Cymdeithas Hanes Ceredigion

R – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘R’

 • Rabbit, hamlet, iii:127,131 rabbits, iv:235-7
 • races, iv:28
 • Rachel, smack, ix:346 Rachel, vessel, vii:279
 • Rachel and Sally, sloop,vi:220 Rachel Mattie
 • see Jones, Rachel, Hali Moon, Llandysul Radcliffe’s Charity, iv:53-4,57; viii:293 Radcliffe, Catherine, iv:53-4
 • Radcliffe, Charles, x:422 Radcliffe, Daniel, x:411,416 Radcliffe, Henry, x:409-16,419,422
 • Railway Oerks tion, ix:150
 • Railway Comet (1874), march (stallion), v:139 railwaymen
 • trade unions, ix:150,152
 • railways, v:369; vi:210; x:407,408 influence on population growth, ii:93 influence on shipping, vi:214; viii:293-4, 296-7; ix:123
 • see also Lein Fach Ralfs, John, i:87 Ramsay, Mr., ix:62,63
 • Ramsay, Sir Andrew Crombie, i:149-53,165 rat, brown, iv:235
 • Rathdu mine, vii:86
 • Rathill, Caroline Frances, Aberystwyth, ix:141 Rathill, Charlotte, Aberystwyth, ix:141 Rathill, Isabella (1), Aberystwyth, ix:141 Rathill, Isabella [2], Aberystwyth, ix:141 Rathill, Laura, Aberystwyth, ix:141
 • Rathill, Robert, Aberystwyth, surgeon, ix:137,141; x:361,369,371
 • Rathill, Robert, Aberystwyth union, clerk, viii:251
 • Rathill, William Henry, Aberystwyth, ix:141 Raw,James, Cwmystwyth lead mine, viii:420,
 • 422,424,428; ix:147
 • Ray, John (1627-1705), i:78-9
 • Raymond, brigantine, vii:278,279
 • Razo (Ralph), Aberystwyth, castellan, ili:14 Reading room, Terrace Road, Aberystwyth,
 • iii:167 Rebecca riots
 • and J. L Davies, Blaendyffryn, viii:334 and Lian-non, v:270
 • and Walters, Glan Medeni, vi:185-8 causes, vii:271
 • north Cardiganshire, x:44
 • quiltin g, vi:9’7
 • ,,,..–,..-
 • Red Lion, Aberaeron, i:62; vi:289
 • Red Uon., Aberteifi
 • Howell HMris a (and), v:3 Red Lion, Uandysul, viii:26 Red Lion, Llanrhystud
 • enclosure meeting at, viii:111 Redwareth, grange, vi:342
 • Reed, Elizth, Comish mine worker, ix:324
 • Reed,Grace, Melindwr, ix:326
 • Reed, James, East Darren mine, manager, ii:34
 • Reed,John, Melindwr, ix:327
 • Reed,Julia, Melindwr, ix:326
 • Reed, Sophia, Comish mine worker, ix:324 Reed,Thos, Comish mine worker, ix:324,326 Rees, Blaendewi, v:12
 • Rees and Kirby,engineers, viii:343,344
 • Rees ap Morgan Jenkin, Uansanffraed, yeoman, iii:128
 • Rees, Mi$ , Arequipa, Borth, v:181
 • Rees, Ca pt., Dolhawen, Uangrannog, iii:238 Rees, Bridget nee James (1779-1857), iv:191,
 • 197
 • Rees, Catherine, Nancwnlle, gwracb (witch), viii:455
 • Rees, D., master of Anne Catherine, iv:169
 • Rees, D. Ben, ix:160
 • Rees, D. M., Alltyblaca., cowper, iv:229
 • Rees, Dafydd, Morfa Du, vi:361
 • Rees, Dr. Dan,Cardigan, headmaster, viii:61
 • Rees, Capt. Daniel, Dolhawen, ix:121 Rees, Daniel, jnr., Uandysul, tailor, ii:113 Rees, Daniel, snr., Llandysul, tailor, ii:113
 • Rees,Daniel,Mason Row (1) New Quay,mason, x:315
 • Rees,Daniel, New Quay,pumeyman shoemalcer,
 • x:317
 • Rees, David, master of the Triton, vii:62 Rees, David, tailor, iv:174
 • Rees, Capt David, Aberaeron, i:59
 • Rees, David, Bear’s Hill,Penuwch. v:135,139 Rees, David, Blaencwmcoedifor, i:127
 • Rees, David, Brongwyn.. anghydffurfiwr
 • (nonconformist), iv:109
 • Rees, Dr. David, Bronnant, viii:205 Rees, David,Ounglas, iv:198
 • Rees, Davi,d Gilfachyrhalen,sailor, x:319
 • Rees, David, Henbant, surveyor of highways, i:118,127
