Cymdeithas Hanes Ceredigion

G – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘G’

 • Gaer, Blaen-porth, iii:55-6 Gaer Ddu, ix:343
 • Gaer Lwyd, ix:343 Gafael, iii:107
 • Gair yn ei biyd (1733), viii:459 Gallachsen, Mr., viii:428
 • Gallagher, Marg’t, Melindwr, ix:327 Gallagher, Peter, Melindwr, ix:326,327 Gallery y Morwyr, vi:226
 • Galltyrodin, Uandysul
 • see Alltyrodin, Llandysul
 • Gambol4 John. vili:445
 • Gambol4 William, viii:444-5,466,467 Gammon, Henry,Cwmystwyth mines,
 • viii:341,436 Capper, R. L., ix:50. Gardd y Pwll, v:51 Gardde bychen, v-.50
 • Garddlas, Melindwr, ix:333 Garden villa, Treguon, viii:207 Garden, John, mate Dickie, iv:288 Gardeni, Llanilar, v-.89
 • Gardners Cash andCarry warehouse, viii:344
 • Garfield House, Llandysul, viii:39
 • Garland family,managers of Cwmsym1og, ii:35
 • Garland, Chas, Comish mine worker, ix:324 Garland, James, ii:35
 • Garland, James, lead mine agent, ix:325 Garland, Peter, Comish mine worker, ix:324 Garn Wen
 • stones, ix:269-70 Garn Wen, Uedrdd barrow,ix:291
 • Garn Wen, Mynydd Bach Bronze Age cairns, ix:275
 • Gamon, John, Commins Coch, Headteacher, x:336,337,339-46
 • Gan-eg
 • port, i:183,188; iv:129,130
 • smelter, i:183,190 Gan-eg Uwyd, ix:270 Garrog, Uanddeiniol com mill, vi:297
 • Garth Grugyn, castle, iii:62-3 Gartheli
 • anghydffurfiaeth,iv:98 church, iv:120 nonconformity
 • seeGartheli : anghydffurfiaeth
 • Garthloch, motorship, iv:286 Gathercole, J. H., viii:7,8
 • Gathome Steamship Co. Ltd., x:413,414
 • Gaynor dau.ofJamesWilliams, ix:372 Gearon mill, Uandysul, i:117
 • geese, Greenland White-fronted,iv-.243
 • Gefn Cardis, vili:294 Geifes, Melindwr, ix:333 Gelli Aur, Uandysul
 • woollen mill, vi:110 Celli gogau, v:246,249 Gelli Orlas, viii:370
 • Gelli’r Eirin, Uanbadam Fawr mine, v:272
 • Gellidywyll, viii:369-88
 • meini ogam, v-.386 Gellifaharen,Uandysul,i:117;ii:110;
 • iv:151,152
 • Gellifraith, Tre-groes, i:117,120; iv:152 Gelligati, viic370,371
 • Gelly Ddewi, Carmarthenshire,iv-.58-9
 • Gelly, Mrs., v:96
 • Gemman, Hy., Cwmystwyth mining co.,
 • managing director, v:111 Genau’r-glyn
 • school house
 • seeGenau’r-glyn : ysgoldy ysgoldy, vi:49,50
 • Genau’r-glyn, commote, iii:268; iv-.273,279,280;
 • v:144,246; vi:139; vii:17,18,21,25
 • Genau’r–glyn,hundred, iv-.279; vi:140 Genau’r-glyn, maenor, v:251,252 Generell, William, iv:378
 • geology, i:144-76; vi:324-30 bibliography, i:173-6
 • geomorphology, i:164-76 George,Plasawn
 • estate in 1873,iv:13
 • George ap David ap Ieuan Lloyd, ix:351 George ap Owen, trustee, viii:377 George Evans,smack, vii:287
 • GeorgeGreen’sCambrian IronFoundry, viii:336
 • George Lord, vessel, vii:201 George Washington, vessel, ii:226
 • George, Mr.,agent to Mr. Fitzwilliams, viii:26
 • George, Daniel, Aberaeron, x:92 George, David, viii:320
 • George, Mary, Aberaeron, x:92
 • Gerald, constable of Pembroke castle, vii:57 Gerald of Wales
 • seeGiraldus Cambrensis
 • Gerard,Charles, x:192
 • Gerddi Gleision, Aberystwyth, iii:298 Gerdin mill, Llandysul, i:117 German Mally, vess,el i:59
 • Gemos
 • com mill, vi:97
 • gentry of, subscribe to Pont Afon Rhyd, iii:181
 • Gertrude, brig, vii:279,287 .
