Cymdeithas Hanes Ceredigion

E – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘E’

 • Eaton, Thomas, iv:197 Ebenezer, vii:11
 • Ebenezer, Anne, Tynewydd, Swyddffynnon,
 • vili:346
 • Ebenezer, Daniel, Tynewydd, Swyddffynnon,
 • vili:346
 • Ebenezer, Mary nt!e Williams, vili:346 Ebenezer, Tom,Cnwc, Swyddffynnon, vili:346 Economy,vessel,vi:220
 • Eddowes,Joshua,Salop., bookseller, ix:239 Eddy, Benjamin, Comish mine worker, ix:323
 • Edgcumb, Piers,i:179; lli:285
 • Edgell, Prof. Beatrice, vii:247; viii:3,11 Edith May, vessel, vi:223
 • Edlestone House, x:274
 • Edmondes, Rev. Charles Gresford, Lampeter, viii:53; ix:220,222
 • Edmund, Charles, Town, iv:7
 • Edmunds, William, Lampeter, v-.373;vi:81,85,86 Ednowain ap Bradwen, iv:7,8; vi:346;
 • viii:153,374-5,376
 • Ednyfed Fychan, v:151-2,153; vii:23,309-10 education, vi:45-89; ix:314-15
 • bibliography, iv-.295
 • elementary, ii:3-4,9-10; iii:207-30; iv-.353-73 high er , ix:200-03,211-23
 • intermediate, viii:50-71; ix:203-11 report,1847, ii:72-3,138; vi:49,50,52,53,
 • 60,61-5,67,68,74,78,80
 • school “census”, 1833, iv:48-50
 • see also schools as subheadings of place-names
 • Education Act,1870, ii:3-4,9-10; iii:207-30
 • Education Act,1889, viii:50-71 Education Act,1902, ii:16,82 educational charities, iv:47-59 Edward and Watkin’s charity, iv-.58
 • Edward Nicholson Ltd., Carston, Liverpool,
 • iv-.286
 • Edward Urien, vii:31 Edward, Bridgett, ix:365
 • Edward, David, Capel Carach, dilledydd
 • (outfitter), iii:32
 • Edward, David Thomas, Llanwenog, apprentice, vi:27
 • Edward, Hugh,Cynnullmawr, iv-.58 Edward, John, iv:135
 • Edward, Morg Llanwnog, ii:161
 • Edward, Richard, Pen-rhiw-nantafallen, iii:33 F.dward, Robert, Aberystwyth, draper, viii:315 Edward,Shuatl, ix:365
 • Edward, Thomas, Y Cantwr, Erwtome, vi:305
 • Edward, Thomas, Llandysul, tiler, i:129,135-6
 • Edward, Thomas, Uangawsai, iii:33

Edward, Thomas, Pen-rhiw-nantafallen, saer
maen (mason), iii:32 Edward,Thos., iv:135
Edward, Willimn, Bow Street,. aydd (cobbler), iii:32
Edward, William, Pen-y-bont,. dilledydd
(outfitter), iii:32
Edward, Willimn, Penpuau, saer maen
(mason), iii:32
Edward, William, Rhydygele, v-.2 Edwardes, Elizabeth, Rhydygors, vii:313 Edwardes,John, Abermeurig, vi:347 Edwardes, Owen,Treffgarn, iv:12 Edwards, Blaendyfftyn. Goginan, v-.254 Edwards’s menagerie, ii:15
Edwards, C.apt., Waunlwyd, Uangrannog, iii:237
Edwards,Mr.,Aberystwyth, schoolmaster, ii:138
Edwards, Alun, llyfrgellydd Oibrarian),
vi:386; viii:48
F. dwards, Anne, Farmer’sRow (2) New Quay,
x:303,304
Edwards, Anne, Farmer’s Row(2) New Quay,
x:303
Edwards, Arthur James, Taliesin. viii:206-07 Edwards, C.arys, Commins Coch, teacher, x:340 Edwards, Charlotte Sophia n Lloyd,
viii:96-7
Edwards, D., Aberystwyth Select Vestry, vi:S;
x:34
Edwards, Parch. D. lorwerth B.A., vi:386 Edwards, D.J.,Job’s Well, Carmarthen, ix:163 Edwards, Dafydd, Felin-fach,Tal-y-bont,
heclder, v:327
Edwards, David, independent pastor, vii:8 Edwards, David, Aberystwyth, surgeon, ix:137 Edwards, David, Amlwcb, ”Dafydd y Ffeltiwr”,
x:23
F.dwards, David, Cilgwyn, iv:111 Edwards, David (y Deryn Du),Uanddewi, Edwards, David John, v-.371
Edwards, Davy, translator, ix:69
Edwards, Rev. E., Wesleyan Methodist, vii:126 Edwards,Miss E. Parry, v:189
Edwards, Edward ”Penc:erdd Ceredigion”, vi:304,305,306
Edwards, Prof. Edward,-Aberystwyth,v:179; vi:374; vii:244; viii:2,4,5; x:1,11
Edwards, Edwd, blacksmith, viii:260
F.dwards, Eliz.abeth, Farmer’s Row(2) New Quay, x:303
Edwards, Ev Felin, gwu (servant), ix:184
Edwards, Evan, Lampeter, x:’367
Edwards, Frances, Farmer’sRow(2)New Quay,
x:303

