Cymdeithas Hanes Ceredigion

H – Mynegai i Geredigion I-X

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘H’

 • Habakkuk, Hrothgar J., Llandysul, rector, v:431
 • Hafan, mine works, viii:357
 • hafod, i:34,36; iii:107; iv:350,402; v:247;
 • vili:106;ix:1,3-8,16,18-25;x:118
 • Hafod
 • church school, ii:145,151,155 school for girls
 • see Hafod : ysgol i ferched ysgoliferched,vi:55
 • Hafod, ysgoldy, vi:49,50 Hafod Arms, iv:30
 • Hafod Arms Hotel, Devil’s Bridge, viii:336 Hafod Arms Inn, vii:219,222
 • Hafod Gruffydd, ix:20
 • Hafod Las, Llanddewibrefi, ix:7
 • Hafod Newydd, Llansanffraid,iii:129,131 Hafod Peris, Llansanffraid, iii:129,154 Hafod-rhyddid,ix:20
 • Hafod Rhyddid, ix:20
 • Hafod Uchtryd, v:19; vi:417; x:3 afforestation, iv:232; vi:309-19 architectural development, 1786-1807,
 • vii:152-69
 • architectural development,1807-82, vii:215-29
 • argraffwasg, viii:204 bibliography, iv:302-03 botanical records, i:82 Chambers period, vii:225 Cockerell’s visit, x:64 fire (1807), vii:215 Handel’s visit, iii:337-43
 • Hoghton period, vii:222-5
 • libraries, vii:158-61,163,164,216-17,220 map, ii:268
 • Newcastle period, vii:219-22 Octagon library, vii:216,220 printing
 • see Hafod Uchtryd : argraffwasg
 • ruins, ii:171
 • sale catalogues, 1832 and 1855, vii:217 soil types, vi:312
 • visitof Sir James Edward Smith, i:81-2 Waddingham period, vii:225-6
 • Hafod wen,Cribyn com mill, vi:97
 • Hafod-wen, grangeofStrata Florida, i:103-04; vi:342;ix:5
 • Hafod wnnog, v:248 Hafod-wn og-isa, ix:22
 • Hafod Wynog Isaf, iii:147 Hafod Wynog Uchaf, iii:131,147
 • Ha fod-yr-onwg( Ha fod-ro nwn ), ix:20 hafotai, vii:260
 • hafotir, ix:3,4,5 hafoty, ix:3,6-8,16,23 Hakelut, Edward
 • and Lampeter, iv:136 Haldane Commission, vi:371-2
 • Half Moon, Llandysul, ii:115; viii:28
 • Half Way, Talies tafarn (public house), x:24 Hall (‘Rhal), Llangrannog, iii:234
 • Hall, Ann, Aberystwyth, maid, x:28.3
 • Hall, Benjamin Edward, viii:91 Hall, Cuthbert Collingwood, viii:91 Hall, Edward, M. D, ., viii:91
 • Hall, Edward Crompton Lloyd, iii.-91 Hall,Elizabeth n Crompton, viii:91 Hall, Harry, Llandysul, iv:177,179 Hall,James, ship’ssurgeon, viii:321 Ha ll, Miss M., botanist, i:92
 • Hall, Richard Braithwaite, viii:91 Hall, W. R, viii:408
 • Hall, William James Benjamin, viii:91 Hall, Willie, Llandysul, iv:177
 • Halse, Thos,Cornish mine worker, ix:234
 • halsingod, v:382; viii:448,449,450,451,452,
 • 462,463,468
 • Hamer, Canon E. Lee, Cardigan, vicar, ii:209 Haminiog
 • enclosure petitions, viii:109 Haminiog, grange,ili:196
 • Hancock, Robert, Cwmystwyth, viii:428 Handel, George Frideric, ili:337-43 Hanes Aberaeron. v:364
 • Hanes Castell-newydd-yn-Emlyn.v-.363 Hanes Eglwysi Annibynnol Cymru, vi:48 Hanes Hen Gapel Uanb.rynmair (L C. Peate),
 • viii:42
 • Hanes Plwyf Uandybie (Gomer M. Roberts),
 • viii:42
 • Hanes Plwyf Uandyssul, viii:38,47
 • Hanes Plwyf Uangeler a Phenboyr, viii:38
 • Hanes Plwyf Uangunllo, viii:38 Hanes Taliesin, viii:414-15; ix:53-7
 • Hanes y Byd a’rAmseroedd (1718), viii:439,456
 • Hanmer, Dafydd, x:235
 • Hanmer, Jo Uanfihangel y Creuddyn. iv:97 Hannah, vessel, vi:208,214,223
 • Hannah Crown Fach, Llandysul, ii:115 Hanson, Carl, bookbinder
 • and Cardiganshire Labour Party, ix:151,152, 153,154,155,158 .
