R – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘R’

 • Rabbit, hamlet, iii:127,131
 • rabbits, iv:235-7
 • races, iv:28
 • Rachel, smack, ix:346
 • Rachel, vessel, vii:279
 • Rachel and Sally, sloop,vi:220
 • Rachel Mattie
  • see Jones, Rachel, Hali Moon, Llandysul
 • Radcliffe’s Charity, iv:53-4,57; viii:293
 • Radcliffe, Catherine, iv:53-4
 • Radcliffe, Charles, x:422
 • Radcliffe, Daniel, x:411,416
 • Radcliffe, Henry, x:409-16,419,422
 • Railway Oerks tion, ix:150
 • Railway Comet (1874), march (stallion), v:139
 • railwaymen
  • trade unions, ix:150,152
 • railways, v:369; vi:210; x:407,408
  • influence on population growth, ii:93
  • influence on shipping, vi:214; viii:293-4, 296-7; ix:123
   • see also Lein Fach
 • Ralfs, John, i:87
 • Ramsay, Mr., ix:62,63
 • Ramsay, Sir Andrew Crombie, i:149-53,165
 • rat, brown, iv:235
 • Rathdu mine, vii:86
 • Rathill, Caroline Frances, Aberystwyth, ix:141
 • Rathill, Charlotte, Aberystwyth, ix:141
 • Rathill, Isabella [1], Aberystwyth, ix:141
 • Rathill, Isabella [2], Aberystwyth, ix:141
 • Rathill, Laura, Aberystwyth, ix:141
 • Rathill, Robert, Aberystwyth, surgeon, ix:137,141; x:361,369,371
 • Rathill, Robert, Aberystwyth union, clerk, viii:251
 • Rathill, William Henry, Aberystwyth, ix:141
 • Raw, James, Cwmystwyth lead mine, viii:420, 422,424,428; ix:147
 • Ray, John (1627-1705), i:78-9
 • Raymond, brigantine, vii:278,279
 • Razo (Ralph), Aberystwyth, castellan, iii:14
 • Reading room, Terrace Road, Aberystwyth, iii:167
 • Rebecca riots
  • and J. L Davies, Blaendyffryn, viii:334
  • and Llan-non, v:270
  • and Walters, Glan Medeni, vi:185-8
  • causes, vii:271
  • north Cardiganshire, x:44
 • Red Lion, Aberaeron, i:62; vi:289
 • Red Lion, Aberteifi
  • Howell Harris a (and), v:3
 • Red Lion, llandysul, viii:26
 • Red Lion, Llanrhystud
  • enclosure meeting at, viii:111
 • Redwareth, grange, vi:342
 • Reed, Elizth, Cornish mine worker, ix:324
 • Reed, Grace, Melindwr, ix:326
 • Reed, James, East Darren mine, manager, ii:34
 • Reed, John, Melindwr, ix:327
 • Reed, Julia, Melindwr, ix:326
 • Reed, Sophia, Cornish mine worker, ix:324
 • Reed,Thos, Cornish mine worker, ix:324,326
 • Rees, Blaendewi, v:12
 • Rees and Kirby, engineers, viii:343,344
 • Rees ap Morgan Jenkin, Llansanffraed, yeoman, iii:128
 • Rees, Miss, Arequipa, Borth, v:181
 • Rees, Ca pt., Dolhawen, Llangrannog, iii:238
 • Rees, Bridget née James (1779-1857), iv:191, 197
 • Rees, Catherine, Nancwnlle, gwracb (witch), viii:455
 • Rees, D., master of Anne Catherine, iv:169
 • Rees, D. Ben, ix:160
 • Rees, D. M., Alltyblaca, cowper, iv:229
 • Rees, Dafydd, Morfa Du, vi:361
 • Rees, Dr. Dan,Cardigan, headmaster, viii:61
 • Rees, Capt. Daniel, Dolhawen, ix:121
 • Rees, Daniel, jnr., Llandysul, tailor, ii:113
 • Rees, Daniel, snr., Llandysul, tailor, ii:113
 • Rees, Daniel,Mason Row (1) New Quay, mason, x:315
 • Rees,Daniel, New Quay, journeyman shoemaker, x:317
 • Rees, David, master of the Triton, vii:62
 • Rees, David, tailor, iv:174
 • Rees, Capt David, Aberaeron, i:59
 • Rees, David, Bear’s Hill, Penuwch, v:135,139
 • Rees, David, Blaencwmcoedifor, i:127
 • Rees, David, Brongwyn, anghydffurfiwr (nonconformist), iv:109
 • Rees, Dr. David, Bronnant, viii:205
 • Rees, David, Clunglas, iv:198
 • Rees, Davi,d Gilfachyrhalen, sailor, x:319
 • Rees, David, Henbant, surveyor of highways, i:118,127
 • Rees, David, Llandysul, coffin maker, i:127,129
 • Rees, David, Llandysul, pensioner “Baron”, i:126,130
