F – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘F’

 • F., D. N., viii:336
 • Factory, Melindwr, ix:333
 • Factory cottage, Melindwr, ix:333
 • Faerdre chapel, Llandysul, iv:152
 • Faerdrefawr, Llandysul, i:117
  • fire at, in 1879, iv:179; viii:470
 • Fagwrn (fagwyr), iv:403
 • Fagwyr-boeth
  • see Penalltyrhebog
 • Fair Hope, sloop, vi:217
 • Fairchance
  • mine, x:32
 • Fairdre-fach, Llandysul
  • see Fairdref-fach, Llandysul
 • Fairdref (district), Lland ysul, i:117; iii: 106–07, 110; iv:152, 275
 • Faird ref-fach, Lland ysul, i:117,126
 • Fairdref fawr, Llandysul
  • see Faerdrefawr
 • fairs
  • cattle, vii:270
  • hiring, vii:264
  • horse, v:128-9
   • see also Llandysul : fairs
   • see also Ffair
 • Faithful Sisters, vessel, vi:214
 • Falcondale
  • compared with Hafod, vii:224
 • Falcondale house, ii:135,137
  • boarding school at, ii:135
 • Fam Eglwys, Llandysul, iv:152
 • Fameglwys, Llandysul, i:117;iv:153
 • families, iv:1-18
  • see also names of individual families
 • Fancy, sloop, vi:208,220
 • farm customs
  • see arferion fferm
 • farm labourers, iv:323,410-13
 • farm servants, iv:323-4,413-14
 • farm workers
  • trade unions, ix:152-3
 • Farmer’s Arms, Llandysul, ii:115
 • Farmer’s Row, New Quay, x:302
 • Farmers Arms, New Quay, x:302
 • Farmers Lass, vessel, vi:226
 • farming
  • see agriculture
  • see also industry
 • Farrer, Rev. J. H. , viii:11
 • Favorite, sloop, vi:219-20
 • Feathers Inn, Aberaeron, v:369,370; vi:288, 289,290; ix:382
 • Feathers Inn, near Aberaeron, iv:199
 • Felin Bedr, Ferwig
  • com mill, vi:97
 • Felin Castell Howell, Llandysul, i:117
 • Felin Clettwr, Llandysul, i:117
 • Felin Coed, Nancwnlle
  • corn mill, vi:97
 • Felin Cwm, Llanrhystud
  • corn mill, vi:97
 • Felin Cwm, Rhydlewis
  • corn mill, vi:98
 • Felin Dyffryn, Llanilar, vi:252
 • Felin-fach
  • blacksmith, vi:100
  • corn mill, vi:97
  • creamery
   • see Felin-fach Creamery
  • road bridge at, viii:350
  • school
   • see Felin-fach : ysgol
  • ysgol, iv:363,368
 • Felin-fach Creamery, iii:137
 • Felin-fach, Llangeitho
  • corn mill, vi:97
 • Felin fach, Nancwnlle
  • corn mill, vi:97
 • Felin fach, Penparc
  • corn mill, vi:97
 • Felin Fawr, Betws Leucu
  • corn mill, vi:97
 • Felin Fawr, Llangeitho
  • corn mill, vi:97
 • Felin Fawr, Llanrhystud
  • corn mill, vi:97
 • Felin Fflur, Pontrhydfendigaid, vi:251
 • Felin Ffwlbrog, vi:251
 • Felin Fullbrook, x:187
  • “boiling mound”, ix:276
 • Felin Ganol, Cardigan
  • corn mill, vi:97
 • Felin Gyffin (Llandre), vi:252
 • Felin Hafod Wen, x:122-3
 • Felin Hen, Capel Madog, vi:252
 • Felin Huw Cwmtydu
  • corn mill, vi:97
 • Felin lsaf, Llangrannog com mill, vi:97
 • Felin Llanfair, x:123
 • Felin Llyswen, vi:286,287; ix:376
 • Felin Lodge Bridge, viii:331
 • Felin newydd, Cardigan
  • corn mill, vi:97
 • Felin Person, Llanbadam Fawr, vi:252
 • Felin Rhiwarthen, vi:252
 • Felin Uchaf, Llangrannog
  • corn mill, vi:97
 • Felin Wenallt, Llanafan,. vi:252
 • Felin y Môr, vi:252
 • Felincwm, Llannerch Aeron, vi:111
 • Felindre Siencyn y Drefach, v-.390; viii:455
 • Felinfor Brewery, Llan-non, x:373
 • Felingraig, Melindwr, ix:333
 • Felix, brodyr (brothers), Lledrod, v.380
