G – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘G’

 • Gaer, Blaen-porth, iii:55-6
 • Gaer Ddu, ix:343
 • Gaer Lwyd, ix:343
 • Gafael, iii:107
 • Gair yn ei biyd (1733), viii:459
 • Gallachsen, Mr., viii:428
 • Gallagher, Marg’t, Melindwr, ix:327
 • Gallagher, Peter, Melindwr, ix:326,327
 • Gallery y Morwyr, vi:226
 • Galltyrodin, Llandysul
  • see Alltyrodin, Llandysul
 • Gambold John, viii:445
 • Gambold William, viii:444-5,466,467
 • Gammon, Henry, Cwmystwyth mines, viii:341,436
 • Capper, R. L., ix:50.
 • Gardd y Pwll, v:51
 • Gardde bychen, v-.50
 • Garddlas, Melindwr, ix:333
 • Garden villa, Tregaron, viii:207
 • Garden, John, mate Dickie, iv:288
 • Gardeni, Llanilar, v-.89
 • Gardners Cash and Carry warehouse, viii:344
 • Garfield House, Llandysul, viii:39
 • Garland family, managers of Cwmsymlog, ii:35
 • Garland, Chas, Cornish mine worker, ix:324
 • Garland, James, ii:35
 • Garland, James, lead mine agent, ix:325
 • Garland, Peter, Cornish mine worker, ix:324
 • Garn Wen
  • stones, ix:269-70
 • Garn Wen, Lledrdd
  • barrow,ix:291
 • Garn Wen, Mynydd Bach
  • Bronze Age cairns, ix:275
 • Garnon, John, Commins Coch, Headteacher, x:336,337,339-46
 • Garreg
  • port, i:183,188; iv:129,130
  • smelter, i:183,190
 • Garreg Llwyd, ix:270
 • Garrog, Llanddeiniol
  • corn mill, vi:297
 • Garth Grugyn, castle, iii:62-3
 • Gartheli
  • anghydffurfiaeth,iv:98
  • church, iv:120
  • nonconformity
   • see Gartheli : anghydffurfiaeth
 • Garthloch, motorship, iv:286
 • Gathercole, J. H., viii:7,8
 • Gathorne Steamship Co. Ltd., x:413,414
 • Gaynor dau. of James Williams, ix:372
 • Gearon mill, Llandysul, i:117
 • geese, Greenland White-fronted, iv-.243
 • Gefn Cardis, viii:294
 • Geifes, Melindwr, ix:333
 • Gelli Aur, Llandysul
  • woollen mill, vi:110
 • Celli gogau, v:246,249
 • Gelli Orlas, viii:370
 • Gelli’r Eirin, Llanbadam Fawr
  • mine, v:272
 • Gellidywyll, viii:369-88
  • meini ogam, v-.386
 • Gellifaharen, Llandysul, i:117;ii:110; iv:151,152
 • Gellifraith, Tre-groes, i:117,120; iv:152
 • Gelligati, viic370,371
 • Gelly Ddewi, Carmarthenshire, iv-.58-9
 • Gelly, Mrs., v:96
 • Gemman, Hy., Cwmystwyth mining co.,
  • managing director, v:111
 • Genau’r-glyn
  • school house
   • see Genau’r-glyn : ysgoldy
  • ysgoldy, vi:49,50
 • Genau’r-glyn, commote, iii:268; iv-:273, 279, 280; v:144, 246; vi:139; vii:17,18,21,25
 • Genau’r-glyn, hundred, iv-.279; vi:140
 • Genau’r-glyn, maenor, v:251,252
 • Generell, William, iv:378
 • geology, i:144-76; vi:324-30
  • bibliography, i:173-6
 • geomorphology, i:164-76
 • George, Plasawn
  • estate in 1873, iv:13
 • George ap David ap Ieuan Lloyd, ix:351
 • George ap Owen, trustee, viii:377
 • George Evans, smack, vii:287
 • George Green’s Cambrian Iron Foundry, viii:336
 • George Lord, vessel, vii:201
 • George Washington, vessel, ii:226
 • George, Mr.,agent to Mr. Fitzwilliams, viii:26
 • George, Daniel, Aberaeron, x:92
 • George, David, viii:320
 • George, Mary, Aberaeron, x:92
 • Gerald, constable of Pembroke castle, vii:57
 • Gerald of Wales
  • see Giraldus Cambrensis
 • Gerard, Charles, x:192
 • Gerddi Gleision, Aberystwyth, iii:298
 • Gerdin mill, Llandysul, i:117
 • German Mally, vessel i:59
 • Gernos
  • com mill, vi:97
