Cymdeithas Hanes Ceredigion

I – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘I’

 • Iagoap Dewi
 • see Da vies, James ”Iago ap Dewi”
 • Iago Emlyn
 • see James , James ”Iago Emlyn”
 • Iago Trichrug
 • see Hughes, James’ ‘Iago Trichrug” Ianthe, schooner, viii:305
 • Ianthe, screw stea mship, vi:210,212,213 Ianthe House, Aberaeron, Aberaeron, i:56;
 • vi:288,290
 • Ianto, fisherman, iv:185
 • Ianto Tymaen, butcher, iv:160,182 Ideo Wyllt, iv:7
 • Idnerth ap Cadwgan, viii:73 Iaian, sonofSullen, vi:274
 • leuan ab Ieuan ap Hywel, viii:78
 • Ieuan ap David ap David ap Hywel Fychan, viii:77
 • leuan ap Gruffudd ab Ieuan, vii:31
 • IeuanapGruffuddapUewelyn Uwyd,Tywyn, vii:20
 • Ieuan ap Gruffydd Eoel, v:152; vii:21,2U3
 • Ieuan ap Gruffydd Llwyd, archdeacon of Anglesey, v:152
 • leuan ap Howel ap Gwalter, viii:77 leuan ap Howell, iii:127
 • Ieuan ap Uywelyn Uwyd, ix:369 leuan ap Morgan Uoyd, viii:76 Ieuan ap Philip, iii:201-02,203
 • Ieuan ap Rhydderch ab leuan Llwyd, v:153;
 • vii:21,25
 • leuan apSulien, x:238 leuan Brydydd Hir
 • see Evans, Evan “leuan Brydydd Hir”
 • Ieuan Fendigaid, vii:19
 • Ieuan GOch, Trawscoed, iii:70 Ieuan Gwyllt •
 • see Roberts, John ‘1euan Gwyllt”
 • leuan Llewellin ap David, v:47
 • Ieuan Llwyd, constable of Anhuniog, v:152,379;
 • vii:17,18,21-2,23
 • Ieuan Morisap Lewis, v:47
 • Ieuan Tew, vii:32
 • lfan ab Owen Edwards, liberal, ix:158
 • Ifan UwydapDafydd, Nantymynach, vi i:28,29
 • Ifan, Dafydd, Bwlchymynydd, gof (blacksmith), ii:43-5,46,47
 • Ifans, Si6n, telynor (harpist), vii:28 IforCeri
 • seeJenkins, John “Ifor Ceri”
 • iforiaid, iii:24-49
 • iforiaid Castell Gwallter, iii:29-49; vi:92 gwetth y gyfrinfa (valueof society), ili:40-1 salwch (illness), iii:41-2
 • swyddogion (officials), iii:35-7 taliadau (payments), iii:38-40 y tt”clwb (Club house), iii:42-4
 • ymweld i’r claf (visits to the sick), iii:41 Dar, hundred, iv:279; vi:140
 • Ilar, sant, x:393-4 im ple ments , iv:323
 • Ina Lass, smack, vii:277,278,287,291;x:304
 • independents, iv:121-2; vii:5,8-9,11 industrial archaeology, v:109-24 ind us try .
 • bibliogr aphy , iv:307-08 in middle ages, iii:319-36 rural, vi:90-127
 • seealso agriculture
 • see alsocrefftwyr
 • seealso trade
 • seealso types of industry Inglis, John, Derry Ormond, ii:136 InglisJones, Dt!rry Ormond
 • estate in 1873, iv:12
 • Inglis-Jones, Elizabeth, Derry Ormond, x:297 Inglis-Jones, John [IL Derry Ormond, x:295 Inglis-Jones, John [ll], Derry Ormond, x:293,294 Inglis-Jones, Wilmot, Derry Ormond, ii:86;
 • x:293-4,295,296
 • Inglis-Jones, Winifred, Derry Ormond, x:296
 • opposition to Rev.T. E. Nicholas, ix:152 insanity, x:158-9
 • inscribed stones
 • early Christian, ii:62-3 Integrity, schooner, vii:279,286 loanSiencyn
 • seeJenkins, John ‘1oanSiencyn”, Cardigan
 • Iolo Goch, vii:15,16,23 lolo Morganwg, viii:470
 • Iolo Morganwg, vessel, ix:125 Irisof Hull, vessel, x:379 iron, vii:60
 • Is aeron, cantref, i:40-1; iii:106; vi:270
 • Is aeron, c:wmwd, vii :18 · Is aeron, seneschalry, vi:139
 • Is coed, commote, iv:273,280; v:145; vi:139;
 • vii:17
 • Is coed Uwch-Hirwem , commote, iii:268,273 Is coed Uwch hirwem, 17c, iv:374-87
 • Is cyntedd, iii:106
 • Is hirwem, commote, ii:117; vii:17 Isaac, Ivor, Penbryn, headmaster, ix:354 Isaac, John, Gwasg Gomer, viii:47 Isaac, R. E., v:188,191
 • Isabel, brig, vii:289,293 Isabel, vessel, iii:238
 • Isa bella, wifeof John de Coumbe, ix:369 Isac, Jims, Petthronen, vi:307
 • Ishmael, Morgan, viii:207 Iskerdyn, Llandysul
 • see Llandysul I!rCerdyn Division Islwyn ap Nicholas
 • and Cardiganshire labour party, ix:154-5
 • Iso ys Gwythell, viii:76 · luan grHoell, iv:380 lusay ap Ceredig, vi:267 Ivon
 • seeJones, John ‘1von” ivorites
 • seeiforiaid as subheadings of place-names