 • Harbounnaster Hotel, AberaeiQn, vi:295,296 harbours
 • see individual harbours as subheadings of place-names
 • Hardie, Keir
 • appearance at 1911 NUf conference, ix:151 Hardy, Ernest George, Llandysul, rector, v:431 hare, brown, iv:239
 • hare, mountain, iv-.237
 • Harford family, Falcondale, iv:199; ix:352;x:3
 • Harford, Mrs., Falcondale, ili:225,226 Harford, J. B., Falcondale, iii:225; v:18 Harford, J. C., Falcondale, v:318,327; viii:63 Harford, J.S., viii:254; x:57,289
 • and college site,ii:134-5,137v;i:52 as Tory candidate, v:42-6
 • Lifeof Bishop Burgess, i:44-9; ii:135-6;
 • vi:48,57,60
 • Harford, Louisa Davies, Falcondale, v:42 Harford-Battersby,A.G., Peterwell, ii:134,137 Harlech Castle, vessel, viii:306
 • Harri, William, v:11 Harries, viii:5
 • Harries, Bridget Jane n Philipps Walters, vi:194
 • Harries, C. S., Penbryn, pupil teacher, ix:354 Hurles, D., F.R.C.S., Aberystwyth, iii:41 Hurles, D. R., Mabws Hen, Uanrhystud,
 • v:133,134
 • Harries, D.R, U.C.W., lecturer, vii:244; viii:2 Harries, David, shipbuilder, vi:217,218,219 Harries, Henry,shipbuilder, vi:217,220 Harries,John, Aberaeron, shipbuilder,
 • vi:217,218,219,220,222; ix:347
 • Harries, John, jun., Aberaeron, shipbuilder, vi:217,218,219
 • Harries,John, Aberystwyth, scavenger, iii:291 Harries,John, Talley, vii:333
 • Harries, Rachel, botanist, i:93 Harries,T. 0., v:188
 • Harries, Dr.Thomas Davies, viii:408 Harris,Capt., Royal Yacht, Providence,
 • vii:201,203
 • Harris, Miss, U.C.W. library, v:197
 • Harris, Anne, rectory, New Quay, d maker, x:322
 • Harris, Dd., ii:114
 • Harris, Howell, v:1-10,12-13; viii:198,453,463
 • and Penbryn, ix:343,355 visits Llangrannog, iii:233,235 visits PlasCilcennin, iv:192-3
 • Hurls, John, Cardiganshire, ii:163
 • Hurls,John, Tregaron, iv:97,104,105 Harris,Thomas, Llechryd, ii:103; v:28,33,35-6 Harris,Canon W. H., vi:302·
 • Harrison, James P., architect
 • and the rebuilding of Llanrhystud church, vii:108-09
 • Harry, schooner, viii:296
 • Harry ap Uywelin ap Ieuan ap Rhys, viii:76 Harry Collins’ Merry Mascot Ministrels, vii:239,
 • 240
 • Harry Griffith ap Rees, v:47
 • Hart Davies family, iv:199
 • Hart-Davis, Richard, Peterwell, ii:134 harvest gangs, iii:156-9
 • Harvey, Peter, viii:412 Haslam,John R, surveyor, vii:274
 • Hassan, Charles, land surveyor, viii:108, 109-10,111,182,184
 • Hassan, Thomas, Pembrokeshire,viii:111 hat making, iv:228; vi:95; x:18-30 Hawen,chapel, iv:121; v:347
 • Hawen, valley, iii:231 Hawen dale,vessel, iii:237
 • Hawendale, brigantine, vii:283
 • Haycock, Edward, architect, vi:417-19; vii:118; viii:406,407
 • Hayes[?), Ann, Melindwr, ix:326 Hayes[?), Morris, Melindwr, ix:326,327