 • Gerwyn, waterfalls, iii:231,235 Geyron, afon
 • mediaevatmill site, iii:110
 • Gibb,Thomas Francis, Uansanffraid, iii:131
 • Gibbon, Lefi, v:385 Gibson, Mr., ii:12
 • Gibson, GeorgeStacey, i:87,90 Gibson, Sir John
 • and Aberystwyth public library, iii:169,172, 17.4,176,179
 • and education, ix:202,205,209,211,212,215 and Liberalism, v:318,321,324,326
 • Gilbert de Oa re, Earl of Pembroke, i:41; ii:117; iii:109
 • Gilbert fitz Richard, x:190
 • Gilbert fitz Richard de Clare, i:40; iii:114; vi:268,271,274,277
 • Gilbe rtson, Eli7.abeth Williams, vii:337 Gilbertson, Lewis, Elerch, vicar, vii:338 Gilbertson, Dr. Richard, ii:75,119; v:169,187,
 • 188,199
 • Gilbertson, Richard J., Borth, iii:41 Gilbe rtson, William Cobb, Do1-cletwr,
 • vii:337-8;viii:251 Gilfach, vi:191
 • Gilfach-wen, Llandysul, iii:110,11;7iv:152; viii:86
 • Gilfach-wen isaf, Llandysul, i:117; iv:151;
 • viii:470
 • Gilfach-wen uchaf, Lla nd ysul, i:117; iv:151; viii:89,470
 • Gilfach yr Halen, vi:287 Gilfachreda, ix:306
 • first policeman, ix:313 mill, x:314
 • road bridge, viii:345
 • ginshop, Llandysul, ii:115 Giraldus Cambrensis, vii:57
 • and Strata Florida abbey, i:21,29 and Ystradmeurig castle, i:42 Itinerary through Wales, iv-.231
 • Gian Medeni, vi:172,188,191
 • GlanMenai
 • seeJones, Griffith, “Gian Menai”
 • Glan-y-wem iforiaid, iii:31 ivorites
 • seeGlan-y-wem : iforiaid
 • Glariarberth
 • amateur theatricals, viii:174 Glanceri
 • see Crowther, J N Glanclettwr, Lland ysul, i:117 Glandovan
 • amateur theatricals at, viii:174 Glanduar, Lampeter
 • woollen mill, vi:110 Glandt«, Uandysul, viii:469 Glanfread (Forge mill), Llandre
 • iron forge, vii:70 woollen mill, vi:110
 • Glanfred
 • seeUanfrM
 • Glanhafod(?), Melindwr, ix:333
 • Glanhowny Steamship Co. Ltd., ix:126; x:415 Glanmor Terrace, New Quay, vii:291 Glanrheidol, v:19
 • Glanrheidol Steamship Co. Ltd.,x:412 Glanrhyd
 • circulating school, ix:352 Gla nrhyd , Troed-yr-aur
 • woollen mill, vi:111
 • Gla nru alen, grange, vi:342
 • Glanvill, John, Comish mine worker, ix:323 Glan v,ill Richard, Comish mine worker, ix:323 Glanvread
 • see Llanfred
 • Glanyrafon, Melindw, r ix:333 Glanyrafon chapel
 • road bridge at, viii:350
 • Glanyrafon farm, Penrhyn<OCh, v:114 Glanyrafon Sunday School, viii:350 Glasdir mine, Merioneth, vii:88 Glasgrug, i:40; iv:97; x:119
 • Gleaner,schooner, vii:276 Glenara, vessel, vii:278 Glettwr mill, Llandysul
 • see Felin Oettwr, Llandysul Glogfawr mine, vii:86-7
 • Gloster and Dunn, Messrs., iv:26 Glyn, NewQuay, vii:291
 • Glyn Aeron, iii:199-200;vii:16,17,2 25,30,32
 • Glyn Aeron, vessel
 • disaster at the launching of, vi:230 Glynafon stores, Llangrannog, iii:240 Glynarth, Aber-arth
 • woollen m,ill vi:111,117
 • Glyngoleu, New Quay, vii:273,280,281; x:306 Glynmelindwr, Melindwr, ix:333 Glynpenfach, Melindwr, ix:333
 • Goch,Gronw, Lord of Llangathen, vi:286 Godwin, H., botanist, i:93
 • Gogerdd an, iv:15; v:347; x:119
 • a’r lluesw, v:248,249,250,251,252,253
 • bards
 • see Gogerddan : beirdd beirdd, vii:25,26-30,31 bibliography, iv:302 Borth ship wreck, i:198 Demesne farm, vii:170-88 Edward Lhyud, i:79-80 hunt, v:317