 • Rees, David, Llandysul, Teifi defences, i:137
 • Rees, David, Llanfair Trelygen, iv:106
 • Rees, David, ysgolfeistr (schoolmaster), iv:369
 • Rees, David, Llanwenog, ymneilltuwr (nonconformist),iv:111
 • Rees, David, Maenycwm and Bilye bach, i:127
 • Rees, David, New Quay, sailor, x:305
 • Rees, David, Rhydhir Uchaf, ix:251-2
 • Rees, David, Three Cocks, i:127
 • Rees, David, Tyglyn Aeron, iv:191,197-8
 • Rees, David , Tyngwndwn, iv:199
 • Rees, David John, iv:377
 • Rees, David John, Cilgwyn, iv:111
 • Rees, David John, Fronfelen, schoolmaster, ii:110
 • Rees, Edward, Taigwynion, crydd, iii:32
 • Rees, Eleanor née Evans, Gilfachyrhalen,x:319
 • Rees, Eleanor, New Quay, x:314
 • Rees, Elinor, pauper, vi:20
 • Rees, Elizabeth, Portland Street, Aberystwyth, viii:315
 • Rees, Elizabeth nee Jones, vi:293
 • Rees, Enoc, iv:42
 • Rees, Dr. Esmond, v:192
 • Rees, Esther, Mason Rees (1) New Quay, x:315
 • Rees, Esther, New Quay, x:314
 • Rees, Evan, master of the Eaton, vii:61; ix:117
 • Rees, Evan, Gardeni, v:89-91
 • Rees, Evan, jnr., Gardeni, v:90
 • Rees, Evan, Henbant, i:125,127,132-3
 • Rees, Evan, Llandysul, i:116,127,139
 • Rees, Evan, Llandysul, i:140
 • Rees, Evan, Pantmoch, Gorrig, balladeer, i:121
 • Rees, Evan., Pen-y-garn, saer maen (mason), iii:32
 • Rees, George, i:87
 • Rees, Goronwy , vi:378
 • Rees, Goronwy , x:102
 • Rees, Griffith, New Quay, smith, x:314
 • Rees, Henry John, Llandysul, i:125
 • Rees, Howell, Talley, vii:332
 • Rees, Hugh, Aberceiro, ix:328
 • Rees, Isaac, Church Street (14) New Quay, mason, x:315
 • Rees, Dr . J.A., v:172
 • Rees, J. Morgan, university lecturer
  • and Cardiganshire labour party, ix:154,155
 • Rees, J.T., vi:305,382,383,384,386
 • Rees, James, Llandysul, ii:115
 • Rees, James, Rhydlewis, saddler, vi:96
 • Rees, James, Tyrdre “Shemi Clochydd”, ii:111-12
 • Rees, Jane, Aberceiro, ix:328
 • Rees, Jenkin, mastermariner, vi:293
 • Rees, John, iv:385
 • Rees, John, Church Street (14) New Quay, x:315
 • Rees, John, Church Street (14) New Quay, mason, x:315
 • Rees, John, Mason Row (1) New Quay, mason, x:315
 • Rees, John, New Inn, Alltyrodyn, i:116,127, 133,134
 • Rees, John, New Quay, police officer, x:325
 • Rees, John, New Quay, shipbuilder, vii:290
 • Rees, John, Pen-rhiw, saer maen (mason), vii:290
 • Rees, John, Perthygwenyn, x:320
 • Rees, John, Perthygwenyn, merchant, x:320
 • Rees, John Evan, Llandysul, bridge repairer, i:127,138
 • Rees, John Evan, Llandysul, church roof repairer, i:132
 • Rees, John Vaughan, Aberystwyth, lapidary, ix:146
 • Rees, Joseph, Penbryn, headmaster, ix:354
 • Rees, Lewis John, Llandysul, iv:111
 • Rees, Lewis John Evan, Llandysul, i:127,137
 • Rees, Margaret, Church Street (14) New Quay, x:315
 • Rees, Martha, vi:293
 • Rees, Martha, Mason Row (1) New Quay, x:315
 • Rees, Mary, Trial Mawr, iv:412
 • Rees, Nancy, Commins Coch, teacher, x:336,340
 • Rees, Owen, Mason Row (1) New Quay, mason, x:315
 • Rees, P. W., Tregaron, conductor, iii:261
 • Rees, Philip David, ymneilltuwr (nonconformist), iv:109
 • Rees, Rev. R. J., Tabernacle, Aberystwyth, v:333,334
 • Rees, Rees, Cardigan, rate collector, iii:216
 • Rees, Rhys Arthur, v:3?9
 • Rees, Rice, Lampeter college, professor of Welsh, i:51,52; vi:60,80,82,83
 • Rees, Sarah, Church Street (14) New Quay, x:315
 • Rees, Sarah, Church Street (14) New Quay, x:315
 • Rees, Sarah, North Terrace (3) New Quay, x:325
 • Rees, Sarah Jane “Cranogwen”, vi:47,51,52-3, 54,55-7,60,64, 66,67, 68, 69, 75, 77, 80,85,86,87