 • Hazel, Alfred Ernest Wm., Llandysul, rector,
 • v:431
 • Head,Sir Edmund, viii:246,247,248,249,257, 258,259,260; x:36
 • Heald,Frances, Aberystwyth, headmistress, ii:6,14
 • Hean Castle
 • number of hearths1670, iv:14
 • Heart of Oak, march (stallion), v:134,135,139, 140
 • Heart of Oak, smack, ix:116,125 Hearts of Oak, Great Darkgate Street,
 • Aberystwyth, v:169
 • Heath,Samuel, Hafod, clerk of works, vii:219-21,222
 • Heather bell, barque, vii:293 Heather Bell, schooner, viii:305 Hebe, vessel, x:367
 • Hedessa, schooner, vii:283 hedgehogs, iv:239
 • Heed(or Head), Josiah, Comish mine worker, ix:323
 • Heedful, schooner, vii:287 Heligfach, Blaen-porth, vi:191 Hen Bysgotwr
 • see Evans, Benjamin “Hen Bysgotwr”, Aberaeron
 • Hen Gaer near Bow Street, v:437 Hen Waith Lloge Las, v:271 Henbant, Llandysul, i:117 Henblas, Ystradmeurig, i:38-42 Henderson, A. D.
 • witness to J.Downie’s will, ii:119
 • hendre, i:34,36; iii:107; iv:350,405; v:247; viii:106; ix:1
 • Hendre farm,Aeron valley, iii:200; vi:343
 • Henerddi, Aberaeron, x:92
 • Henfynyw, ix:363 anghydffurfiaeth, iv:98,107,110 bibliography, iv:303
 • church, v:368,370; vi:286,291; x:86,87,127
 • Enclosure Act,1812, viii:109
 • expenditure on the poor rate,1813-20, viii:114 freeholders, vi:29
 • nonconformity
 • see Henfynyw : anghydffurfiaeth population figures, 1811-31, viii:114 population trend,16c-18c, vii:259 schools, iii:209
 • circulating school, ix:367
 • school near church, v:367; vi:205,294 will,iv:202-03
 • He nfynyw, rhandir,of vi:286 Henfynyw Friendly Society Oub,x:45
 • HenfynywTitheCommission map c 1845,vi:218 Hengell, New Quay, vii:285,291
 • Hengwm, v:249,253
 • Hengwm Annedd, v:248,250,254
 • Hengwm Fach, v:248 Henhafod, iv:405;v:248; ix:334
 • turnpike gate, ii:106 Henllan
 • anghydffurfiaeth, iv:97,98,99,108 bridge, viii:329,330,333
 • church, v:425-6 fulling mill, vi:108 nonconformity
 • see Henllan : anghydffurfiaeth
 • turniwrcoed, iv:218 wood turner
 • see Henllan : tumiwr coed
 • Henllan station
 • road bridgeover the railway at, viii:340 Henllys
 • iforiaid, iii:31 ivorites
 • see Henllan : iforiaid
 • number of hearths in 1670, iv:14 Henllys, Pembrokeshire,iv:15 Henry, Hereford, architect, iii:52-3 Henry and Dora, vessel, vi:220,223 Henry ap Thomas ap Gruffydd, v:160 Henry Jones’s charity, iv:52,57
 • Henry Morgan Charity, x:92
 • Henry, Edmund Daniel, Llandysul, vicar, v:430 Henxteworth, John
 • and Lampeter, iv:137 Heol Elen, iii:195
 • Heol Ffwlbroock, v:51 Heol Rigor, v:49,50,51
 • Heol Victoria, Aberaeron, v:369
 • Heol y Bont, Aberaeron, v:369 Heol y Bont, Aberystwyth, iii:298
 • see also Bridge Street, Aberystwyth Heol y Bwlch Bach, Aberystwyth, iii:298 Heol y Oifon, v:49