  • gentry of, subscribe to Pont Afon Rhyd, iii:181
 • Gertrude, brig, vii:279,287
 • Gerwyn, waterfalls, iii:231,235
 • Geyron, afon
  • mediaeval mill site, iii:110
 • Gibb, Thomas Francis,Llansanffraid, iii:131
 • Gibbon, Lefi, v:385
 • Gibson, Mr., ii:12
 • Gibson, George Stacey, i:87,90
 • Gibson, Sir John
  • and Aberystwyth public library, iii:169,172, 17.4,176,179
  • and education, ix:202,205,209,211,212,215
  • and Liberalism, v:318,321,324,326
 • Gilbert de Clare, Earl of Pembroke, i:41; ii:117; iii:109
 • Gilbert fitz Richard, x:190
 • Gilbert fitz Richard de Clare, i:40; iii:114; vi:268,271,274,277
 • Gilbertson, Elizabeth née Williams, vii:337
 • Gilbertson, Lewis, Elerch, vicar, vii:338
 • Gilbertson, Dr. Richard, ii:75,119; v:169,187, 188, 199
 • Gilbertson, Richard J., Borth, iii:41
 • Gilbertson, William Cobb, Dol-cletwr, vii:337-8;viii:251
 • Gilfach, vi:191
 • Gilfach-wen, Llandysul, iii:110,11; iv:152; viii:86
 • Gilfach-wen isaf, Llandysul, i:117; iv:151; viii:470
 • Gilfach-wen uchaf, Llandysul, i:117; iv:151; viii:89, 470
 • Gilfach yr Halen, vi:287
 • Gilfachreda, ix:306
  • first policeman, ix:313
  • mill, x:314
  • road bridge, viii:345
 • gin shop, Llandysul, ii:115
 • Giraldus Cambrensis, vii:57
  • and Strata Florida abbey, i:21,29
  • and Ystradmeurig castle, i:42
  • Itinerary through Wales, iv-.231
 • Glan Medeni, vi:172,188,191
 • Glan Menai
  • see Jones, Griffith, “Gian Menai”
 • Glan-y-wem
  • iforiaid, iii:31
  • ivorites
   • see Glan-y-wem : iforiaid
 • Glariarberth
  • amateur theatricals, viii:174
 • Glanceri
  • see Crowther, J N
 • Glanclettwr, Llandysul, i:117
 • Glandovan
  • amateur theatricals at, viii:174
 • Glanduar, Lampeter
  • woollen mill, vi:110
 • Glandŵr, Llandysul, viii:469
 • Glanfread (Forge mill), Llandre
  • iron forge, vii:70
  • woollen mill, vi:110
 • Glanfrêd
  • see Llanfrêd
 • Glanhafod(?), Melindwr, ix:333
 • Glanhowny Steamship Co. Ltd., ix:126; x:415
 • Glanmor Terrace, New Quay, vii:291
 • Glanrheidol, v:19
 • Glanrheidol Steamship Co. Ltd.,x:412
 • Glanrhyd
  • circulating school, ix:352
 • Glanrhyd , Troed-yr-aur
  • woollen mill, vi:111
 • Glanrualen, grange, vi:342
 • Glanvill, John, Cornish mine worker, ix:323
 • Glanvill Richard, Cornish mine worker, ix:323
 • Glanvread
  • see Llanfred
 • Glanyrafon, Melindw, r ix:333
 • Glanyrafon chapel
  • road bridge at, viii:350
 • Glanyrafon farm, Penrhyn-coch, v:114
 • Glanyrafon Sunday School, viii:350
 • Glasdir mine, Merioneth, vii:88
 • Glasgrug, i:40; iv:97; x:119
 • Gleaner,schooner, vii:276
 • Glenara, vessel, vii:278
 • Glettwr mill, Llandysul
  • see Felin Oettwr, Llandysul
 • Glogfawr mine, vii:86-7
 • Gloster and Dunn, Messrs., iv:26
 • Glyn, New Quay, vii:291
 • Glyn Aeron, iii:199-200;vii:16,17,2 25,30,32
 • Glyn Aeron, vessel
  • disaster at the launching of, vi:230
 • Glynafon stores, Llangrannog, iii:240
 • Glynarth, Aber-arth
  • woollen mill, vi:111,117
 • Glyngoleu, New Quay, vii:273,280,281; x:306
 • Glynmelindwr, Melindwr, ix:333
 • Glynpenfach, Melindwr, ix:333
 • Goch, Gronw, Lord of Llangathen, vi:286
 • Godwin, H., botanist, i:93
 • Gogerddan, iv:15; v:347; x:119
  • a’r lluesw, v:248,249,250,251,252,253
  • bards
   • see Gogerddan : beirdd