Edwards, Hon.Capt. G.,vice chairman of the Aberaeron union, viii:251
Edwards, Rev. H., iv:366 Edwards, Henry, ix:383
Edwards, Isaac, gweinidog Undodaidd
(Unitarian minister), vi:85
Edwards, Isaac, Aberystwyth, doctor, x:369 Edwards, Mr.J.,Bangor Normal College, iv:366 Edwards, J. D., vi:304
Edwards, Jack, viii:7,10,14 Edwards, James, carpenter
builder of Lampeter board school, iii:226 Edwards, James, Farmer’s Row(2) New Quay,
x:303
Edwards,James, Llandysul, i:119
Edwards, John, Blaengeuffordd, road surveyor, x:387
Edwards, John, Bloomsbury, ix:64,65,66 Edwards, John, Farmer’s Row(2) New Quay,
x:303
Edwards, John, Llanbadam, vicar, vii:340 Edwards, John, Llandysul, postman, iv:177 Edwards, John, Uety’r F.rin, hetiwr (hatter),
x:20
Edwards,John,New Quay,sailmaker, x:303,304
Edwards, John, Pen-rhiw, saer maen (mason), iii:32
Edwards, John, Pier Street
and Aberystwyth public library, iii:177,178 Edwards, Jonathan, Llandysul rector, v:431 Edwards, Dr. Lewis, iv:51; vi:47,5 53,66,69,
70,80,86; viii:315,316
Edwards,Lewis,Penllwyn,schoolmaster,ix:329; x:387
Edwards, Lewis, Taliesin, hetiwr (hatter), x:23 Edwards, Lewis, x:285
Edwards, Rev. Llewellyn, Aberystwyth, viii:52, 53,57
Edwards, Margaret, Farmer’s Row (2) New Quay, x:303
Edwards, Margt., Melindwr, ix:330
Edwards, Martha, Farmers Row (4) New Quay, x:302
Edwards, Mary, Farmer’s Row(2) New Quay, x:303
Edwards, Owen, Ynys Tudur, hetiwr (hatter),
x:20,21
Edwards, SirOwen Morgan, vi:366,368 Edwards, Dr. RT., v:189
Edwards, Richd, Cardiganshire, ii:163 Edwards, Robert, Aberystwyth, v:29 Edwards, Sarah, Aberystwyth, ix:138 Edwards, Sarah, Melindwr, ix:330 Edwards, Sylvanus, v:181
Edwards, Thomas, vi:429

Edwards, Thomas, Aberystwyth, ix:138 Edwards,Thomas,Farmer’sRow(2),New Quay,
x:303
Edwards, Thomas, Uety’rFrin,hetiwr(hatter),
x:19,24,2
Edwards, Thomas, Uwyn Wallter, hetiwr
(hatter), x:20
Edwards, Thomas, Ynys Tudur, x:24 Edwards, Thomas Charles, principal, v:325;
vi:47,66,364,366,367,368;vii:230,232;
viii:393,396; ix:200,201,213-14,216,217-18, 221; x:285
and shareowning, x:412
Edward s, UrienR, Cardigan,headmaster,iii:218
Edwards, W. Uewelyn, vi:386 Edwards, Rev. W.0 ., viii:56 Edwinsford
number of hearths,1670, iv:13,15 Efail fawr, smithy, vii:290-1
Egbuhad o Gatechism Bynaf y Gymanfa, viii:449
Eglwys
beimiaid (critics), x:131-44 Eglwys-fach
blacksmith, vi:100
fulling mill, vi:108
school teacher in 1847, ii:151 Eglwys Newydd, viii:197 Ehedydd Ystwyth
see Ruggles-Gate, Jennie nee Williams “Ehedydd Ystwyth”
Eiddwen Comet, march (stallion), v:137
Eiddwen Flyer (1880), march (stallion), v:133, 135,139
Einion, Penybont, ii:170 Einion ap Gwgon, bard, vii:56 Einion ap Gwilym, vii:17 Einion Clud ap Madog, viii:73 Einion o’r Porth, viii:73
Einion Offeiriad, poet, v:153; vii:23 Einion Sais, abbot of Strata Florida Abbey,
i:22
Einon, river
lead poison in, v:271
road bridgeover tributary of, vili:351 Einon ab Anarawd ap Gruffudd, iii:109 Eir y bwlch mawr, ix:374
Eisteddfa House (Shipand Anchor), Llangrannog, ix:113
Eleanor, schooner (launched in 1848), vii:279, 285,295
Eleanor , schooner (launched in 1857), vii:287,288

MYNEGAI CEREDIGION I – X INDEX 41

Eleanor, sloop, vii:276,280,281,282 Eleanor, vessel, viii:305
Eleanor, vessel, x:305-06
Eleanor and Jane, schooner, ii:102; vii:289 Eleanor and Jane, vessel, x:374
election songs, v:42-6 elections, iii:303-18
Aberystwyth school board,1870, ii:4-5 Aberystwyth school board, 1873-1902, ii:7-9 borough,1841,1849, v:42-6; 1865,1868,
v:14-41
county, 1761, iv:194;1865,1868, iv-.356;
v:14-41, 311-46; viii:29;
, results, 1885-1923, v:340
• county council 1889, v:330-1
see also politics
Eleemosyna, schooner, vii:279; ix:347
Elen dau.of David ap David ap Hywel Fychan, viii:77-8
Elen dau.of David ap Hywel Fychan, viii:76 Elen dau. of Rhys ab Aaron, viii:73
Elen gwraig Robin Nordd, vii:20
Elen yngr. dau.of.David ap Hywel Fychan, viii:76
Elenor dau.of Lleuku, iv:16 Elerch
botanical records, i:92 church, vii:338
com mill, vi:97
road bridge at, viii:346
Elhiw ferch Jenkin ap Rhys ap Maredudd, Tywyn, ix:372
Elias, Samuel, Cardigan, draper, vii:195
Elias, Thomas, Pen-y-gam. heddgeidwad
(policeman), iii:33
Elias, Thomas, Rhydlewis, headmaster, x:433,437-40
Elias,Tom, vii:197 Elidyr Fychan, viii:73 Elidyr Goch, viii:73
Elinor ap Dafydd, Llandysul, pauper, i:122,130 Elis, lslwyn Ffowc, viii:47
Elisabeth ferch Thomas Perrot, vii:26 Elisabeth ferch Wmffre Wyn, vii:28 Eliza, sloop, vii:279,284
Eliza, smack, vi:221
Eliza and Ann, schooner, vii:289; x:314 Eliza and Hannah, schooner, vi:229; vii:289 Eliza and Mary, smack, vii:294
Eliza Ann, vessel, i:193 Eliza Anne, sloop, vii:287 Elizabeth, brig, x:51
Elizabeth, schooner, vii:285; x:307 Elizabeth, sloop, vii:281

