Darluniau

Mynegai i gyfrolau 1-10 Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion

Golygwyd gan William H Howells

N.B. Roedd fersiwn ddigidol y mynegai hwn yn cynhyrchu trwy sganio, ac mae’n debygol bod rhai gwallau cydnabyddiaeth testun bach yn bresennol. Os nad ydych yn siŵr, cyfeiriwch at gopi wedi’i argraffu o’r Mynegai.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cyflwyniad | Sut i ddefnyddio’r Mynegai | Byrfoddau | Awduron | Atodiadau | Darluniau | Adolygiadau | Ysgrifau coffa | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion

Cofrestriadau sy’n dechrau gyda ‘Darluniau’

 • Aber-arth. Two cottages in, viii:327 fig.7
 • Aber-porth mewn fretwork. Y dOn, facing vi:386 pl.13
 • Aberaeron harbour in 1832, facing vi:216 pl.9
 • Aberaeron harbour in the 1890s, facing vi:217 pl.10
 • Aberaeron in the 1850s. Ship-building at, facing vi:232 pl.11
 • Aberaeron waterwheel, facing v:117 pl.7
 • Aberceiro fach, between ix:322-3 pl.10
 • Aberystwyth and Cardiganshire general hospital, facing v:169 pl.13
 • Aberystwyth and Cardiganshire general hospital: the President and the committee of management, 1948, facing v:192 pl.16
 • Aberystwyth and Cardiganshire general hospital staff, 1944, facing v:177 pl. 15
 • Aberystwyth by John Wood, 1834. Plan of, facing ix:135 fig.13
 • Aberystwyth circa 1748. Lewis Morris’s map of, facing iii:189 pl.13
 • Aberystwyth circa 1750, iii:290 fig 10
 • Aberystwyth circa 1797, facing iii:296 pl.4
 • Aberystwyth. Cliffs eroded in glacial deposits 3 miles S.W. of, facing i:162 pl.4
 • Aberystwyth enumeration districts, 1841-71, facing ix:134 fig.12
 • Aberystwyth from Craiglais, facing iv:21 pl.2
 • Aberystwyth grits exposed in the cliffs just north of Aberystwyth. Highly inclined, facing i:158 pl.2
 • Aberystwyth in Victorian times, facing x:277 pl. 15
 • Aberystwyth Infirmary and Cardiganshire general hospital built in 1888, facing v:169 pl. 12
 • Aberystwyth Infirmary and Cardiganshire general hospital…The hospital staff,1890,facing v:176 pl.
 • 14
 • Aberystwyth. Old St. Michael’s Church, facing vi:416 pl. 14
 • Aberystwyth. Plan of St. Michael’s Church, facing vii:122 fig.7
 • Adams, Rev. David: ”Hitler’s school in”, facing x:434 pl. 38
 • Aelwyd Angharad. St. David’s Day Soiree, 1911, facing viii:16 pt 2
 • Aeron in the making. The Vale of, iii:198 fig. 9
 • Alms-houses at Ewelme, Oxfordshire, between x:64-5 pl. 5
 • Assembly Rooms, facing iv:28 pl.3
 • Baptist churches. Distribution of present day, vii:7fig. 3
 • [Barrow] Plan and section of central grave,iii:15 fig. 2
 • Barrow. Pottery and flint from grave at centre of, iii:17fig.3
 • Barrow. Topographical map and general plan of, iii:13fig.1
 • [Barrow] West part of section A-A, iii:19fig. 4
 • Basged lip o Fwlch-y-llan, facing iv:221 pt 18
 • Basket. Stages in making a lip-work, facing iv:121 pl. 6