 • Rees, T., Cardigan, schoolmaster, iii:219
 • Rees, T. Beynon, Aberaeron, viii:52
 • Rees, Dr. T. lfor, vi:386
 • Rees, T. Kenneth, botanist, i:93
 • Rees, Thomas, Llandysul, iv:183
 • Rees, Rev.Thomas, Maen-y-groes, x:321
 • Rees, Thomas David Moyddin, iv:109
 • Rees, Timothy, Lord Bishop of Llandaff, iv:199
 • Rees, Tomos, Blaenwaun, v:139
 • Rees, Walter, Tregaron union, clerk, viii:250,251
 • Rees, William, Dorglwyd farm, ix:252
 • Rees, William, Llanboidy, vicar, v:350,353
 • Rees, William, Tre-turnol, Henllan, saer coed (carpenter), iv:218-19,220
 • Rees, William, Penboyr, scholar, iv:155
 • Rees, William, Taigwynion, dilledydd (outfitter), ili:32
 • Rees, William Dafydd William, v:12
 • Rees, William James, Bridgend House, Aberaeron, dra per, iv:199; vi:210,228,292
 • Reese, Evan, Machynlleth, mine captain, viii:214
 • Reese, John Wesley, lay reader, vii:148
 • Reese, Mary J., botanist, i:93
 • reeves, vi:139
 • Regent, vessel, vi:232
 • Regent Street, Aberaeron, viii:404
 • Reid, D. Dunlop, dental officer, v:191
 • Reilly, Charles, Aberystwyth, militia pensioner, ix:144
 • religion
  • and literature in the Teifi Valley, viii:439-77
  • bibliography, iv:310-11
  • census of religious worship, 1851, iv:113-28
   • see also nonconformity
   • see also individual denominations
   • see also churches and chapels under particular place names
 • Rennie, J., engineer, vii:274
 • Resolution, vessel, vi:209,217;x:367
 • Resolven, brig, vii:2?9,293
 • Retriever, brig, vii:2-n,286,293
 • Reuben Brydydd y Coed
  • see Davies, Reuben
 • revival, 1904-05, ix:316
 • Revival, brigantine, vii:2’n ,285-6
 • Reynold, Mary, vi:19
 • Reynolds
  • portrait of John Lloyd of Pound, ii:242
 • rhaglaw, local official, iv:272
 • rhandir, iii:275; iv:275
 • Rhandir Bodlawernerth,ix:368
 • Rhandir Gilfach, iii:129
 • Rhandir Henfynyw, ix:368
 • Rhandir Hir, iii:129
 • Rhandir Llyswen, ix:368
 • Rhandir Morgan Jenkin, iii:128
 • Rhandir Nauchwedaf, ix:368
 • Rhandir traeth mawr, ili:128
 • Rhandir Uchaf, farm, iii:128
 • Rhandir y gaernant (Rhandir y geufron), iii:129
 • Rhandir y gwenith dir (Maesgwyn), iii:128-9
 • Rhandir yr Abad, ili:128
 • Rhandir yr Esgob, ili:128
 • Rhaw Aberaeron (Aberaeron Shovel), iv-.213; v:121
 • Rheidiol, Llong (vessel), ii:228
 • Rheidol, gorge
  • fossils at, i:163
 • Rheidol, river, vi:324-31
  • geomorphology, i:169-71
  • road bridge over, viii:339
 • Rheidol, vessel, x:50
 • Rheidol Foundry, Aberystwyth, viii:344
 • Rheidol mine (Ystumtuen), vii:86
 • Rheidol United Company, vii:86
 • Rheidol Valley
  • land use, iv:403-05
 • Rhén Pengwern Ucha, viii:370
 • Rhigyfarch ap Sulien, x:238
 • Rhigyfarch’s Vita, iv-.336-8
 • rhingyll, local official, iv:272
 • rhisglo coed, iv:371
 • Rhisiart ap Rhys, vii:26,27,30
 • Rhiw Jolly, Penbryn, ix:350,351
 • Rhiw r Koed, iv-.382
 • Rhiw Wig
  • smithy, vii:290
 • Rhiwarthen, iv-.277
 • Rhiwarthen Isaf
  • disoovery of Roman coins at, iv:92
 • Rhiwbren, Ciliau Aeron
  • corn mill, vi:97
 • Rhiwbwys, Llanrhystud
  • corn mill, vi:97
 • Rhiwfelin, Melindwr, ix:334
 • Rhiwgoch Hill, vi:289
 • Rhiwlug farm, Llandysul
  • fire at, in 1879, iv:179
 • Rhiwlwba, Melindwr, ix:334
 • Rhiwrclochdy, Llandysul,iii:112
 • Rhiwruggus Mine
  • see Rhiwnigos Mine
 • Rhiwrugos Mine, vii:86
 • Rhos, Caerwedros, vii:16
 • Rhos, Melindwr, ix:334
 • Rhos Anhuniog, viii:110
 • Rhos Cilcennin, iii:195; viii:110
 • Rhos Gelli-gron
  • common lands, viii:101
  • tai unnos, viii:106