Elizabeth, smack, ix:119 Elizabeth Ann, vessel
freight rates, ix:115
Elizabeth dau.of leuan ap Howel ap Gwallter, viii:77
Elizabeth dau.ofJohn Thomas Lloyd, Oynfyw, vii:310
Elizabeth dau.of RhysGwynn,Monachty,ix:372 Elizabeth Davies, vessel, i:193
Elizabeth verch Howell ap Jenkin, Cenarth, viii:379
Ellen, schooner, ii:102; vii:289,295; x:306 Ellen and Mary, schooner, vii:283
Ellen Anne, schooner, vii:287
Ellen Catherine,schooner, vii:284,290,295; x:311
Elliott, Maria nee Lloyd, Dolhaidd, viii:94 Elliott, Lieut.Thomas, Dolhaidd, viii:94 Ellis, Aberystwyth, surgeon, v:244
Ellis, Pantlleiniau, vi:352
Ellis, Dr. Anthony, bishop of St David’s, ix:237
Ellis, Dr. David, v:188,189-90
Ellis, Mrs. David, v:181,197 Ellis, David, Dolgellau, ix:230 Ellis, Rev. David, Eifionydd
pupil at Ystradmeurig, v:242
Ellis, Edward, Aberaeron, mason,i:61; vi:205-06; viii:333,340
Ellis, Edward R., checker, ix:150
El,lis Elizabeth, Eagle Foundry, viii:342 Ellis, Griffith, Eagle Foundry, viii:342 Ellis,Griffith D., ii:16
Ellis,Gwenni, itinerant bookseller, x:263 Ellis, John, Eagle Foundry, viii:342
Ellis, Joseph S., Central Engineering Works, Chepstow, viii:342
Ellis, Llio, viii:193,201
Ellis, Mary, Eagle Foundry, viii:342 Ellis, Richard, Pwllheli, viii:185
Ellis, Robert, master of the Ho pewell , vi:201; ix:380
Ellis, Ruth, v:193
Ellis, Thomas Edward, v:312,323,329,330,333, 334;vi:50,366; vii:230; viii:11
Ellis, W., Tal-y-bont, schoolmaster, ii:94 Ellis, W. T., viii:4
Elliw ferch Maredudd ap Cadwgan Fantach,
vii:21,22
Elliw ferch Rhys Du, vii:33
Elliw ferch Wiliam ap Siancyn, vii:26,27 Elliw verch Howell, iii:71
Eluzai, schooner, vii:289
Elysian Grove, Aberystwyth, vii:239,240;

viil:411; x:101
Elysian Grovedingle, Penglais bridgeover stream in, viil:335
Elystan Glodrudd, viii:72-3,79,81 Emanuell, Edward, I<ilgerran, viil:87 Emanuell, Margaret, I<ilgerran, viil:87 emigration, ii:102-03,160-9,225-40; iv:333;
v:316; vii:62; x:49-51
Emma Alice, schooner, vii:288 Emrys,schooner, vii:289
enclosures, ii:39-52; iv:312-13; v:84-93,269, 280-1,283; vi:351; viii:100-40; x:363
see also Brackenbury, Augustus
seealso Rhyfel y Sais Bach Endeavour, vessel, iil:38 Energy, brig, ii:227; x:51
English Row, Goginan, ix:325,333,335 English Works of Eliezer Williams, vi:47 Enid Mary, steamer, iv:286
Enoch, Miss, Llandysul, iv:154
Enoch, David, Llandysul, enumerator and weaver, iv:154
Enoch, John, Brongwyn Street (1) New Quay, coal merchant, x:320
Enoch, Mary, Brongwyn Street (1) New Quay, x:320
Enoch, Mary, Shop-y-Porth, iv:178
Enoch, Thomas, Llandysul, weaver, iv:154 Enwogion Ceredigion (1869), v:371,376-9; vi:48 Enwogion Sir Aberteifi (1869), v:372,377,379;
vi:48
Eos Deifi
see Dafydd ap Gwilym
Ephraim, David, Llanllwchaeam, v:267 Equity,schooner, vii:287
Erasmus, John, Uandre, crydd (cobbler}, iii:29,32,33,35
Erasmus, Thomas, Uandre, ysgolfeistr
(schoolmaster), iii:32
Esau, John, Hope and Anchor, Cardigan, ix:116 Esgair-arth, iii:195
Esgair-ddu mine, x:32
Esgair gerwyn
cairn cemetery, viii:360-2 EsgairHir
mines, i:188-9; ii:28,29,34; iii:286; iv:403;
v-.247; viii:356; x:125
Esgair-mwyn bibliography, iv:302 lead mineshop,ii:91 miners’ wages, x:31
mines, i:177,182; ii:54; iii:305; iv:130,131-2; v:122; vi:355; vii:86-7