 • Beamengine, model of, facing v:115 pl 5
 • Bidding letter, 1861, iv:149 fig.·1
 • BlueStoclcings. The cast for, facing vii:246 pl 7
 • Bow Street : birthplace of adult population in 1851, v-.296 map 3
 • Bow Street in 1851, v-.292 map 2
 • Bowen, Emeritus Professor E. G., facing ix:301 pl 9
 • Bridge over the Rheidol. Nash’s temporary, facing iv-.20 pl 1
 • Bridges. Map of Ceredigion showing location of inscriptions of, facing vili:332 fig.8
 • [Bridges] Rubbings of inscriptions, between vili:332-3figs.9-13
 • Brogynin. Plan of, facing ii:233 pl 6
 • Bronfloyd lead mine, waterwheel pit, facing v:117 pl6
 • Bryndyfi or Neuadd-lwyd mine, facing v:118 fig.2
 • Bwlch yr Hendre. Longhut near, plan and sections, iv:401 fig. 2
 • By-election broadside, Cardiganshire,1923, v-.336 fig.4
 • Cae’ r Arglwyddes farm , map of, Upper Oettwr Valley, ix:264 fig.17
 • Calvinistic Methodist and Unitarian Churches. Distribution of, vii:12 fig.5
 • Cardigan Castle. North Tower, facing x:197 pl. 13
 • Cardigan Castle. Pottery, x:209,210,21f3igs. 11/12/13
 • Cardigan Castle. Sections and profiles, x:199 fig.10
 • Cardigan Castle. Site plan, x:195 fig.9
 • Cardigan. Excavations at, vii:352-3 figs.11 /12/13
 • Cardigan. Line engraving by W. Radclyffe after D. Cox, facing vii:56 pl 1
 • Cardigan. Location plan and section across town wall at Woolworth’s, ix:339 fig.25
 • Cardigan. Speed’s map of (1610), ix:338 fig. 24
 • Cardigan town defences, ix:337 fig. 23
 • Cardigan. View of, by Buck, 1741, facing x:196 pl. 12
 • Cardigan. Valle’s bakery, 1975, vii:351 fig. 10
 • Carreg-y-Bigand Lluest Carreg-y-Big, Llanerfyl, ix:20 fig. 9
 • Carthen o ardal Llanbedr, between iv:220-1 pL17
 • Castlemartin parish, Pembs.: boundaries of fields and farms,1787, x:117 fig. 4
 • Castles of Cardiganshire, iii:52 map 1
 • Cenarth forge. Interior of, c 1930, facing vi:113 pl. 3
 • Ceulan woollen mill, Tal-y-bont, facing vi:112 pl. 2
 • Clareen, Mons and Rockingham, March,1927, facing iv:284 pl. 20
 • Cofadail Trefenter, Braslun o, vi:359 fig. 3
 • Commins Coch. Aerial viewof theold school c. 1960, facing x:167 pl. 11 Commins Coch. Centenary tea,1976, facing x:341 pl. 24
 • Commins Coch. Children in _the Peace Pageant 1935, facing x:166 pl 8
 • Commins Coch. Class in the new school, with Mrs. Enid Jones, between x:340-1 pl. 23
 • Commins Coch. Easter bonnet competition, facing x:340 pl. 21
 • Commins Coch. Presentation to Dafydd Ceredig Gwynn, facing x:166 pl. 9
 • Commins Coch. Sports day on the U.C.W. campus, between x:340-1 pl.22
 • Commins Coch. Troy project 1956, facing x:167 pl. 10
 • Commotes of Ceredigion, iii:269 map 2 iv-.274 map 5
 • Corbalengi Stone, facing iv:64 pl 6
 • Corn Mills in Cardiganshire capable of producing wheat-flour, x:121fig. 5 Cors Fochno. Principal drainage features of, viii:183fig. 3
