor of chemistry, vii:244-5,250;viii:4,5,8,10,13,14,16,19
 • James, Mrs.T.Campbell, viii:4,5,t1 James, Thomas, iv-.386
 • James, Thomas, Aberys llawfeddyg
 • (doctor), iii:33
 • James, Thomas, Adpar, saddler, vi.-96 James, Thomas, Blaencwm, iv:163 James, Thomas, Cenarth, viii:81,378,379 James, Thomas, Glanywerydd, bc:184 James, Thomas, Uandre, tanner, ili:33
 • Jam,es Thomas, Llandysul, headmaster, iv:156, 170-t;viii:27
 • James, Thomas, Uanllawg, v:350,354,356,358, 387,392
 • James, Thomas, Uwyniorwerth lsaf, viii:193
 • James, Thomas, Penpompren. dilledydd
 • (outfitter), iii:32
 • James, Thomas, Rhydypenuu, ceidwad
 • helwriaeth (keeper of the hounds), ili:33 James, Thomas Jones, doctor, ili:41 James,Tom,Myrtle Hill,Uechryd, v:135-6,138-
 • 9
 • James, Rev. W., B.A, Cerdyn villa, iv:188 James, Rev. W. E., M.A., vii:203
 • James, W. It, Pontrhydfendigaid, cenhadwr
 • (missionary), vi:63,66,71 James, William, M.A., iv:148
 • James,William,cyfan.soddwr (com poser), vi:305 James, William, Camnant fach, iv:156,164 James, William, Uanrhystud parish, labourer,
 • v:285
 • James, Willia,m Tyglyn Aeron, iv:192,193,196,199
 • James, Rev. Wm., Uandysul, iv:159 James, Wm., Parcel Canol, x:390 James-Hughes, Miss, ili:3
 • Jane, schooner, vii:289 Jane,smack, bc:122 Jane, vessel, vi:220,226
 • Janeap David ap Hywel Fychan, vili:76 Janedau.of Mary Jenkin, ix:365
 • Janeferch Ieuan ap Rhys, ix:370 Jane Davies, vessel, viii:305 Jasper, vessel, iii:238; ix:123
 • Jayne, Rev. F. J., St David’s College,
 • Lampeter, principal, ix:202,206-08,215-,16,219,221,222
 • Jeffries, Thomas, Aberystwyth, jeweller, ix:146 Jenkin, reputed son of Capt. Bowen, vi:25 Jenkin ap David ap Rhydderch, Park
 • Rhydderch, viii:75,76
 • Jenkin ap Howell ap David ap Jenkin, Llandygwydd, yeoman, vili:373-4, 378
 • Jenkin ap Howell Morris, Cenarth, gentleman, viii:374,378,379
 • Jenkin ap James Cantor, Llanddewibrefi, viii:78
 • Jenkinap Jennings, vi:362
 • Jenkin ap Morris, Gellidywyll, viii:374,378 Jenkin ap Owen ap Rhys, v:224
 • Jenkin ap RhysapDavid ap Howel Vychan,
 • Gilfachwen Uchaf, viii:75
 • Jenkin ap Thomas ap Howel Fawr, Gilfachwen Isaf, viii:76
 • Jenkin Lloyd, Blaiddbwll, Llanfymach, viii:374 Jenkin Lloyd ap Thomas ap John, viii:79 Jenkin Lloyd David ap David, viii:79
 • Jenkin Lloyd David ap David, gentleman,
 • viii:77,78,79 Jenkin Post, ix.-91 Jenkin the Gaol
 • see Humphreys, Jenkin, Aberystwyth Jenkin, David,Cwmystwyth, ix:25
 • J David, Uandtt, amaethwr (farmer),
 • ili:29
 • Jenkin, Evan,iv:377
 • Jenkin, Evan, Lampeter, church warden, vi:12 J Evan, Uanbadarn Odwyn, iv:109 Jenkin, Richard, The Priory, Cardigan, vii:203 Jenkin, Roger, iv:380
 • Jenkin, Samuel, ix:356 Jenkin, Prof.T.J., i:93 Jenkins, Lampeter, vii:54-5
 • Jenkins, Williams and Co. Ltd.,x:414
 • Jenkins, Cadben, Energy, ii:227
 • Jenkins, Mr., Crosswood estate, blacksmith, vi:106
 • Jenkins, Mr., Peterwell, i:198 Jenkins, Mrs., Aberystwyth, x:277
 • Jenkins, Mn… Blaenwaunganol, Uanwnen,
 • vi:303
 • Jenkins, Ann, vi:248 Jenkins, Ann, pauper,v:176
 • Jenkins, Anne, Aber-porth, x:418
 • Jenkins, Anne, New Quay, nutt mender, x:308 Jenkins, Anne, Penparcau, x:156
 • Jenkins, Ben, Lampeter,saddler, vi:96 Jenkins, Capt Benjamin, Aber-porth, x:419 Jenkins, Bridget n& Lewes, viii:383,387 Jenkins, Catherine b. 1807, vi:248
 • Jenkins, Catherine, Dyffryn Bern, vi:247 Jenkins, Charles McLarly, vi:248 Jenkins, D. J., v:88
 • Jenkins, D. J., x:363
 • Jenkins, D. J., Lampeter union, clerk, vi:11-12; viii:251
 • Jenkins, D. L P., Penbryn, headmaster, ix:354 Jenkins, 0. LI., Aber-bane, headmaster, iii:181
 • Jenkins, D. Uoyd, Tregaron, vi:383
 • Jenkins, Dafydd, “y nailer”, Aberystwyth, iv:19
 • Jenkins, Dan, vi:305-06
 • Jenkins, Capt. Daniel, Aber-porth, x:414-15,418 Jenkins, Daniel, Bryntirion, Aber-porth, ix:125 Jenkins, Daniel, Craigydon, Aber-porth, ix:125 Jenkins, Daniel, New Quay, seaman, x:305 Jenkins, David, x:13
 • Jenkins, David, blacksmith, x:176 Jenkins, David, Captain of Susannah
 • Gwenllian, iii:237
 • Jenkins, David, crefftwr (craftsman), iv:217 Jenkins, David, U.C.W., professor of Music,
 • iii:339; vi:384; viii:3,7
 • Jenkins, Capt. David, Aber-porth, x:414,416,423 Jenkins, David, Aberaeron, x:45
 • Jenkins, David, Blaenwaunganol, vi:303 Jenkins, David, Bryntirion, ix:125 Jenkins, Davidr Cardigan, ii:161
 • Jenkins, David, Cardigan, mayor views on education in 1847,ii:141
 • Jenkins, David, Dolwlff, Llanwenog, viii:84 Jenkins, Rev. David, Dyffryn Bern, vi:245 Jenkins, David, Llannarth, shipowner, vii:279 Jenkins, David, Parcybeili (Dai Parcybeili),
 • vi:294
 • Jenkins, David,.Penrhiwpistyll,farm servant, x:319
 • Jenkins, David, Plasbach, Penbryn, ix:114 Jenkins, David, Three HorseShoes, Lampeter,
 • vi:7,23
 • Jenkins, David Joel, enclosure conunis.goner, ii:39; v:269,283,284,285;vi:352,356; viii:109,110-12,184,185,187
 • Jenkins, E. D.T.,professor of classics, vii:245
 • Jenkins,E. W.