 • Rees, David, Uan dysul, coffin maker, i:127,129
 • Rees, David, Uandysul, pensioner “Baron”, i:126,130
 • Rees, David, Uandysul,Teifi defences, i:137 Rees, David, Uanfair Trelygen, iv:106
 • Rees, David, ysgolfeistr
 • (schoolmaster), iv:369
 • Rees, David, Uanwenog, ymneilltuwr
 • (nonconformist),iv:111
 • Rees, David, Maenycwm and Bilye bach, i:127 Rees, David, New Quay,sailor, x:305
 • Rees, David, Rhydhir Uchaf, ix:251-2
 • Rees, David, Three Cocks, i:127
 • Rees, David, Tyglyn Aeron, iv:191,197-8
 • Rees, David , Tyngwndwn, iv:199
 • Rees, David John, iv:377
 • Rees, David John, Cilgwyn, iv:111
 • Rees, David John, Fronfelen, schoolmaster, ii:110
 • Rees, Edward, Taigwynion., crydd, iii:32 Rees, Eleanor nee Evans, Gilfachyrhalen,x:319 Rees, Eleanor, New Quay, x:314
 • Rees, Elinor, pauper, vi:20
 • Rees, Elizabeth, Portland Street, Aberystwyth, viii:315
 • Rees, Elizabeth nee Jones, vi:293
 • Rees, Enoc, iv:42
 • Rees, Dr. Esmond, v:192
 • Rees, Esther, Mason Rees (1) New Quay, x:315
 • Rees, Esther, New Quay, x:314
 • Rees, Evan, master of the Eaton, vii:61; ix:117
 • Rees, Evan,Gardeni, v:89-91
 • Rees, Evan, jnr., Gardeni, v:90
 • Rees, Evan, Henbant, i:125,127,132-3 Rees, Evan, Uandysul, i:116,127,139 Rees,Evan,Uandysul,i:140
 • Rees, Evan, Pantmoch, Gorrig, balladeer, i:121
 • Rees, Evan., Pen-y-garn, saermaen (mason), iii:32
 • Rees, George, i:87 Rees, Go ronwy , vi:378 Rees, Go ronwy , x:102
 • Rees, Griffith, New Quay, smith, x:314 Rees, Henry John, Uandysul, i:125 Rees, Howell, Talley, vii:332
 • Rees, Hugh, Aberceiro, ix:328
 • Rees, Isaac, Church Street (14) New Quay, mason, x:315
 • Rees, Dr . J.A., v:172
 • Rees, J. Mo rgan, university lecturer
 • and Cardiganshire labour party, ix:154,155 Rees, J.T., vi:305,382,383,384,386
 • Rees, James, Llandysul, ii:115 Rees,James, Rhydlewis, saddler, vi:96 Rees, James,Tyrdre “Shemi Oochydd”,
 • ii:111-12
 • Rees, Jane, Aberceiro, ix:328
 • Rees, Jenkin, mastennariner, vi:293
 • Rees, John, iv:385
 • Rees, John, Church Street (14) New Quay, x:315 Rees, John, Church Street (14) New Quay,
 • mason, x:315
 • Rees, John, Mason Row (1) New Quay, mason, x:315
 • Rees, John, New Inn, Alltyrodyn, i:116,127, 133,134
 • Rees, John, NewQuay, police officer, x:325 Rees,John, NewQuay, shipbuilder, vii:290 Rees, John, Pen-rhiw, saermaen (mason),
 • vii:290
 • Rees, John, Perthygwenyn, x:320
 • Re,es John, Perthygwenyn, merchant, x:320 Rees, John Evan, Llandysul, bridge repairer,
 • i:127,138
 • Rees, John Evan, Uandysul, church roof repairer, i:132
 • Rees, John Vaughan, Aberystwyth, lapidary, ix:146
 • Rees, Joseph, Penbryn, headmaster, ix:354 Rees, Lewis John, Llandysul, iv:111
 • Rees, LewisJohn Evan, Uandysul, i:127,137 Rees, Margaret, Church Street (14) New Qua, y
 • x:315
 • Rees, Martha, vi:293
 • Rees, Martha, Mason Row (1) New Quay, x:315 Rees, Mary, Trial Mawr, iv:412
 • Rees, Nancy, Commins Coch,teacher, x:336,340 Rees, Owen, Mason Row (1) NewQuay, mason,
 • x:315
 • Rees, P. W., Tregaron, conductor, iii:261
 • Rees, Philip Davi4 ymneilltuwr
 • (nonconformist), iv:109
 • Rees, Rev. R. J., Tabernacle, Aberystwyth,
 • v:333,334
 • Rees, Rees, Cardigan, ratecollector, iii:216
 • Rees, Rhys Arthur, v:3?9
 • Rees, Rice, Lampeter college, professor of Welsh, i:51,52; vi:60,80,82,83