 • road bridge near, viii:333 Rhydhir uchaf, ix:24 sale, v:338
 • stones, iii:258; ix:269-70
 • see also Pryse…
 • Gogerddan Arms, Aberystwyth, iv:22,23,30; viii:112,188; x:365
 • balls, x:361 Goginan
 • Baptist chapel, iv:124; ix:333 castle, ix:333
 • cottage, ix:333 emigration
 • see Goginan : ymfudo
 • iforwd, iii:31 ivorites
 • see Goginan : iforwd
 • mines, i:179,184,186; v:122,272; viii:355
 • school, ii:96,145-6,151;vi:7$; ix:328,334 ymfudo, ii:167
 • Goginan, Melindwr, ix:333 Goginan-fach
 • castle, iii:69
 • Goginan Lead and Silver Mining Company, ii:145-6
 • Goginan (Mine) Office, Melindwr, ix:334 Goginan village, Melindwr, ix:334 Goginanfach, Melindwr, ix:333 Goginanfawr, Melindwr, ix:334 Gogoyan, Uanddewibrefi
 • com mill, vi:97 Gohebydd
 • see under Griffith, John “Gohebydd” ghosts
 • seeysbrydion
 • Golden Grove
 • Cawdor family, iv:257,267-71 extent of estate, iv:258
 • farm institute, iv:257
 • Great Sessions held at, iv:261 hounds, iv:270
 • improvements to house, iv:265
 • memorial of Llech Eindon to, iv:270 numberof hearths,iv:13,14
 • rebuilt, iv:270-1
 • · v augha n family, iv.257-71 woodlands, iv:263,264
 • Golden Grove Books, iv:264 Goldseeker, coaster, iv:288 Goleuni Gian Ceri, v:351 Gomer, snow,viii:306
 • Gomer insurance company, vii:293 Good Behaviour, vessel, vii:60 Good Hope, vessel, vi:208
 • Goolding,J. H., Church Street (17), NewQuay, inland revenue officer, x:323
 • goredi, iii:194; vi:216
 • Gorges, Sir Ferdinando, M.P., vi:148
 • Gorig,Tre-groes, iii:110 Goronwy ap Cadwgan, viii:73 Gon,stad (estate), vi:358 Gors-goch
 • hat making, vi:95 Gorsneuadd
 • tai unnos, viii:106
 • Gors Wen, Uanbadam Trefeglwys, ix:270 Gorseland, North Road, Aberystwyth, v:183 Gorwydd, Llanddewibrefi
 • com mill, vi:97
 • Governor and Company of Mine Adventurers, viii:356,357
 • Gower, Mr. and Miss, viii:174
 • Gower, Abel,Castle Malgwyn, viii:422 Gower, Anthony Abel,Glandovan, viii:94 Gowerian, schooner, vi:220,221
 • Graham, James, labourer, x:148 Graham, SirJames, viii:108 Graig-ddu-Uchaf, viii:358 Graig-fawr
 • mine, viii:430 railroad on, viii:430
 • grain growing, x:120 grammar schools
 • see schools
 • see also individual schools as subheadings of place-names
 • Grannell, river, iv:231
 • road bridgesover, viii:334,338 Gransh, iii:110
 • Grant,Thomas Barnet, viii:408 Graves, Mr., poor law inspector, ix:89 Gray’s Inn Lane, Aberystwyth, iv:20 Great Darren Mine, i:179,181; ii:55 Great Western Railway Co., viii:344
 • see also railways Green, Prof. E. Tyrrell, x:1
 • and the county museum, ii:174,175 Green, Elizabeth Thomas, vi:292
 • Green, George, Aberystwyth, mayor, v:178 Green,George, U.C.W., v:181; x:165 Green, James, lead miner, ix:147
 • Green, Parch. John, Tk-gwyn, iv:215
 • Green, Mary n& Thomas, cenarth, vi:291-2 Green,Stephen, iv:348
 • Green,Thomas, vi:292
 • Green, William, Aberaeron, mason, i:61; v-.368;
 • vi:205-06,210,220,228,291,292,293; viii:252
 • Green-grove house, ii:85,86-8; iii:197 Greenmeadow, Llanrhystud Mefenydd,