Esgair y Llyn, ix:270
Eskair Verwyth, Bangor, viil:76 Ester fen:hSyr Huw Miltwn, vii:26 Esther, vessel, iii:238
Esther and Mary, schooner, vii:285 Estyn y Berllan, v:49
Ethe,Mrs.Anna, viii:3
Ethe, Or. Hermann, Aberystwyth, professor of German and Oriental languages, v:331; vi:367; vii:234,244; viii:1,2,5,9,10,11,12,17,18
Europa, brig, ix:122
Eutun, Sion, x:235
Eva dau.of Howel Fychan, viii:76 Eva dau.of Maredudd, iv:16 Evan, Gilfach-las, v:11
Evan, Lampeter, parish idiot, vi:22-3 Evan, Lett’rtwppa, vi:23
Evan ap Phee, iv:385 Evan Jones Charity, x:92
Evan Morgan Scholarship, x:173
Evan Pannwr, Tyngraig, Gwnnws, vi:253 Evan Thomas, Radcliffe and Co., x:409-16 Evan, Benjamin, Bensia’r Gof, v:384 Evan, Daniel, stiward seiat (fellowship
steward), v:7
Evan, David, Blaenpant, i:132-3,140
Evan, David, Cilgwyn, iv:111
Evan, David, Esgair-ddedwydd, i:136 Evan, David, Gwarcafolog, i:129,135-6 Evan, David, Llandysul, vicar, v:430 Evan, David, Llandysul, warden, i:126 Evan, David, Ty Mawr, I<ilcennin, vi:17 Evan, Esger, x:363
Evan, Gruffydd, Nanteos, telynor (harpist), vi:386
Evan, Jenkin, Aberaeron, vi:287; ix:376
Evan, Jenkin, Llygadenwyn, viii:84 Evan,Jenkyn, Porth, i:116,137 Evan, Jeremiah, x:260-1
Evan, John,Gian Oettwr, i:127 Evan, John, Llandysul, i:140
Evan, John, Llandysul, blacksmith, i:129,138
Evan, John, Uandysul, llafurwr Oabourer), viii:471
Evan, John Thomas, iv:385
Evan, Morgan, pregethwr (preacher ), v:11 Evan, Morgan, Pentre, Llanddewi Aber-arth,
ix:374
Evan, Morgan, Tregaron, iv:105,106 Evan, Owen, Uandysul, iv:111 Evan, Rees,Uannarth, iv:109
Evan, Richard, Uandysiliogogo,iv:109 Evan, Samuel, Gwernllys, i:125,134 Evan,Sarah, i:125

MYNEGAI CEREDIGION I – X INDEX 43

Evan,Sarah n& William, i:125
Evan,Susan, Aberystwyth, dealer in ointments, ix:136
Evan, Thomas, Llandysul, sexton, i:125 Evan(?), Thomas David, Rhydhir Uchaf, tenant,
ix:248
Ev Willwn, stiward seiat (fellowship steward), v:7 ·
Ev William, Uanwenog, ymneilltuwr
(nonconformist),iv:110
Evans and Jenkins, Aberystwyth, contractors,
viii:337
Evans and Morgan, Cardigan, solicitor, ii:105 Evans family, Highmead
estate in 1873, iv:12
Evans family, Penywenallt, v:385 Evans, Jonesand Davies, bankers, x:365 Evans, Rev. Mr., v:86-7,89-90
Evans, Mr.,doctor, vi:22
Evans, Capt.,of the Briton, vi:216 Evans, Capt., Aberaeron, vi:219
Evans, Miss, Commins Coch, headmisb’e$, x:161-71
Evans, Mrs., Henbant, Aberteifi, v:379 Evans, Mr., Hitching, ix:239
Evans, Lady, Lovesgrove, x:165 Evans, Llanbadam, maltster, vii:178
Evans, Rev. Mr., Llanddewibrefi,curate, vi:10 Evans, Dr., Llandysul, iv:186-7
Evans, Rev., Llangeler, vicar, vi:176,189 Evans, Dr.,Llannarth, v:97,99
Evans, Misses, Lovesgrove, viii:10 Evans, Nantygelli, Dihewyd, vii:337 Evans, Miss, Plough, iv:182
Evans, Alcwyn. achyddwr (genealogist), v-.371 Evans, Amelia, Black Lion Fach, New Quay,
x:317
Evans, Ann, iv-.53-4 Evans, AM, Towyn, x:320
Evans, Mrs., AMe, Highmead, v:76-83 Evans, Anne, Morfa Gwyn, x:319
Evans, Anne, NewQuay, labouring woman, x:309 Evans, Anne, NorthTerrace (7), New Quay,x:305 Evans, AMe, rectory, New Quay, x:322
Evans, Anne,Towyn, x:320
Evans, Anne,Towyn, retired scholar, x:320 Evans, Asa Johnes,Cardigan, solicitor, iii:215;
v:33
Evans, Ben, Cwrtnewydd, saddler, vi:96 Evans,Benjamin,vi:215
Evans, Benjamin, vi:225 Evans, Benjamin
account book of, vi:209
Evans, Benjamin, “Bensha’r Gof”, v-.384