 • Rees, Sarah, Church Street (14) New Quay, x:315
 • Rees, Sarah, Church Street (14) New Quay, x:315
 • Rees, Sarah, North Terrace (3) New Quay, x:325
 • Rees, Su-ah Jane “Cranogwen”, vi:47,51,52-3, 54,55-7,60,64,66,67,68,69,75,n,80,85,86,87
 • Rees, ,T. Cardigan, schoolmaster, iii:219 Rees, T. Beynon, Aberaeron, viii:52 Rees, Dr. T. lfor, vi:386
 • Rees, T. Kenneth, botanist, i:93 Rees, Thomas, Uandysul, iv:183
 • Rees, Rev.Thomas, Maen-y-groes, x:321
 • Rees, Thomas Davi4Moyddin, iv:109
 • •Rees, Timothy, Lord Bishop of Llandaff, iv:199
 • Rees, Tomos, Blaenwaun, v:139 Rees, Walter, Tregaron unio, n clerk,
 • viii:250,251
 • Rees, William, Dorglwyd farm, ix:252 Rees, William, Llanboidy, vicar, v:350,353
 • Rees, W Tre-tumo Henll• saer coed
 • (carpenter), iv:218-19,220
 • Rees, William, Penboyr,scholar, iv:155
 • Rees, William, Taigwynion, dilledydd
 • (outfitter), ili:32
 • Rees, William Dafydd William, v:12 Rees, William James, Bridgend House,
 • Aberaeron, dra per, iv:199; vi:210,228,292
 • Reese, Evan, Machynlleth, mine captain, viii:214
 • Reese, John Wesley, Jay reader, vii:148 Reese, Mary J., botanist, i:93
 • reeves, vi:139 Regent, vessel, vi:232
 • RegentStreet, Aberaeron, viii:404 Reid,D. Dunlop, dental offic,er v:191 Reilly, Charles, Aberystwyth, militia
 • pensioner, ix:144 religion
 • and literature in the Teifi Valley,
 • viii:439-‘n bibliograph, y iv:310-11
 • census of religious worship, 1851, iv:113-28 seealso nonconformity
 • see also individual denominations see alsochurches and chapels under
 • particular place names
 • Rennie, J., engineer, vii:274 Resolution, vessel, vi:209,217;x:367 Resolven, brig, vii:2?9,293
 • Retriev, er brig, vii:2-n,286,293
 • Reuben Brydydd y Coed
 • see Davies, Reuben
 • revival,1904-05, ix:316
 • Revival, brigantine, vii:2’n ,285-6
 • Reynold, Mary, vi:19 Reynolds
 • portrait of John Lloyd of Pound, ii:242 rhaglaw, local official, iv:272
 • rhandir, iii:275; iv:275 Rhandir Bodlawernerth,ix:368 Rhandir Gilfach, iii:129 Rhandir Henfynyw, ix:368 Rhandir Hir, iii:129
 • Rhandir Uyswen, ix:368
 • Rhandir Morgan Jenkin, iii:128
 • Rhandir Nauchwedaf, ix:368 Rhandir traeth mawr, ili:128 Rhandir Uchaf,farm, iii:128
 • Rhandir y gaemant (Rhandir y geufron), ili:129
 • Rhandir y gwenith dir CMaesgwyn), iii:128-9 Rhandir yr Abad, ili:128
 • Rhandir yr Esgob, ili:128
 • Rhaw Aberaeron (Aberaeron Shovel), iv-.213;
 • v:121
 • Rheidiol, Uong (vessel), ii:228 Rheidol, gorge
 • fossils at, i:163 Rheidol, river, vi:324-31
 • geomorphol<,?.SY,i:169-71 road bridgeover, vili:339
 • Rheidol, vessel, x:50
 • Rheidol Foundry, Aberystwyth, viii:344 Rheidol mine (Ystumtuen), vii:86 Rheidol United Company, vii:86 Rheidol Valley
 • land use, iv:403-05
 • Rh n Pengwern Ucha, viii:370 Rhigyfarch ap Sulien, x:238 Rhigyfarch’s Vita, iv-.336-8 rhingyll, local official, iv:272 rhisglo coed, iv:371
 • Rhisiart ap Rhys, vii:26,27,30
 • Rhiw Jolly, Penbryn, ix:350,351 Rhiw r Koed, iv-.382
 • RhiwWig smithy, vii:290
 • Rhiwarthen, iv-.277 Rhiwarthen Isaf
 • disoovery of Romancoinsat, iv:92 Rhiwbren, Ciliau Aeron
 • com mill, vi:97 Rhiwbwys, Llanrhystud
 • com mill, vi:97 Rhiwfelin, Melindwr, ix:334 Rhiwgoch Hill, vi:289 Rhiwlug farm, Llandysul
 • fireat, in 1879, iv:179 Rhiwlwba, Melindwr, ix:334 Rhiwrclochdy,Llandysul,iii:112 Rhiwruggus Mine