 • Rhos-goch, Llanilar, v-.89
 • Rhos Wylgain
  • barrow, ix:289-90
 • Rhosfawr Mines, i:179
 • Rhostafam, Llandysul, ix:164
 • Rhostie, vi:355
  • and the census of religious worship, iv:115
  • anghydffurfiaeth, iv:107,110
  • emigration, ii:220; x:50
  • enclosures, iv-312-13; v-.269; viii:111
  • nonconformity
  • see Rhostie: anghydffurfiaeth
  • population trend, 16c-18c, vii:259
  • Rhyfel y Sais Bach, ii:39-40
 • Rhosybeifil, v:8
 • Rhosybiswel, viii:110
 • Rhosygilwen
  • number of hearths, 1670, iv:14
 • Rhosyn Saron, A. Shadrach, x:265
 • Rhyd-bach, Llangoedmor
  • bidding, iv:44
 • Rhyd-y-felin
  • see Rhydyfelin
 • Rhyd-y-galve, Llangeler, viii:86
 • Rhyd-y-gwin, iv:122-3
 • Rhyd-y-pandy, x:124
 • Rhyd-y-pennau, farm, x:127
  • see also Rhydypennau
 • Rhydderch, Glyn Aeron, iii:197
 • Rhydderch ab Ieuan Llwyd, cyfreithiwr (justidar), v:152-3,156-7,158,162;vii:15,16,lU.3,225,26; ix:370; x:232,234,236,237
 • Rhydderch ap Maredudd, Mabwynion, v:154
 • Rhydderch ap Rhys, vii:33
 • Rhydderch, David, Llanwenog, iv:111
 • Rhydderch, Evan, Llangybi, iv:105
 • Rhydderch?, John, Treguon, crynwr (quaker), iv:111
 • Rhydderch, Rees, Llanwenog, iv:110-11
 • Rhydderch, Sion, v:385
 • Rhydhir Uchaf, ix:245-56
 • Rhydiol, vessel, vi:208
 • Rhydlan Deifi
  • bibliography, iv:306
 • Rhydlewis
  • blacksmiths, vi:100
   • Bryn Dalis, vi:100
   • Salamanca, vi:100
  • Bryngwenith, x:441
  • craftsmen, iv-.215-16,224;vi.-92
  • Hawen chapel, x:432,433,436,440-4
  • Library, x:436
  • road bridge near, viii:342
  • schools, iv-.372
   • Board school, x:431-46
  • tannery, vi:93
  • Twrgwyn chapel, x:432,433,436
 • Rhydonnen, v:152,153; vii:23
 • Rhydowen, iii:110; iv:151
  • bridge
   • see Pont Rhyd-owen
  • common pound, i:122-3
  • corn mill, vi:97
  • mill, i:117
  • school
   • grammar school, iv:155; vii:296
 • Rhydwilym
  • baptists, iv:107; vii:4-7
 • Rhydybenneu
  • see Rhydypennau
 • Rhydyceir, iii:195
 • Rhydyfelin
  • Gosen chapel, iv:126
 • Rhydygorse near Carmarthen, iv:15
 • Rhydygroes
  • name showing monkish influence, iii:243
 • Rhydypandy, Llangeitho
  • corn mill, vi:97
 • Rhydypennau, vii:470
  • iforiaid, iii:29
  • ivorites
   • see Rhydypennau : iforiaid
  • school
  • senior school, x:166
   • see also Rhyd-y-pennau
 • Rhyfel y Sais Bach, i:199-200; ii:39-52; iv:312-13; v:84-93,269-70;vi:320-3,352-;3 viii:117-18
 • Rhys family, Dynevor, iv:5
 • Rhys ab [sic] Rhydderch, Llanwenog, crynwr (quaker), it164
 • Rhysap Cantor, Tyglyn, iii:201; vi:286; ix:372
 • Rhysap Dafydd, Gilfachwen, ix-.372
 • Rhysap Dafydd ap Thomas, ix:371
 • Rhys ap Dafydd Llwyd, vii:26,27
 • Rhysap David, Dihewyd, yeoman, viii:78
 • Rhysap David ap David ap Hywel Fychan, viii:77
 • Rhysap David ap Howel Vychan, viii:75
 • Rhysap David ap Thomas, viii:75
 • Rhysap Griffith, Sir ( -1531),iii:202; iv:259; v:161; vi:286
 • Rhysap Griffith, builder, iii:68
 • Rhys ap Gruffudd, x:232
 • Rhysap Gruffydd, x:191
 • Rhysap Gruffydd, bailiff of Llywelyn, at Builth, iii:325
 • Rhysap Gruffydd (Lord Rhys; 1132-97), iv-.5; vi:268,301; vii:15; viii:72
  • and Llanllyr priory, vi:342
  • and Strata Florida abbey, i:20-3,25,3;7 iii:127; ix:368
  • battles, i:41-2;iii:109,267,268
  • eisteddfod, vi:272-3; vii:57
 • Rhys ap Gruffydd, Sir, Lord of Lampeter, iii:321; iv:136-8; v:150-1,152; vii:15,16,23
 • Rhys ap Gruffydd ap Llywelyn, Anhuniog, v:154-5,156,157
 • Rhys ap Howel, viii:78
 • Rhys ap Howel Fychan, Penrallt Fochno, viii:76