 • Heol y Cryddion (Cobblers’ Street), Aberystwyth, iii:
 • Heol y Farchna4 Aberaeron, v:369 Heol y Graig, Aberaeron, v-.369 Heol y Kleifon, v-.51
 • HeolyMoch(QueenStreet),Aberystwyth,iii:296 Heol y Porth Tywyll, Aberystwyth, iii:298
 • Heol y Spit,iii:110
 • Heol y Velyn, v:48,51,52 Heol y Vron, v:49,50
 • Heol y Wig, Aberystwyth, iii:298 Heolddwr, Bryn Cysegrfan, viii:358 herbals, i:77-8
 • Herbert,iv:4
 • Herbert family, Hafod, ii:170 Herbert, Rev. David, vii:335,344
 • Herbert, Edward, Penybont, Tregaron, ii:170 Herbert, Elizabeth, Church Street (2)
 • New Quay, x:306
 • Herbert,Emanuel, Llanwenog,labourer,v-.266-7 Herbert, Emlyn, Llandysul, labourer, i:128 Herbert, Even (sic), Brynffosydd, Llanrhystud,
 • vii:103-04
 • Herbert,John,d. in 1862, x:317
 • Herbert, John, New Quay, mariner, x:306 Herbert, John, Penybont, ii:170
 • Herbert, Morgan, viii:235
 • Herbert, Morgan, 001-y-gors, iii:92 Herbert, Morgan, Hafod Uchtryd, vi:154 Herbert, Rhisiart, vii:35
 • Herbert, Sidney, ix:156
 • Herbert,T. M.,Talgan-eg, saddler, vi:96 Herbert, William, Dol-y-:gors, iii:92
 • Hebert, William, Uan,fihangel Genau’r glyn, ysgolfeistr, vi:56 .
 • Herbert, William, Raglan, v:153
 • Herford, C. H., professor of English, U.C.W., vi:367; viii:4,7,18
 • Hero, barque, vii:279; viii:306 Hero castle, Monachty, iii:57-8
 • herring fishing, iii:233,287-8; iv:324; v:272; vi:121,201,215-16; vii:58,59,60; ix:112 .
 • Herring, Rev.John, Bethania chapel, Cardigan, iv:124
 • Heryng, Richard, iii:333
 • Hetty Ellen, brig, built at New Quay, vii:290; viii:305
 • Hetty Ellen, brig,owned in NewQuay, vii:293 Hetty Mary, vessel, viii:305
 • Heulwen(?] Chapel Building, Melindwr, ix:334 Heycock, Richard, Shrewsbury, architect, ix:68 Heywood,Samuel, judge, ii:45-6
 • Hickman, David, iii:331
 • Higgs, Daniel, Port Eynon, Gwyr, iv:100
 • HighStepping Gambler n, march (stallion),
 • v:135,139
 • High Street, Aberystwyth, iv:20 High Street,Cardigan, vii:350 High Terrace, New Quay, vii:288 Higher row, Melindwr, ix:334 Highmead, v:19;x:3
 • bibliography, iv:303 dairying at, v:76-83·
 • Highmead mansion Trenacatus stone at, ii:278-9
 • Hilary, Sant, x:393
 • Hill,Charlotte Pope, viii:97
 • Hill,Sir John, Nanteos, trustee, ix:59
 • Hill,Joseph, Carmarthen, headmaster, ix:228 Hill,Thomas, Came, Natal, viii:97
 • Hillyn, bardd (poet), vii:22
 • Hind, schooner, vii:293
 • Hindes, Drefach Felindre, ix:262 Hindoo, Uong (vessel), ii:229; viii:307 Hirlas
 • see Evans, Daniel Silvan Hirnant, Melindwr, ix:334 Hirwaun
 • seeHirwem Hirwaun, river
 • road bridge over, viii:353 Hirwen
 • seeHirwem Hirwem, iv:374
 • Historical Atlasof Cardiganshire as Investiture gift, x:339