Evans, Benjamin, posbnaster, vi:210,220
Evans,Benj”HenBysgotwr”,Aberaeron,
v:365,366,370,384
Evans, Parch. Benj Dre-wen, v-.347 Evans, Benjamin, L1ety ShOn, vi:291 Evans, Benjamin, Pen-uwch, lip-worker,
vi:124-6
Evans, Benjamin, Pengarreg lsaf, vi:291 Evans, Benjamin, Portland House, vi:228 Evans, Beynon, cabinet maker, ix:118
Evans, Caradoc, Rhydlewis, v:332; ix:316,317; x:431-49
Evans, Catherine, Pengeulan (6), New Quay,
x:304
Evans , Catherine, WhiteHart, NewQuay, x:304 Evans,Charles, mining agent, i:179; ii:27 Evans, Charles, Lluest-newydd,saer coed
(carpenter), iii:31
Evans, Charles, Penywennallt, viii:444,466
Evans, Charlotte, Heoly Canbyst, Aberystwyth, vii:337
Evans,Chrisbnas, i:130 Evans, D. C., vi:214
Evans, D. D., Uanio, J. P., iii:243 Evans, D. Emlyn, vi:78,303,382,383,384 Evans, Dr. D. I., v:188,192,205
Evans, Parch. D. J., vi:305
Evans, D. J., Penrhyn-coch, x:335
Evans, D. 0., MP., v:182,338; ix:156,157,158
Evans, Mrs. D. 0., Pigeonsford, v:180 Evans, D. P.,Borth. curad (curate), ili:42 Evans, Dafydd, pregethwr (preacher), v:11
Evans, Dafydd, Glynb Llangeitho, v-.390 Evans, Dafydd, Uwyncadfor, v:135-6,137-8 Evans, Dafydd, Pengelli (YCardiMawr,)v:139 Evans, Dafydd, Trefhedyn, Uyfrwerthwr
(bookseller), viii:467
Evans, Daniel “Daniel Ddu o Geredigion”, i:45,49-51; vi:58,77,81,82,86;ix:291
Evans,Daniel,son of David Evans,Morfa Mawr, vi:220
Evans, Daniel, Abercerdyn, iv:161 Evans, Parch. D[anielL Ffos-y-ffin, v:365
Evans, Daniel, Lampeter, petty constable, vi:7 Evans, Daniel, Uandysul, scholar, iv:155 Evans,Daniel,Pengarreg, Aberaeron,i:59;ix:377 Evans, Daniel, Peterwell, i:197; v:403; viii:383 Evans, Daniel Silv ”Hirlas”, v:347,349,350,
352,353,354,355,356,360,361,370,371,374,375,
380,383,388,389,390,391,392; vi:48,61,83,87;
x:292
Evans, David, vii:287
Evans, An:hddiac:on (An:hdeac:on), David ,
vi:62,74,79,86

Evans, Rev. David ( -1825), vi:291 Evans, Capt. David,Confidence, vii:294
Evans, David,gweinidogundodaidd(unitarian
minister), viii:40
Evans, David, High Sheriff,1641, i:196 Evans, David, independent minister, v:71 Evans, David, manservant, v-.267
Evans, David, survivor, vi:230 Evans, David, y Wesle, v:378 Evans, Rev. David, Aberaeron, x:368
Evans, David, Aberaeron, tanner, vi:231 Evans, David, Black Lion Fach, New Quay,
shoemaker, x:317
Evans, David, Blaenllan, Llandysiliogogo,x:317 Evans, David, Brongwyn Street (11), New Quay,
x:317
Evans, David,Cardigan, schoolmaster, iv:54 Evans, David, Count, iv:177
Evans, David, Dol-llan, schoolmaster, iv:154-5;
vili:27
Evans, David, Falcondale, I.ampeter banker, ii:135 Evans, David, Farmer’s Inn, Llandysul, iv-.161 Evans, David, Ffinantganol, Llanwenog, iii:226 Evans, David, Ffos-y-ffin, farmer, ix:347
Evans, David, Gilfachwen isaf,schoolmaster, iv:155
Evans, David, Llandysilio, v:267 Evans, David, Llandysul, v:181 Evans, David, Llandysul, clerk, viii:78 Evans, David, Llandysul, vicar, v:430
Evans, David, Llanfihangel-ar-arth, bugail
(shepherd), viii:470
Evans, David, Llangrannog, ix:121
Evans, David, Llanllwchaearn, rector, x:322
Evans, David, Uanrhystud (1830-1913),
vi:47,53,57,64
Evans, David, Llansanffraid, overseer, x:34
Evans, Parch. David, Ueclu:yd, v:4 Evans, David, Llechwedd-deri, iii:92 Evans, David, Morfa Mawr (1),vi:220 Evans, David, Morfa Mawr (2), vi:220 Evans, David, New Quay,cooper, x:313
Evans, David,New Qua, y master mariner, x:319 Evans, David, New Quay, sailor, x:305
Evans, David, New Quay, shipbuilder, vii:290 Evans, David, Noyadd, timber merchant, x:320 Evans, David, Pantolwen Farm, iv:166
Evans, David, Pengelly, Newcastle Emlyn,v:180 Evans, David, Penpwll, Llandysul, ii:114 Evans, David, Peterwell, ii:131
Evans, David, Porth, iv:154
Evans, David, Rhosgoch, vi:23 Evans, David, Rhydlewis, vi:104
Evans, David, Rhydlewis, monitor, x:446