  • beirdd, vii:25,26-30,31
  • bibliography, iv:302
  • Borth ship wreck, i:198
  • Demesne farm, vii:170-88
  • Edward Lhyud, i:79-80
  • hunt, v:317
  • road bridge near, viii:333
  • Rhydhir uchaf, ix:24
  • sale, v:338
  • stones, iii:258; ix:269-70
  • see also Pryse…
 • Gogerddan Arms, Aberystwyth, iv:22,23,30; viii:112,188; x:365
  • balls, x:361
 • Goginan
  • Baptist chapel, iv:124; ix:333
  • castle, ix:333
  • cottage, ix:333
  • emigration
   • see Goginan : ymfudo
  • iforiaid, iii:31
  • ivorites
   • see Goginan : iforiaid
  • mines, i:179,184,186; v:122,272; viii:355
  • school, ii:96,145-6,151;vi:78; ix:328, 334
  • ymfudo, ii:167
 • Goginan, Melindwr, ix:333
 • Goginan-fach
  • castle, iii:69
 • Goginan Lead and Silver Mining Company, ii:145-6
 • Goginan (Mine) Office, Melindwr, ix:334
 • Goginan village, Melindwr, ix:334
 • Goginanfach, Melindwr, ix:333
 • Goginanfawr, Melindwr, ix:334
 • Gogoyan, Llanddewibrefi
  • corn mill, vi:97
 • Gohebydd
  • see under Griffith, John “Gohebydd”
 • ghosts
  • see ysbrydion
 • Golden Grove
  • Cawdor family, iv:257,267-71
  • extent of estate, iv:258
  • farm institute, iv:257
  • Great Sessions held at, iv:261
  • hounds, iv:270
  • improvements to house, iv:265
  • memorial of Llech Eindon to, iv:270
  • number of hearths,iv:13,14
  • rebuilt, iv:270-1
  • Vaughan family, iv.257-71
  • woodlands, iv:263,264
 • Golden Grove Books, iv:264
 • Goldseeker, coaster, iv:288
 • Goleuni Gian Ceri, v:351
 • Gomer, snow, viii:306
 • Gomer insurance company, vii:293
 • Good Behaviour, vessel, vii:60
 • Good Hope, vessel, vi:208
 • Goolding,J. H., Church Street (17), New Quay, inland revenue officer, x:323
 • goredi, iii:194; vi:216
 • Gorges, Sir Ferdinando, M.P., vi:148
 • Gorig, Tre-groes, iii:110
 • Goronwy ap Cadwgan, viii:73
 • Gors, stad (estate), vi:358
 • Gors-goch
  • hat making, vi:95
 • Gors neuadd
  • tai unnos, viii:106
 • Gors Wen, Llanbadam Trefeglwys, ix:270
 • Gorseland, North Road, Aberystwyth, v:183
 • Gorwydd, Llanddewibrefi
  • corn mill, vi:97
 • Governor and Company of Mine Adventurers, viii:356,357
 • Gower, Mr. and Miss, viii:174
 • Gower, Abel, Castle Malgwyn, viii:422
 • Gower, Anthony Abel, Glandovan, viii:94
 • Gowerian, schooner, vi:220,221
 • Graham, James, labourer, x:148
 • Graham, Sir James, viii:108
 • Graig-ddu-Uchaf, viii:358
 • Graig-fawr
  • mine, viii:430
  • railroad on, viii:430
 • grain growing, x:120
 • grammar schools
  • see schools
  • see also individual schools as subheadings
   • of place-names
 • Grannell, river, iv:231
  • road bridges over, viii:334,338
 • Grânsh, iii:110
 • Grant, Thomas Barnet, viii:408
 • Graves, Mr., poor law inspector, ix:89
 • Gray’s Inn Lane, Aberystwyth, iv:20
 • Great Darren Mine, i:179,181; ii:55
 • Great Western Railway Co., viii:344
  • see also railways
 • Green, Prof. E. Tyrrell, x:1
  • and the county museum, ii:174,175
 • Green, Elizabeth Thomas, vi:292
 • Green, George, Aberystwyth, mayor, v:178
 • Green, George, U.C.W., v:181; x:165
 • Green, James, lead miner, ix:147
 • Green, Parch. John, Tŵr-gwyn, iv:215
 • Green, Mary née Thomas, cenarth, vi:291-2
 • Green, Stephen, iv:348
 • Green, Thomas, vi:292