 • Court Grange leat. Thelower, facing viii:220 pl. 8
 • Craig-y-pistyll.A piano-convex knife from, viii:478 fig.19
 • Crowther,John Newton “Glanceri” andhis wife Sarah, between x:434-5 pl 36
 • Cunedda. Territories named after the sonsof, vi:3 fig.1
 • Cwm-Sebon leat viewed south-eastwards.The upper, facing viii:221 pl. 10 Cwm-Sebon leat viewed southwards. Theu pper, facing vili:220 pl 9 Cwmerfin. Thomas Bushell’s level at, facing vili:356 pl. 14
 • Cwmerfyn lead mine workings, facing x:385 pl. 28
 • Cwmsymlog. The lower mine site at, facing vili:221 pl. 11
 • Cwmystwyth concentrating mill, facing v:112 pl. 2
 • Cwmystwyth concentrating mill. Plan and section of, facing v:113 pl. 3 Cwmystwyth. Early mining tools from, facing iv:90 pl. 2
 • Cwmystwyth mine : lead ore output,1848-92, viii:421 fig.16
 • [Cwmystwyth mine]. Probable out put of zinc blende, 1873-92, viii:423 fig.17 Davies, David, Llandinam, facing v:324 pl. 17
 • Davies, Mathew Vaughan, Baron Ystwyth, facing v:326 pl. 18
 • [Derry Ormond]. Plas y Dderi : yrolygfao’r dwyrain a’r de, 1823, facing x:292 pl. 17
 • [Derry Ormond]. Plas y Dderi : yrolygfao’r gorllewin, 1823, facing x:292 pl. 16 Downie, Joseph, facing iv:168 pl. 10
 • Eglwys-fach. Blast furnace built in 1755 at, v:120 fig. 3
 • Elias,Thomas, Caradoc’s second headmaster, between x:434-5 pl. 37
 • Esgair-fraith with Lluest-y-fedw,Llangurig and Ty’n-y-maes and Hafod-Lydan, Trefeglwys, Montgomeryshire, ix:19 fig.8
 • Esgair Gerwyn. Cairn cemetery on, viii:361 fig.15
 • Esgairhir. The entrance to the west level at, facing vili:357 pl. 16
 • Esgairhir. Waller’s map and description of, c1704, facing viii: 356pl. 15
 • Ethe, Professors, Marshall, Brough and Ainsworth-Davis,and students, facing vii:231 pl. 6
 • Evans, Benjamin, Brynllin, Bwlch-Uan, making a lip-work basket, facing, vi:121 pl. 7
 • Evans, Caradoc : the schoolboy of nine, facing x:434 pl.35
 • Evans, The late Mr. D. D.,facing v:239
 • Fenella. Launching of the cabin cruiser,193, 4 between iv:284-5 pl.25
 • Forestry commission plantations in Cardiganshire,1962, iv-.233 map 4
 • Friendship. The brig, facing vii:287 pl. 9
 • Gellidywyll: front elevation c1973, facing vili:370 pl. 17
 • Gellidywyll : rear elevation (c1970), facing viii:371 pl. 18
 • Geological map of Cardiganshire and surrounding districts, i:147 map 7
 • Gogerddan Demesne 1836, vii:171 fig. 8 Green-grove, facing ii:216 pl. 3
 • Gwahoddwr. Ymweliad y, facing vili: 194 pl. 7
 • Gwasg Gomer.J.D. Lewis, sefydlydd, facing viii:33 pl. 4
 • Gwasg Gomer.Staff, 1894, facing viii:48 pl. 5
 • Gwasg Gomer. W. J.Jones (“Jones y Printer”), facing viii:49 pl. 6
 • Gwbert ware. Examples of, ix:340 fig. 26
 • Gwynionydd Is Cerdin, iv:389 map 9
 • Gwynne, Reverend Alban Thomas Jones, facing vi:201 pl 8
 • Gwynne, Reverend Alban Thomas Jones, facing viii:224 pl. 12