 • Rhys ap Ieuan ap Hywel, viii:419
 • Rhys ap Ieuan Fychan, x:246
 • Rhysap John ap Howel, Gernos, Llangynllo, viii:376
 • Rhys ap Llywelyn, Llandygwydd, x:237,238
 • Rhysap Llywelyn ap Cadwgan, v:155
 • Rhysap Maredudd, Lord of Lampeter, iii:321; iv:136,137,140; v:145-6,148; vii:33,34
 • Rhys ap Morgan Fychan, vii :31
 • Rhys ap Rhydderch, Lord of Tywyn, vii:33,34; ix:351
 • Rhys ap Sir Richard, Llangoedmor, viii:377
 • Rhys ap Tewdwr, i:39; iii:266; vi:272; vii:17,57
 • Rhys ap Thomas, Sir, iii:199,200; iv:7,257, 259; v:160-1; vi:286; vii:15; ix:372
 • Rhys ap Thomas ap David, v:157-8
 • Rhys Chwith, iv:7; vii:17
 • Rhys Ddu
  • see Rhys ap Gruffydd ap Llywelyn, Anhuniog
 • Rhys Du, vii:34
 • Rhys Fychan, v:144,145
 • Rhys Gryg, vii:14,15
 • Rhys Ieuanc, vii:14; x:191
 • Rhys Nanmor, vii:33
 • Rhys Vaughan ap Rhydderch, Llanborth, ix:351
 • Rhys, Dafydd, Gian Dulas, v:382
 • Rhys, Edward Prosser, vi:361; viii:41,42,4,4 46,47
 • Rhys, Ioan, vi:382
 • Rhys, Sir John (1840-1915), ii:214-24; iv-.222; v-.363,386; vi:47,48,51,52,53,55,62,64,66,67, 69,76,84,86,87; vii:58,64; ix:194,213,328-9
 • Rhys, Sir John, Llandysul, rector, v:431
 • Rice ap Jenkin, iv-.379,381
 • Rice, David, v:43-6
 • Rice,Evan, iv-.380
 • Rice, Griffith, vi:286
 • Rice, Hugh, iv-.55
 • Rice, Mary Ann née Evans, Highmead, vi:187
 • Rice, Major Walter, Llwynbrain, v:43; vi:187
 • Richard ap Evan, iv-.383
 • Richard ap Ievan Lloyd, v:47
 • Richard ap Moris Vaughan, iii:71
 • Richard de Clare, iii:54,57
 • Richard de la Barre, canon, ix:363
 • Richard fitz Gilbert, iii:115
 • Richard Jones’s Charity, iv-.52-3,57
 • Richard, Abraham, Ystradmeurig, v:240; ix:227-8
 • Richard, Augusta, iv:171
 • Richard, David, St. Dogmaels, bridge repairer, ix:379
 • Richard, David, St. Dogmaels, builder, i:53
 • Richard, Ebenezer, v:375,377
 • Richard, Mrs. Ebenezer, Tregaron, i:126
 • Richard, Edward, Ystradmeurig, iv:201 vii:339,340; ix:227-44
  • and grammar school charity, iv–?5-6
  • and library, v:242,243,245; vi:52,55; ix:232-7,238,239-40
  • and pastoral, ii:85
  • and schools, v:241-5; ix:197
 • Richard, Gwenllian, Ystradmeurig, v-.240,242; ix:227
 • Richard, Henry, M P., v-.314,355,372-3,374,. 377,378; vi:87
  • and Aberdare Committee, ix:194
  • and Aberystwyth collge, ix:212,213
  • and politics, v:16,17,22,24,26-7,32,34,36
  • poem on the birth of John Inglis, ii:136
 • Richard, James, overseer, vi:20
 • Richard, John, pauper, vi:22
 • Richard, John, Borth, gof (blacksmith), iii:32
 • Richard, John, Borth, saer coed (carpenter), iii:31
 • Richard, John David, pauper, vi:25
 • Richard, Mary, Highmead, dairymaid, v:77
 • Richard, Owen, Pen-y-bont, lledrwr (saddler), ili:34
 • Richard, Sarah, Llansanffraed, iv:418
 • Richard, Thomas, iv-.378
 • Richard, Thomas, Ystradmeurig, tailor, v-.240; ix:227
 • Richard, William, Abercarfan, Llanddewibrefi, v:5,6,7,il
 • Richard, William, St. Dogmaels, bridge repairer, ix:379
 • Richard, William, St. Dogmaels, builder, i:53
 • Richardes, Alexander, ix.-64
 • Richardes (-ds), Alexander, Penglais, ix:143; x:100,101
 • Richardes, Anna, ix:146
 • Richardes, Anna Arabella, Penglais, viii:337
 • Richardes (-ds), Anne, Penglais, ix:143
 • Richardes, Anne Corbetta Hannah Maria née Powell, viii:335
 • Richardes (-ds), Averinah, Penglais, ix:143; x:100
  • see also Davies, Avarina née Richardes
 • Richardes, Charles (1831- ), Penglais, viii:330,335; ix:143; x:100
 • Richardes, Charles, Perfedd, ii:30
 • Richardes (-ds), Cornelius, Penglais, ix:143