 • Green, William, Aberaeron, mason, i:61; v-.368; vi:205-06, 210, 220, 228, 291, 292, 293; viii:252
 • Green-grove house, ii:85,86-8; iii:197
 • Greenmeadow, Llanrhystud Mefenydd, ii:40-1,50;v:86-93
 • Greenshield, Mr., Hafod, x:364
 • Greenshields, John, Hafod, bailiff, vi:316
 • Greenslade, S. K., architect, vi:372,377; ix:42, 44-51
 • Gregory, Iola, Theatr y Werin, x:336
 • Greville, Col Robert, vii:152
 • Greyhound, Llandysul, ii:115
 • Grierson, Thomas Benjamin, Aberystwyth, engineer, viii:344
 • Griffin, Bob, viii:412
 • Griffin, William, Llangippy, ii:161
 • Griffith, Tyglyn, reeve of Mabwynion, ix:162
 • Griffith ap Byvan Jenken, iv:379
 • Griffith ap David ap David ap Hywel Fychan, viii:77
 • Griffith ap Henry, Llanllyr, vi:342,343
 • Griffith family, Pantybetws, vi:170
 • Griffith, Mrs. A., ii:8,16
 • Griffith, Dafydd, Penbryn. Cenarth, v:390
 • Griffith, Edward, Cemaes, v:135-6
 • Griffith, Evan, Llandysul, blacksmith, i:127
 • Griffith, Hugh, Aberaeron, bridge repairer, ix:378
 • Griffith, J.Jones, botanist, i:93
 • Griffith, James, Cardighan, ii:161
 • Griffith, Jenkin, Llanbadam Odwyn, iv:109
 • Griffith, Jenkin, Pantolwen, i:137-8
 • Griffith, John, iv:378
 • Griffith, John, iv-.381
 • Griffith,John, ix:374
 • Griffith, Dr. John, vi:21
 • Griffith, John, “Gohebydd”, ii:4
 • Griffith, John, Llandysul, vermin catcher, i:140; iv:234
 • Griffith, Mary née Hughes, vi:170
 • Griffith, Mary née Lloyd, viii:81
 • Griffith, Matthew, Pantybetws, vi:171
 • Griffith, Milo, v:390
 • Griffith, Morris, Aberdovey, viii:81
 • Griffith, Morris, Cemaes, v:135
 • Griffith, Moses, botanist, i.-93
 • Griffith, Nathaniel, Cwmoidw, i:137
 • Griffith, Rees, Coedyfoel, Llandysul, i:118
 • Griffith, Rees, Kilfforch, ix:376
 • Griffith, Rev. Rees, Pantybetws, vicar of
  • Penbryn, vi:170,192
 • Griffith, Rees Morris, v:47
 • Griffith, Rice Thomas, iv:377
 • Griffith, Madam Sidney, Cefnamlwch, v:10
 • Griffith, Thomas, Rhydwilym, aelod (member), ii:164
 • Griffith, Thomas William, gentleman, viii:380
 • Griffith, Will Cardiganshire, ii:163
 • Griffith, Will Llanddewibrefi crynwr
  • (quaker), ii:164
 • Griffithes, Richard, Bishop’s Castle,
  • commissioner, viii:112
 • Griffithes, Thomas Jones, commissioner, viii:112
 • Griffiths family, Treddafydd farm,ix:346
 • Griffiths’s charity, iv-.58-9
 • Griffiths, Mr., Brongwyn, curate, vi:189
 • Griffiths, Mr., Golygfor, iii:237
 • Griffiths, Capt., Sarnau, iii:238
 • Griffiths, Capt., The Ship, Llangrannog, iii:237
 • Griffiths, Abel, ymfudwr (emigrant), ii:165
 • Griffiths, Abel, Betws Ifan, vi:169
 • Griffiths, Abel, esq., Llwynybrain, vi:170,171,192
 • Griffiths, Ann, Commins Coch, teacher, x:341
 • Griffiths, Anne, Aberystwyth, schoolmistress, ii:8,14
 • Griffiths, Anne, Parcel Canol, x:390
 • Griffiths, Benjamin, ii:165
 • Griffiths, David, v:4
 • Griffiths, David, Aberystwyth, melinydd
  • (miller), iii:33
 • Griffiths, David, Morfa Borth, crydd
  • (cobbler), iii:32
 • Griffiths, David, Pengeulan (4) New Quay,x:314
 • Griffiths, David, Treddafydd, farmer, ix:346
 • Griffiths, David, Tregaron, argraffydd
  • (printer), viii:204-05
 • Griffiths, David, Vaynor, Manordeifi, v:71; vii:78-9
 • Griffiths, David, Werndeg, weaver, ix:328
 • Griffiths, Edward, Tregaron, vili:207