 • witness to J. Downie’s will, ii:119 Jenkins, Elinor,Crown Inn, Uwyndafydd,
 • viii:341
 • Jenkins, Elinor, Mariner’s Row (1) New Quay, x:307
 • Jenkins, Elinor, Mariner’sRow(1) New Quay,
 • widow, x:313
 • Jenkins, Eliza Mary, vi:248
 • Jenkins, Evan, Alltgoch farm,servant, iv:413
 • Jenkins, Evan, Brodawel, ix:184
 • Jenkins, Evan,Crown Inn, Llandafydd, vili:341 Jenkins, Evan, Llandysul, ii:114
 • Jenkins, Evan, New Quay, master of the
 • Elizabeth, x:307
 • Jenkins, Evan, Pentre Arms, Llangranog, shipowner, ili:238; ix:116
 • Jenkins, Griff, Cwrtnewydd, vi:103 Jenkins, Griffith, bridge repairer, ix:379 Jenkins, Griffith, builder, i:54
 • Jenkins, Griffith, Dyffryn Bern, vi:244-5 Jenkins, Rev. Henry, Dyffryn Bern, vi:245-8 Jenkins, Henry Stiles, vi:248
 • Jenkins, Herbert, Dyffryn Bern, vi:244 Jenkins, J. D., National Liberal Oub,v:180 Jenkins, James ”Siams y Bugail”, ix:117 Jenkins, Capt.James, Aber-porth, x:413,416,
 • 418,420,421,423,424
 • Jenkins, James (1), Frondeg, ix:125 Jenkins, James (2), Frondeg, ix:125 Jenkins, James, Rhydhir Uchaf, ix:252 Jenkins, Jane, Dyffryn Bern, vi:245 Jen kins, Jane, Frondeg, ix:125 Jenkins, Jenkin, iii:36
 • Jenkins, Jenkin, iforiaid Castell Gwallter, trysorydd (Castell Gwallter lvorite, treasurer), iii:35
 • Jenkins, Jenkin, Aberystwyth, ii:230 Jenkins,Jenkin, Dyffryn Bern, vi:245
 • Jenkins, Jenkin, Uandre, amaethwr (farmer),
 • iii:29
 • Jenkins,Jenkin, Llanrhystud, vicar, vii:340 Jenkins, Jenkin, New Quay, mariner, x:305 Jenkins,Jenkin, Tynygwndwn, iv:409 Jenkins, MissJoan, v:189
 • Jenkins,John, auctioneer, x:369 Jenkins, John, bridge repairer, ix:379 Jenkins, John, builder,i:54
 • Jenkins, John,clerk to the County court,
 • viii:315
 • Jenkins, John, mason, x:85
 • Jenkins,John “Cemgoch”; 1825-94, vi:231,
 • 423,424,425-6;viii:233, x-.292,380
 • Jenkins, John,”Ifor Ceri”, v:371
 • Jenkins, John, Borth, gof (blacksmith), ili:32 Jenkins, John ‘1oan Siencyn”, Cardigan,
 • v:58-9,68; viii:442,443
 • Jenkins, John, Dol-maes-seilo,saer iuen
 • (mason), iii:32
 • Jenkins, John, Dyffryn Bern, vi:245 Jenkins, John, Factory, x:361,370 Jenkins, John, Llandyfriog, vicar, viii:88
 • Jenkins, John, Uansanffraid, gwas (servant,)
 • ix:184
 • Jenkins, John, Uanwenog, viii:441
 • Jenkins,John, Melindwr, census enumerator, ix:325
 • Jenkins, John, Nancwnlle, viii:455 Jenkins,John, New Quay, seaman, x:305 Jenkins, John, Pengeulan (6) New Quay,
 • x:301,304
 • Jenkins, John Raymond, Llandysul, vicar,
 • v:429,430
 • Jenkins, Joseph, ix:316
 • Jenkins, Josep Captain of MariFach. iii:237 Jenkins, Capt Joseph, Plasbach, ix:346 Jenkins, Katherine, Dyffryn Bern, vi:244-5 Jenkins, Lawrence, Cilbronnau, viii:174 Jenkins,Sir Leoline, Llandysul, rector, v:431 Jenkins, Lewis, Foelallt, Ciliau Aeron, i:59 Jenkins,M. M., Commins Coch, teacher, x:340 Jenkins, Marca Cooke, vi:248
 • Jenkins, Margaret, vi:247-8
 • Jenkins, Margaret, Rhydhir Uchaf, ix:252 Jenkins, Margaret Coakley, vi:248 · Jenkins, Martha,Pengeulan (6)NewQuay,x:304 Jenki,ns Mary, Cwmglas, x:49
 • Jenkins, Mary, New Quay, x:308
 • Jenkins, Mary, New Quay, stone weigher, x:309 Jenkins, Mary, Swansea, v:326
 • Jenkins, Mary-Ann, vi:248
 • Jenkins, Morgan, pauper, ix:364
 • Jenkins, Morgan, Morta Uchaf, Llangrannog,
 • iii:238; ix:116
 • Jenkins, Nathaniel, ii:165 Jenkins, R. D., Pantirion, v-.371 Jenkins, Richard, carrier, x:367
 • Jenkins, Richard, Uandre, cyfrwywr (saddler), iii:30,33,37
 • Jenkins, Richard, Rhydhir Uchaf, ix:252 Jenkins, Richard D.,Cardigan, solicitor,
 • v:20-1; viii:174
 • a Benjamin Williams, v:353
 • and Cardigan school board, iii:215,225,226 and poor law, vili:264
 • Jenkins, Dr. S.T. H., v:188,192
 • Jenkins, Sarah, ix:366
 • Jenkins, Sarah, Dyffryn Bern, vi:245 Jenkins, Susan, vi:248
 • Jenkins, Thomas, Cwmglas, x:49
 • Jenkins,Thomas, LerpwJ,. commercial traveller,
 • iii:33
 • Jenkins, Thomas, Uangwyryfon, vi:74,79 Jenkins,Thomas, New Quay, x:307
 • Jenkins, W. H. and son, Penrhyn-coch, x:334 Jenkins, Watkin, Efford, viii:89
 • Jenkins, William, cyfansoddWl’ (com poser),
 • vi:303
 • Jenkins, William, Carrog, iii.-92
 • Jenkins, William, Carrog and Blaenpan t, viii:383,387
 • Jenkins, William, Dol-y-bont, saer coed
 • (carpenter), iii:31
 • Jenkins, William, Dyffryn Bern, vi:248 Jenkins, Rev. William George, Llandysul,
 • vicar, v:427-8,429,430
 • Jenkinson, John Banks, bishop of St David’s, i:50-1; vi:60-1,83
 • Jennings,Isaac:, Rhydfudr, vi:322,361,362
 • Jennings, John, vi:362
 • Jennings, Parch. Richard, vi:362 -3 Jenny, sloop,vii:275
 • Jerry Bach,. Gogerddan, telynor (harpist),
 • vi:386
 • J ie,schooner, iii:238; ix:346 Jewan Pebidiauc, iv:141
 • Jezreel cottage, Melindwr, ix:334 Jinkins, David, Cardigan, ii:161
 • Joab, abbot ofStrata Florida Abbey, i:22 Joan dau. of Rhysap John ap Howel, Gemos,
 • viii:376-7
 • John, Rhiwfelen, Aber-porth, vi:169
 • John, Tyglyn, bailiff itinerant of Cardigan, ix:162
 • John ab Eynon,Sir, v:425
 • John and Mary, schooner, vii:289,292 John ap Byvan, iv:378
 • John ap David, viii:76
 • John ap Edward, gent., v:47 John ap Evan, iv:384
 • John ap Gwilym, viii:75
 • John ap levan Thomas, yeoman, viii:80 John ap John, iv-.382,383
 • John apJohn, Brongwyn. iv:109
 • John ap John of Mock, Llandysul, warden, i:122 John ap Rothera, iv:378
 • John ap Rudder, iv:380 John ap Rutherch, iv:381 John ap William, viii:76
 • John Oock, Aberaeron, boat proprietor, iv:73;
 • vi:294
 • John David ap Rees, iv:385 John de Coumbe, ix:369 John de Hastings, iii:332-3