 • seeRhiwnigos Mine Rhiwrugos Mine, vii:86 Rhos, Caerwechos, vii:16 Rhos, Melindwr, ix:334
 • RhosAnhuniog, viii:110
 • Rhos Cilcennin, ili:195; viii:110 RhosGelli-gron
 • common lands, viii:101
 • tai unnos, viii:106 Rhos-goch, Llanilar, v-.89 Rhos Wylgain
 • barrow,ix:289-90 Rhosfawr Mines, i:179 Rhostafam, Llandysul, ix:164 Rhostie, vi:355
 • and the censusof religious worship, iv:115
 • angbydffurfiaeth, iv:107,110 emigration, ii:220; x:50
 • enclosures, iv-312-13; v-.269; viii:111 nonconformity
 • see Rhostie: angbydffurfiaeth
 • population trend,16c-18c, vii:259 Rhyfel y SaisBach, ii:39-40
 • Rhosybeifil, v:8 Rhosybiswel, viii:110 Rhosygilwen
 • number of hearths,1670, iv:14 Rhosyn Saron, A Shadrach, x:265 Rhyd-bach, Llangoedmor
 • bidding, iv:44 Rhyd-y-felin
 • see Rhydyfelin
 • Rhyd-y-galve, Llangeler, viii:86 Rhyd-y-gwin, iv:122-3
 • Rhyd-y-pandy, x:124
 • Rhyd-y-pennau, farm, x:127
 • seealso Rhydypennau Rhydderch, Glyn Aeron, ili:197
 • Rhydderch ab Ieuan Uwyd,cyfreithiwr
 • (justidar),
 • v:152-3,156-7,158,162;vii:15,16,lU.3,2
 • 25,26; ix:370; x:232,234,236,237
 • Rhydderch ap Maredudd, Mabwynion, v:154
 • Rhydderch ap Rhys, vii:33 Rhydderdl, David, Llanwenog, iv:111 Rhydd E Uangybi. iv:105
 • Rhydderch?, John,Treguon, aynwr (quaker),
 • iv:111
 • Rhydderdl, Rees, Uanwenog, iv:110-11
 • llhydd Sion, v-.385 Rhydhir Uchaf, ix:24.>56 Rhydiol, vessel, vi:208 Rhydlan Deifi
 • bibliography, iv:306 Rhydlewis
 • blacksmiths, vi:100 Bryn Dalis, vi:100 Salamanca, vi:100
 • Bryngwenith, x:441 craftsmen, iv-.215-16,224;vi.-92
 • Hawen chapel, x:432,433,436,440-4 Library, x:436
 • road bridgenear, viii:342 schools, iv-.372
 • Board school, x:431-46 tannery, vi:93
 • Twrgwyn chapel, x:432,433,436 Rhydonnen, v:152,153; vii:23 Rhydowen, ili:110; iv:151
 • bridge
 • see Pont Rhyd-owen common pound, i:122-3 com mill, vi:97
 • mill, i:117 school
 • grammar school, iv:155; vii:296 Rhydwilym
 • baptists, iv:107; vii:4-7 Rhydybenneu
 • see Rhydypennau
 • Rhydyceir, iii:195 Rhydyfelin
 • Gosen chapel, iv:126
 • Rhydygorse near Carmarthen, iv:15 Rhydygroes
 • name showing monkish influence, iii:243 Rhydypandy, Llangeitho
 • com mill, vi:97 Rhydypennau,viit470
 • iforiaid, iii:29 ivorites
 • seeRhydypennau : iforiaid
 • school
 • senior school, x:166
 • seealso Rhyd-y-pennau
 • Rhyfel y SaisBach, i:199-200; ii:39-52; iv:312-13; v:84-93,269-70;vi:320-3,352-;3
 • viii:117-18
 • Rhys family, Dynevor, iv:5
 • Rhys ab[sic]Rhydderc:b. Uanwenog, aynwr
 • (quaker), it164
 • Rhysap Cantor, Tyglyn, iii:201; vi:286; ix:372
 • Rhysap Dafydd, Gilfachwen, ix-.372 Rhysap Dafydd ap Thomas, ix:371 Rhys ap Dafydd Uwyd, vii:26,27
 • Rhysap David, Dihewyd, yeoman, viii:78 Rhysap David ap David ap Hywel Fychan,
 • viii:77
 • Rhysap David ap Howel Vychan, viii:75 Rhysap David ap Thomas, viii:75
 • Rhysap Griffith,Sir ( -1531),iii:202; iv:259; v:161; vi:286
 • Rhysap Griffith, builder, iii:68 Rhys ap Gruffudd, x:232 Rhysap Gruffydd, x:191
 • Rhysap Gruffydd, bailiff of Uywelyn, at Builth, iii:325
 • Rhysap Gruffydd (Lord Rhys; 1132-97), iv-.5; vi:268,301; vil:15; vili:72
 • and Uanllyr priory, vi:342
 • and Strata Florida abbey, i:20-3,25,3;7 iii:127; ix:368
 • battles, i:41-2;iii:109,267,268 eisteddfod, vi:272-3; vii:57