 • Griffiths, Eleanor, Penbryn, sewing mistress, ix:354
 • Griffiths, Elizabeth née Lloyd, viii:84
 • Griffiths, Elizabeth, Treddafydd, farmer, ix:346
 • Griffiths, Esther, Troedrhiwffenyd, iv:165
 • Griffiths, Evan, Aberystwyth, surgeon, ix:137
 • Griffiths, Evan, Pengeulan (4) New Quay,
  • smith’s apprentice, x:314
 • Griffiths, Evan, Treddafydd, farmer, ix:346
 • Griffiths, Dr., Evan H., Borth, v:177,187,189
 • Griffiths, G., bridge builder, viii:339
 • Griffiths, George, Aberystwyth, ii:75
 • Griffiths, Griffith, owner of Anne Catherine, iv:169
 • Griffiths, Griffith, Pengeulan (4) New Quay, smith, x:314
 • Griffiths, J., v:94
 • Griffiths, J.R., Llangeler, ficer (vicar), v:353
 • Griffiths, James, Aberystwyth, headmaster, ii:78
 • Griffiths, James, Dolau, saer coed (carpenter), iii:31
 • Griffiths, James, Llandysilio, iv:109
 • Griffiths, Llandysul, schoolmaster, iv:155; vi:57
 • Griffiths, James, Pengeulan (4) New Quay, scholar, x:314
 • Griffith, Jane née Makeig, vii:78-9
 • Griffiths, Jane, Pengeulan (4) New Quay, x:314
 • Griffiths, Jane, Pengeulan (4) New Quay, x:314
 • Griffiths, Jenkin, Pengeulan (4) New Quay, scholar, x:314
 • Griffiths, Jno, Glanyrafon, vi:6
 • Griffiths, Capt. John (Y Capten Bach), ix:346
 • Griffiths, Lieut John, vii:78-9
 • Griffiths, John Castell-nedd, rheithor (rector), v:365, 366, 370
 • Griffiths, John, Eisteddfa farm, Llangrannog, ix:113
 • Griffiths, John, Ferwig, ymfudwr (emigrant), ii:228
 • Griffiths, John, Llanddewibrefi, crynwr (quaker), ii:164
 • Griffiths, John, Pengeulan (4) New Quay, x:314
 • Griffiths, John, Pentre-bach dilledydd (outfitter), iii:32
 • Griffiths, John, Treddafydd, ix:346
 • Griffiths, John L., workhouse master, x:148
 • Griffiths, John P., Aberystwyth, x:148
 • Griffiths, Lewis Price, Market Street, vi:228
 • Griffiths, Luther
  • information on Dovey Furnace, v:119
 • Griffiths, M. E., Commins Coch, teacher, x:173,336
 • Griffiths, Margt, Parcel Canol, x:390
 • Griffiths, Mary, workhouse matron, x:148
 • Griffiths, Mary née Evans, Aberaeron, vi:220
 • Griffiths, Mary, Llanbadarn Odwyn, iv:109
 • Griffiths, Mary, Parcel Canol, x:390
 • Griffiths, Mary,Pengeulan (4), New Quay, x:314
 • Griffiths, Mary, Talley, iv-.58-9
 • Griffiths, Morgan, gentleman, freeholder, viii:260
 • Griffiths, Nathan, Mountain Hill, Llangeler, viii:84, 86
 • Griffiths, Nathan, Pantcilgan, viii:84
 • Griffiths, Peter Hughes, Commins Coch, teacher, x:336
 • Griffiths, Richard, Bishop’s Castle, enclosure commissioner, viii:187,188
 • Griffiths, Parch. Samuel, Horeb, vi:75
 • Griffiths, Samuel, Plasyfedwen cottage, widower, iv:166
 • Griffiths, Samuel, Troedrhiwffenyd, minister, iv:165
 • Griffiths, Sara, Pengeulan (4) New Quay, x:314
 • Griffiths, Sarah, Aberystwyth, headmistress, ii:79
 • Griffiths, Sarah, Treddafydd, farmer, ix:346
 • Griffiths, Thomas, arolygwr seiadau
  • (fellowship supervisor), v:9
 • Griffiths, Thomas, Aberystwyth school board, ii.-9
 • Griffiths, Thomas, enclosure commissioner, viii:188
 • Griffiths, Thomas, miller, ix:347
 • Griffiths, Thomas, Henfynyw, yeoman, ix:374
 • Griffiths, Rev. Thomas, Llwyndafydd, x:321
 • Griffiths, Thomas, Pencarreg, shoemaker, iii:132; iv:409
 • Griffiths, Thomas, Penpontbren, ii:55