 • John de I<novill, v:148; vi:285; ix:368-9,375 John de Lincoln, canon, ix:363
 • John Ewing, lcetch, vii :278
 • John Henry ap Rhydderch, Kidwelly, iii:203; vi:342,343
 • John James, lcetch, vii:291
 • John Jones’s Charity (1783), iv-.58 John Jones’s Charity (1833), iv-.58
 • John Lloyd ap Gruffydd Gwyn, viii:76 John the Hatter, x:49
 • John Thomas’s schoolroom, Uandysul, iv:122 JohnyGwas
 • seeEvans, John ”John y Gwas”
 • John, Dafydd, Llandysul, aydd (cobbler), iv:148
 • John, Daniel, Llanddewi Aber-arth, ix:380
 • John , David, v:72-3 John , David, ix:365
 • John, David, Aber-cerdin, i:139 John, David, Bridge End shop, i:129 John, David, Uandysul, i:130
 • John, David, Llandysul, clerk and sexton, i:125 John, David, Uandysul, warden, i:134
 • John, David, Uanstephan, yeoman, vi:170
 • John,Evan, iv:111
 • John,Evan,”Longbeard”,Uandysul,pensioner, i:130
 • John, Evan, Uandysul, smith, i:130 John, Evan, Uandysul, warden, i:125,134 John, Evan , Rhi wfelen , vi:170
 • John, Evan, Rhyd Owen, i:136
 • Jo hn , Geo rge , New Quay,coastguard, x:315,323 John, Griffith, v:47
 • John, Griffith, Cardigan, ii:161
 • John, Islwyn , Ua nd ysul, vicar, v:430 John, James, iv:380
 • John, James, Llandysul, i:133-4 John , John, Aberystwyth
 • organiser of Cardiganshire labour party,
 • ix:158
 • John, Lewis, Uandysul, i:138
 • John, Uewelyn. Uandysillogogo,iv:109 John, Mary, Glyngoleu (7) New Quay, x:315 John, Mary David, Uandysul, i:130
 • John,Owen, iv:378,379,380
 • John, Owen. Uandysillogogo, iv:109
 • John, Owen, Troed-yr-au,riv:109
 • John, Richard Morgan, Aberystwyth, master of the House of Correction, vi:14-15
 • John,Samuel, ix:376
 • John,Sarah n Makeig, v-.55,59,71,72; vii:67 John, Thomas, iv-.385
 • John,Thomas, v:83
 • John, Thomas, Glyngoleu (7) New Quay, tailor, x:315
 • John,Thomas, Uandysul, i:133 John, William,(Glancothi?), v:11 John, William, Hafodau, viii:193 Johnes, Dolau Cothi
 • estate in 1873,iv:13
 • Johnes family, Uanfair-Oydogau, iii:1 Johnes, Anna Maria, Penybont, ii:171
 • Johnes,Judge Arthur James, viii:313-18 Johnes, Charlotte, vii:218
 • Johnes, David, v:48
 • Johnes, MissE.M., Dole Cothi, vi:180,182,
 • 183,184,188
 • Johnes, Elizabeth, vii:218
 • Johnes, Elizabeth, Dolaucothi b. 1834, iii:6,8 Johnes, Elizabeth neeEdwardes, Dolaucothi,
 • ii:171; iii:6,8
 • Johnes, James, Dolaucothi, vi:158 Johnes,Jane, Hafod, iii:3,4,7; vii:152,218;
 • viii:226,230
 • Johnes, Jo Dolaucothi, iii:1-10; vii:158 Johnes, Maria, vii:154
 • Johnes, Mariamne, ii:171; iii:343; vi:183; vii:2-18
 • Johnes, Sir Thomas, knight, v:48,53 Johnes,Thomas, Abermade, iii:1-2 Johnes,Sir Thomas, Abermarlais, viii:379
 • Johnes, Thomas, Dolau Cothi, ii:133; iii:303;
 • ix:357 •
 • Johnes, Col Thomas, Hafod (1748-1816), ii:133,134,171;iii:3,4; iv:17-18,21,198; vi:52,55,63,66,72;viii:226; ix:69; x:119,362
 • and agriculture, iv:321,322
 • and buildingofHafod,vii:152-65,215-16,218 and Cardigan Borough elections, v:417,421;
 • vii:50-5
 • and Cardiganshire bridges, viii:331,333 and enclosures, iv-.312-13; viii:108
 • and Handel, iii:337-9,342-3 and riots,1815, v:284
 • and printing
 • seeJohnes,Col Tllomas,Hafod: ugraffwasg
 • and turnpike trusts, x:273
 • ugnffwasg, viii:204 as magistrate, i:198
 • Cymdeithas ercefnogi Hwsmonaeth, ix:262
 • reafforestation, vi:309-19; viii:101 saleof Peterwell estate, ii:86 viewsof soldiers, v:286
 • seealso”Thomas Johnes o’r Hafod”
 • Johnes, Thomas, Llanfair O ydogau, ii:129,132, 133; iii:303,304,305; v:411,417; vii:50,153,
 • 158; x:288
 • Johnes, Thomas, Penybont, Tregaron, ii:171 Johnes-I<night,Samuel, iii:6-8
 • Johns, D., i:89
 • Johns, John,Cornish mine worker, ix:323 Johnson, James, Carmarthen, merchant, viii:87 Johnson, Thomas, botanist, i:78
 • Jolly Tar, inn,ix:350
 • Jones family, Abermarlais, iv:4
 • Jones family, Dinas,Betws Han, v:390
 • Jones family, Fronwen, vi:292 Jones family,Gellifaharen, iv:159 Jones family, Gwynfryn
 • estate in 1873, iv:12
 • Jones family, Hengwm Annedd, v-.254 Jones family, Llwyn-y-groes,v:25,33 Jones family, Llwynfortune, iv-.5
 • Jones family, Ropewalk, v-.30 Jones family, Tregyb, iv-.5 Jones,Tynbedw, x:93
 • Jones y Printer
 • seeJones, WilliamJohn
 • Jones, Dr., vi:21
 • Jones, Mr., blind harpist, iii:342
 • Jones , Mr., subscriber to Ystwyth bridge,
 • viii:337
 • Jones, Capt, Albion, vi:226 Jones, Mr., Borth, v.29
 • Jones, Mrs., Ffoseresgob, iv:159 Jones, Mrs., Gelli, iv:177
 • Jones, Dr.,Glancucb, v:379
 • Jones, Mr., Lampeter, student, ii:138 Jones, Dr., Llandysul, surgeon, iv:158,176 Jones, Mr., Pen-y-bont, vii:343
 • Jones, Miss (Pen-y-bont), philanthropist,
 • x:359
 • Jones, Misses, Penylan, viii:174 Jones, Mr.,Talbot, x:366 Jones, Mrs.,Tanygroes, vi:102 Jones, CapL, Ty’n-parc, iii:37
 • Jones,Miss A.G., U.CW., student, vii:233
 • Jones, Abraham, Aberystwyth. auctioneer,
 • ix:136
 • Jones, Abraham, Panteg, vi:294 Jones, Allen, Penlanowen, ii:43 Jones, Dr. Alun, v:193
 • Jones, Alwyn, Area Education Officer, x:345 Jones, Ambrose, viii:97
 • Jones, Amelia Evans, vi:293 Jones, Miss Ann, matron, v:195 Jones, Ann, Pencerrig, x:270 Jones, Anna Thomas, vi:292 Jones, Anne, pauper, vi:21 Jones, Anne, Blaenmeney, iv:163 Jones, Anne, Llainygrog, x:321
 • Jones, Anne, Llanrhystud, servant, x:147 Jones, Anne, Parcel Canol, x:390
 • Jones, Anne, Pendderw, viii:341
 • Jones, Anne,Towyn (6) New Quay, x:316
 • Jones, Anthony, Penbryn, iv:99
 • Jones, Dr. Bancroft, v:189