 • Rhysap Gruffydd, Sir, Lord of Lampeter, ili:321; iv:136-8; v:150-1,152; vil:15,16,23
 • Rhysap Gruffydd ap Uywelyn, Anhuniog, v:154-5,156,157
 • Rhysap Howel, viii:78
 • Rhys ap Howel Fychan, Penrallt Fochno, viii:76 Rhysap leuan ap Hywel, viii:419
 • Rhys ap leuan Fyclta.n. x:246
 • Rhysap John ap Howel,Gernos, Uangynllo, viii:376
 • Rhys ap Uywelyn, Uandygwydd, x:237,238 Rhysap Llywelyn ap Cadwgan, v:155
 • Rhysap Maredudd, Lord of Lampeter, iii:321; iv:136,137,140; v:145-6,148; vii:33,34
 • Rhys ap Morgan Fyclta.n. vii :31
 • Rhysap Rhydderch, Lord of Tywyn, vii:33,34; ix:351
 • Rhysap Sir Richard, Llangoedmor, viii:377 Rhysap Tewdwr, t39; ili:266; vi:272;
 • vii:17,57
 • Rhysap Thomas, Sir, iii:199,200; iv:7,257, 259; v:160-1; vi:286; vil:15; ix:372
 • Rhys ap Thomas ap David, v:157-8 RhysChwith, iv:7;vii:17 RhysDdu
 • seeRhysap Gruffydd ap Uywelyn, Anhuniog
 • Rhys Du, vii:34
 • Rhys Fychan, v:144,145 Rhys Gryg, vii:14,15 Rhys leuanc, vii:14; x:191 Rhys Nanmor, vii:33
 • Rhys Vaughan ap Rhydderch, Llanborth, ix:351
 • Rhys, Dafydd, Gian Du.las, v:382
 • Rhys, Edward Prosser, vi:361; vili:41,42,4,4 46,47
 • Rhys, loan, vi:382
 • Rhys,Sir John (1840-1915), ii:214-24; iv-.222; v-.363,386; vi:47,48,51,52,53,55,62,64,66,67, 69,76,84,86,87; vii:58,64; ix:194,213,328-9
 • Rhys,Sir John, Uandysul, rector, v:431 Rice ap Jenkin, iv-.379,381
 • Rice, David, v:43-6 Rice,Evan, iv-.380 Rice, Griffith, vi:286 Rice, Hugh, iv-.55
 • Rice, Mary Ann n Evans, Highmead, vi:187 Rice, Major Walter, Uwynbrain, v:43; vi:187 Richard ap Evan, iv-.383
 • Richard ap Ievan Lloyd, v:47 Richard ap Moris Vaughan, iii:71 Richard de Clare, iii:54,57 Richard de la Barre, canon, ix:363 Richard fitz Gilbert, iii:115
 • Richard Jones’s Charity, iv-.52-3,57 Richard, Abraham, Ystradmeurig, v:240;
 • ix:227-8
 • Richard, Augusta, iv:171
 • Richard, David, St. Dogmaels, bridge repairer,
 • ix:379
 • Richard, David, St. Dogmaels, builder, i:53
 • Ri Ebenezer, v:375,377
 • Richard, Mrs. Ebenezer, Tregaron, i:126 Richard, Edward, Ystradmeurig, iv:201
 • vii:339,340; ix:227-44
 • and grammar school charity, iv–?5-6 and library, v:242,243,245; vi:52,55;
 • ix:232-7,238,239-40
 • and pastoral, ii:85
 • and schools, v:241-5; ix:197
 • Richard, Gwenllian, Ystradmeurig, v-.240,242; ix:227
 • Richard, Henry, M P., v-.314,355,372-3,374,.
 • 377,378; vi:87
 • and Aberdare Committee, ix:194 and Aberystwyth collge, ix:212,213
 • and politics, v:16,17,22,24,26-7,32,34,36 poem on the birth of John Inglis, ii:136
 • Richard, James, overseer, vi:20 Richard,John, pauper, vi:22
 • Ri Jo Borth,. gof (blacksmith),
 • iii:32
 • Ri John,. Borth,. saer coed (carpenter), iii:31
 • Richard, John David, pauper, vi:25 Richard, Mary, Highmead, dairymaid, v:77
 • Ri Ow Pen-y-bont, lledrwr (saddler), ili:34
 • Richard, Sarah, Llansanffraed, iv:418 Richard, Thomas, iv-.378
 • Richard,Thomas, Ystradmeurig, tailor, v-.240;
 • ix:227
 • Richard, William, Abercarfan, Uanddewibrefi, v:5,6,7,il
 • Richard, William,St. Dogmaels, bridge repairer, ix:379
 • Richard, William,St. Dogmaels, builder, i:53
 • Richard.es, Alexander, ix.-64
 • Richard.es (-ds), Alexander, Penglais, ix:143; x:100,101
 • Richard.es, Anna, ix:146
 • Richard.es, Anna Arabella, Penglais, viii:337 Richard.es (-ds),Anne, Penglais, ix:143 Richard.es, AnneCorbetta Hannah Maria 1\6?