Evans, David, Rhydlewis, pupil-teacher, x:437
Evans, David, Ruel lsaf, iii:33
Evans, David,Talsarn, emigrant, ii:103 Evans, Capt. David,Talsarnau, viii:306 Evans, David,Towyn, x:320
Evans, David,Towyn, farmer, x:320 Evans, David,Trefenter, ii:42
Evans, David,Tynygwndwn, farmer, vii:337 Evans, David, Union Inn, Llandysul,
schoolmaster, iv:155
Evans, David L.(TwmBareis), Rhydlewis, x:440 Evans, Mrs. Davies, Highmead
and Trenacatus stone, ii:279 Evans, E.,dramatist, viii:5
Evans, E., Brynhoffnant .
and centenary of Pont Afon Rhyd, iii:181 Evans, E., Parkau Gwynion, ix:239
Evans, Rev. E., Penpistyll, iv:159 Evans, E. D. P., vii:230
Evans, E. Keri, vi:47,55,57,79
Evans, Dr. E. R., Llandysul, i:126 Evans, Ebenezer Richard, iv-.185 Evans, Edward, esq.,J.P., x:9
Evans, Edward, Abercerdyn [I],iv:160-1 Evans, Edward, Abercerdyn (2), iv:161
Evans, Edward, Lerry Stores, Tal-y-bont, v:181
Evans, Edward, Rhydypennau, dilledydd
(outfitter), iii:32
Evans, Edward, Tyssul Castle, iv:157 Evans, Edwd., Gollnewydd, vi:25 Evans, Eleanor, farmer’s widow, vi:220
Evans, Eleanor, Efail Fawr, New Quay, lodger, x:313
Evans, Eleanor, Morfa Gwyn, x:319 Evans, Eleanor, Penrhiw Francis, x:306 Evans, Elias, Llangranog, ix:123
Evans,Elinor, Dolau Inn,NewQuay,innkeeper,
x:306
Evans, Elizabeth, Aberystwyth, beaver gutter, ix:136
Evans, Elizabeth, Glyngoleu (13), New Quay, x:307
Evans, Elizabeth, Llanrhystud, vii:333 Evans, Elizabeth, Morfa Gwyn, x:319
Evans, Elizabeth, NorthTerrace (7), New Quay, x:305
Evans, Elizabeth, Noyadd, x:319 Evans, Elizabeth, Peterwell, ii:85 Evans, Emile, ambulance driver, v:197 Evans, EmileT., councillor, x:170,177 Evans, Miss Emily, matron, v:195 Evans, Emlyn (Y Genhinen), viii:47 Evans, Erasmus, Uanbedr, iv:100 Evans, Ernest, viii:10,13

Evans, Capt. Ernest, v:332-5,337
Evans, Esther,Crown, New Quay, baker, x:308
Evans, Esther, Glyngoleu (2) New Quay, fisherman’s wife, x:312
Evans, Evan, high constable, v:284 Evans,Evan,perpetualcurateofHenfynyw,x:87 Evans, Evan ‘1euan Brydydd Hir”, vii:339,340,
341; ix:229,230,237;x:139-44,257
Evans, Evan,. iforiaid Cutell Gwallter,
iii:35,36
Evans, Evan, Aben:erdyn, maltster, iv:161 Evans, Evan, Faerdrefach, iv:163
Evans, Evan, Glyngoleu (13), New Quay, x:307
Evans, Evan, Gorrig, iv:166
Evans, Evan, King’s Arms, Llandysul, ii:112 Evans, Evan, Llainfawr Wern, x:49
Evans, Evan, Llandysul, maltster, ii:114 Evans, Evan,. Uanfawr Wern, ii:225 Evans, Evan, Llangeitho, v:375
Evans, Evan,. Uangeitho, rheitho.r (rector),
v:352,356
Evans, Evan, Llangrannog, ix:121
Evans, Evan, Maen–y-groes, millwright, x:315 Evans, Evan, Morfa Gwyn, x:319
Evans, Evan, Nantcenin, pauper, vi:20
Evans, Evan, New Quay, master mariner, x:304 Evans, Evan, New Quay, master mariner, x:307 Evans, Evan, New Quay, seaman, x:304-05 Evans, Evan, New Quay, shipbuilder, vii:290 Evans, Evan, Noyadd, x:319
Evans, Evan,. Pen-bont, Uangerw saercoed
(carpenter), iii:31
Evans, Evan,. Pen•y•bont, dilledydd,
(outfitter), iii:30,32
Evans, Evan,. Pen-y-gam. heddgeidwad
(police), iii:33
Evans, Evan, Penllwybr, New Quay, vii:279
Evans, Evan, Penpistyll, iv:159
Evans, Evan, St. Alban’s, Llanddewi Aber-arth, curate, ix:166,167
Evans, Evan,ShipTavern, vi:288-9 Evans, Evan,Towyn, x:320
Evans, Evan,. Tyngwndwn. vii:355,360,361 Evans, Evan Doughton, Aberystwyth, ii:16 Evans, Evan Griffith. v:385
Evans, Foulk,shipwright, x:367
Evans, Francis, master of the Active, vii:282 Evans, Francis, Morfa Gwyn, x:319
Evans, Francis, Penrhiwpistyll, New Quay, vii:279; x:319
Evans, G. A., Blaclc Lion Fach, New Quay, x:317 Evans, George”Awenydd Tysul”, viii:43 Evans, George Eyre, x:2
Evans, Griffith, Cwmsymlog, ii:30-1

Evans, Griffith. Uanrhystud, iv:96 Evans, Griffith, Nancwnlle, iv:100 Evans, Griffith, Penrhiwpistyll, x:319 Evans, Gwen,Talsam, ii:103
Evans, Gwilym, botanist, i:93
Evans, Mr. and Mn. Gwil Aloha, Uandre,
iii:24
Evans, H., chairman of the Lampeter union, viii:251
Evans, Col. H. Davies, Highmead, ii:279-80;
iv-.359
Evans, H. Tobit, Aberaeron, v:323; vi:86 Evans, H. W. A., dentalofficer, v:191 Evans, Miss Hannah, matron, v:1,95197 Evans, Hannah, Aberaeron, vi:231
Evans,Hannah,I<ilrhedyn,houseservant,iv:155 Evans, Hannah, Porth Inn, Llandysul, iv:161 Evans, Harold, v:181
Evans , Herbert, Highmead, v:76
Evans,HowellThomas,Aberaeron,headmaster,
viii:62
Evans, leuan, Pen.cfre, saer (carpenter), iv.219-20
Evans, Ivor L, vi:377-8;ix:50; x:102 Evans, Isaac (1852-1926), viii:204 Evans, Isaac, Gwem llath, v:270 Evans, J. Gwenogvryn, viii:38 Evans,J. R., Llanilar, x:346
Evans, J. T., vi:210
Evans, Jacob, Penlan Oleu, iv.SO Evans, James, llenor (literatteur),v:351 Evans, James, Dyffrynsaith, ix:347
Evans, James, Lampeter, bookseller, ii:112 Evans, James, Llandysul, enumerator, iv:164 Evans, James, Llandysul, wool factory, iv:161 Evans, James, New Quay, x:307
Evans, James, New Quay, articled pupil, x:324 Evans,James, New Quay, mariner, x:306-07 Evans, James, Perthygwenyn, farm servant,
x:320
Evans , Jane, Brongwyn Street (10) New Quay, x:301
Evans, Jane, Caio, ix:292,293,299
Evans, Jane,Castell Hywel, iv:177
Evans, Jane,Glyngoleu (13) New Quay, x:307 Evans , Jane, Maen-y-groes, x:315
Evans, Jane, New Quay, servant, x:311
Evans,Jane, North Terrace (7) NewQuay, x:305 Evans, Jenkin, apprentice shipwright, vii:287-8 Evans, Jenkin, Heol y Canbyst, Aberystwyth,
shopkeeper, vii:337
Evans, Je Uansan.ffraid, iv:100
Evans, Job, Uaingrog, New Quay, vii:279 Evans, John, vii:230