 • Felix, Mrs., Aberaeron, innkeeper, ix:381-2, 383
 • Felix, Anna Maria, Aberaeron Uchaf, i:56-7; vi:290; ix:383
 • Felix, Thomas, ix:383
 • Felix, William, Aberaeron, innkeeper, ix:381
 • Female Amicable Society, x:46
 • Female Cambrian Society, x:46
 • Fenton, H., vii:231
 • Feriger, Mrs., Aberystwyth, iv-.26
 • Ferrar, Robert, bishop of St. David’s, iv-.348
 • Ferwig, y
  • anghydffurfiaeth. iv:96, 97, 99, 100, 108
  • church, ii:202–05,211-13
  • nonconformity
   • see Ferwig, y : anghydffurfiaeth
  • population figures, 1801-51, vi:391
  • population trend 16c-18c, vii:259
  • school
   • Madam Bevan’s circulating school, ii:139; v:351 ·
  • tannery, vi:93
 • Ferwig United District School Board, iii:210, 211,214
 • Fewings, Miss, vii:249
 • Ffair Blodau, iv:173,178
 • Ffair Dalis, v:129
 • Ffair Farlin, v:426
 • Ffair Garon, v:129
 • Ffair Glan y Môr, Aberaeron, i:62
 • Ffair Gwylfair, iv:173,178
 • Ffair-rhos, vi:252; ix:309
  • fair, i:30-1; iv:71,328; v:129; vii:270
  • lead mine, v:122
  • tai unnos, viii:106
 • Ffald las, Nant y Llyn, v-.253
 • Ffald y Fuches Wen, Nant y Moch. v-.253
 • Ffaldybrenin, vi:76
 • Ffarwel i Aberystwyth, vi:430
 • Ffatri Jerry, Llanddewibrefi
  • woollen mill, vi:111
 • Ffatri Llanfair, Llanfair Clydogau
  • woollen mill, vi:110
 • Ffatri Talgarreg
  • woollen mill, vi:111
 • Ffatri Troedyrhiw, Penbryn
  • woollen mill, vi:111
 • ffenn
  • arferion, iv:248-54
  • trefn, iv:252-3
 • Ffloyd, Hugh,Cardigan, ii:161
 • Fflur, river
  • footbridge over, viii:330,350
 • Ffoesyffin
  • meeting house at, vi:291
 • Fforde, Darryl, x:13
 • Fforest yr Escob, vii:256
 • Ffos Wervy, ll v.53
 • Ffos-y-ffin, v-.368,370
 • Ffoshelig, iv:152
 • Ffoslas
  • windmill near,ii:261
 • Ffoslogin, ii:195,196
 • Ffosresgob, iv:152
 • Ffostrasol
  • basgedwyr, iv:230
  • basket makers
   • see Ffostrasol : basgedwyr
 • Ffosybleiddiaid, Upper Lledrod, ii:85,241-2
 • Ffosybontbren,Llanilar, v:89
 • Ffranci Ddall, fidler, vi:307
 • Ffrwd Cynon
  • road bridge over, viii:343
 • Ffrwd y fâl,vi:80
 • Ffrwdwen, Llandysul
  • woollen mill, vi:110
 • Ffrwdwenith, v:7,11,12,13
 • Ffynnon Boeth, vi:287
 • Ffynnon Caradog, iv:28; ix:249,251,252
 • Ffynnon Cedni, v:11
 • Ffynnon Dddewi Llandysul, viii:454
 • Ffynnon Ddewi, Llandysul, river
  • road bridge over, viii:341
 • Ffynnon fair, iv-.388
 • Ffynnon grôg, ii:210
 • Ffynnon Lawddog, viii:370
 • Ffynnon Saer, iv:166
 • Ffynnon Santes Ffraid, Aberaeron, v:385-6
 • Ffynnon Twlc yr Hwch, iii:299
 • Ffynnon Wared, Bont-goch,. v-.250
 • Ffynnon Wenog, Llanwenog, viii:454
 • Ffynnon yr Ancor, near Penyrancor, iv-24
 • Ffynnonbedr, x:119
 • Ffynnone, vii:309
 • Ffynnone Bychan, vii:309,317,319,320,321
 • Ffynnongog, vi:191
 • Figyn Blaen-Brefi
  • botany, i.-93
 • Finch, Edward, builder, viii:340,343
 • Findon, F.S., Aberaeron, schoolmaster, viii:62
 • fishing industry, vi:95,120-4
 • Fitzwilliams, Mr., viii:26
 • Fitzwilliams, Capt.Charles, viii:91
 • Fitzwilliams, Capt. Charles Home Lloyd, viii:91
 • Fitzwilliams, Col. E. C. L, viii:91; ix:156
 • Flaherty, Daniel, Parcel Canol, x:385
 • Flaherty, Eleanor, Parcel Canol, x:385
 • Flaherty, John, Parcel Canol, x:385
 • Flaherty, Mary, Parcel Canol, x:385