 • Griffiths, Thomas, Tyglyn, ix:163
 • Griffiths, W. J., v:181, 204
 • Griffiths, William, Aberaeron, chemist, vi:210, 220-1
 • Griffiths, William, Nant-y-pele factory, x:316
 • Griffiths, William, Scotland Farm, vii:74,200
 • Griffiths, Wm, Parcel Canol, x:390
 • Griffyn, John,Cardigan, iii:329
 • Grimley, Rev. H. N., ii:6,12
 • Grindley, A. F., Cardiganshire labour
  • constituency secretary, ix:157
 • Groeswen farm, iii:127
 • Grogwynion, lead mine, iv:132; vi:156; vii:86; viii:341; x:32
 • Grogwynion, lead mine shop, ii:91
 • Grono Goch, iv:7
 • Gronw Goch, viii:73,74,79
 • Gronw, Daniel, iv:196
 • Groves, J., botanist, i.-92
 • Gruffudd ab Ednyfed Fychan, vii:16
 • Gruffudd ab Einion Fychan, vii:15,16
 • Gruffudd ab Ieuan ap Siancyn ap Llywelyn ap Gruffudd ap Dafydd ap Rhydderch, vii:31
 • Gruffudd ap Cynan, i:39-40; iii:55; vi:272; x:190
 • Gruffudd ap Cynan, sons of,iii:109
 • Gruffudd ap Llywelyn ab Ieuan, vii:21
 • Gruffudd ap Nicholas, x:234
 • Gruffudd ap Niclas, vii:15
 • Gruffudd Fychan, Gonygedol, vii:33
 • Gruffudd Hafren, bardd (poet), vii:31
 • Gruffudd Llwyd, bardd (poet), vii:24
 • Gruffydd, abbot of Strata Florida Abbey, i:22
 • Gruffydd ap Cynan, x:190
 • Gruffydd ap Dafydd Ddu Benllwyd, ix:372
 • Gruffydd ap David, Gelliladron, viii:76
 • Gruffydd ap Evan Howel ab Einion ab leuan, viii:76
 • Gruffydd ap Grono Goch, Lord of Llangathen, i:59
 • Gruffydd ap Gronw Goch (Gruffydd ap Cethinog), viii:73-5
 • Gruffydd ap Llywelyn, i:24; vi:268
 • Gruffydd ap Maredudd, Trefilan, v:144,145; ix:368
 • Gruffydd ap Morgan Meredydd (pseud. for Benjamin Williams), v:364
  • see also Williams, Benjamin (“Gwynionydd” ; 1821-91)
 • Gruffydd ap Nicholas, v:150,158-60, 161
 • Gruffydd ap Rhys (1090-1137), i:39-40, 42; iii :109; vi:271;272, 276; vii:56
 • Gruffydd ap Rhys, Cilgwyn, ix:372
 • Gruffydd ap Rhysap David, viii:75
 • Gruffydd ap Rhysap Thomas, v:161
 • Gruffydd family, v:150
 • Gruffydd, Dafydd, Wern Deg, vi:69
 • Gruffydd, Elizabeth, v:159
 • Gruffydd, Ifan, Tŵr-gwyn, viii:442,448,463
 • Gruffydd, Sir John, Lord of Llangybi, v:159
 • Guallt, Melindwr, ix:334
 • Guide to a colledion of Samplen and Embroideries (F. G. Payne), viii:42
 • Guildhall, Aberystwyth, iv:27
 • Gulston, Derwydd
  • estate in 1873, iv:13
 • Guto ap Siancyn, x:237
 • Guto’r Glyn, poet, i:31;v:160; vii:25; ix:370
 • Gutun Goch Brydydd, vii:26
 • Guyton, Joseph, secretary of Bryndyfi Mining Co., viii:212, 213, 214, 215
 • Gwaethfoed, iv-5,6; vii:21
 • gwahoddwr (bidder), viii:194,195; ix:305,313
 • Gwaith Plant Hodges mine
  • see Blaencwmsymlog mine
 • Gwaith yr Afon mine, ii:55
  • see also Cerrig yr Wyn : mine
 • Gwaithgoch mine, vii:86,87,88
 • Gwalia Victor, march (stallion), v:139
 • Gwallog
  • see Wallog
 • Gwallter Mechain, iv:222; v:119; vi:426; viii:101,102
 • Gwarallt, Melindwr, ix:334
 • Gwarfelin, Pontrhydygroes woollen mill, vi:110
 • Gwarthaf, cantref, iv:273
 • Gwarthaf-arth,iii:196,205
 • gwas, iv:253
 • gwaseila, viii:194
 • Gwasg Aberystwyth, viii:41,46,47
 • Gwasg Cambrian News, viii:42
 • Gwasg Caxton Hall, viii:39,40
 • Gwasg Gee, viii:42
 • Gwasg Gomer, viii:26,34-49
 • Gwastad Borth
  • iforiaid, iii:31
  • ivorites
   • see Gwastad Borth : iforiaid
 • Gwastod Estate, x:118