 • Jones, Basil, bishopof St David’s, i:46-7,51 Jones, Dr. Bassett, v:188
 • Jones, Ben, Llandysul, siop y Jones,ii:115;iv:184,186
 • Jones, Ben, Pwntan Newydd, ix:347 Jones,Ben,Tregroes,vi:106
 • Jones, Ben A., vi:299,305
 • Jones, Benjamin, Bow Street, gof (blacksmith), iii:32
 • Jones, Benjamin, Traeth-gwyn, miller, x:314 Jones, Bertie, Lodge, iv:172
 • Jones,Sir C Bryner, i:93; v:180; x:1 Jones,Cadwalader, x:260
 • Jones,CamillaCrace “Milly” n Lloyd, viii:97 Jones,Catherine, Chapel Row (1) New Quay,
 • x:313
 • Jones,Catherine, Hafodau, Goginan, viii:193 Jones,Catherine, Penbryn, ii:44
 • Jones,Catherine, Warren, viii:95
 • Jones,Cati, ix:366,367
 • Jones, Cab.in., Deny Ormond, x:292 Jones,Charles, solicitor, x:364 Jones,Charlotte, Cytir bach, vii:196
 • Jones,Charlotte n Jesson, Derry Ormond, ii:136; x:293
 • Jones,0., bridge builder, viii:339 Jones, D., “Yr Arms”, ix:184 Jones,0., Cardigan, currier, iii:221 Jones,0., Felin-fach, ix:184
 • Jones, D. Bowen, TeifiCottage, iv:158
 • Jones, D. Gwenallt, viii:41,43
 • Jones, Parch. D. Gwemllwyn, viii:28 Jones, D.J., Lampeter, v:324
 • Jones, D. Morris, Blaenbeidog, vi:357
 • Jones, Dafydd, Caeo, viii:202
 • Jones, Dafydd, Uanybydder, canwr (singer), v:385
 • Jones, Dafydd, Maes y Meillion, Uandysul,
 • vi:299
 • Jones,Dafydd,Tanglwst-fach,,Trefdroyr, v:385 Jones, Dafydd Morris, x:1
 • at centenary of Pont Afon Rhyd, iii:181 Jones, Dan R, U.CW. head of Arts and Crafts,
 • ix:42-3,46,48,49,50,51
 • Jones, Daniel d. 1882, vii:78
 • Jones, Daniel “Daniel Sgubor”, baledwr
 • (ballad singer), vi:307 Jones, Daniel, pauper, x:49
 • Jones, Daniel, Aberaeron, vi:218
 • Jones, Daniel, Aberaeron Benefit Society,
 • secretary, vi:288
 • Jones, Daniel, Abergwesyn, x:49 Jones, Daniel, Aberystwyth, vi:224-5 Jones, Daniel, Blaenhaul, vi:229
 • Jones, Daniel, New Quay, master tailor, x:315 Jones, Daniel, New Quay,sailor, x:316
 • Jones, Daniel, New Qua y, tailor and balladeer,ii:102
 • Jones, David, vii:203 Jones, Capt. David, vi:231
 • Jones, David “Dafi Doctor”, iii:232
 • Jones, David, iforiaid Castell Gwallter, cofnodydd (recorder), iii:35,36,44
 • Jones, Capt. David, Aber-arth, x:419 Jones, Rev. David, Aberaeron, x:89
 • Jones, David, Aberaeron, shipbuilder, vi:215, 218,219,221,222,227
 • Jones, David, Aberaeron, wine and spirit merchant, vi:210,215
 • Jones, David, Aberystwyth, bank manager, ii:118,119,227
 • Jones, David, “Alumina”, Porth-mawr, ix:184 Jones, David, Blaencwm, ruff-rider, iv:167 Jones, David, Borth, siopwr (shop owner),
 • iii:33
 • Jones, David, Carreg Talwrn, Uangwyryfon, vi:320
 • Jones, David,Cefngwyn, iv:51 Jones, David,Cellan, iv:100
 • Jones, David,ChapelRow(1),NewQuay, joiner, x:313
 • Jones, David, Church Street, (15) New Quay, joiner, x:313
 • Jones, David, Cilcennin, v:277
 • Jones, David, Cilgwyn, iv:111 Jones, David, Coedmawr, iii:89
 • Jones, David, Coedmor, Pencarreg, iv:106
 • Jones, David, Cwmerfyn, gof (blacksmith), iii:32
 • Jones, David, Cwmoidwfach, i:137
 • Jones, David, Derry Ormond, ii:127-9,132-3 Jones, David, Drenewydd, x:89
 • Jones, David, Dugoed, Uanlluan, viii:453 Jones, David, Dyffrynbern, farmer, ix:347 Jones, David,Efail Fawr, New Quay,
 • blacksmith, x:313
 • Jones, David, Uanbadam Fawr, iv:97,104,106 Jones, Rev. David, Llanbadam Fawr, ix:352 Jones, David, Uanbedr Pont Steffan a Uandy-
 • sul, viii:39-40,48
 • Jones, David, Uanddewibrefi,iv:106
 • Jones, David, Uandre, ysgolfeistr
 • (schoolmaster),ili:29,32
 • Jones, David, Llandysul, enumerator, iv:162 Jones, David, Llanrhystud Mefenydd,
 • churchwarden, vi:8,17
 • Jones, David, Uedrod, v:91
 • Jones, David, Maesffynnon chapel memories of old Cardiganshire,iv:67-76
 • Jones, David, Nanthenfoelfawr,Derry Ormond, x:287-8
 • Jones, David, NewQuay, weaver, x:316 Jones, David, North Terrace (11), New Quay,
 • x:317
 • Jones, David [1), Noyadd Trefawr, v:73; vii:76 Jones, David (2), Noyadd Trefawr, v:73 Jones, David, Pantyrwyn, ii:43
 • Jones, David, Pen-yr-allt, Uangoedmor,
 • viii:469
 • Jones, David, Spite, Trefenter, vi:352 Jones, David,Tregynen (or Tregynan) Isaf,
 • vii:104
 • Jones, David, Troed-y-foel, vi:323
 • Jones, David,Troedyraur, songseller, x:262 Jones, David, Ty’nwern, ii:44
 • Jones, David Hinton, Aberystwyth, North Parade garage, viii:410
 • Jones, Rev. David Myrddin Jabour candidate, ix:156
 • Jones, Deborah Gwyn Musgrave, Uanina and Coedmawr, iii:89
 • Jones, Dewi, Maenllwyd, iv:169-70
 • Jones, Dinah, Mason Street, New Quay, x:316 Jones, Dora Herbert, ix:44
 • Jones, Mrs. Doris Evans, Balmain, vi:293 Jones, E., Cross, Cardigan, printer, ii:105 Jones, Mrs. E., Penbryn, headmaster, ix:354 Jones, Dr. E. D.Clifford, v:188,192
 • Jones, Miss E. Foulkes, Aberayron, i:87 Jones, Aid. E. J., New Quay, v:181
 • Jones, Rev. E. Pan, vi:45,52,53,55,57,62,74,86;
 • viii:31,49,157
 • Jones, Edward, aynwr(quaker), iv:111 Jones, Edward, high sheriff,1679, ili:90 Jones, Edward, high sheriff,1729, ili:90
 • Jones,Edward, Aberystwyth,engineman,ix:150 Jones, Edward, Aberystwyth. ysgolfeistr
 • (schoolmaster), vi:63,71
 • Jones, Edward, Cwmtudu, master of the Adventurer, vii:295
 • Jones, Edward, Llandysul, vicar, v:430 Jones, Edward, Llangoedmor, tinker, v:267 Jones, Edward John, Aberystwyth, ii:80 Jones, Edward Warren esq. Llanina, ili:90;
 • vi:8; viii:89,95,96
 • Jones, Eleanor, Cwm, iv:165
 • Jones, Eleanor, New Quay, servant, x:311 Jones, Eleanor,Traeth-gwyn, x:314 Jones, Elinor nee Lloyd, vili:84,95
 • Jones r Elinor, Abettarfan, Uanddewibrefi,
 • viii:202 .