Evans, Capl John, vi:221
Evans, Rev.John,chaplain to Newcastle Emlyn prison, vi:16
Evans, John, contractor, vi:102
Evans, John, owner of Tamerlane, ii:228 Evans, John “John y Gwas”
and the history of Pont Afon Rhyd, iii:181
Evans,John (1768-c:1812)
tour through Aberaeron, i:56 Evans, John fl.1789-1812, i:81
Evans, John, Aberaeron, builder, x:87
Evans,John, Abermarles, Aberaeron, vi:223-4,
225
Evans, John, Aberystwyth, assistant surgeon, ix:137
Evans, John, Aberystwyth, joiner, x:359
Evans, John, Aberystwyth, schoolmaster, ii:150, 151,155-6; vi:50,56,57,62,63,64,65,70-1,80,
81,82,85,87; viii:52; x:369
Evans, John, Bangor, iv:97,99,104 Evans, John, Bruinbach, vi:16
Evans,John,Cardigan,surrogate, v:209 Evans,John, Cardigan, vicar, viii:90 Evans,John, Castell Hywel, iv:161 Evans, John, Craig y bwch, vi:23 Evans, John, Dolau Uchaf, x:306
Evans, John, “Euston” Pen-16n a Porth Mawr,
gwas(servant), ix:184 Evans,John, Glanbran, vi:101
Evans, John, King’s Arms, Llandysul account book of, ii:108-16
Evans, John, Llanddewibrefi, vi:5
Evans, John, Llandysul, timekeeper, ii:114
Evans, Parch. John, Uangamarch, rheithor
(rector), vi:307
Evans,John, Jacky Crydd, Llanilar, v:89-91 Evans, John, Llanrhystud, vi:17
Evans, Capt. John, Llwynderi, ix:353 Evans, John, Lovesgrove, ix:66 Evans,John, Mathry, attorney, viii:90
Evans, John, Morfa Gwyn, New Quay, Shipbuilder, vii:276,279-82,283,292; x:307,
310,312,318-19
Evans, John, New Quay, mariner, x:309 Evans, John, New Quay, shipbuilder, vii:288 Evans, John, North Terrace (7), New Quay,
x:305
Evans, John, Noyadd, husbandman, x:319 Evans, John, Noyadd, scholar, x:320 Evans, John, Penlanlas, ii:227
Evans, Capl John, Penywennallt, v:2,3
Evans, John, Pistyllgwyn, vi:363
Evans, John, Porth Inn, Llandysul, iv:161 Evans, John,Towyn, x:320

Evans, John, Tt Capel, gwas (servant), ix:184 Evans,John Nathaniel, Pengarreg, merchant
and farmer, vi:210,215,220,228
Evans, Joshua, Cwm-cau, gof.(bladcsmith),v-.390
Evans, Josia, v-.55; vii:75
Evans, Josiah,Cardigan, master of the Free school, vii:75
Evans, Judith Thomas, vi:292
Evans, Lewis,clerk to the trustees of the Turnpike trust, ii:105
Evans, Lewis, Cardigan, solicitor, viii:153 Evans, Rev. Lewis, Llanfihangel-y-Creuddyn,
vicar, ii:143; vii:337
Evans, Lewis,Taicanol, gweydd (weaver),iii:32 Evans, Lewis,Towyn, x:322
Evans, Lewis, Ystradmeurig grammar school, headmaster, vii:337
Evans, Liza, Tyngwndwn, vii:355
Evans, Magdalen, New Quay,blindwidow, x:!l.17
Evans, Maldwyn. Uansanffraid, ix:184 Evans, Margaret, Pantolwen farm, iv:166 Evans, Margaret, Penrhiwpistyll,x:319 Evans, Margaret Jennings, vi:363 Evans, Maria, Towyn, x:320
Evans, Martha, Llandysul, wool factory, iv:161 Evans, Martha, Noyadd, x:320
Evans, Mary, Aberaeron, vi:231
Evans, Mary nee Makeig, Alltybwla, v:55,72; vii:67,75
Evans, Mary, Black Lion Fach, New Quay, x:317 Evans, Mary, Maen-y-groes, shop, x:323
Evans, Mary, Morla Gwyn, x:319 Evans, Mary, New Quay, widow, x:306 Evans, Mary, Parcel Canol, x:390 Evans, Mary, Penrhiwpistyll,x:319 Evans, Mary, Penrhiwpistyll,x:319 Evans, Mary, Rhydlewis, x:445-46
Evans, Mary, Taliesin, hetwraig (hatter), x:21
Evans, Mary Anne, Noyadd, x:320 Evans, Maurice, clerk, vi:12
Evans, Maurice, Tregaron, vicar, x:357
Evans, Morg Ciliau Aeron, iv:96,100
Evans, Morgan, New Quay (1), master mariner, x:304
Evans, Morgan, New Quay (2), master mariner, x:306
Evans, Morgan, Oakford, ir.355,356; viii:52,53 Evans, Morgan, White Hart, New Quay, vii:279 Evans, Moses, New Quay, weaver, x:316 Evans, Dr. Myrddin J., v:189 ·
Evans, N. S. Derry, dental officer, v:191 Evans, Owen (1808-65), iv:148,159
Evans, Owen, Brongest, v:347,350,351 Evans, Pierce, esq., vi:15