 • Gwynne, Susannah Maria Jones, facing viii:225 pl. 13
 • Hafod, facing vii:162 pl. 3
 • Hafod,after additions by Salvin, photographed c1885, facing vii:222 pl. 5
 • Hafod. Plan of, c1835 in the Newcastle Archives, facing vii:222 pl 4
 • Hafodydd and Lluestydd above Llan-non, 1846, ix:22fig. 11
 • Hafodydd and Lluestydd…after the Tithe maps1840-50, ix:22 fig.10
 • Hundreds of Cardiganshire,iv:276 map 6
 • Independent churches in Cardiganshire established before1738, vii:9 fig. 4 Iron Age Bhill-forts wuth inturned entrances, i:6 map 1
 • Is Coed Uwch Hirwern, iv:375 map 8
 • Jenkins, Capt.James (1860-1940), between x:412-13 pl. 31
 • Jones, Sir Bryner.The late, facing i:125 pl. 1
 • Jones, Capt Frederick (1758-1834), facing x:276 pl. 14
 • Jones, Geier, saddler, Cardigan sewing a harness trap, facing vi:120 pl 4 Lady Sophia… sails without incident,1954, facing iv:285 pl. 26
 • Llsbume. Thelate Lord,facing v:109
 • Llan-non. A traditional Cardiganshire cottage in, vlli:323 fig.5
 • [Lan-non). Two scarfed-cruck trusses, vlli:325fig.6
 • Llanbadam Odwyn. Promontory fort at Tre-a>ll, vi:436 fig.5
 • Llandysul 1892. Market stores,facing vlli:32 pt 3
 • Llandysul Church. Ancient altar,facing v:428 pl. 21
 • Llandysul Church. The Church of St. Tysul, facing v:428 pl. 23
 • Llandysul Church. Memorial lych-gate, facing v:429 pl. 24
 • Llandysul Church. The Velvor stone, facing v:428 pl. 22
 • Llandysul in Tudor times, iii:111 fig.8
 • Llandysul is Cerdyn, facing iv:165 map 2
 • Llandysul.The native Welsh society, showing the Llysand Castell (rectangle), the Maerdref (star),and the Lian (cross), iii:105 fig. 6
 • Llandysul. The pre-Christian period, showing Roman penetration (rectangle) into a Celtic Society, iii:103 fig.5
 • Llandysul showing development of lay-out, facing iv:156 map 3
 • Llandysul uwch-Cerdyn, facing iv:164 map 1
 • Llanfair watercourse, facing viii:357 fig.14
 • Llangoedmore c1810. Plas, facing ix:358 pl. 13
 • Llangynfelyn. Jane Enos … yn gwisgo het a wnaed yn, facing x:24 pt 1
 • Llangynfelyn. Bugail yn gwisgo’r matho hetgyffredin a wnaed yn, facing x:25 pt 2
 • Llanilar Bronze Age Cemetery : enlarged food vessel, ix:288 fig. 21
 • Llanilar Bronze Age Cemetery : location of burials, ix:283 fig.19
 • Llanilar Bronze Age Cemetery : location site,ix:282 fig.18
 • Llanilar Bronze Age Cemetery : sections of burials, ix:285 fig. 20
 • Llanio : the Cohort stone, facing iv:92 pL 9
 • Llanio: excavations on site of Roman-Bath buildings (1910), facing iv:92 pL 8
 • Llanrhystud Church. The old and the new, between vii:106 and 107 pl. 2a and 2b
 • Llanrhystud. Plan of the parish church, facing vii:106 fig. 6
 • Llansantffraid, 1841 and 1851. Age structure in, iv:415 fig. 4
 • Llansanffraid in 1841 and 1851. Occupations in, iv:411 fig. 3
 • Llety-Evan-Hen, Cwmsymlog. Water supply arrangements, facing viii:218 fig. 4