 • Jones, Eliza, iv:160
 • Jones, Eliza, Towyn, maid servant, x:320 Jones, Elizabeth, x:292
 • Jones, Elizabeth nee Makeig, v-.226;vii:189,195,196,197,198,200,203;ix:180
 • Jones, Elizabeth
 • and Rhyfel y Sais Bach, i:199-200 Jones, Elizabeth, Derry Ormond, ii:136 Jones, Elizabeth, King’s Arms, Llandysul,
 • ii:114
 • Jones, Elizabeth, Llainygrog, x:321
 • Jones, Elizabeth, Pantolwen, miller, iv:166 Jones, Elizth, Parcel Canol, x:390
 • Jones, Ellen nee Morgan, vii:311,312 Jones, Enid, Commins Coch, deputy
 • headteacher, x:339
 • Jones, Erasmus, Furnace mill, vii:178 Jones, Dr. Ernest, v:188,193
 • Jones, Ernest, M.O.H., x:7
 • Jones,Capt. Evan, Madras, vi:227 Jones, Evan, Aberaeron, lunatic, vi:232 Jones, Evan, y Comel, vii:355,356,361 Jones, Evan, Feathers, vi:216
 • Jones, Dr. Evan, Gellidywyll, viii:388 Jones, Evan, Henfynyw, curate, ix:364 Jones, Evan, Llanbadam Fawr, x:365
 • Jones, Evan, Llanddewi Aber-arth, shipbuilder, vi:217-18,219
 • Jones, Evan, Uandysul, saddler, vi.-96 Jones, Evan, Llandysul,shoemaker,iv:176 Jones, Evan, Llansanffraid, mason, iii:130 Jones, Evan, Manorafon, Uandeilo, v:137
 • Jones, Evan, Mason Street, New Quay, weaver, x:306
 • Jones, Rev. Evan, New Quay, x:321 Jones, Evan, New Quay, labourer, x:308
 • Jones, Evan, New Quay,ship’s master, viii:307 Jones, Evan, New Quay, weaver, x:316
 • Jones, Evan, North Terrace (11) New Quay, x:17
 • Jones, Evan, Pantolwen, miller, iv:166
 • Jones,Evan, Pen-y-bont, saermaen(carpenter), iii:32
 • Jones, Evan, Penrallt, ix:347
 • Jones, Evan, Rhydlewis, schoolboy, x:432 Jones, Rev. Evan,St. Alban’s Tyglyn, curate,
 • ix:164,168,169
 • Jones, Evan, Swyddffynnon, v:380
 • Jones, Evan,Tregaron, overseer of poor, vi:12 Jones, Evan,. Ty’n-y-pant, Uanwrtyd, viii:294 Jones, Evan, Tyssul Castle, iv:174,180
 • Jones, Evan C., Uandysul, headmaster, iv:155 Jones, Frances, High Street (4) New Quay,x:312 Jones, Frederick, Pencerrig, x:269-86
 • Jones, G.G.,Aberaeron, headmaster, viii:57,59 Jones, George, witness to Thomas Powell, v:407 Jones, George, Talies aydd (cobble,r)
 • iii:32
 • Jones,George J.,Towyn (6) New Quay,scholar, x:316
 • Jones,Grace, Llether Noyadd,Carmarthenshire, viii:88
 • Jones,Grace nee Jenkins, Llwyndafydd, viii:341 Jones, Grace, Panteg, vi:294
 • Jones,Griffith, “Gian Menai”, v:365-6,37 7,
 • 379,380; vi:224,424
 • Jones, Griffith, Dolau, saer coed
 • (carpenter), iii:31
 • Jones,Griffith, Greenfield Row,Cardigan, carpenter builder of Cardigan school, iii:219
 • Jones, Rev. Gruffydd, Llanddowror, vi:51;
 • viii:448,449; x:135-8,144
 • and Penbryn, ix:352 circulating schools
 • seespecificschoolsassubheadings of places
 • held school at Llangrannog, iii:233 Jones, Gwynne, Mynachty estate, iii:131 Jones, Dr. H. Lewis, i:84
 • Jones, Hannah, Alltyrodyn, gardener, iv:163 Jones, Hanna h, Black Lion, New Quay, general
 • servant, x:326
 • Jones, Sir Henry (1852-1926), vi:373 Jones,Sir Henry, Abermarlais,
 • Carmarthenshire,viii:81
 • Jones, Henry, Melindwr, police constable, ix:331
 • Jones, Henry, Tyglyn, ix:365,378,379; x:89-90, 91,93
 • Jones, Henry, Tyglyn Aeron (1), iv:191-2 Jones, Henry, Tyglyn Aeron (2), i:53; iv:52,
 • 193-4,196,197; viii:224-S,226,228,231,235,236
 • Jones, Henry Stuart, vi:376 Jones, Herbert, botanist, i:93
 • Jones, Herbert, Penwalcau, Uandysul, athro
 • (teacher), viii:27 Jones, Mrs. Hill, iv:185
 • Jones, Howell, aynwr (quaker), iv:111
 • Jones, Hugh, Felin-fawr, melinydd (miller), iii:33
 • Jones, Humphrey, diwygiwr (reformer), vi:79 Jones, Humphrey, Llanidloes, ii:115
 • Jones, Humphrey Rowland, vi:54
 • Jones, ldwal, viii:42
 • Jones, Ifan, Cwmgorffen, mason, viii:350
 • Jones, If Pren-gwyn, vi ii:41,43
 • Jones, Ifano, Caerdydd, llyfrgellydd
 • (librarian), viii:34
 • Jones, Isaac, Penllain, vi:103
 • Jones, lsfoel, viii:46
 • Jones, Ismael, Penbryn, v:347 Jones, J., coachman, ix:84
 • Jones, Capt. J., master of the Resolven, vii:293
 • Jones, Rev.J., New Quay, iv:171 Jones, Dr.J. A., v:189
 • Jones,J. Arthur, viir.344
 • Jones, J. Arthur, Uanegryn, offeiriad
 • (minister), iii:42
 • Jones, Dr.J. Cynddylan, ii:214,215; v:324;
 • vi:86
 • Jones, J. 0 ., son, and George, auctioneers sale of Dyffryn Bern by, vi:245
 • Jones, J. M., botanist, i:92
 • Jones, J. R Kilsby, iv:368,369; v:15-17,22, 27,28,29,30; vi:47,SS,56,57-9,61,66,82,84,87
 • Jones, J.S., treasurer of “Cymdeithas
 • Gyfeillgar Christmasia”, iv:158,183 Jones, J. W., secretary of the Avon Teifi
 • Lodge o Urdd Yr Hen Frytaniaid, iv:158
 • Jones, J. W., Fedwen, viii:28 Jones,Jacob, vi:102
 • Jones, Jacob, Uechryd, prifathro (headmaster),
 • vi:303
 • Jones,Jacobus, Tregaron, ix:234 Jones, James , apothecary, ii:133; x:288 Jones,James, Aberdeen, vi:293
 • Jones, James, Gwyndy, hetiwr (hatter), x:24
 • Jones,James, Llansa nffraid, bu tcher, iv:418 Jones, James, Pendderw, builder, viii:330,33,4
 • 341-2
 • Jones, James, Penorva (Penmoda), ii:161 Jones, James, Ship Inn, Llangrannog, ix:116 Jones, James, Tregaron union, clerk, viii:250 Jones, James, T9’llwyd, farmer, v:325 Jones,Jane, Gwastod, iii:131
 • Jones,Jane, Llainygrog, x:321
 • Jones, Jane, North Terrace (11), New Qu ay, servant, x:317 ·
 • Jones,Jane nee Makeig, Noyadd Trefawr, v:55, 59,67,71,73; vii:67,75,76
 • Jones,Jane, Pantydefaid farm,shepherdess, iv:164
 • Jones, Jane, Tyglyn, x:89
 • Jones, Jane Susanna nee Parry, iv:194 Jones, Jane[t1 Uangeitho, viii:293,299 Jones, Jencin, Trafle, Uanwenog,
 • viii:441,445,446,447,448,45,1452,459,460,46,5
 • · 466,467,469,470
 • Jones,Jenkin, x:11
 • Jones, Jenkin, Canada, farmer, viii:338 Jones, Jenkin, Gly, n Llangeithf>, ii:127; x:287 Jones, Jenkin, Lian-non, carrier, iii:130 Jones, Jenkin, Llansanffraid, v:284
 • Jones, Jenkin, Llwynrhydowen, iv:123 Jones, Jenkin, New Quay, labourer, x:314 Jones, Jenkin, New Quay, sailmaker, x:418
 • Jones,Jenkin, Pen-y-lan, assistant overseer, vi.-9
 • Jones, Jenkin, Rhosygilwen, vii:314 Jones, Pardi. Jenkin Uoyd, ii;230 Jones, Jenkyn, pastor, vii:8 Jones,Jeremiah, miner, vili:433 Jones,Jeremiah, Llanilar, vi:25 Jones,Joel, Llanrhystud, x:302 Jones,John, v:94-5
 • Jones, Joh, n x:257