 • Gwaun y to, v:250
 • Gwbert , ii:203-04
 • gwehyddion (weavers), iv:215,216,217,225
 • gwely, iii:107,273,275-6,279
 • “Gwen Dacklus”, i:130
 • Gwen ferch Thomas ap Rhys, vii:26,28,29
 • Gwen Evans, barque, vili:306
 • Gwenlli
  • school
   • see Gwenlli : ysgol
  • ysgol, iv:372
 • Gwenllian dau. of David ap David ap Hywel Fychan, viii:78
 • Gwenllian dau. of Thomas ap Howel Fawr, Gilfachwen Isaf, viii:76,77
 • Gwenllian ferch Maredudd ap Llywelyn, vii:26
 • Gwenllian ferch Thomas John Dafydd Llywelyn ap Gwilym Lloyd, ix:372
 • Gwenllian Thomas, vessel, ix:125
 • Gwenwynwyn ab Owain Cyfeiliog, v:249
 • Gwerglodd Hallt, Aberystwyth, iii:297
 • Gwern llath (Gwern Llaeth), Llan-non, v:270
 • Gwern y Glane, iv:377
 • Gwernan, Tredroyre parish, viii:82,86
 • Gwernant Arms, iv:215
 • Gwernew, iv:377
 • Gwernllwyn, viii:161
 • Gweryglod Aberkery, Penbryn, viii:82
 • gwestfa, iii:274-8,279; iv:275,374,377
 • Gwestfa Cilcennin, ix:368
 • Gwestfa Ciliau, ix:368
 • Gwestfa Gwascarawg, ix:368
 • Gwestfa Gwyddynys, iv:275
 • Gwestfa Llan-non, ix:368
 • Gwestfa Llanddewi Aber-arth, ix:368
 • Gwestfa Llansanffraid, ix:368
 • Gwestfa Llyswen, ix:368,369,371
 • Gwestfa Morfa Mawr, ix:368
 • Gwestfa Trefethwal, ix:368
 • Gwestfa Wyrion Llawdden, iii:274
 • Gwestfa Wyrion Owain, iii:274
 • gweuwyr, iv:330-2; v-.254
  • hosanau, ix:293,295
 • Gwgan ap Meurig, king of Ceredigion, vi:267,268
 • Gwili, river
  • road bridge over, viii:350
 • Gwilym ap Seisyllt, lord of Abernant Bychan, viii:375
 • Gwilym ap Thomas, viii:75
 • Gwilym Ddu, Arfon, vii:14
 • Gwilym Gwent, vi:384
 • Gwilym Maries
  • see Thomas, William “Gwilym Maries”
 • Gwilym, John, pauper, vi:25
 • Gwilym, Thomas, pauper, vi:25
 • Gwin ap Sysyllt, lord of Aberairon, ix:371
 • Gwin, Griffith, Llandysiliogogo, iv:109
 • Gwingog, Melindwr, ix:334
 • Gwinionydd, moated stronghold, iv:150
 • gwlad, province, iv:272
 • gwlanna, iv:330-1
 • gwledydd, province, iv:272
 • Gwndwn, v:5,6,11,12
 • Gwnnws
  • and the census of religious worship, iv:116
  • anghydffurfiaeth, iv:107
  • baptists, iv:124
  • castle, iii:56
  • enclosures, iv:312-13; v:269; vi:355; viii:111
  • labourers, x:41 .
  • map, ii:268
  • nonconformity
   • see Gwnnws: anghydffurfiaeth
  • oak coppices, viii:100
  • Rhyfel y Sais Bach, ii:39-40
  • woollen mill, vi:110
 • Gwnnws Uchaf
  • common lands, viii:101
  • mines, i:177
 • gwrachod, viii:455,456
 • Gwrgeneu, Llangathen, viii:73
 • Gwrgeneu Fychan, viii:73
 • Gwrthwynt, iii:195,196,204,205
 • gwrwas, iv:252-3
 • Gwth i Juddew, viii:465
 • Gŵyl Calan Hen, vi:306-07
 • Gwyn family, Moelifor and Llanina, iii:89-90
 • Gwyn, Daniel, Aberaeron Ganol, i:56
 • Gwyn, Daniel, Llanina, iii:90
 • Gwyn, David, Cardigan, town clerk, vii:53
 • Gwyn, Elizabeth, Mynachdy, vi:286
 • Gwyn, Howel, Glanbran, viii:86
 • Gwyn, Hughe, gent., v:47
 • Gwyn, Huw, vii:31,32,33
 • Gwyn, Ievan, Llandissil, iii:92
 • Gwyn, levan, Moylevor, iii:92
 • Gwyn, Lewis, Llanddewibrefi, parson, iv.349
 • Gwyn, Lewis David, Trawscoed, iii:204
 • Gwyn, Morgan, Cilforch and Penygarreg, vi:286
 • Gwyn, Morgan, Monaughtie, iii:92
 • Gwyn, Rhys, plaintiff, viii:377
 • Gwyn, Rhys, Mynachdy, vi:286
 • Gwyndy, Llangynfelyn, x:21,24
 • Gwynedd, barque, viii:307