 • history
 • bibliography, iv:293-307 Ho, David Griffith, iv:381
 • · Hoare, Dr. Joseph, Llandysul, rector, i:120,123;
 • · v:431
 • Hobrough, William Francis, viii:354 Hoddni (Hoddnant), iv:374
 • Hodge, Elizabeth n Miller, vii:195 Hodge, John, Pembroke, Draper and tailor,
 • . vii:195
 • Hodginnsr Henry, barber, iii:294 Hoffnant
 • ffatri wlan, iv:217 tithing, iv:376,382-3 woollen factory
 • see Hoffnant : ffatri wlin
 • Hoghton, Abne n White-Jervis, vii:225
 • Hoghton, Ellen nee Hedgeland, vii:225 Hoghton, Henry, vii:222-3,225
 • Hoghton, Louisa nee Sanders, vii:222-3,225
 • Holbache, Dafydd, x:235 Holder, A.,viii:352 Holder, E.C., vili:352
 • Holland and Hannen, viii:352 Holland, Mis.s M. C., botanist, i:92
 • Honeybill, M. E. nee Jones, Commins Coch, teacher, x:336,341
 • Hooper, Daniel Hugo, Llandysul, rector, v:431 hop yards, iv:322
 • Hopcyn ap SiOn, v:367; vi:285; ix:371 Hope, sloop, vii:282
 • Hope, sloop, Cwmtudu, ix:122 Hope tavern, Aberaeron, vi:289
 • Hopewell, sloop, vi:201,208,210; ix:380; x:367 Hopewell, smack, ix:125
 • Hopkins, Eli7.abeth, Aberystwyth, bonnet maker,
 • ix:142
 • Hopkins, Isaac, Aberystwyth, ix:142
 • Hopkins, Lewis, Aberystwyth, town surveyor,
 • ix:142
 • Hopkins, Phebe, Aberystwyth, ix:142 Hopkins, Rachel, Aberystwyth, ix:142 Hopley, Mary (Gilbertson), vii:338 Hopley, Thomas, Aberystwyth, v:282 Hopton, Capl andMrs., viii:337 Horeb
 • emigration
 • see Horeb : ymfudo ymfudo, ii:167
 • Homby, Norma, x:342
 • Horridge, John, viii:217,218,219,220,221-2 horsemen
 • seeGW,..-Meirch
 • horses
 • see ceffylau
 • Horsley, Samuel, bishop of St. David’s, i:196; vi:55; vii:335; ix:238
 • Hoskin, Moses, stu dent, vili:5 hospital, viii:10
 • Aberystwyth, v:168-208 Hotel Cambria, viii:408,409,411 Houghstetter, Daniel, i:177,179
 • Houghton, Adam, bishopof St. David’ s, iv:345
 • houses country, ii:85 18c, iv:325
 • see also names of individual houses Howel ap David, viii:76
 • Howel Fychan ap Rhys, Gilfachwen Uchaf, viii:75-6
 • Howell ap Jankyn ap Ieuan ap Rees, iii:71
 • Howell ap Morris, Gellidywyll, viii:374 Howell David ap Jankyn, Kenarth, yeoman,
 • viii:373,378
 • Ho we ll, Mis.s, Glaspant, viii:174 Ho we, ll Emrys J., i:93
 • Howell, Evan, Troedyraur, crynwr (qua ker),
 • iv:109
 • Howell, Francis, Uandysiliogogo, iv:109 Howell, Francis, Llandysul, rector, v:431 Howell, Howell,Cilcennin, vicar, iv:192-3,195 Howell , J., Penybaily, Llangynllo, ix:240
 • How ell, J. H., vii:251
 • Howell, Col.J. R., Pa ntgwyn, Llangoedmor, viii:174
 • Howell, Jenkin, iv:386
 • Howell, John, Aberystwyth, crynwr (qua ker),
 • ii:164
 • Howell, John, Llandysul, i:128
 • Howell, John, Lland ysul, parish warden, i:120 Howell, John Morgan, Aberaeron, iv:356,358;