 • Jones, John d. 1783, iv:58
 • Jones,John d. 1788aged 12 mths., vii:78 Jon,es John d. 1833, iv:58
 • Jones,John
 • and Aberaeron bridge, ix:378 Jones,John
 • and Rhyfel·y SaisBach, i:200
 • Jones, John, Capel David Jones, iv:106 Jones, John,gent., steward, ix:376 Jones, Rev.John, vi:243
 • Jones, Rev. John•(1807- ), vii:195,196-8 Jones, John ‘1von”, v:15,29; vi:303,306
 • Jones,Rev. John “Tegid”, vi:178,179 Jones, Capt.John, Yucca, vi:226 Jones, John, jr., Yucca, vi:226 Jones,John,coach builder, viii:410
 • Jones, John, c:yfreithiwr (solicitor), viii:29
 • Jones, John, master of Argo, vii:292 Jones, John, (1816-85), master of Gwalia,
 • vi:293
 • Jones, John,Quebec, ii:67
 • Jones, John, sailmaker, vii:291,294
 • Jones, John, “Jones y Cantwr”, Aberaeron,
 • vi:305
 • Jones, John, Aberaeron, steward, vi:287 Jones,John, Aberystwyth, iii:290
 • Jones,John, Aberystwyth, bookbinder, x:264 Jones,John, Aberystwyth, grocer, iii:299 Jones,John, Aberystwyth, hairdresser, ix:147 Jones,John, Aberystwyth, master shoemaker,
 • ix:147
 • Jones, John, Aberystwyth, merchant, iii:296 Jones,John, Aberystwyth, ropemaker, iii:295 Jones, John, Alban Square, Aberaeron, vi:293 Jones,John, Alltgoch farm,servant, iv:413 Jones, Rev. John, Blaenannerch, v-.27,226 Jones, Rev. John, Blaenavon, vicar, v:73;
 • vii:77
 • Jones, John, Bow· Stree saer maen (mason),
 • iii:32
 • Jones,Capt.John, Brynaeron, ix:121 Jones, John, Brynhope, surgeon, v:243,244 Jones, John, Brynllwyd farm, vili:408 Jones, Rev. John,Capel Betws, x:357
 • Jones, John, Cardiganshire,crynwr (quaker),
 • ii:164
 • Jones, John, Carmarthen, M.P.,
 • viii:225, 226,228,231,232,234,235,236
 • Jones, John, Castell, iii:45
 • Jones, John, Castell Gwallter, lllfiwr
 • (sawyer), iii:32
 • Jones, Capt.John, Castle Hall, iii:238
 • Jones,John, Cilgwyn, henuriad llywodraethol
 • (governing elder), iv:111 Jones,John,College Street, Lampeter,
 • attendance officer, iii:229 Jones, John,Cytir-Bach, vii:196-7
 • Jones, John, Derry Ormond, ii:133-4; iv:25 Jones, John yngr., Derry Ormond, ii:134-6;
 • x:59
 • Jones, John (tL Deny Ormond, x:288-9,294 Jones, John [2L Deny Ormond, x:289-93 Jones, John, Ffynnonwen, i:129; ix:347 Jones, John, Gelli, Llandysul, iv:188
 • Jones,John, Glan-nant, I lanfibaogr.I Genau’r
 • glyn, iii:36
 • Jones, John,Glynraur, farmer, ix:347 Jones, John, Gwynnant, Rhydlewis, vi:115 Jones, John, High Street (4) New Quay,
 • sailmaker, x:312
 • Jones, John, Uan-non, shoemaker, iii:131 Jones, John, Llanddewi Aber-arth, ix:365
 • Jones,John,Uandre,gweydd (weaver),iii:30,32 Jones,John, Llandysul, census enumerator,
 • iv:164
 • Jones, John, Llandysul, mason, ii:114 Jones, John, Llandysul, mason, iv:163
 • Jones, John, Llandysul, mason (emigrated in
 • 1842), iv:158
 • Jones,John, Llandysul, militiaman, i:139 Jones, John, Llandysul, solicitor, iv:169,174,
 • 177,178,179,181
 • Jones,John, Llandysul, surgeon, iv:160 Jones,John, Uandysul, warden, i:128 Jones,John, Uanilar, beddgeidwad
 • (policeman), iii:33
 • Jones, John, Uwynrhys, ii:127; iv:106,109;
 • x:287
 • Jones, John, Mason Street, NewQuay, weaver, x:316
 • Jones, John, Nanteos, ix:58
 • Jones, John,esq., New Quay, doctor, x:324 Jones, John, New Quay, mariner, x:305
 • Jones, John, New Quay, master of the Priscilla Eliza, x:314
 • Jones, John, Pant-glas, master tailor, x:315 Jones, John, Pen-y-bon tanner, iii:33 Jones, John, Pen-y-gam, gweithiwr hiredig
 • (hired worker), iii:30 Jones,John, Pendderw, viii:341
 • Jones, John, Penrhyn-coch, gof (blacksmith), iii:32
 • Jones,John, Penybont, ii:171 Jones,John, Penygraigfawr,vi:6 Jones,John, Pontrhydfendigaid, builder,
 • viii:256
 • Jones, John, Tal-y-bont, gof (blacksmi th), iii:32
 • Jones, John,Towyn (6) New Quay, ropemaker, x:316
 • Jones, Rev.John,Tregaron union, chairman, viii:251
 • Jones, John, Ty’r Owb, iii:43
 • Jones, John,Tyglyn Aeron, iv:193,195; x:90 Jon,es John, jnr., Tyglyn Aeron, iv:194 Jones, Dr. John,Tyssul Lodge, iv:179 Jones,John, Vulcan Place, smith, vi:215,228 Jones, John, Wrexham, ropemaker, iii:295 Jones, John, Ystrad, vi:182
 • Jones, Rev. John, Ystradmeurig, ix:205 Jones,Capl John Alun, Cilie, x:425-6 Jones, John Cynddylan
 • and shareowning, x:410-12
 • Jones, John A., Llandysul, shopkeeper, iv:161 Jones, John Emlyn, loan Emlyn, v:351,374,380 Jones, John Hugh [1], draper, vi:211,228,292 Jones, John Hugh [2], draper, vi:213,216
 • Jones , John James, returning officer, iii:215
 • Jones, John James “Lisbume”, ix:184
 • Jones, John Lloyd, Cwmystwyth, headmaster, ix:155-6
 • Jones, John Morris, loan Cunllo, v:351,374 Jones, John Owen, Uandysul, viii:40 Jones, John P., watch and clockmaker, ii:97 Jones, John Rees, author of SOn am y Bont,
 • Jones, Josiah, v:180
 • Jones, Josiah, Noyadd Trefawr, v:73
 • Jones, Judith, North Terrace (11), New Quay, x:317
 • Jones, Dr. Keith, v:435
 • Jones, Kenneth, Glascoed, Ciliau Aeron, ix:172
 • Jones, Parch. Lewis, v:11
 • Jones, Lewis, schoolmaster, x:365,368
 • Jones, Lewis, Aberystwyth, schoolmaster, ii:68 Jones, Lewis, Almondbury, periglor (mass
 • priest), v:378
 • Jones, Lewis, Caiebach, Uanbadam Fawr, iv:50
 • Jones, Lewis, Pen-y-bont, gof (blacksmith), iii:32
 • Jones, Lima, vi:213
 • Jones, Liza, y Comel, vii:355,360
 • Jones, Lucretia, Cnwc yr Uchedydd, v:379 Jones, M. M . Caroline, Commins Coch,
 • headmistress, x:170-8,332-9
 • Jones, Magdalen, Llainygrog, scholar, x:321 Jones, Margaret nee Makeig,v:55,59,72; vii:67,77 Jones, Margaret, Aberystwyth, pauper, vi:20 Jones, Margaret, Aberystwyth, teacher, ii:15 Jones, Margaret, Uanllwni, iv:161
 • Jones, Margaret, New Quay, house servant,
 • x:304
 • Jones, Margaret, Pen-Ian, vii:333
 • Jones, Margaret, Rhydhir Uchaf, ix:251,252 Jones, Margaretta Catherina, vii:78
 • Jones, Margt., Melindwr, ix:330 Jones, Maria, Pen-Ian, vii:333 Jones, Martha, pauper, viii:260 Jones, Mary, writer, x:371 Jones, Mary nee Berkley, iii:72
 • Jones, Mary, Cefngranod, farmer, ix:347 Jones, Mary, Cil y Gell, viii:193,198,200 Jones, Mary, Cribor Ucha, shepherdess, iv:164,
 • viii:350
 • Jones, JQhn Richard, Llandysul, vicar, v:428, 430.