 • Powell, viii:335
 • Richard.es (-ds), Averinah, Penglais, ix:143; x:100
 • see also Davies, Avarina 1\6? Richard.es Richard.es, Charles (1831- ), Penglais,
 • viii:330,335; ix:143; x:100
 • Richard.es, Charles, Perfedd, ii:30 Richard.es (-ds),Cornelius, Penglais, ix:143 Richard.es, Hugh,esq., viii:337
 • Richard.es, Mrs., Hugh, viii:337
 • Richard.es, Marianne n Stephens, viii:337 Richard.es (-ds), Marria, Penglais, ix:143 Richard.es, Roderick, Penglais, ix:63; x:100 Richard.es (-ds), Roderick (1),Penglais,
 • ix:143
 • Richard.es (-ds), Roderick (21 Penglais, ix:143
 • Richard.es (-ds),Roderick Oement, Penglais, viii:408; x:101
 • Richard.es, Roderick Eardley, Penglais,
 • viii:335; x:97-101
 • Richard.es, William, viii:335,337; x.-98
 • Richard.es, William Eardley, Bryneithin, viii:330,335,337
 • Richards’ and Evans’ charity, iv-.50,57 Richards, Mr., Gam-lwyd, x:361 Richards, Uandysul, schoolmaster, iv:183 Richards, Rev., Pier St.,x:369
 • Richards, Anne, NewQuay, dressmaker, x:307 Richards, Benjamin, Uanfair Oydogau, miner,
 • v:272
 • Richards, D., St. Mary’s, viii:155
 • Richards, David, pupil at Ystradmeurig, v-.242 Richards, David, “Dafydd Ionawr”, pupil at
 • Ystradmeurig, v:243; ix:230
 • Richards, David, Lampeter, binder, x:265,266 Richards, David, Troed-y-rhiw, ix:184 Richards, Eleanor, Uan-non, x:373,374,376,
 • 377,379
 • Richards, Elinor, Aberaeron Uchaf, i:54-5; ix:379
 • Richards, Evan, Uan-non, x:373,375,376,377,
 • 378,379
 • Richards, Evan Matthews, v:32 ,313-14,315;
 • ix.-69
 • Richards, F.J,,i:90
 • Richards, Harry, petroldepot worker and Cardiganshire labour party, ix:154
 • Richards, Jacob, surgeon, viii:253
 • Richards, James, Pantllechglewdd, i:119
 • Richards, Jane MeJones, Lian-non, x:373 Richards, Jane, Parcel Canol, x:390 Richards, Jo Dolau, dgydd (butcher),
 • iii:33
 • Richards, John, Eagle Eyed, Uan-non, x:373-81 Richards, John, Lian-non, x:373,375,376 Ridwds,J Rhydmeirionnydd. gof
 • (blacksmith), iii:32
 • Richards, Margaretta, Melindwr, ix:330 Richards, P. W., botanist, i:92 Richards, Richard, barrister at law,
 • viii:226,236
 • Richards, Rodericlc, Pen y Bont Tower, iv:50 Richards, T., botanist, i:92
 • Richards, Thomas (1754-1837), ix:239 Richards, Rev. Thomas, Aberystwyth,
 • ii:66,70,71,72,73; iv:19
 • Richards, Thomas, Llanychaeam , viii:4.52 Richards, Timothy, x:11
 • Richards, Dr. Tom, iv-.366,370; v-.338-9
 • Richards, William, Aberystwyth, ii:30 Richards, William,Swansea, vii:278 Richard, s Wm, Melindwr, ix:330
 • Richardson, Arthur, St David’s, viii:148,149
 • Richardson, Rev. Arthur,St Dogwell’s, vicar, viii:149
 • Richardson, Rev. Arthur Hill, Llanwnda,
 • vicar, viii:149
 • Richardson, C E., Noyadd Wilym, viii:174 Richardson, Charles Evans
 • see Morgan-Richardson,Charles Evans Davis Richardson, Rev. Peter Davies, viii:149 Richardson, Rev. Robert, viii:148
 • Richardson, Rev. Thomas, viii:149-50,155 Richardson,William,viii:147
 • Richardson, Rev. William, canon treasurer of St. David’s cathedral, viii:149,150
 • Riddell, George Allardice, solicitor, viii:411 Riddell, Thomas, baker, x:148
 • Riddelsdell, H. J.,botanist, i:92 Ridge , Capt Henry,ix:147
 • Riley, J., i:88
 • Rink Picture Theatre, vii:239 RinkTheatre, vii:236 Risso’s Dolphin, iv:242
 • Roach, Thos, Parcel Canol, x:385 Roach, Wm, Parcel Canol, x:385 roads
 • eighteenth century, iv:19,ix:127
 • seealso Rebecca riots
 • seealso turnpike gates
 • see also turnpike road to Brecon
 • seealso turnpike trusts
 • Robert, weaver, Troed-y-Rhiw, ix:353
 • Robert de Cardigan, iii:327
 • Robert de Tibotot, justice of West Wales,
 • ix:369
 • Robert fitz Richard, x:191
 • Robert fitzStephen, Cardigan castle, constable,i:20,41;vi:277-8
 • Robert le Northern, Aberystwyth, burgess,
 • ii:277
 • Robert, Evan, Pistillgwin, wood-sieve maker, ix:331
 • Robert , James, mason, ix:249
 • Robert, John, Pistillgwin, school teacher,
 • ix:328
 • Robert, Ned,Trawstmawr, servant, ii:89
 • Robert, Richar4 Felln-y-wem, mellnydd
 • (miller), iii:33
 • Roberts and Evans, Aberystwyth, ii:118 Roberts , Algernon C., clerk of Downie’s
 • Bequest, ii:119 Roberts, Betty
 • seeDavies, Elizabe,th servant Roberts, D., auctioneer, ii:101
 • Roberts, David, Aberystwyth, maltster, viii:315; ix:144
 • Roberts, Mrs. David Charles, v:181
 • Roberts, Sir David Charles, Aberystwyth, v:180,318,332,33;7x:380
 • Roberts, David John, Llandysul, vicar, v:430 Roberts, Dr. Deiniol, v:188,190,192
 • Roberts, Dylan, x:345
 • Roberts, E., Commins Coch, teacher, x:177 Roberts, Mrs. F.dward, v:197
 • Roberts, Dr. F.dward , Penywern and
 • Aberllolwyn, v:177,178
 • Roberts, F.dward, Tal-y-bont, spinner, vi:112 Roberts, F.dwin, ii:103
 • Roberts, Evan, Bow S saer maen
 • (mason), ili:32
 • Roberts, Evan, Llanbadam Fawr, iv:96-7 Roberts, Lady Fossett, v:181
 • Roberts, Frederick R.,Aberystwyth,
 • solicitor , ix:136
 • executor of J. Downie’s will, ii:119
 • house (Llidiardau) builtby Thomas Penson, vii:105
 • Roberts,Sir George Fossett
 • and Aberystwyth hospital, v:180,181-2,190,204 and David Roberts and sons, brewers, ix:144 and election of 1910, v-.328
 • and schools, ii:66
 • Roberts, Clr. Hywel Heulyn,Synod Inn
 • and centenary of Pont Afon Rhyd, ili:181 Roberts, Dr.Jacob, Aberystwyth,
 • v:172,188,199v; iii:315; ix:144
 • Roberts, James, T meistr tyr Undeb,
 • vili:204
 • Roberts, Mr. Jno., vi:228
 • Roberts, John(leaan Gwyllt;1822-77), vi:57, 78,80,303,304,305,306,382,383,384,385
 • Roberts, John, Aber-porth. iv:96
 • Roberts,John, Aberystwyth, tanner, viii:315; ix:144
 • Roberts, John, Uandre, trysorydd
 • (treasurer), iii:37
 • Roberts, John, Uangeitho, iv:100,104 Roberts, John, Llanrhystud, teacher, vii:104 Roberts, John, New Quay, schoolmaster, x:324 Roberts, Joseph, Aberystwyth, Shop Fawr y
 • Gomel, ii:89-90; viii:316 Roberts, L J., viii:55 Roberts, Mary, x:49 Roberts, Mary, pauper, vi:20
 • Roberts, Mary, pauper, x:49
 • Roberts, Michael, Llandysul, rector, v:431 Roberts, Capt. R.,ship’s master, viii:307 Roberts, Richard,. Uanfilwtgel Genau’r glyn,
 • iii:33
 • Roberts, Richard M., Cardigan, iii:216 Roberts, Stanley, professor of Colonial
 • History, vii:245; viii:16
 • Roberts, Susannah ntt Reed, Melindwr, ix:326 Roberts, Mrs. T. E., v:180
 • Roberts, Thomas, Llanilar, viij:261 Roberts, Thomas, Llanstephan, builder,
 • vii:110-11
 • Roberts, Thomas, Taliesin, x:25
 • Roberts, Thomas Francis, U.C.W. principal, vi:368-9,373-4;vii:243; viii:14
 • Roberts, W. R., botanist, i:92 Roberts, William, butcher, ix:67 Roberts, Wm, pauper, vi:21 Robertson, steward, iv:184
 • Robertson, Mr., agent to Mr. Fitzwilliams,
 • viii:26
 • Robertson, James, mariner, vi:232
 • Robin Nordd, vii:20
 • Robinson, Mabel ntt Lloyd, viii:97 Robinson, Sir Victor, viii:97 Robinson, Wilfrid, botanist, i:93 Robson, Geo., Birch grove, vi:6
 • Robson, George, Trawsgoed, agent, x:363 Rochelle, H. R., ix:158
 • Rock House, Melindwr, ix:334
 • Rock mills, Capel Dewi, vi:110,114,117 Rock Street, Aberaeron, vi:292