Evans, Pierce, landowner, x:35,370 Evans, Rachel, Penrhiwpistyll, x:319
Evans, Rev. Rd, Llanbadarn Fawr, x:’157,357 Evans, Rees,Tal-y-bont, Carms., viii:382,383 Evans, Richard, iv-.52
Evans, Richard, hetiwr (hatter), x:27
Evans, Richard, Aberystwyth, tollgate keeper, ix:136 .
Evans, Richard, Cefncae, Penuwch, v:135,137 Evans, Richard, Uanbadam Fawr, vicar, ii:66, 68,69,71; vii:119,120; x:’157,265,285,365,368
Evans, Richard, Ua nrhystud, vicar, vii:336 Evans, Richard, Red Lion Inn, Rhaeadr, v:266 Evans, Ronald, botanist, i:93
Evans,Samuel, vi:213
Evans, Samuel, Esgerwen, i:130 Evans, Sara, Morfa Gwyn, x:319 Evans,Sarah, Maen y-groes, x:315 Evans,Sarah, New Quay, x:307 Evans,Silvanus, Cwm, vii:287 Evans, Simon, Tregaron, ii:165
Evans, T., Uangoedmor, curate, vii:201 Evans, Rev. T. Ellis, Cellan, i:87 Evans, T. Hopkin, vi:384-5
Evans, Theophilus, v-.2; vii:73,192; vili:443,
444,452,456,458, 460,461-2,465,466,467,468
Evans, Thomas, blacksmith, v:89 Evans,Thomas, trustee, iv:52
Evans, Capt. Thomas, master of the Harry, vii:296
Evans,Thomas, master of the Packet of Cardigan, vii:61; ix:118
Evans, Thomas, master of the Prince Cadwgan, vi:211
Evans, Capt. Thomas, Blaenwaun, ix:121
Evans, Thomas, Betws Bledrws, iv:99
Evans, Thomas, Cefn-cwrt, Uangrannog, viii:339
Evans, Thomas, Dolau, saer coed (carpenter), iii:31
Evans,Thomas, Drenewydd, shipowner, i:59 Evans, Thomas, Hafodunogucha,iv:410 Evans, Thomas, Llanddewi Aber-arth,
schoolmaster, x:323
Evans, Thomas, Uandysul, enumerator, iv:165
Evans, Thomas, Uangeitho, iv:100
Evans,Thomas, Uangeitho acYstrad, iv:104-05 Evans,Thomas, Uanrhystud, vicar, vii:344 Evans, Thomas, Uansanffraid, iii:133
Evans, Thomas, Uedrod, iv:96
Evans,Thomas, NewQuay,master mariner, x:305
Evans,Thomas, Pen-y-bont, gweydd (weaver), iii:32,34
Evans,Thomas, Penrhiwpistyll, x:319 Evans,Thomas, Peterwell, i:196-7; ii:131

Evans, Capt. Thomas, Peterwell, iii:204 Evans, Thomas”Plough”, ix:184 Evans, Thomas, Towyn,scholar, x:320 Evans,Thomas Lloyd, Maen-y-groes,
schoolmaster, vii:296; x:323
Evans,Titus, Redcock, treasurer of the Llandysul Benefit Society, iv:157
Evans,Tom, landlord of the Porth, iv:185 Evans, Tony, Commins Coch, teacher, x:336 Evans, Trefor Rhys, Llandysul, vicar, v:430 Evans, W., Uanrhystud, saddler, vi:96 Evans, Dr. W. Glyn, v:189
Evans, W. Picton, Emlyn Cottage, Cardigan, viii:174
Evans, W. R, Aberystwyth, first registered student, viii:389
Evans, William, vi:206
Evans, William, farmer, iii:294
Evans, William, independent minister, vi:292 Evans, William, trustee, iv:52
Evans, William, Aberystwyth, baptist minister,
vii:126; x:368 .
Evans, William, Aberystwyth, keeper of the House of Correction, ix:142
Evans, William, Aberystwyth, surgeon, v:173;
ix:137; x:369
Evans, William, Dollwen, pupil teacher, ix:329 Eva ns, William, Glyngoleu, x:306
Evans, William,. Llanbadam Fawr, iv:100
Evans, William, Noyadd, scholar, x:320
Evans, William, Pen-y-garn, saer coed
(carpenter), iii:31
Evans, William, Pencader, viii:449 Evans, Rev. William, Peniel, vi:293
Evans, William, Penrhiwfelin, schoolmaster, iv:161
Evans, William, Penrhiwpistyll,farm servant,
x:319
Evans, Rev. William, Tabernacle, Aberaeron, vi:227
Evans, Willie, Llandysul, chemist, iv:177
Eve,Emily
see Newell, Emily nee Eve Excel, vessel, x:304
Express, screw steamer, ii:101 Eynon ap Wylym, iii:127
Eynon, W.,Red House, Aberystwyth, chemist,
ii:99