 • Gwynedd, Owain, x:190
 • Gwynionydd
  • see Williams, Benjamin “Gwynionydd”
 • Gwynionydd, commote, iii:268, 273; iv:136, 273, 280; v:145; vi:139; vii:14,17; viii:447
 • Gwynionydd Is Cerdin, iv:388-99
 • Gwynn
  • see also Gwynne
 • Gwynn, Anne, ix:373
 • Gwynn, Bridget, ix:373
 • Gwynn, Bridget née Jones, ix:373
 • Gwynn, Charles, ix:373,374
 • Gwynn, Elizabeth née Gwynn, ix:373
 • Gwynn, Florence née Thomas, ix:373
 • Gwynn, Gaynor, ix:373
 • Gwynn, Griffith, Monachty, ix:373
 • Gwynn, John, ix:373
 • Gwynn, Lewis (c. 1566), ix:372
 • Gwynn, Lewis (d. 1748), ix:373,374,377-8
 • Gwynn, Lewis, Henfynyw, landlord, iv:203
 • Gwynn, Lewis, Monachty, ix:372,373
 • Gwynn, Lewis, Mynachdy (1), vi:201-02,203
 • Gwynn, Lewis, Mynachdy [2] vi:202,203
 • Gwynn, Lewis David, Monachty, ix:372,373
 • Gwynn, Mary née Prise, ix:373,374
 • Gwynn, Morgan, ix:373
 • Gwynn, Morgan, Glfforchand Pencarreg, ix:372,373
 • Gwynn, Morgan, Monachty, ix:372
 • Gwynn, Rhys, Monachty, ix:372
 • Gwynne, Monachdy
  • estate in 1873, iv:12
 • Gwynne family, Glanbrane, iv.5
 • Gwynne, family, Monachty, v:18
 • Gwynne, Capt., vi:216
 • Gwynne, Mrs., Monachty, v:98
 • Gwynne, Col, Alban Thomas Jones, ix:162, 166, x:86
  • and Aberaeron pier, vi:207
  • and building of Aberaeron, viii:234, 235, 404-07
  • and building of Trinity chapel, Aberaeron, ix:168
  • as justice of the peace, vi:288,289
 • Gwynne, Rev. Alban ThomasJones, v:94; ix:383,384
  • and Aberaeron school, x:369
  • and development of Aberaeron, i:57,59-62; iv:198-9; v:367; vi:201,203-04, 205, 206-08, 288, 291, 292, 293, 296; vii:165; viii:404; x:3
  • and Henry Jones’s charity, iv:52; x:91
  • and name Tyglyn Aeron, iii:199
  • and New Quay harbour, vii:274
  • and St. Alban’s chapel, Tyglyn, ix:162,166, 168,172; x:86
  • as chairman of the Aberaeron union, viii:251
  • as justice of the peace (poor law), vi:8
  • as justice of the peace (Rhyfel y Sais bach), v:86,88,90
  • enclosures, viii:115 life, viii:224,225-36
  • rural riots,1816, v-.284
 • Gwynne, Charles, ix:377-8
 • Gwynne, Edward, v:94
 • Gwynne, Jane Thomas née Jones, ix:166
 • Gwynne, Lewis
  • and Aberaeron bridge,1773, ix:378,379
 • Gwynne, Lewis, Monachty, iii:198; viii:225, 227, 230, 233, 236; ix:162, 168
  • and Aberaeron bridge, i:53-4
  • and Aberaeron harbour, i:59-60; iv:197
  • and Aberaeron Ucha, vi:290
  • and Henry Jones’s charity, iv:52
  • death, iii:205
  • obituary, viii:231; ix:163
  • will, i:59-60; vili:231
 • Gwynne, Lewis, Monachty, ix:365
 • Gwynne, Lewis (1732-1805), ix:373, 374, 376, 382-3
 • Gwynne, Marmaduke, viii:465
 • Gwynne, Martha Acton, ix:162,166
 • Gwynne, Susanna Maria Jones, Llyswen, i:59; iv:196, 197-8, 199; viii:226-36; viii:404; ix:162, 164-5, 167, 168, 169
 • Gwynne, Thomas, Monachty
  • views of soldiers, v:286
 • Gwynne, Mrs. Thomas-Jones, viii:406,407
 • Gwynne, Dr. William Cust, Dolaeron, vi:290
 • Gŵyr Byddigion, iv:248
 • Gŵyr Cyfraith, x:230-46
 • Gŵyr Meirch, v:130-3,135-6,137-41
 • Gŵyr Meirch Bychain, v:136
 • Gŵyr Meirch Dinod, v:136
 • Gŵyr Meirch Mawr, v:136-7
 • Gŵyr Mowr, iv:248
 • Gŵyr Tai Bach, iv:248
 • Gwythyll mill, viii:86
 • Y Gymdeithas er cefnogi hwsmonaeth a diwidrwydd yn Sir Aberteifi, vi:310-11,312; viii:101