 • Richardes, Hugh, esq., viii:337
 • Richardes, Mrs., Hugh, viii:337
 • Richardes, Marianne née Stephens, viii:337
 • Richardes (-ds), Marria, Penglais, ix:143
 • Richardes, Roderick, Penglais, ix:63; x:100
 • Richardes (-ds), Roderick [1], Penglais, ix:143
 • Richardes (-ds), Roderick [2], Penglais, ix:143
 • Richardes (-ds), Roderick Clement, Penglais, viii:408; x:101
 • Richardes, Roderick Eardley, Penglais, viii:335; x:97-101
 • Richardes, William, viii:335,337; x.-98
 • Richardes, William Eardley, Bryneithin, viii:330,335,337
 • Richards’ and Evans’ charity, iv-.50,57
 • Richards, Mr., Garn-lwyd, x:361
 • Richards, Llandysul, schoolmaster, iv:183
 • Richards, Rev., Pier St.,x:369
 • Richards, Anne, New Quay, dressmaker, x:307
 • Richards, Benjamin, Llanfair Clydogau, miner, v:272
 • Richards, D., St. Mary’s, viii:155
 • Richards, David, pupil at Ystradmeurig, v-.242
 • Richards, David, “Dafydd Ionawr”, pupil at Ystradmeurig, v:243; ix:230
 • Richards, David, Lampeter, binder, x:265,266
 • Richards, David, Troed-y-rhiw, ix:184
 • Richards, Eleanor, Llan-non, x:373,374,376, 377,379
 • Richards, Elinor, Aberaeron Uchaf, i:54-5; ix:379
 • Richards, Evan, Llan-non, x:373,375,376,377, 378,379
 • Richards, Evan Matthews, v:32 ,313-14,315; ix.-69
 • Richards, F.J., i:90
 • Richards, Harry, petrol depot worker
  • and Cardiganshire labour party, ix:154
 • Richards, Jacob, surgeon, viii:253
 • Richards, James, Pantllechglewdd, i:119
 • Richards, Jane Née Jones, Llan-non, x:373
 • Richards, Jane, Parcel Canol, x:390
 • Richards, John, Dolau, cigydd (butcher), iii:33
 • Richards, John, Eagle Eyed, Llan-non, x:373-81
 • Richards, John, Llan-non, x:373,375,376
 • Ridwds, John, Rhydmeirionnydd, gof (blacksmith), iii:32
 • Richards, Margaretta, Melindwr, ix:330
 • Richards, P. W., botanist, i:92
 • Richards, Richard, barrister at law, viii:226,236
 • Richards, Roderick, Pen y Bont Tower, iv:50
 • Richards, T., botanist, i:92
 • Richards, Thomas (1754-1837), ix:239
 • Richards, Rev. Thomas, Aberystwyth, ii:66,70,71,72,73; iv:19
 • Richards, Thomas, Llanychaearn , viii:4.52
 • Richards, Timothy, x:11
 • Richards, Dr. Tom, iv-.366,370; v-.338-9
 • Richards, William, Aberystwyth, ii:30
 • Richards, William, Swansea, vii:278
 • Richards, Wm, Melindwr, ix:330
 • Richardson, Arthur, St David’s, viii:148,149
 • Richardson, Rev. Arthur, St Dogwell’s, vicar, viii:149
 • Richardson, Rev. Arthur Hill, Llanwnda, vicar, viii:149
 • Richardson, C E., Noyadd Wilym, viii:174
 • Richardson, Charles Evans
  • see Morgan-Richardson, Charles Evans Davis
 • Richardson, Rev. Peter Davies, viii:149
 • Richardson, Rev. Robert, viii:148
 • Richardson, Rev. Thomas, viii:149-50,155
 • Richardson, William,viii:147
 • Richardson, Rev. William, canon treasurer of
  • St. David’s cathedral, viii:149,150
 • Riddell, George Allardice, solicitor, viii:411
 • Riddell, Thomas, baker, x:148
 • Riddelsdell, H. J., botanist, i:92
 • Ridge, Capt Henry,ix:147
 • Riley, J., i:88
 • Rink Picture Theatre, vii:239
 • Rink Theatre, vii:236
 • Risso’s Dolphin, iv:242
 • Roach, Thos, Parcel Canol, x:385
 • Roach, Wm, Parcel Canol, x:385
 • roads
  • eighteenth century, iv:19,ix:127
   • see also Rebecca riots
   • see also turnpike gates
   • see also turnpike road to Brecon
   • see also turnpike trusts
 • Robert, weaver, Troed-y-Rhiw, ix:353
 • Robert de Cardigan, iii:327
 • Robert de Tibotot, justice of West Wales, ix:369
 • Robert fitz Richard, x:191