 • Jones, Mary nee Davies, Efail Faw, r x:313-14
 • Jones, Mary, ffrood, pauper, vi:21
 • New Qua y,
 • Jones, John T.
 • opens public school at Aberystwyth, ii:94 Jones, John Thomas, Llanddewi Aber-arth,
 • ix:365
 • Jones, John Tyssul, Lodge, ii:114
 • Jones, Jones esq., Llandysul, solicitor, ii:113 Jones, Joseph, Blaen-y-Cwm, viii:419–20 Jones, Joseph, Llwynfedw, vi:103
 • Jones, Josep Peithy,lglwas bonheddwr
 • (gentleman servant), iii:33 Jones, Rev. Joseph, ThePriory
 • and Lampeter schoor board, iii:224 Jones, Joshua, Comer House, New Quay,
 • schoolmaster, x:323-4
 • Jones, Mary, Llandysul, widow, iv:165 Jones, Mary, Uanwenog, scholar, iv:155 Jones, Mary, New Quay, x:315
 • Jones, Mary, New Quay, post office, x:310 Jones , Mary, North Terrace (11) New Quay,
 • x:317
 • Jones, Mary, Pantypistyll, vi:102 Jones, Mary, Penrhiwpistyll,x:309
 • Jones, Mary, Penrhiwpistyll, house servant, x:319
 • Jones, Mary, Penybont, ii:115 Jones, Mary, Rhyd-Owen, i:127 Jones, Mary, Tyglyn, x:90
 • Jones, Mary nee Lloyd, Tyglyn Aeron, iv:192
 • Jones,Mary Ann n Thomas, Melindwr, ix:326
 • Jones, Mary Caleb, Tivy View, Llandysul,
 • viii:36
 • Jones, Mary Evan, pauper, vi:25
 • Jones,Miss Maureen Oater Mrs. Derry Evans), v:193 ,
 • Jones, Merfyn, x:344 Jones, Michael, vi:55,79
 • Jones, Michael, Commins Coch, teacher, x:336,341
 • Jones,Mrs. Miles, matron, v:195
 • Jones, Morgan. Bont-goch. aydd (cobbler), iii:32
 • Jones, Morgan, Bow Street, saer coed
 • (carpenter), ili:31
 • Jones, Morgan. Dalar Wen, v:371
 • Jones,Squire, Morgan, Llanmiloe, v:68; vii:67 Jones, Morgan, Oakford, Aberaeron, v:331
 • Jones, Morgan, Penlan, Llandygwydd, vi:395 Jones, Dr. Morris, v;172,188
 • Jones, Moses, lead miner, v:271-2 Jones, Miss Myfanwy, v:198
 • Jones, Nansie n Griffiths, Nantbrenni farm, Rhydlewis, v:73
 • Jones, Nathan Rocyn, v:192
 • Jones, Messrs Norman and co., v:198
 • Jones, Parch.0 ., Cilfowyr, viii:26
 • Jones,0. T., U.C.W., professor of Geology, i:89,145,150,152,154,155,156-7,160-1,162,
 • 163,164, 166,167,168,169,171,172,173;
 • iii:261-2
 • Jones, Olwen, Commins Coch, caretaker, x:341 Jones, Osborne, Ystradmeurig
 • visits F y-bleidd iaid, ii:241 Jones, Owen, v:266
 • Jones, Peter, hetiwr (hatter), x:19
 • Jones, Peter, Aberystwyth, ii:4,9,12,13; v:318,331,337; viii:52,53,67
 • Jones, Peter, Aberystwyth. Wesleaidd
 • (Wesleyan), ili:42
 • Jones, Philip, Llethr Neua dd , viii:84 · Jones, Puleston, v:334
 • Jones, Dr.R. Uewelyn, v:188
 • Jones, Rachel. Half Moon, Uandysal, “Rachel Mattie”, viii:39
 • Jones, Rees, Drefach, mariner, vi:220,293
 • Jones, Rees, Pwllffein, vi:307 Jones, Rees, Tyglyn Aeron, iv:191 Jones, Rene, vi:370,373
 • Jones, Reuben, ili:38 Jones,Or. Rhys, ix:152,155
 • Jones, Rice, bank secretary, x:365,367 Jones, Richard ( -1792), iv:52-3
 • Jones, Richard, Aberystwyth, builder, vii:123 Jones, Richard, Aberystwyth, coach builder, viii:410
 • Jones, Richard, Aberystwyth, lime merchant, viii:315
 • Jones, Richard, Brynllwyd farm, viii:408 Jones, Richard, Derry Ormond, ii:133 Jones, Richard, Hendrehaidd, viii:260 Jones, Richard, Uundain, x:288
 • Jones, Richard, Pembrokeshire, vili:111-12
 • Jones, Richard, Pen-bont Felin-newydd, gof
 • (blacksmith), ili:32
 • Jones, Richard, Pen-rhiw, ili:36,41
 • Jones, Richard, Pen-y-garn, cooper, iii:33 Jones, Richard, Rhydhir Uchaf, tenant, ix:250-1 Jones, Richard Uewelyn, Llanilar, ix:152-3,
 • 155,156,158,159-60; viii:347
 • Jones, Richard Theophilus M.D., vi:293 Jones, Robert, Abergavenny c. in 1593, viii:76 Jones, Robert. Rhos-Ian, viii:454
 • Jones,S. P., Commins Coch, teacher, x:341 Jones, Sam, Alltyrodyn Arms, iv:164 Jones, Samuel. gweinidog Undodaidd
 • (Unitarian minister), vi:85 Jones, Samuel, merchant, ix:347 Jones, Samuel, Cytir-Bach, vii:196 Jones, Samuel, Lian-non, x:373
 • Jones, Samuel, Llandysul, mason, ii:111 Jones, Sarah, Alban Square, Aberaeron, vi:293 Jones, Sarah, Cilcennin, v:’177
 • Jones, Sarah, Derry Ormond, ii:127-8;x:2Jf7 Jones,Sarah, Llandysul, nurse, iv:163 Jones,Sarah, North Terrace (3) New Quay,
 • x:325
 • Jones,Sarah, Pantllidiart, Llanafan, x:153 Jones, Simon, Uangrannog, ix:121
 • Jones, Parch. Simon B., viii:47 Jones, Stephen, carpenter, x:84
 • Jones, Stephen, Llandysul, postman, iv:161
 • Jones, Stephen, Llansanffraid, iv:409 Jones, Stephen, Moel-hedog, i:129
 • Jones, Stephen, Towyn,servant, x:320 -­ Jones, Sylvanus, Llandysul, apprentice, iv:164 Jones,Sylvanus, Nantremenyn, i:115,126,133,
 • 134; v-.371,372
 • Jones,T. and son, Uandre, contractors, x:163 Jones,T. A.,Tregaron, saddler, vi:96
 • Jones,T. Ainsleigh, Aberystwyth, headmaster, ii:78-9
 • Jones, T. E., lx>tanist, i:93
 • Jones, Dr.T. Evans, v:188,189,191 Jbnes, T. Gwynn, vi:382; viii:5,14; x:11
 • Jones , T. H., Aberystwyth, school board, ii:8
 • Jones, T. Hughes, vi:382
 • Jones,T. Richard, shopassistant, secretary of North Cardiganshire T.U.C., ix:151
 • Jones,T. Z., vi:227
 • Jones,Theophilus, Blaenplwyf, ii:127,133; x:’lJ37 Jones,Thomas “Twm Sion Cati”, i:57;vii:28 Jones,Thomas, yngr., vi:220
 • Jones, Thomas C.H. (1870-1955), v:330;
 • vi:364-81
 • and the Artsand Crafts museum, ix:42,43-4,
 • 48,49-50
 • Jones, Dr. Thomas (1848-1915), viii:334,341-2 Jones,Thomas, ropemaker, iv:20
 • Jones,Sir Thomas, Abermarlais, iii:72 Jones, Thomas, Aberystwyth, iii:299
 • Jones, Thomas, Aberystwyth,·anchormaker, vi:218