 • ii:40-1,50;v:86-93
 • Greenshield, Mr., Hafod, x:364 Greenshields, John, Hafod, bailiff, vi:316
 • Greenslade, S. I<., architect, vi:372,377; ix:42,44-51
 • Gregory, Iola,Theatr y Werin, x:336 Greville,Col Robert, vii:152 Greyhound, Llandysul, ii:115
 • Grierson, Thomas Benjamin, Aberystwyth, engineer, viii:344
 • Griffin, Bob, vili:412
 • Griffin, William, Llangippy, ii:161
 • Griffith, Tyglyn, reeve of Mabwynion, ix:162 Griffith ap Byvan Jenken, iv:379
 • Griffith ap David ap David ap Hywel Fychan, viii:77
 • Griffith ap Henry, Llanllyr, vi:342,343 Griffith family, Pantybetws, vi:170 Griffith, Mrs. A., ii:8,16
 • Griffith, Dafydd, Penbryn. Cenarth, v:390 Griffith, Edward, Cemaes, v:135-6 Griffith, Evan, Llandysul, blaclcsmith, i:127 Griffith, Hugh, Aberaeron, bridge repairer,
 • ix:378
 • Griffith, J.Jones, botanist, i:93 Griffith, James, Cardighan, ii:161
 • Griffith, Jenkin, Uanbadam Odwyn, iv:109
 • Griffith,Jenkin, Pantolwen, i:137-8 Griffith, John, iv:378
 • Griffith, John, iv-.381 Griffith,John, ix:374 Griffith, Dr. John, vi:21
 • Griffith, John, “Gohebydd”, ii:4
 • Griffith, John, Uandysul, vermin catcher, i:140; iv:234
 • Griffith, Mary nre Hughes, vi:170 Griffith, Mary nre Lloyd, viii:81 Griffith, Matthew, Pantybetws, vi:171 Griffith, Milo, v:390
 • Griffith, Morris, Aberdovey, viii:81 Griffith, Morris, Cemaes, v:135 Griffith, Moses, botanist, i.-93 Griffith, Nathaniel, Cwmoidw, i:137
 • Griffith, Rees, Coedyfoel,Llandysul, i:118 Griffith, Rees, I<ilfforch, ix:376
 • Griffith, Rev. Rees, Pantybetws, vicar of
 • Penbryn, vi:170,192 Griffith, Rees Morris, v:47 Griffith, Rice Thomas, iv:377
 • Griffith, Madam Sidney, Cefnamlwch, v:10 Griffith, Thomas, Rhydwilym. aelod (member),
 • ii:164
 • Griffith, Thomas William, gentleman, vili:380 Griffith, Will Cardiganshire, ii:163 Griffith, Will Uanddewib aynwr
 • (quaker), ii:164
 • Griffithes, Richard, Bishop’s Castle,
 • commissioner, viii:112
 • Griffithes, Thomas Jones, commissioner, viii:112
 • Griffiths family, Treddafydd farm,ix:346 Griffiths’s charity, iv-.58-9
 • Griffiths, Mr., Brongwyn, curate, vi:189 Griffiths, Mr., Golygfor, iii:237 Griffiths, Capt.,Sarnau, iii:238
 • Griffiths, Capt., TheShip, Uangrannog, iii:237 Griffiths, Abel, ymfudwr (emigrant), ii:165 Griffiths, Abel, Betws Ifan, vi:169
 • Griffiths, Abel, esq., Llwynybrain, vi:170,171,192
 • Griffiths, Ann,Commins Coch, teacher, x:341 Griffiths, Anne, Aberystwyth, schoolmislre$,
 • ii:8,14
 • Griffiths, Anne, Parcel Canol, x:390 Griffiths, Benjamin, ii:165 Griffiths, David, v:4
 • Griffiths, David, Aberystwyth, melinydd
 • (miller), iii:33
 • Griffiths, David, Morfa Borth, crydd
 • (cobbler), iii:32
 • Griffiths, David, Pengeulan (4) New Quay,x:314 Griffiths, David, Treddafydd, farmer, ix:346 Griffiths, David, Tregaron, argraffydd
 • (printer), viii:204-05
 • Griffiths, David, Vaynor, Manordeifi, v:71; vii:78-9
 • Griffiths, David, Werndeg, weaver, ix:328 Griffiths, Edward, Tregaron, vili:207 Griffiths, Eleanor, Penbryn,sewing mislre$,
 • ix:354
 • Griffiths, Elizabeth nre Lloyd, vili:84