 • Robert fitz Stephen, Cardigan castle, constable,i:20,41;vi:277-8
 • Robert le Northern, Aberystwyth, burgess, ii:277
 • Robert, Evan, Pistillgwin, wood-sieve maker, ix:331
 • Robert, James, mason, ix:249
 • Robert, John, Pistillgwin, school teacher, ix:328
 • Robert, Ned, Trawstmawr, servant, ii:89
 • Robert, Richard, Felin-y-wern, melinydd (miller), iii:33
 • Roberts and Evans, Aberystwyth, ii:118
 • Roberts , Algernon C., clerk of Downie’s Bequest, ii:119
 • Roberts, Betty
  • see Davies, Elizabeth, servant
 • Roberts, D., auctioneer, ii:101
 • Roberts, David, Aberystwyth, maltster, viii:315; ix:144
 • Roberts, Mrs. David Charles, v:181
 • Roberts, Sir David Charles, Aberystwyth, v:180,318,332,33;7x:380
 • Roberts, David John, Llandysul, vicar, v:430
 • Roberts, Dr. Deiniol, v:188,190,192
 • Roberts, Dylan, x:345
 • Roberts, E., Commins Coch, teacher, x:177
 • Roberts, Mrs. Edward, v:197
 • Roberts, Dr. Edward, Penywern and Aberllolwyn, v:177,178
 • Roberts, Edward, Tal-y-bont, spinner, vi:112
 • Roberts, Edwin, ii:103
 • Roberts, Evan, Bow Street saer maen (mason), ili:32
 • Roberts, Evan, Llanbadarn Fawr, iv:96-7
 • Roberts, Lady Fossett, v:181
 • Roberts, Frederick R., Aberystwyth,
  • solicitor , ix:136
  • executor of J. Downie’s will, ii:119
  • house (Llidiardau) built by Thomas Penson, vii:105
 • Roberts, Sir George Fossett
  • and Aberystwyth hospital, v:180,181-2,190,204
  • and David Roberts and sons, brewers, ix:144
  • and election of 1910, v-.328
  • and schools, ii:66
 • Roberts, Clr. Hywel Heulyn, Synod Inn
  • and centenary of Pont Afon Rhyd, iii:181
 • Roberts, Dr. Jacob, Aberystwyth, v:172,188,199v; iii:315; ix:144
 • Roberts, James, Tregaron, meistr Tyr Undeb, vili:204
 • Roberts, Mr. Jno., vi:228
 • Roberts, John (Ieuan Gwyllt; 1822-77), vi:57, 78,80, 303,304, 305,306, 382,383, 384,385
 • Roberts, John, Aber-porth, iv:96
 • Roberts, John, Aberystwyth, tanner, viii:315; ix:144
 • Roberts, John, Llandre, trysorydd (treasurer), iii:37
 • Roberts, John, Llangeitho, iv:100,104
 • Roberts, John, Llanrhystud, teacher, vii:104
 • Roberts, John, New Quay, schoolmaster, x:324
 • Roberts, Joseph, Aberystwyth, Shop Fawr y Gomel, ii:89-90; viii:316
 • Roberts, L J., viii:55
 • Roberts, Mary, x:49
 • Roberts, Mary, pauper, vi:20
 • Roberts, Mary, pauper, x:49
 • Roberts, Michael, Llandysul, rector, v:431
 • Roberts, Capt. R., ship’s master, viii:307
 • Roberts, Richard,. Llanfihangel Genau’r glyn, iii:33
 • Roberts, Richard M., Cardigan, iii:216
 • Roberts, Stanley, professor of Colonial History, vii:245; viii:16
 • Roberts, Susannah née Reed, Melindwr, ix:326
 • Roberts, Mrs. T. E., v:180
 • Roberts, Thomas, Llanilar, viii:261
 • Roberts, Thomas, Llanstephan, builder, vii:110-11
 • Roberts, Thomas, Taliesin, x:25
 • Roberts, Thomas Francis, U.C.W. principal, vi:368-9,373-4; vii:243; viii:14
 • Roberts, W. R., botanist, i:92
 • Roberts, William, butcher, ix:67
 • Roberts, Wm, pauper, vi:21
 • Robertson, steward, iv:184
 • Robertson, Mr., agent to Mr. Fitzwilliams, viii:26
 • Robertson, James, mariner, vi:232
 • Robin Nordd, vii:20
 • Robinson, Mabel née Lloyd, viii:97
 • Robinson, Sir Victor, viii:97
 • Robinson, Wilfrid, botanist, i:93
 • Robson, Geo., Birch grove, vi:6
 • Robson, George, Trawsgoed, agent, x:363
 • Rochelle, H. R., ix:158
 • Rock House, Melindwr, ix:334
 • Rock mills, Capel Dewi, vi:110,114,117
 • Rock Street, Aberaeron, vi:292
 • Rock Street, New Quay, vii:275; x:305
 • Rockingham, schooner, iv:284