 • Lluest or hafod names in mid Wales. The distribution of farms with, ix:2 fig.1
 • Lluest-y-grafiau, Uuest gota, 1847 and Hafod-wnnog, 1788, ix:17fig.7
 • Lluestau Blaenrheidol, facing v: 248 map 1
 • Lluestydd and cottages in the manor of Perfedd,1744, after Lewis Morris, ix:12 fig.3
 • Llywemog watercourses. Plan showing the, v:117 fig.1
 • Llywernog waterwheel, 1948, facing v:120 pt 8
 • Local government under the 1933 Act, iv-.278 map 7
 • Lwm Bwa, v: 433map 4
 • M. V. Adelaar, May1939, between iv:284-5 pl. 24
 • M. V. Garthloch, of Stockton, between iv:284-5 pl. 22
 • M. V. West Coaster on her maiden voyage, 1938, between iv-.284-5 pl.23
 • Machynlleth and Penegoes, 1763 and 1839-44. Farms and sheep walks in the parishes of, ix:15fig. 6
 • Maerdref. Settlement in the Middle Ages-the former maerdref is now a grange. The northern line of settlements indicates the pilgrim route, the eastern line of rectangles the military route, iii:108 fig. 7
 • Maesnant and Blaen Melindwr, 1790, ix:14 fig.5
 • Mail coach.The Gloucester to Aberystwyth, facing iv-.29 pL 4
 • Mantura, built at Aberaeron, facing x:377 pl. 26
 • Margam abbey, West Glamorgan, between x:64-5 pl 4
 • Master Mariners’ re-union held at Aberystwyth in 1938, facing x:421 pl. 34
 • Melin Pont-Bren, Llanllwchaeam,facing vi:112 pL 1
 • Melindwr. Map of, facing ix:322 fig. 22
 • Mines . William Waller’s map of the Cardiganshire minesowned by the Company of Mine Adventurers, facing x:384 pl. 27
 • Mines worked in Cardiganshire in the 16th and 17th centuries, i:178 map 8 Monoliths in relation to rivers. Cardiganshire,vii:42 map
 • Mons and Rockingham, March 1927. Clareen, facing iv:284 pl. 20
 • Morfa Mawr, Aberaeron. Burnt Mound 1, x:182 fig.6
 • Morfa Mawr, Aberaeron. Burnt Mound 2, x:183 fig.7
 • Morfa Mawr, Aberaeron. Burnt Mound 3, x:185 fig.8
 • Mount. The Church of the Holy Cross, facing ii:217 pl. 4
 • Mount Church. The Interior of, facing ii:232 pl. 5
 • “Mwrthwl Mawr” (The big hammer), Aberaeron, facing v:121 pl. 9
 • Nanteos : a lithograph by Stonnard and Dixon, facing ix:58 pl. 1
 • Nannerth farms in Radnorshire, 1840, ix:10 fig. 2
 • “Naval engagement”, 1891,facing viii:8 pl. 1
 • New Quay,1870, facing vii:287 pl. 8
 • New Quay. Cottages of Pengeulan, c1880, facing x:325 pl. 20
 • New Quay. A thatched cottage, facing x:324 pl. 19
 • New Quay. Women carders and spinners, facing x:324 pl. 18
 • Ore and metal prices, 1848-1901, viii:425 fig.18 Penbryn Church, facing iv:64 pl. 5
 • Perfedd,1744. Excerpt from the map of the manor of, ix: 13 fig. 4
 • Piser di-chwaeth o waith crochennydd Ewenni, between iv:220-1 pl. 16 Piser diaddurno waith crochennydd Ewenni, facing iv:220 pl. 15
 • Polecat, facing iv:236 pl. 19
 • Population in nine enumeration districts,1851.The age structure of the [S. W. Ceredigion] vi:392 fig.
 • 4
 • Pottling: gosod y mefus mewn basgedi bychain, 1846, facing ix: 261 pl. 8 Powell,Colonel W. E., facing v:168 pl. 11
 • Powell, W. E., Nanteos, facing viii:59 pl. 2
 • Pwllcam towards the end of the Century, facing vi:233 pl. 12
 • Rheidol Valley, upper, iv:404 map 10
 • Rhiwarthen isaf and district. Coins from, between iv:92-3 pl. 12
 • Rhiwarthen Isaf. Coins from, between iv:92-3 pl. 10
 • RhosCilcennin. Enclosure award of, between viii:120 and 121 fig. 2 Rhosybiswel. Enclosure award of, viii:120 fig.1
 • Rhyd-Hir Uchaf: conjectural diagram before 18th century rebuilding, ix:247 fig. 14a
 • Rhyd-hir uchaf : conjectural ground plan before 18th century building, ix:247 fig.14b
 • Rhyd-hir uchaf. Ground plan of, ix:248 fig.15
 • Rhyd-hir uchaf c1800. East elevation of, ix:250 fig.16
 • Rhydwilym church in 1689. Distribution of members of the, vii:6 fig.2
 • Rhys, Syr John, facing ix:323 pl. 12
 • Rhys, Syr John. Tabled coffa, between ix:322-3 pl. 11
 • Richards, Captain John, Eagle Eyed, together with his son Evan and daughter Eleanor, facing x:376 pl. 25
 • Rockingham, March 1927. Careen, Mons and, facing iv:284 pl. 20
 • S.S. Enid Mary, of Cardigan, February 1934,facing iv:285 pl. 27
 • S.S. Glantivy. Capt. William Francis of Borth with the crew of, facing x:420 pl. 33
 • S.S. Gwenllian Thomas, completed in 1882, between x:412-13 pl. 30
 • S.S. Llanberis, a typical Cardiff tramp steamer, facing x:413 pl. 32
 • S.S. Teifi, of Cardigan, facing iv-.284 pl. 21
 • Saint David’s College Lampeter. Cockerell’s scheme dated 20 Dec 1821, facing x:65 pl. 6
 • Saint David’s College Lampeter. Cockerell’s scheme dated 20 Dec 1821, as redrawn by Prof. Tyrrell Green, facing x:65 pl. 7
 • Saint David’s College Lampeter. Interior of quad, facing x:64 pl. 3
 • Saint David’sCollege Lampeter. Plans, x:60-1 fig.1
 • Saint Padarn and hisfollowers. Dedications to, i:10 map 2
 • Saints David and Non in Cardiganshire. Dedications to, i:16 map 5
 • Saints Deiniol and Tysilio. Dedications to, i:14 map 4
 • Saints. The travels of some Cardiganshire, i:12 map 3
 • Sais Bach. Plan o “Lot11” o stad,vi:321 fig.1
 • Sais Bachar Fap y Degwm. Stad, facing vi:358 map 1
 • Sallis, James. A St Dogmaels seine net fisherman, facing vi:120 pl. 5
 • Strata Florida Abbey. The lands of,i:35 map 6
 • Stratflour Abby… ByS. and N. Buck, 1741.The West view of, facing i: 25 pl. 1
 • Strawberry girls: merched yn casglu mefus, 1886, facing ix:260 pl. 7
 • Thomas, Capt Evan (1832-1891), facing x:412 pl 29
 • Thomas, Evan Isaac (1823-1908), facing iv:148 pl. 13
 • Thomas, Mrs. Evan Isaac, facing iv:148 pl. 14
 • Twr Gwylanod, 5 miles SSW of Aberystwyth. A rock-stack in the well-bedded and well-jointed Aberystwyth grits, facing i:159 pl. 3
 • Tyglyn. Plain silver chalice and paten from St Alban’s, facing ix:167 pl 6
 • Tyglyn -Aeron , facing v:1 pl.1
 • Tyglyn Chapel. Inside of, facing ix:166 pl 4
 • Tyglyn Church. Inscribed stone in, facing ix:167 pl 5
 • Tyglyn mansion with chapel, facing ix:166 pl. 3
 • U.C.W. Artsand Crafts museum, facing viii: 391pl. 20
 • U.C.W. Llbrary (Old College), facing viii:390 pl. 19
 • Vaughan, John Cosby. Cofeb yn Eglwys Llanfihangel Ystrad, facing vi: 424 pl. 15
 • Voelallt, Llanddewi brefi. The site of, facing ii:216 pl. 2
 • Wales . Risein the population of, 1540-1871, x:115 fig.3
 • Waterwheel. A Pelton, facing iv:116 pl 4
 • Wheal Changes in the price of (1595-1833), x:113 fig. 2
 • Williams, Benjamin, ” Gwynionydd” , v:20 pl. 20
 • Williams, William Uewelyn, facing v:327 pl 19
 • Ystrad Teilo mansion. Plans of, vii:347 fig.9