 • v:311,318,326,329 ,330,332,337;vi:212,224,291
 • Howell, Mary[IL Uangaron, ii:161 Howell, Mary DIL Uangaron, ii:161 Howell, Morgan, athro (teacher) , iv:111
 • Howell, Morgan, pregethwr anghydffurfiol
 • (nonconformist preacher), iv:104,105,106 Howe ll, Morgan, Gwemmaccwy, viii:92 Howell, Oliver, Mountain Hall, Llangeler,
 • viii:92
 • Howell , Phillip, Llandysul, gent., viii:377 Howell, Susannah, Uandysiliogogo , iv:109 Howell , Thomas Parry, Llangynllo, yeoman,
 • viii:83
 • Howell, Thos, Melindwr, ix:330 Howell, William, Morv,il vili:87 Howells, Anne, vi:220
 • Howells, David, Machynlleth, solicitor, v:24 Howells, Geraint, M. P., ix:160
 • Howells, Dr. J. H., v:189
 • Howells, Jane Lloyd, Penybailey, viii:87,92 Ho wells, Jno., Devils Bridge, x:359 Howells, John, Penybailey, viii:87
 • Howells, Madlen, Uanbadam Odwyn, iv:109 Howells, Mary, Melindwr, ix:333
 • Howells, Morgan, Capel David Jones, iv:106 Hugh Lewes David Meredidd, Nevern, viii:377 Hugh son of Lewis David, ix:372
 • Hugh, Catherine, ix:365 Hugh, Evan, iv:383
 • Hugh, Evan, Uanbedr, iv:98 Hugh, Griffith, iv:111
 • Hugh,Griffith, Aberystwyth, vagrant, iii:294 Hugh, Mary John, pauper, ix:364
 • Hugh, Nicholas Dafydd, v:11
 • Hugh.Thomu, Camddwr Mawr, v-.255 Hughes and Owen, Aberystwyth, saddler, vi:96 Hughes family, AllUwyd, vii:102
 • estate in 1873, iv:12 Hughes, Castell-du, v-.33 Hughes, Hendrefelen, ix:228 Hughes, Tregyb
 • estate in 1873, iv:13 Hughes, Miss, v:197
 • Hughes, A. J., Aberystwyth, town clerk.ii:13 Hughes, Abel,St. Peter’s National School,
 • headmaster, iii:225
 • Hughes, Benjamin, Market Hall Company, shareholder, iii:167,168,169-70,172-3
 • Hughes, CharlesJ., Aberaeron, headmaster, viii:59
 • Hughes, D. Arthur, Barmouth, solicitor, vi:243 Hughes, Rev. David
 • present at Edward Richaro’s death, v-.244
 • Hughes, David, Cellan, iv:106
 • Hughes, Rev. David, Ciliau Aeron, rector, ix:164,16.5-6,167,lM-9
 • Hu ghes, David, Llandysul, rector, v:431
 • Hughes, David, Maes Ffynnon Oer, Uanfihangel Ystrad, vi:299
 • Hughes, E.E., viii:4 Hughes, Edward
 • comments on barley in the Aberaeron area, vi:202
 • Hughes, Edward, Llechryd, teacher, vi:411 Hughes, Eliz.abeth, Llanfihangel y Creuddyn,
 • v:268
 • Hughes, Elizabeth nee Lewis, Penhill and Llwynybrain, vi:170
 • Hughes, Enoch, Llannarth, carrier, x:367
 • Hughes, Evan, Blaenpennal, gof (blacksmith), vi:251
 • Hughes, Evan, Brynarth, vi:6
 • Hughes, Evan, Capel David Jones, iv:106
 • Hughes, Evan, Uandre, amaethwr (farmer), iii:29
 • Hughes, Evan, Uandy&iog, iv:97,104,106
 • Hughes, Evan, Uandy&iog, offeimd
 • (minister), v-.378