 • Jones, Thomas, Aberys bookbinder, iii:40 Jones,Thomas, Aberystwyth, grocer, ii:44 Jones, Capt. Thomas, Aberystwyth,
 • harbourmaster,ix:136,145
 • Jones, Thomas, Aberystwyth, mayor, iii:164 Jones, Thomas, Aberystwyth, merchant
 • executor of J. Downie’s will, ii:119 Jones,Thomas, Aberystwyth, ropemaker, iii:295 Jones,Thomas, Aberystwyth, ropewalk, ii:71,
 • 228; vi:220,222
 • Jones, Thomas, Aberystwyth, school board, ii:4 Jones,Thomas, Aberystwyth, timber merchant,
 • vii:285
 • Jones, Thomas, Bow Street, siopwr (shop owner), iii:33
 • Jones, Thomas, Cambrim, v:368 Jones,Thomas, Castle Green, vi:228
 • Jones,Thomas, Cefn yr Esgair, Hafod, ix:230-1 Jones,Thomas, Cenarth, ix:167
 • Jones,Thomas, Creaton
 • pupil at Ystradmeurig, v:242,378 Jones,Thomas, Ffosybontbren, v:89-91
 • Jones,Thomas, Gellifaharen, i:128,133,134 Jones,Thomas, Gilfach-wen, i:137
 • Jones,Thomas, Gilfach-wen-isaf,i:136 Jones,Thomas, Gilfach-wen-uchaf, i:132,138 Jones,Thomas, Llainygrog, scholar, x:321
 • Jones,Thomas, Uanddewibrefi,schoolmaster, iv:53
 • Jones,Thomas, Uandysul, gent., i:128 Jones,Thomas, Llandysul, scholar, iv:155 Jones,Thomas, Llanfair Mill, vi:102 Jones, Thomas, Uetty Crochan, vi:230
 • Jones,SirThomas, London, barrister, iii:75 Jones, Thomas, New Quay, agricultural
 • labourer, x:305
 • Jones, Thomas, New Quay, auctioneer, ix:315 Jones, Thomas, North Terrace (11) New Quay,
 • x:317
 • Jones, Thomas, North Terrace (11) New Quay,
 • shoemaker, x:317
 • Jones, Thomas, Pen-y-groes, saer coed
 • (carpenter), iii:31
 • Jones, Thomas, Penbryn, headmaster, ix:3 Jones,Thomas, Pengeulan (18) New Quay,
 • painter, x:326
 • Jones,Thomas, Penybont, clerk to the commissioners, viii:185,187
 • Jones,Thomas, Rhosygilwen, Cilgerran, vii:312
 • Jones, Thomas, Rhydypennaa, saer maen
 • (mason), iii:32
 • Jones, Thomas, Tafam Sarnau, ix:347 Jones, Thomas, Verdre, iv:159
 • Jones, Thomas and William, solicitors, x:358,
 • 359
 • Jones,Thomas D., Aberystwyth, school pupil, ii:16
 • Jones, Thomas Maddocks, Uandysul, vicar,
 • v:430
 • Jones, Thomas Morgan, vii:78
 • Jones, Thomas Rocyn. meddyg esgym (bone doctor), vi:86
 • Jones,Tom, Cribor Ucha, shepherd boy, iv:164 Jones, W., builder of Cardigan bridge,
 • viii:330,333
 • Jones, Mr. W., labour candidate Aberystwyth school board, ii:8
 • Jones, W., Uundain, v:375 Jones, W., Purser, x:367
 • Jones, W. Basil, bishop of St David’s, v:354;
 • ix:204, 205,207,209,211,215,216,219,222
 • Jones , Dr. W. M., v:188 Jones, W. Miall, botanist, i:92
 • Jones, W.T.,Tal-y-bont, saddler, vi:96 Jones, Walter (Gwallter Medeni), v:390 Jones, Walter, Carmarthen, vii:318 Jones, Dr. Walter, Llanio, i:126
 • Jones, Walter, Nantremenin, i:126
 • Jones, Walter, Pengeulan (18) New Quay, x:326 Jones, Walter David, Pennar
 • house attacked by mob, 1843, ii:105
 • Jones, William, d. 1782aged 20 months, vii:78 Jones, Capt. William, viii:306
 • Jones, William, artist, x:371
 • Jones, William, liberal unionist, v:325 Jones, William, servant of A. Brackenbury,
 • ii:41; v:87-8
 • Jones, William, solicitor, x:357
 • Jones, William, watchmaker, iv-.28; x:261,369
 • Jones, William, Aberystwyth. hatmanufacturer,
 • iii:33
 • Jones, William, Aberystwyth, policeman, ix:136,146
 • Jones, William, Birmingham, viii:53-4
 • Jones, William, Bryngoleu, vi:64,79 Jones, William, Brysgaga near Bow Street,
 • vii:338
 • Jones, William. Capel David Jones, iv:106 Jones, William, Cardigan, minister, v-.34-5 Jones, William, Dalar-Wen, v:371,382
 • Jones, William, Dolau, saer coed (carpenter),
 • iii:31
 • Jones, William, Hafod, iv:50
 • Jones, William, Hafodau GogiNn. viii:193
 • Jones, William, Hafodlas, v:139
 • Jones, Parch. William, Uanfihangel Genau’r
 • glyn, iii:34,37
 • Jones, William, Llain,Carmarthen, v:73 Jones, William, Llandysul, rector, v:431 Jones, William, Llwyn-y-groes,J.P., ix:208,220 Jones, William, New Quay, grocer, x:309 Jones, William, Pen-y saer coed
 • (carpenter), iii:31
 • Jones, William, Y P.entre, ix:184 Jones, William, Rhydhir Uchaf, ix:251
 • Jones, William, St. Dogmaels, vicar, v:72; vii:77-8
 • Jones, William, Tal-y-bont. gof (blacksmith),
 • iii:32
 • Jones, William, Tregaron, pauper, viii:263 Jones, William,Tregaron Intermediate school,
 • governor, viii:60-1
 • Jones, William John, Gwasg Gomer,”Jones y Printer”, viii:35-6,38,39,40,42,47,48,49
 • Jones, William Tihley, v:88,89,90
 • Jones, William Tilsley, Gwynfryn, viii:187 Jones-Davies, David,Tregaron, labour
 • candidate, ix:159
 • Jones-Parry, Miss Berta,Tf Llwyd, vi:247 Jonet dau.ofGwilym ap Seisyllt,
 • Abemantbychan,viii:375
 • JonetferchGruffudd Foel,CastellOdwyn,ix:369 Jordan, Pigeonsford
 • estate in 1873, iv:12
 • Jordan, Ellen ntt Owen, viii:336
 • Jordan, Ellinor Laura neePowell, viii:336 Jordan, George Bowen Jordan, Pigeonsford,
 • viii:335-6
 • Jordan, Miss Hester, viii:335
 • Joseph and Jane Downie Bequest, v:175,177,178, 184-5,186,190,198
 • Joseph, Evan, Llandysul, balloted man, i:140 Joseph,John, unitarian minister, iv:164 Joseph, Joseph, iv:164-5
 • Joshua “Ddol”, i:135-6
 • Joshua, Jane, Ddolganfed, iv:161 Joshua,Seth
 • and revival of 1904-05, ix:316
 • Juanpore, barque, vi:212; viii:305 Julian, Capten, x:368
 • Julianna, schooner, vii:284
 • June verch Howell ap Jenkin, Cenarth, viii:379 Junior Radical Oub, Aberystwyth, v-.328;
 • vii:240
 • justices of the peace, vi:12; vii:263,264,265 Justider, John, weaver, iii:329