 • Griffiths, Elizabeth, Treddafydd, farmer, ix:346 Griffiths, Esther, Troedrhiwffenyd, iv:165 Griffiths, Evan, Aberystwyth, surgeon, ix:137 Griffiths, Evan, Pengeulan (4) New Quay,
 • smith’sapprentice, x:314
 • Griffiths, Evan,Treddafydd, farmer, ix:346 Griffiths, Dr., Evan H., Borth, v:177,187,189 Griffiths, G., bridge builder, viii:339 Griffiths, George, Aberystwyth, ii:75 Griffiths, Griffith, owner of Anne Catherine,
 • iv:169
 • Griffiths, Griffith, Pengeulan (4) New Quay, smith, x:314
 • Griffiths,J., v:94
 • Griffiths, J.R., Uangeler, ficer (vicar),
 • v:353
 • Griffiths,James, Aberystwyth, headmaster, ii:78 Griffiths, James, Dolau, saer coed (carpenter),
 • iii:31
 • Griffiths, James, Uandysilio, iv:109
 • Griffiths, Llandysul, schoolmaster, iv:155;
 • vi:57
 • Griffiths, James, Pengeulan (4) New Quay, scholar, x:314
 • Griffith, Jane n Malceig, vii:78-9
 • Griffiths, Jane, Pengeulan (4) New Quay, x:314 Griffiths, Jane, Pengeulan (4) New Quay, x:314 Griffiths, Jenkin, Pengeulan (4) New Quay,
 • scholar, x:314
 • Griffiths, Jno,Glanyrafon, vi:6
 • Griffiths, Capt.John CY Capten Bach), ix:346 Griffiths, Lieut John, vii:78-9
 • Griffiths, Jo Castell-nedd, meithor (rector),
 • v:365,366,370
 • Griffiths, John, Eisteddfa farm,Llangrannog,
 • ix:113
 • Griffiths, Jo Ferwig, ymfadwr (emigrant), ii:228
 • Griffiths, Jo Uanddewibrefi,aynwr
 • (quaker), ii:164
 • Griffiths, John,Pengeulan (4) New Quay, x:314
 • Griffiths, Jo entre-ba dilledydd
 • (outfitter), iii:32
 • Griffiths, John,Treddafydd, ix:346 Griffiths, JohnL, workhouse master, x:148 Griffiths,John P., Aberystwyth, x:148 . Griffiths, Lewis Price, MarketStreet, vi:228 Griffiths, Luther
 • information on Dovey Furnace, v:119 Griffiths, M. E., Commins Coch, teacher,
 • x:173,336
 • Griffiths, Margt, Parcel Canol, x:390 Griffiths, Mary, workhouse matron, x:148 Griffiths, Mary n Evans, Aberaeron, vi:220 Griffiths, Mary, Uanbadarn Odwyn, iv:109 Griffiths, Mary, Parcel Canol, x:390
 • Griffiths, Mary,Pengeulan (4),New Quay, x:314 Griffiths, Mary, Talley, iv-.58-9
 • Griffiths, Morgan, gentleman, freeholder, viii:260
 • Griffiths, Nathan, Mountain Hill, Llangeler, viii:84,86
 • Griffiths, Nathan, Pantdlgan, viii:84 Griffiths, Peter Hughes,Commins Coch,
 • teacher, x:336
 • Griffiths, Richard, Bishop’s Castle, enclosure commissioner, viii:187,188
 • Griffiths, Parch. Samuel, Horeb, vi:75
 • Griffiths, Samuel, Plasyfedwen cottage, widower, iv:166
 • Griffiths, Samuel,Troedrhiwffenyd,minister, iv:165
 • Griffiths, Sara,Pengeulan (4) New Quay, x:314 Griffiths, Sarah, Aberystwyth, headmistress,
 • ii:79
 • Griffiths, Sarah,Treddafydd, farmer, ix:346
 • Griffiths, Thomas, uolygwr seiadau
 • (fellowship supervisor), v:9
 • Griffiths, Thomas, Aberystwyth school board, ii.-9
 • Griffiths, Thomas, enclosure commissioner, viii:188
 • Griffiths, Thomas, miller, ix:347
 • Griffiths, Thomas, Henfynyw, yeoman, ix:374 Griffiths, Rev. Thomas, Uwyndafydd, x:321 Griffiths, Thomas, Pencarreg, shoemaker,
 • iii:132; iv:409