 • Rodda, Edward John, Melindwr, ix:327
 • Rodda, Elizth, Melindwr, ix:327
 • Rodda, James H., Melindwr, ix:327
 • Rodda, John, Melindwr, ix:327,328
 • Rodda, Kate, Melindwr, ix:327
 • Rodda, Samuel, Melindwr, ix:327
 • Rodda, Sara Ann, Melindwr, ix:327
 • Roderick, John, Church Street (15) New Quay, plaisterer, x:313
 • Roderick, Thomas, iii:37
 • Roderick, Thomas, Aberystwyth, surgeon,ix:137
 • Rott, v-.52
 • Roger Cardigan, iii:328
 • Roger de Clare, i:41; iii:115,323
 • Roger de Molls, iii:327
 • Roger de Montgomery, i:39; vi:56; x:190
 • Roger de Mortimer, iii:325; v:148
 • Rogers, J.E., Abermeurig, v-.379
 • Rogers, Lewis, attorney, vii:54-5
 • Rogers, Lewis, Llanllyr, tenant, vi:347
 • Roman coins, iv:92-3
 • Romans, iv-.85-95
 • Romney, M, r. artist, x-.371
 • Rope and Anchor tavern, Aberaeron, vi:289
 • ropemakers
  • decline of, at New Quay, vii:297
 • rorqual, lesser, iv:242
 • Roscoe, Thomas, vii:216
 • Rose Cottage, Melindwr, ix:334
 • Rosemary Lane, Aberystwyth, iii:299; iv-.20
 • Rosetta, vessel, vi:214,223
 • Rosina, schooner, vii:283
 • Ross Goch, Llanilar
  • see Rhos-goch, Llanilar
 • Ross, John, Carmarthen, printer, i:54
 • Rotzinger, A. P., viii:343
 • Rouse, W. H., ii:4
 • Rowe, James, builder, viii:340
 • Rowland, Daniel, Llangeitho, iv:92; v-.358,365; x:24
  • and Capel Gwynfil, iv:124-5
  • and conversion, vii:8
  • and early methodism, v:1,2,3,4,6,7,8,10, 11,12; vii:10-11
  • and Griffiths’ charity, iv:58-9
  • and Lady Huntingdon, iii:339-40,342
  • and Llangrannog, iii:233
 • Rowland, Rev. David (1783-1820), vii:198
 • Rowland, Edward, Pen-sarn, Factory, iii:33
 • Rowland, Evan, Melindwr, doctor, ix:325,329
 • Rowland, John, Nancwnlle, vicar, vii:334,340
 • Rowland, Nathaniel, iv-.53,54
 • Rowland, Richard, Strata Florida, ix:130
 • Rowland, Richd, Tanyrallt, vi:6
 • Rowlands, Dr. D. G., v:435
 • Rowlands, Daniel, Cross Inn, vi:424,431
 • Rowlands, Daniel, Llangeitho
  • see Rowland, Daniel, Llangeitho
 • Rowlands, David, surgeon, vi:21
 • Rowlands, David, Cefncoed, ix:331
 • Rowlands, David, Ty’nyrhos, farmer , ii:44
 • Rowlands, Edith, x:165,170
 • Rowlands, Hugh, Tre’rddol, viii:188
 • Rowlands, Dr. J. J., v:177,187,189
 • Rowlands, John, Melindwr, ix:330
 • Rowlands, Mary, Penpontbren, hose-knitter, ix:332
 • Rowlands, Thomas, Llangeitho, school pupil, iv:359
 • Rowlands, Thomas, Lledrod, vi:424,426,428,431
 • Rowlands , W. Bowen, v:324-6,334
 • Rowlands, William, ix:240
 • Rowley, A. C., dental officer, v:191
 • Rowley, G., dental officer, v:191
 • Rowse, Joseph B., Cwmystwyth, captain, viii:428-34
 • Rowse, Thomas, viii:431,433
 • Royal Cardigan Artillery, vii:240
 • Royal Cardigan Military Band, i:48
 • Royal Cardiganshire Militia, x:100
 • Royal Carmarthen Fusiliers, v:284
 • Royal Commission on the University of Wales
  • see Haldane Commission
 • Royal Oak, Llandysul, ii:115
 • Royal Oak, Melindwr, ix:334
 • Royal Pier Pavilion, Aberystwyth, viii:408,409
 • Ruby, schooner, vii:286
 • Rudd , Mr. C. W., viii:2
 • Rudhall, Thomas, Gloucester, bell caster, v:427
 • Rudler, Frederick William, U.C.W., professor of Natural Science, viii:389-90
 • Rudler, S. G., viii:390
 • Ruel, Clarach
  • corn mill, vi:97
 • Ruggles-Gate, Jennie née Williams “Ehedydd Ystwyth”, vi:429,430
 • Rumphfree, Amelia, Melindwr, ix:327
 • Russell, Mr., lawyer, ii:45
 • Russell, Sir John, botanist, i:93
 • Ruth, smack, ix:347
 • Rutherch, John, Cardigan, ii:161
 • Rŵm Ford, iv:251,253
 • Ryley, Mathias, ii:27