Q – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘Q’

 • quakers
  • see crynwyr
 • Quantity Doctor
  • see Lloyd, Charles “Quantity Doctor”
 • Quarr
  • iforiaid, iii:31
  • ivorites
   • see Quarr : iforiaid
 • Quarry beach, New Quay, vii:273
 • Quay Parade, Aberaeron, v:369; vi:292,295,296
 • Quayle, Thomas, student, vii:249-50; viii:14
 • Queen Street, Aberaeron, viii:404
 • Queen’s Hall, ii:12
 • Queen’s Hotel, Aberystwyth, v:114; vii:232, 233,234, 235; viii:6,7,336
 • Queen’s Square, Aberystwyth , vii:236
 • Quin, John, Parcel Canol, x:385
 • Quintern, river, vi:287