 • Griffiths, Thomas, Penpontbren, ii:55 Griffiths, Thomas, Tyglyn, ix:163 Griffiths, W. J., v:181,204
 • Griffiths, William, Aberaeron, chemist, vi:210,22 1
 • Griffiths, William, Nant-y-pele factory, x:316 Griffiths, William,Scotland Farm, vii:74,200 Griffiths, Wm, Parcel Canol, x:390
 • Griffyn, John,Cardigan, iii:329 Grimley, Rev. H. N., ii:6,12 Grindley, A. F., Cardiganshire labour
 • constituency secretary, ix:157 Groeswen farm, iii:127
 • Grogwynion, lead mine, iv:132;vi:156; vii:86;
 • viii:341; x:32
 • Grogwynion, lead mine shop, ii:91 Grono Goch, iv:7
 • Gronw Goch, viii:73,74,79 Gronw, Daniel, iv:196 Groves,J., botanist, i.-92
 • Gruffudd ab Ednyfed Fychan, vii:16 Gruffudd ab Einion Fychan, vii:15,16 Gruffudd ab Ieuan ap Sianc:yn ap Uywelynap
 • Gruffudd ap Dafydd ap Rhydderch, vii:31 Gruffudd ap Cynan, i:39-40; iii:55; vi:272;
 • x:190
 • Gruffudd ap Cynan, sonsof,iii:109 Gruffudd ap Uywelyn ab Ieuan, vii:21 Gruffudd ap Nicholas, x:234 Gruffudd ap Nidas, vii:15
 • Gruffudd Fychan, Gonygedol, vii:33 Gru.ffudd Hafren, bardd (poet), vii:31 Gruffudd Uwyd, bardd (poet), vii:24 Gruffydd, abbot of Strata Florida Abbey, i:22 Gruffydd ap Cynan, x:190
 • Gruffydd ap.Dafydd Ddu Benllwyd, ix:372 Gruffydd ap David, Gelliladron, viii:76 Gruffydd ap Evan Howel ab Binion ab leuan,
 • viii:76
 • Gruffydd ap Grono Goch, Lord of Llangathen, i:59
 • Gruffydd ap Gronw Goch (Gruffydd ap Cethinog), vili:73-5
 • Gruffydd ap Llywelyn, i:24; vi:268
 • Gruffydd ap Maredudd, Trefilan, v:144,145; ix:368
 • Gruffydd ap Morgan Meredydd (pseud. for Benjamin Williams), v:364
 • see also Williams, Benjamin (“Gwynionydd” ; 1821-91)
 • Gruffydd ap Nicholas, v:150,1 ,161 Gruffydd ap Rhys (1090-1137), i:39-40,42;
 • iii :109; vi:271;ll2.:06; vii:56 Gruffydd ap Rhys, Olgwyn, ix:372 Gruffydd ap Rhysap David, vili:75 Gruffydd ap Rhysap Thomas, v:161 Gruffydd family, v:150
 • Gruffydd, Dafydd, Wern Deg, vi:69 Gruffydd, Elizabeth, v:159
 • Gruffydd, If Tk-gwyn, viii:442,448,463 Gruffydd, Sir John, Lord of Llangyb i, v:159 Gua llt, Melindwr, ix:334
 • Guide to a colledion of Samplen and Embroideries (F. G. Payne), viii:42
 • Guildhall, Aberystwyth, iv:27 Guls ton, Derwydd
 • estate in 1873, iv:13 Guto ap Siancyn, x:237
 • Guto’ r Glyn, poet, i:31;v:160; vii:25; ix:370
 • Gutun Goch Brydydd, vii:26
 • Guyton, Joseph, secretary of Bryndyfi Mining Co., viii:212,213,214,215
 • Gwaethfoed, iv-5,6; vii:21
 • gwahoddwr (bidder), viii:194,195; ix:305,313 Gwaith Plant Hodges mine
 • see Blaencwmsymlog mine Gwaith yr Afon mine, ii:55
 • see alsoCerrig yr Wyn : mine
 • Gwaithgoch mine, vii:86,87,88 Gwalia Vidor, marclt (stallion), v:139 Gwallog
 • seeWallog
 • Gwallter Mechain, iv:222; v:119; vi:426; viii:101,102
 • Gwarallt, Melindwr, ix:334 Gwarfelin, Pontrhydygroes
 • woollen mill, vi:110 Gwarthaf, cantref, iv:273 Gwarthaf-arth,iii:196,205 gwas, iv:253
 • gwaseila, viii:194
 • Gwasg Aberystwyth, viii:41,46,47 Gwasg Cambrian News, viii:42 Gwasg Caxton Hall, viii:39,40 Gwasg Gee, viii:42
 • Gwasg Gomer, viii:26,34-49
 • Gwastad Borth iforiaid, ili:31 ivorites
 • see Gwastad Borth : iforiaid
 • Gwastod Estate, x:118 Gwaun y to, v:250 Gwbert , ii:203-04
 • gwehyddion (weavers), iv:215,216,217,225 gwely, iii:107,273,275-6,279
 • “Gwen Dacklus”, i:130
 • Gwen ferch Thomas ap Rhys, vii:26,28,29 Gwen Evans, barque, vili:306
 • Gwenlli school
 • see Gwenlli : ysgol
 • ysgol, iv:372
 • Gwenllian dau.of David ap David ap Hywel Fychan, viii:78
 • Gwenllian dau. of Thomas ap Howel Fawr, Gilfachwen Isaf, vili:76,77
 • Gwenllian ferchMaredudd ap Uywelyn, vii:26 Gwenllian ferchThomasJohn Dafydd Llywelyn
 • ap Gwilym Lloyd, ix:372 Gwenllian Thomas, vessel, ix:125
 • Gwenwynwyn ab Owain Cyfeiliog, v:249 Gwerglodd Hallt, Aberystwyth, iii:297 Gwem llath (Gwem Llaeth), Lian-non, v:270 Gwem y Glane, iv:377
 • Gwernan, Tredroyre parish, viii:82,86
 • Gwemant Arms, iv:215 Gwemew, iv:377
 • Gwe rnllwyn, viii:161
 • Gweryglod Aberkery, Penbryn, viii:82 gwestfa, iii:274-8,279; iv:275,374,377 Gwestfa Cilcennin, ix:368
 • Gwestfa Ciliau, ix:368 Gwestfa Gwascarawg, ix:368 Gwestfa Gwyddynys, iv:275 Gwestfa Lian-non, ix:368
 • Gwestfa Llanddewi Aber-arth, ix:368 Gwestfa Llansanffraid, ix:368 Gwestfa Llyswen, ix:368,369,371 Gwestfa Morfa Mawr, ix:368 Gwestfa Trefethwal, ix:368
 • Gwestfa Wyrion Llawdden, iii:274 Gwestfa Wyrion Owain, iii:274 gweuwyr, iv:330-2; v-.254
 • hosanau, ix:293,295
 • Gwgan ap Meurig, kingof Ceredigion, vi:267,268
 • Gwili, river
 • road bridge over, viii:350
 • Gwilym ap Seisyllt, lord of Abernant Bychan,
 • viii:375
 • Gwilym ap Thomas, viii:75 Gwilym Ddu, Arfon, vii:14 Gwilym Gwent, vi:384 Gwilym Maries
 • see Thomas, William “Gwilym Maries” Gwilym,John, pauper, vi:25
 • Gwilym, Thomas, pauper, vi:25
 • Gwin ap Sysyllt, lord of Aberairon, ix:371 Gwin. Griffith, Uandysiliogogo, iv:109 Gwingog, Melindwr, ix:334 Gwinionydd, moated stronghold, iv:150 gwlad, province, iv:272
 • gwlanna, iv:330-1 gwledydd, province, iv:272 Gwndwn, v:5,6,11,12 Gwnnws
 • and the census of religious worship, iv:116
 • anghydffurfiaeth, iv:107 baptists, iv:124
 • castle, iii:56
 • enclosures, iv:312-13; v:269; vi:355; viii:111 labourers, x:41 .
 • map, ii:268 nonconformity
 • see Gwnnws: anghydffurfiaeth
 • oak coppices, viii:100 Rhyfel y Sais Bach, ii:39-40 woollen mill, vi:110
 • Gwnnws Uchaf
 • common lands, viii:101 mines, i:177
 • gwrachod, viii:455,456 Gwrgeneu, Llangathen, viii:73 Gwrgeneu Fychan, viii:73 Gwrthwynt, iii:195,196,204,205 gwrwas, iv:252-3
 • Gwth i Juddew, viii:465
 • Gt.fl Catan Hen, vi:306-07
 • Gwyn family, Moelifor and Llanina, iii:89-90 Gwyn, Daniel, Aberaeron Ganol, i:56 Gwyn, Daniel, Llanina, iii:90
 • Gwyn, David, Cardigan, town clerk, vii:53 Gwyn, Elizabeth, Mynachdy, vi:286 Gwyn, Howel, Glanbran, viii:86
 • Gwyn, Hughe, gent., v:47 G Huw, vii:31,32,33
 • Gwyn, Ievan, Llandissil, iii:92 Gwyn, levan, Moylevor, iii:92
 • Gwyn,Lewis, Llanddewibrefi, parson, iv.349 Gwyn, Lewis David,Trawscoed, iii:204
 • Gwyn, Morgan, Cilforch and Penygarreg, vi:286 Gwyn, Morgan, Monaughtie, iii:92
 • Gwyn, Rhys, plaintiff, viii:377 Gwyn, Rhys, Mynachdy, vi:286
 • Gwyndy, Llangynfelyn, x:21,24 Gwynedd, barque, viii:307 Gwynedd, Owain, x:190 Gwynionydd