 • Hughes, Evan,Uanfihangel Genau’r gl llywydd iforiaid (ivorite president), iii:3.5, 36,42,43,44
 • Hughes, Ma G.J. Parry, AUUwyd estate, iii:152
 • Hughes, G. P.,1:!otanist, i:93
 • Hughes, Hugh “Cadfan Gwynedd”, ii:103 Hughes, Hugh. Aberystwyth, ii:39; vi:3.56 Hugh es , Hugh, Aberystwyth, solicitor, ix:136, 137
 • Hughes, Hugh, Bow Street, labour election agent, ix:156
 • Hughes, J. Idris, Uandre, iii:36
 • Hughes, James “IagoTrichrug”, iv:195; vili:298 Hughes, James, solicitor, x:3.57,3.59,363,364,366 Hughes,James, Glanrheidol, ii:118; v:88,91;
 • vi:11; viii:251; ix:61,62,64,65,66,67,68
 • Hughes,John,Advice respecting the Fevers, x:25’J Hughes, John, Archdeacon of Cardigan, ix:239 Hughes,John, Aberystwyth, surveyor and
 • warden ofSt Michael’s, ii:39; iv:312-13; v:88,269,283-4,286;viii:110,116-17;x:360, 363–4,366,370
 • and enclosure riots, vi:3.52,3.56
 • and rebuilding of St Michael’s church, vii:118-19,124
 • commentson education, ii:141
 • Hughes, Rev.John, Aberystwyth, vicar of St Michael’s, vi:417,418,419
 • as chaplain to the hospital, v:174 rebuilding of St Michael’s church, vii:118,
 • 119,125
 • Hughes,John, Alltlwyd mansion, iii:130,131; vii:104,105,106,110
 • Hughes, John, Darrenfawr, x:386
 • Hughes, John, Glan-y-wem, iii:33
 • Hughes, John, Llanbadam Fawr, vicar,ix:143
 • Hughes, John, Uandysilio, iv:109 Hughes, John, Llandysul, i:140 Hughes, John, Mona:ix:228
 • Hughes, John, Nantafallen, ostler, iii:34
 • Hughes,John, Nantygwylim, i:119 Hughes, Rev. John, Penbryn, vicar, vi:243;
 • ix:3.53
 • Hughes, John, Tal-y-bont, saercoed
 • (carpenter), iii:31
 • Hughes, John, Tregaron, land agent, viii:256 Hughes, John Richard, Troedyrhiw, teacher,
 • ix:329
 • Hughes, Rev.Joseph, Lampeter, ix:220-1,222 Hughes,Joshua, bishopof St. Asaph, ix:240 Hughes, Laura, Llanbadam Fawr, ix:143 Hughes, Mrs. Loti Rees
 • labour candidate, ix:159,160 Hughes, Margaret
 • thesis on theseafaring industry of Cardigan Bay, vi:217
 • Hughes, Margt. (1), Melindwr, ix:330 Hughes, Margt. [2), Melindwr, ix:330 Hughes, Marry, Llanbadam Fawr, ix:143 Hughes, Martha, iii:44
 • Hµghes, Mary,Glanteify, vi:102
 • Hughes, Morgan, cynghorwr Methodistaidd
 • (Methodist counsellor), v-.5,6,8-9,12
 • Hughes, Morgan, Ystradmeurig, ix:240 Hughes, Munro, archaeologist, x:82 Hughes, Cad. R., Hindoo, ii:229 Hughes, R. J., Bow Street, sadd ler, vi:96
 • Hughes, R.J., Pen-y-gam. ili:36
 • Hughes, R.S., vi:300,385
 • Hughes, Rees, Troedytalil’, iv:96,99
 • H ughes,Rhydian,ComminsCoch, teacher, x:336 Hughes, Richard, i:198
 • Hughes, Richard, Uanfihangel Ystrad, master of the circulating school, ii:139
 • Hughes , Richard, Nantafallen, saer coed
 • (carpenter), iii:131 Hughes, Ronw Moelwyn