 • Flaherty, Michael, Parcel Canol, x:385
 • Fleetwing, ketch, vii:278,291
 • Fleure, H. J., vi:373,374; x:1,11,12,13
  • and theCollege, vili:397-400
  • and the College theatre, vii:244,249; vili:16
  • and the County museum, ii:175
  • and the U.C W. Artsand Crafts museum, ix:42,43-4,45,46,49,50
 • Flint,J.M., viii:214
 • Flores Poetanun Britannkorum (1770), viii:461
 • Flying Fish, sloop, v-.273; vii:276,280,281
 • Flynn, Daniel, Aberystwyth, soldier, ix:144
 • Foel Fach, viii:370
 • Foelallt
  • sheep-walks, viii:108
 • Foelallt family, iii:199,200
 • Foelallt house, ii:85-6, 171,172-3
 • Foelallt Llanddewibrefi
  • woollen mill, vi:111
 • Foes y pont pren, Llanilar
  • see Ffosybontbren, Llanilar
 • Foley House, iv:14
 • folk customs, ix:304-08
 • folklore, iv-.295-6
 • forests, iv:233,234; vi:309-19; vii:256
 • Forrest, the, Llandyfriog, viii:86
 • Forster, Edward, jun., London, i:82
 • fortune teller
  • see dyn hysbys
 • forwyn fawr, ix:305
 • Fossett, George, lead miner, ii:75; viii:220; ix:144,147
 • Foster, John, adeiladydd (builder), x:290
 • Foster, John, Bristol, x:58
 • Foulkes, Fred, engine cleaner
  • and Cardiganshire labour party, ix:155
 • Foulkes, Henry, Llandysul, rector, v:431
 • Fountain, Trefechan, x:366
 • Fowden, J.
  • and Lampeter school board, iii:224
 • Fowler, Hugh, esq., Haverfordwest, viii:87
 • fox,iv:241
 • Fox inn, Aberystwyth, vii:232
 • Fox, Rev. H. E., botanist, i:92
 • Foxpath mine, vii:86
 • Foy, Richard, Gogerddan arms, landlord, iii:286,293
 • Fran, Taliesin, tafam (inn), x:24
 • Frances, smack, ix:122
 • Francis, Abel, Castellnewydd Emlyn, viii:4.59
 • Francis, Absalom, lead miner, ii:34; v:111,115; viii:217, 218, 221, 222, 426; ix:147, 323-4, 325, 327
 • Francis, Cecilia, Melindwr, ix:327
 • Francis, David, Llandysul, sexton, i:125
 • Francis, Enoch, viii:459-60
 • Francis, Francis Evan, ii:165
 • Francis, George, Penrhiw Mining Company,
  • mining agent, v-.272
 • Francis, Henry, lead miner, viii:217; ix:147
 • Francis , J. O., viii:2,5,10,12-13,14,19
 • Francis, Mallen John, v:78
 • Francis, Mathew, Cwmystwyth Mine, manager, v:111; viii:217, 218, 219, 220, 221, 422; ix:147, 325
 • Fraser, Alexander, Royal Oak, x:386
 • Fraser, Simon, Royal Oak, x:386
 • Frauncis, vessel, vii:58
 • freeholders, iii:91-3
 • Friendly Societies, x:45-8
 • Friendship, brig, vii:276,293
 • Friendship, schooner, vii:289
 • Friendship, vessel, vi:208
 • Friendship, vessel, viii:305
 • Fron Ddu, Dihewyd, vii:262
 • Fronglais, v:171
 • Frongoch, lead mine, v:122,272; vii:85,86-7; viii:212,341,347,431
 • Fronwen, capel. Llannarth, v:13
 • Fryer, Mr. and Mrs., Lodge Park, ii:76
 • Fryer, H. C., Aberystwyth, solicitor, v:322; viii:60; ix:91,94
 • Fuin, Ellen, Melindwr, ix:326
 • Fuin, John, Melindwr, ix:326
 • Fuin, Mary, Melindwr, ix:326
 • Fuin, Michael, Melindwr, ix:326
 • Fullbrook mill, vi:251
 • Fulton, Hamilton, engineer, viii:338
 • Furnace
  • lead smelting, i:190; iv:129,130; v:116,118
 • Fuwdt a’r Llo, v:253
 • Fuwdt Wena’r Llo, v:253
 • Fychan, Siôn, Morgannwg, vii:33
 • Fychan, Thomas, x:245
 • Fychan, William, Aberystwyth, cwnstabl
  • (constable), vii:35
 • Fychan, William, Cors-y-gedol, x:143