 • see Williams, Benjamin “Gwynionydd” Gwynionydd, commote, iii:268,273; iv:136,273,
 • 280; v:145; vi:139; vii:14,17; viii:447
 • Gwynionydd Is Cerdin, iv:388-99 Gwynn
 • see alsoGwynne Gwynn, Anne, ix:373 Gwynn, Bridget, ix:373
 • Gwynn, Bridget nee Jones, ix:373 Gwynn, Charles, ix:373,374
 • Gwynn, Elizabeth nee Gwynn, ix:373 Gwynn, Florence nee Thomas, ix:373 Gwynn, Gaynor, ix:373
 • Gwynn, Griffith, Monachty, ix:373 Gwynn, John, ix:373
 • Gwynn, Lewis (c. 1566), ix:372
 • Gwynn, Lewis (d. 1748), ix:373,374,377-8 Gwynn, Lewis, Henfynyw, landlord, iv:203 Gwynn, Lewis, Monachty, ix:372,373 Gwynn, Lewis, Mynachdy (1), vi:201-02,203 Gwynn, Lewis, Mynachdy [2L vi:202,203 Gwynn, Lewis David, Monachty, ix:372,373 Gwynn, Mary nee Prise, ix:373,374
 • Gwynn, Morgan, ix:373
 • Gwynn, Morgan, Glfforchand Pencarreg, ix:372,373
 • Gwynn, Morgan, Monachty, ix:372 Gwynn, Rhys, Monachty, ix:372 Gwynne, Monachdy
 • estate in 1873, iv:12
 • Gwynne family, Glanbrane, iv.S G wynne, family, Monachty, v:18 Gwynne, Capt., vi:216
 • Gwynne, Mrs., Monachty, v:98
 • Gwynne, Col, Alban ThomasJones, ix:162,166,
 • x:86
 • and Aberaeron pier, vi:207
 • and building of Aberaeron, viii:234,235,
 • 404-07
 • and building of Trinity chapel, Aberaeron, ix:168
 • as justice of the peace, vi:288,289 Gwynne, Rev. Alban ThomasJones, v:94;
 • ix:383,384
 • and Aberaeron school, x:369
 • and development of Aberaeron, i:57,59-62; iv:198-9; v:367; vi:201,203-04,205,206-08, 288,291,292,293,296; vii:165; viii:404; x:3
 • and Henry Jones’s charity, iv:52; x:91 and nameTyglyn Aeron, iii:199
 • and New Quay harbour, vii:274
 • and St. Alban’s chapel,Tyglyn, ix:162,166, 168,172; x:86
 • as chairman of the Aberaeron union, viii:251 as justice of the peace (poor law), vi:8
 • as justice of the peace (Rhyfel y Sais bach), v:86,88,90
 • enclosures, viii:115 life, viii:224,225-36 rural riots,1816, v-.284
 • Gwynne, Charles, ix:377-8 Gwynne, Edward, v:94
 • Gwynne, Jane Thomas ntt Jones, ix:166 Gwynne, Lewis
 • and Aberaeron bridge,1773, ix:378,379 Gwynne, Lewis, Monachty, ili:198; viii:225,
 • 227,230,233,236; ix:162,168
 • and Aberaeron bridge, i:53-4
 • and Aberaeron harbour, i:59-60; iv:197 and Aberaeron Ucha, vi:290
 • and Henry Jones’s charity, iv:52 death, iii:205
 • obituary, viii:231; ix:163
 • will, i:59-60; vili:231
 • Gwynne, Lewis, Monachty, ix:365 Gwynne, Lewis (1732-1805), ix:373,374,376,
 • 382-3
 • Gwynne, Marmaduke, viii:465 Gwynne, Martha Acton, ix:162,166
 • Gwynne, Susanna Maria Jones, Llyswen, i:59; iv:196,197-8,199;vili:226-36; viii:404; ix:162,164-5,167,168,169
 • Gwynne, Thomas, Monachty viewsof soldiers, v:286
 • Gwynne, Mrs. Thomas-Jones, viii:406,407 Gwynne, Dr. William Cust, Oolaeron, vi:290 G Byddigion, iv:248
 • G Cyfraith, x:230-46
 • G Meirch, v:130-3,135-6,137-41
 • G Meirch Bychain, v:136 G Meirch Dinod, v:136 G Meirch Mawr, v:136-7 G Mowr, iv:248
 • G Tai Bach, iv:248 Gwythyll mill, viii:86
 • Y Gymdeithas er cefnogi hwsmonaeth a diwidrwydd yn Sir Aberteifi, vi:310-11,312;
 • viii:101