 • Rock Street, New Quay, vii:275; x:305 Rockingham, schooner, iv:284
 • Rodda, Edward John, Melindwr, ix:327
 • Rodda, Elizth, Melindwr, ix:327 Rodda,James H., Melindwr, ix:327 Rodda, John, Melindwr, ix:327,328 Rodda, Kate, Melindwr, ix:327 Rodda,Samuel, Melindwr, ix:327 Rodda, Sara Ann,Melindwr, ix:327
 • Roderick, John, Church Street (15) New Quay, plaisterer, x:313
 • Roderick, Thomas, iii:37 Roderick,Thomas,Aberystwyth,surgeon,ix:137 Rott, v-.52
 • Roger Cardigan, iii:328
 • Roger de Clare, i:41; iii:115,323 Roger de Molls, iii:327
 • Roger de Montgomery, i:39; vi:56; x:190 Roger de Mortimer, iii:325; v:148 Rogers, J.E., Abermeurig, v-.379 Rogers, Lewis, attorney, vii:54-5 Rogers, Lewis, Llanllyr, tenant, vi:347
 • Roman coins, iv:92-3 Romans, iv-.85-95 Romney, M, r. artist, x-.371
 • Rope and Anchor tavern, Aberaeron, vi:289 ropemakers
 • declineof, at New Quay, vii:297 rorqual, lesser, iv:242
 • Roscoe, Thomas, vii:216
 • Rose Cottage, Melindwr, ix:334
 • Rosemary Lane, Aberystwyth, iii:299; iv-.20
 • Rosetta, vessel, vi:214,223 Rosina, schooner, vii:283 Ross Goch, Llanilar
 • see Rhos-goch, Llanilar
 • Ross, John, Carmarthen, printer, i:54 Rotzinger, A. P., viii:343
 • Rouse, W. H., ii:4
 • Rowe,James, builder, viii:340
 • Rowland, Daniel, Llangeitho, iv:92; v-.358,365; x:24
 • and Capel Gwynfil, iv:124-5 and conversion, vii:8
 • and early methodism, v:1,2,3,4,6,7,8,10, 11,12; vii:10-11
 • and Griffiths’ charity, iv:58-9
 • and Lady Huntingdon, iii:339-40,342 and Llangrannog, iii:233
 • Rowland, Rev. David (1783-1820), vii:198 Rowland, Edward, Pen-sam, Fadory, iii:33 Rowland, Evan, Melindwr, doctor, ix:325,329 Rowland,John, Nancwnlle, vicar, vii:334,340 Rowland, Nathaniel, iv-.53,54
 • Rowland, Richard, Strata Florida, ix:130 Rowland, Richd, Tanyrallt, vi:6 Rowlands, Dr.0. G., v:435
 • Rowlands, Daniel, Cross Inn, vi:424,431
 • S.S. Cardigan, x:414,420
 • Rowlands, Daniel, Uangeitho
 • S.S. Clarissa Radclif,fe
 • x:427
 • see Rowland, Daniel, Uangeitho Rowlands, David, surgeon, vi:21 Rowlands, David,Cefncoed, ix:331 Rowlands, David, Ty’nyr hos, farmer , ii:44 Rowla nds, F.dith, x:165,170
 • Rowlands, Hugh, Tre’ rddol, viii:188 Rowlands, Dr. J. J., v:177,187,189 Rowlands, John, Melindwr, ix:330
 • Rowlands, Mary, Penpontbren, hose-knitter, ix:332
 • Rowlands, Thomas, Uangeitho, school pupil,
 • iv:359
 • Rowlands, Thomas, Uedrod, vi:424,426,428,431 Rowlands , W. Bowen, v:324-6,334
 • Rowlands, William, ix:240 Rowley, A. C., dental officer, v:191 Rowley, G., dental officer, v:191
 • Rowse,Joseph B., Cwm ys twyth, captain,
 • viii:428-34
 • Rowse, Thomas, viii:431,433 Royal Cardigan Artillery, vii:240 Royal Cardigan Military Band, i:48 Royal Cardiganshire Militia, x:100 Royal Carmarthen Fusiliers, v:284
 • Royal Commission on the University of Wales see Haldane Commission
 • Royal Oak, Ua ndysul, ii:115 Royal Oak, Melindwr, ix:334
 • Royal Pier Pavilion, Aberystwyth, viii:408,409 Ruby, schooner, vii:286
 • Rudd , Mr. C. W., viii:2
 • Rudhall, Thomas, Gloucester, bell caster, v:427
 • Rudler, Frederick William, U.C.W., professor of Natural Science, viii:389-90
 • Rud ler, S. G., viii:390 Ruel, Clarach
 • corn mill, vi:97
 • Ruggles-Gate, Jennie nee Williams “Ehedydd
 • Ystwyth”, vi:429,430
 • Rum phfree, Amelia, Melindwr, ix:327 Russell, Mr., lawyer, ii:45
 • Russell, SirJohn, botanist, i:93 Ruth, smack, ix:347
 • Rutherch, John, Cardigan, ii:161
 • R Ford, iv:251,253 Ryley, Mathias, ii:27