 • labour candidate, ix:157
 • Hughes, Samuel, lead miner, ix:147 Hughes,Samuel, esq., Penhilland Llwynybrain,
 • vi:170; viii:87
 • Hugh es, Sarrah, Llanbadam Fawr, ix:143 Hughes, Stephen, vili:441,446,453,467 Hughes, Stephen. Capel David Jones, iv:106 Hughes,Stephen, Gwrthgwynt, vi:347 Hughes, T. Rowland, viii:47
 • Hughes, T. W.,Commins Coch, teacher, x:336,340
 • Hughes,Thomas, Aberaeron, bridge repairer, ix:378
 • Hughes, Thomas, Hendrefelin, iv:55-6; v:2 1, 243; ix:230
 • Hughes, Thomas, Pen-y-bont, tanner, iii:33
 • Hughes, Thomas Md( enny, vi:86 Hughes, C,ir. W. G., Gilfachwen
 • and centenary of pont Afon Rhyd, iii:181 Hughes, W. ,P. vi:215
 • Hughes, William, contractor, vii:182 Hughes, William, farmer, v:283
 • Hughes, William, Llechryd, Wesleyan minister, vi:411
 • Hughes, William, Rhyd-fach, ysgolfeistr
 • (schoolmaste,r) iii:32
 • Hughes, William, St. Alban’s Tyglyn, curate,
 • ix:164
 • Hughes, William Grey, Llandysul, vicar, ii:109; v:430
 • Hughes, Rev. Willm [sic], Brynarth, vi:6
 • Huish, Miss, i:87
 • Humphrey Jonesa Diwygiad ’59, vi:48 Humphrey’s Castle, Llandysul, ili:60
 • Humphrey, Jenkin, Aberystwyth, gaoler, v:90 Humphreys, Mr., hospital secretary, v:174,198
 • Humphreys, David, Tre’tddo hetiwr (hatter),
 • x:23
 • Humphreys, Evan, Aberystwyth, mariner, iv:19 Humphreys, Gtuffydd, Nantyronnen, vi:305 Humphreys, H., Aberystwyth, medical hall,ii.-9’1;viii:316
 • Humphreys, Humphrey, esgob Caerfaddon
 • (bishopof Bath), viii:465
 • Hum phreys, MissJ., matron, v:195,197
 • Hum phre ys, Jane, Llanbadam Odwyn, iv:109 Humphreys, Jenkin, Aberystwy,th x:359
 • H um p hreys,John, Aberystwyth, postboy , ix:145
 • Hum phreys , John,Uangan,ficer(vicar), vi:305 Humpidge, Dr.Thomas Samuel, viii:390-1; ix:214 Hunangoffa, vi:47
 • Hungarian cause, vili:310-19
 • Huntingdon, Lady (Sarah Hastings), iii:339-40
 • Hurry (Harry?), Peggy, New Quay, x:306
 • Hu rst, Edward, Poor Law Inspector, viii:249, 250,254,256,271,272
 • husbandmen, vii:262,271 hushing, i:181
 • Hussey, John, bricklayer, iv:130 Hussey,William, iv:131
 • Hutchings , Aberystwyth, taxidermist, iv:240 Hutchin gs, George Albert, bridge surveyor,
 • viii:339
 • Huw Arwys bardd (poet), vii:19,27,29,30 Huw Cae Llwy d, iii:196
 • Huw Uwyd Fyt, vii:32
 • HuwMachno, vii:30
 • Huw, Gwen Dafydd, v:368 Huws, W. Parry, vi:47,55,57 H yd e, H. A. , i:90,92
 • H ye tt , Mis s Ma rga re t Coa kley, v i:248 H ywel ab Owain Gwynedd, iii:109,115; x:191 Hywel ap Goronwy, viii:73
 • Hywel ap Goronwy ap Tudur, x:232
 • Hywel ap Gru.ffudd, Syr, vii:16
 • Hywel ap Llywelyn Fychan, ix:370; x:237 Hywel ap Madog, viii:73
 • Hywel Fychan, archdeacon of Anglesey, v:152 Hywel Ych,an ili:112