Cymdeithas Hanes Ceredigion

Hanes Llandysul

Llandysul a’i archeoleg, hynafiaethau a hanes. Yn dref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Lleolir y dref farchnad rhwng Ffostrasol a Phencader.

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi ysgrifennu erthyglau am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, ac mae llawer o’r erthyglau yn ymwneud â hanes Llandysul.

12. Mynegai i Darluniau, Cylchgrawn Ceredigion, Cyfrolau I-X, 1950-84

 • Llandysul 1892. Market stores,facing vlli:32 pt 3
 • Llandysul Church. Ancient altar,facing v:428 pl. 21
 • Llandysul Church. The Church of St. Tysul, facing v:428 pl. 23
 • Llandysul Church. Memorial lych-gate, facing v:429 pl. 24
 • Llandysul Church. The Velvor stone, facing v:428 pl. 22
 • Llandysul in Tudor times, iii:111 fig.8
 • Llandysul is Cerdyn, facing iv:165 map 2
 • Llandysul.The native Welsh society, showing the Llysand Castell (rectangle), the Maerdref (star),and the Lian (cross), iii:105 fig. 6
 • Llandysul. The pre-Christian period, showing Roman penetration (rectangle) into a Celtic Society, iii:103 fig.5
 • Llandysul showing development of lay-out, facing iv:156 map 3
 • Llandysul uwch-Cerdyn, facing iv:164 map 1

Gwaith cerfiedig yn Eglwysi Sir Aberteifi

Gwaith cerfiedig yn Eglwysi Sir Aberteifi - Croeshoeliad yn Llandysul
Gwaith cerfiedig yn Eglwysi Sir Aberteifi – Croeshoeliad yn Llandysul

Map

Gweld Map Mwy o Llandysul

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion